Belangrijke opmerkingen fcc kennisgevingDovnload 0.54 Mb.
Pagina7/30
Datum22.07.2016
Grootte0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30

6.11. Rechtstreeks naar een titel gaan

Doe het volgende om rechtstreeks naar een titel te gaan:


•Druk meermaals op de titeltoets tot je de media hoort die je wil beluisteren.

•Druk op pijltje 'omhoog' of 'omlaag' om de "Categorie" te selecteren.

•Druk op pijltje naar 'links' of 'rechts' om je favoriete categorie te selecteren.

•Geef het nummer in van de titel waar u naartoe wil en druk op enter of op hekje.

•Druk nogmaals op enter om de titel af te spelen.

6.12. De rangschikking van titels veranderen

Wanneer je een titel selecteert, kan je de rangschikking van de titels veranderen. Er zijn drie types rangschikking, namelijk: "Lijst van alle titels", "Lijst van recente titels" en "Lijst nieuwe titels".


•Lijst van alle titels: Hierin zijn alle bestanden en mappen gerangschikt per naam.

•Lijst van recente titels: Hierin zijn de titels gerangschikt per datum waarop ze afgespeeld werden.

•Lijst nieuwe titels: Hierin zijn de titels gerangschikt volgens het tijdstip van het bestand.
Doe het volgende om een recent afgespeeld nummer af te spelen:
•Druk één maal op de titeltoets.

•Druk meermaals op de toets 'ga naar' om de "Lijst van recente titels" te selecteren.

•Druk op pijltje naar 'omhoog' of 'omlaag' om "Categorie" of "Titel" te selecteren en druk pijltje links of rechts om de titel te selecteren die je verkiest. Druk vervolgens op enter om af te spelen.

•Of met behulp van de cijfertoetsen, toets het nummer van de titel die je verkiest en druk dan op enter om te selecteren. Druk dan nogmaals op enter om het afspelen te starten.


Opmerking: PLEXTALK onthoudt tot 10 titels in elke categorie.

6.13. Informatie over titel en media

Om meer informatie te bekomen over de geselecteerde titel of media, doe het volgende:


•Druk eenmaal op de Menu-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "Mediabeheer" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "medium en titel informatie" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•PLEXTALK zal de informatie over de geselecteerde titel en media aankondigen.

•Zodra u de gewenste informatie hebt verkregen, drukt u op de 'Enter'-toets om het menusysteem af te sluiten.

6.14. Informatie over de actuele status

Je kan informatie opvragen over de actuele status omtrent koppen, pagina's, bladwijzers enzovoort. Of de PLEXTALK de titel afspeelt of niet, ga als volgt te werk:


•Druk één keer op cijfertoets 5.

•U hoort een hele rist van informatieberichten.

•Als u niet alle informatie wenst te beluisteren en de verschillende items sneller wenst te doorlopen, kunt u herhaaldelijk op cijfertoets 5 drukken.

•Als u de gewenste informatie heeft gehoord, kunt u de gesproken informatie stoppen met Enter.


•Hou toets 5 ingedrukt om de tijd en datum te horen.

6.15. Een weergavemodus selecteren

Om het willekeuring en herhaaldelijk afspelen te selecteren, ga je als volgt te werk:


•Druk eenmaal op de Menu-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "afspeelinstellingen" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•Druk links of rechts om de "willekeurig en herhaal afspeel instellingen" te kiezen en druk op enter.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de gewenste afspeelstand te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.6.16. Bladwijzers gebruiken
6.16.1. Soorten van bladwijzers

In de PLEXTALK kunt u de volgende 3 soorten bladwijzers gebruiken:


•Genummerde Bladwijzers – U kunt tot 10.000 Genummerde Bladwijzers toevoegen. Iedere bladwijzers komt overeen met een uniek getal binnen een bereik van 1 tot 65.000.

•Spraakbladwijzers – Dit zijn genummerde bladwijzers met een begeleidende spraaknotitie. Spraakbladwijzers nemen geheugenruimte in. Het totale beschikbare geheugen komt overeen met een opnametijd van 30 minuten. Als u deze waarde probeert te overschrijden, wordt de oudste bladwijzer automatisch verwijderd voor de nieuwe bladwijzer wordt gemaakt.

•Resume Bladwijzers – Bij iedere titel, bij elk album of bij ieder tekstbestand wordt de plaats waar de weergave wordt onderbroken in het geheugen opgeslagen. De weergave kan, de volgende keer dat de titel, het album of het tekstbestand wordt beluisterd, dan ook worden hervat vanaf dat moment. Resume Bladwijzers worden automatisch door de PLEXTALK ingevoegd wanneer u naar een andere titel, een ander album of een ander bestand gaat of wanneer u het apparaat uitschakelt. U hoeft daartoe niets te ondernemen.
Opmerking: De PLEXTALK houdt de Resume Bladwijzers bij voor maximum 1000 titels, albums of tekstbestanden.

6.16.2. Bladwijzers toevoegen

Om een Genummerde Bladwijzers in te voegen gaat u als volgt te werk, het maakt daarbij niet uit of de PLEXTALK al dan niet werkt:


•Druk de 'Bladwijzers'-toets twee keer in.

•Voer via het cijfertoetsenbord het nummer in dat u aan de bladwijzers wenst toe te wijzen. Indien je de PLEXTALK het bladwijzer nummer wil laten bepalen, druk geen cijfertoets in of druk een 0.

•Druk op de 'Enter'-toets om te bevestigen of op de toets 'Annuleren' om de invoer te wissen.
Opmerking: Als je de PLEXTALK het bladwijzer nummer laat toekennen, neemt die steeds het laagste ongebruikt nummer.
Als u een spraakbladwijzer wenst in te stellen, gaat u als volgt te werk, ongeacht of de PLEXTALK al dan niet afspeelt:
•Druk twee keer op de toets Bladwijzer.

•Gebruik de cijfertoetsen om het nummer in te stellen dat u aan deze spraakbladwijzer wenst toe te kennen. Indien je de PLEXTALK het bladwijzer nummer wil laten bepalen, druk geen cijfertoets in of druk een 0.

•Druk één keer op de toets Opname om te bevestigen, of op de toets Annuleren om uw informatie te wissen.

•Hou de toets Opname ingedrukt en spreek uw spraaknotitie in.

•Laat de toets Opname los als u klaar bent. De PLEXTALK bevestigt dat de spraakbladwijzer ingesteld is.

6.16.3. Navigeren naar bladwijzers

Om naar een genummerde bladwijzer of spraak bladwijzer te gaan, onafhankelijk of de PLEXTALK afspeelt, doe dan het volgende:


•Druk één keer op de toets Bladwijzer.

•Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de bladwijzer waarnaar u wenst te gaan.

•Druk op Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om uw informatie te wissen.

•Als u een geldig bladwijzernummer heeft ingevoerd, gaat de PLEXTALK naar de locatie van die bladwijzer en begint het afspelen automatisch.


Als u bladwijzers in een titel, een album of een bestand heeft ingesteld, vindt u in het navigatiemenu ook de optie "bladwijzer". Als u naar de volgende bladwijzer met een kleiner of groter nummer wenst te gaan, gaat u als volgt te werk:
•Gebruik de toets Op of Neer om naar de optie "bladwijzer" in het navigatiemenu te gaan.

•Druk op de toets Links om naar de volgende bladwijzer met een kleiner nummer te gaan. Het afspelen start automatisch.

•Druk op de toets Rechts om naar de volgende bladwijzer met een groter nummer te gaan. Het afspelen start automatisch.

6.16.4. Bladwijzers verwijderen

Om een genummerde bladwijzer of een spraakbladwijzer te verwijderen, verloopt de procedure identiek:


•Druk 3 keer op de toets Bladwijzer.

•Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de bladwijzer die u wenst te verwijderen.

•Druk op Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om uw informatie te wissen.

•Als u de actie bevestigt, verwijdert de PLEXTALK de bladwijzer in kwestie uit de huidige titel of uit het album, waarna dit wordt bevestigd met een gesproken bericht.


Als u alle bladwijzers in de huidige titel, het huidige album of het huidige bestand wenst te verwijderen, gaat u als volgt te werk:
•Druk op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "bladwijzer" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "alle bladwijzers in huidige titel wissen" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•De PLEXTALK vraagt om bevestiging. Als u wenst verder te gaan, drukt u op Enter, waarna de PLEXTALK "verwijderd" zegt.


Opmerking: de procedure verwijderd enkel de bladwijzers in de geselecteerd titel of tekst en zal de bladwijzers in andere bestanden niet verwijderen.

6.16.5. Stem voor spraakbladwijzers in- en uitschakelen

Als u spraakbladwijzers gebruikt, kunt u bepalen of de bladwijzer tijdens het afspelen moet worden uitgesproken. Spraakbladwijzers schakelt u als volgt in of uit:


•Druk op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "bladwijzer" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "afspeelinstelling voor spraakbladwijzer" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•Gebruik de toets Links of Rechts om de optie "spraakbladwijzer aan" of "spraakbladwijzer uit" te selecteren, waarna u uw keuze bevestigt met Enter.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina