Belangrijke opmerkingen fcc kennisgevingDovnload 0.54 Mb.
Pagina14/30
Datum22.07.2016
Grootte0.54 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30

13. Bewerken van en DAISY titel
13.1. Markering voor koppen bewerken tijdens de opname

Markering voor koppen kunnen worden ingesteld als de opname gepauzeerd is of tijdens de eigenlijke opname. Beide methoden worden hierna beschreven:


•Als u een kop wenst in te stellen tijdens de opname, drukt u één keer op de toets GaNaar. De nieuwe kop wordt onmiddellijk ingesteld.
•Als u een kop wenst in te stellen terwijl de opname gepauzeerd is, drukt u één keer op de GaNaar- toets. De kop wordt ingevoegd van zodra de opname opnieuw wordt gestart.

•Terwijl u zich nog steeds in opname pauze bevindt, kunt u de kop annuleren door nogmaals op de GaNaar toets te drukken.


Opmerking: De PLEXTALK nummert koppen automatisch doorlopend vanaf het begin van de titel.

13.2. Een kop instellen na de opname

Als u een kop wenst in te stellen nadat de opname werd voltooid, gaat u als volgt te werk:


•Navigeer bij benadering naar de plaats in uw opname waar u de kop wenst in te stellen.

•Tijdens het afspelen of terwijl het afspelen gestopt is, drukt u één keer op Menu om het hoofdmenu op te roepen.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "bewerk" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "kop instellen" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•De PLEXTALK zegt dat u op het punt staat Kop XX in te stellen en vraagt u de positie in te stellen.

•U hoort dan 3 seconden audio die herhaaldelijk wordt weergegeven vanaf de locatie waar u zich op dat ogenblik in de opname bevindt.

•U kunt de koppositie aanpassen met de toets Links of Rechts.

•Gebruik deze toetsen om de positie van de kop in stappen van 0,1 seconde vooruit of achteruit te verplaatsen.

•Als u tevreden bent met de positie van de kop, drukt u op Enter om de procedure af te sluiten. De PLEXTALK bevestigt dat de kop ingesteld is.
Opmerking: De koppen in de opname worden automatisch vanaf het begin hernummerd.

13.3. Een kopinstelling na de opname annuleren

Als u een kop na de opname wenst te annuleren, gaat u als volgt te werk:


•Navigeer naar de locatie van de kop die u wenst te annuleren.

•Tijdens het afspelen of terwijl het afspelen gestopt is, drukt u één keer op Menu om het hoofdmenu op te roepen.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "bewerk" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "annuleer kop" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•De PLEXTALK vraagt u de annulering van de kop in kwestie te bevestigen. Als u deze kop effectief wenst te annuleren, drukt u op Enter. De PLEXTALK bevestigt dat de kop geannuleerd is.
Opmerking: De resterende koppen worden automatisch vanaf het begin hernummerd.

13.4. Eén of meer secties wissen

Met de PLEXTALK kunt u één of meer secties uit een DAISY-titel wissen. Ga daartoe als volgt te werk:


•Navigeer naar de titel waaruit u één of meer secties wenst te wissen.

•Ga vooruit of achteruit in de titel naar de positie van de eerste sectie die u wenst te wissen.

•Druk één keer op Menu om het hoofdmenu op te roepen.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "bewerk" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "verwijder sectie" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•De PLEXTALK vraagt u nu de eerste te wissen sectie te selecteren. Gebruik de toets Links of Rechts om vooruit of achteruit te gaan in de titel tot u de gewenste sectie hoort, waarna u deze sectie selecteert met Enter.

•De PLEXTALK vraagt u vervolgens de laatste sectie te selecteren die u wenst te wissen. Gebruik de toets Links of Rechts om vooruit of achteruit te gaan in de titel tot u de gewenste sectie hoort, waarna u deze sectie selecteert met Enter.

•Tenslotte vraagt de PLEXTALK om bevestiging voor u verdergaat. Druk op Enter om te bevestigen of op Annuleren om af te breken.


Opmerking: Als u slechts één sectie wenst te wissen, drukt u gewoon op Enter in dezelfde sectie voor de beginsectie en de eindsectie, en gaat u verder zoals bij het wissen van meerdere secties.

Opmerking: U kunt enkel meerdere secties wissen die op elkaar volgen. Als u meerdere secties wenst te wissen die niet op elkaar volgen, dient u elke sectie individueel te wissen.

Opmerking: De PLEXTALK past de kopnummering voor de resterende secties in de titel automatisch aan.

14. Functies voor mediabeheer
14.1. Wissen van een SD-kaart, USB-apparaat of intern geheugen

Met PLEXTALK kunt u een SD-kaart, USB-apparaat en intern geheugen zo vaak wissen als u wil.

Om een ​​SD-kaart, USB-apparaat of intern geheugen te wissen, doet u het volgende:
•Druk één keer op Menu om het hoofdmenu op te roepen.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "mediabeheer" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•Gebruik de toets Links of Rechts om "Verwijderen van alle bestanden van de SD-kaart", "Verwijderen van alle bestanden van het USB medium" of "Alle bestanden van het interne geheugen verwijderen", waarna u bevestigd met Enter.

•De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan met het formatteren. Druk nogmaals op Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.

•Als u bevestigt dat u verder wenst te gaan, start het formatteerproces. De PLEXTALK geeft aan wanneer het proces voltooid is.
Opmerking: bij het wissen van de SD-kaart, USB apparaat of interne geheugen worden alle gegevens op het geselecteerde media verwijderd.

Opmerking: bij het wissen van het interne geheugen wordt de boekenplank niet verwijderd. Indien u de inhoud van de boekenplank wil verwijderen, gebruik dan de teruggeeftoets. Zie onderdeel 25.2.4 "Inleveren van een titel".

LET OP: indien u alle bestanden verwijderd van het interne geheugen zullen ook de alarminstellingen worden verwijderd1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina