Belangrijke opmerkingen fcc kennisgevingDovnload 471.09 Kb.
Pagina1/24
Datum22.07.2016
Grootte471.09 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

PLEXTALK POCKET PTP1

versie 6

Gebruikershandboek


©2008 Shinano Kenshi Co., Ltd.


BELANGRIJKE OPMERKINGEN
FCC kennisgeving

Conformiteitscertificaat

Modelnummer: PTP1

Merknaam: PLEXTALK

Verantwoordelijke fabrikant: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Adres: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN


Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.


Deze apparatuur is getest en conform bevonden aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B onder deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en straalt deze ook uit. Indien deze apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt conform de instructies van de fabrikant, kan deze interferentie veroorzaken in de ontvangstsignalen van radio's en televisietoestellen. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat u kunt bepalen door de apparatuur aan en uit te zetten), bent u verzocht om de interferentie te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen:
•Richt de ontvangstantenne een andere kant op.

•Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

•Sluit het systeem op een ander stopcontact aan zodat de systeemapparatuur en de ontvanger op verschillende stroomkringen zitten.

•Raadpleeg zo nodig de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor meer suggesties.


LET OP: Wijzigingen die aan het apparaat worden aangebracht die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door de fabrikant die verantwoordelijk is voor de conformiteit van het apparaat, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen tenietdoen.

Verklaring van het Canadese Departement voor Communicatie

Dit digitale apparaat blijft binnen de grenswaarden klasse B voor radiostoring van digitale apparaten zoals bepaald in de regelgeving met betrekking tot radiostoringen van het Canadese departement voor communicatie.


Dit digitale apparaat van klasse B digital voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.


LET OP: Gebruik van knoppen of aanpassingen of toepassing van procedures die afwijken van wat hier wordt gespecificeerd, kan oorzaak zijn van blootstelling aan schadelijke straling.

INHOUD

PLEXTALK POCKET PTP1 1

versie 6 1

Gebruikershandboek 1

BELANGRIJKE OPMERKINGEN 2

INHOUD 4

1. Veiligheids voorzorgen en juridische informatie 5

2. Starten 12

3. Inleiding tot het menusysteem 21

4. Instellen van uw PLEXTALK 23

5. Energiebeheer 25

6. Weergavefuncties die voor alle formaten gelijk zijn 27

7. DAISY-titels weergeven 38

8. Afspelen van "Opnames" 43

9. Luisterbestanden of Muziek-cd's spelen 44

10. Tekstbestanden afspelen 48

11. Afspelen van een Audio Boek 51

12. Opname van een DAISY title 52

13. Bewerken van en DAISY titel 63

14. Functies voor mediabeheer 66

15. Spraakmemofuncties van de PLEXTALK gebruiken 70

16. Back-up 72

17. Tekst ingave 75

18. Bewerken van tekst bestanden 79

19. Netwerk instellingen 82

20. Podcast ontvanger 90

21. Web radio streaming 95

22. Netwerk Map functie 97

23. Gebruik de PLEXTALK als extern apparaat 100

24. Andere nuttige functies 102

Bijlage A - Hoofdkenmerken 105

Bijlage B - Menuhiërarchie 110

Bijlage C - Oplossen van storingen 114

Bijlage D - Technische informatie over opnamestanden en geluidskwaliteiten 117

Bijlage E - Vragen en antwoorden over netwerk instellen 121

Bijlage F - Lijst van de tekstinvoer 1231. Veiligheids voorzorgen en juridische informatie
1.1. Belangrijke veiligheidsinstructies:

Bij het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies, kan dit leiden tot brand, electrische schokken of andere verwondingen met gevolg tot schade aan de PLEXTALK of andere zaken. Lees de veiligheidsinstructies vooraleer aan de slag te gaan met de PLEXTALK.

Volgende symbolen differentiëren het niveau van het gevaar:

!GEVAAR


Dit symbool geeft aan dat bij onjuist gebruik de dood of ernstig letsel het gevolg kan zijn.
!WAARSCHUWING

Dit symbool geeft aan dat bij onjuist gebruik de dood of ernstig letsel het gevolg kan zijn.


! LET OP

Dit symbool geeft aan dat bij onjuist gebruik een lichamelijk letsel of schade aan het materieel het gevolg kan zijn.!GEVAAR


Gebruik niet buitenshuis. Dit kan leiden tot een verkeersongeval.
!GEVAAR

Gebruik niet tijdens het besturen van een voertuig. Dit kan leiden tot een verkeersongeval.


!GEVAAR


Indien uit het apparaat rook of een rare geur verspreid, zet het onmiddellijk uit, verbreek de stroomverbinding, verwijder de batterij en contacteer uw dealer. Opgepast voor brandwonden omdat de batterij een hoge temperatuur kan hebben indien verbranding.

!WAARSCHUWING

Indien de batterij lijkt, verwijder die uit het apparaat en verbreek de stroomverbinding. De dampen van een lekkende batterij kunnen ontbranding en explosie veroorzaken. Vermijd contact met de ogen in geval van een lekkende batterij, was de ogen met zuiver water en contacteer medische hulp. Indien contact met een lekkende batterij, was onmiddellijk uw handen en contacteer medische hulp. Indien een lekkende batterij in contact komt met kledij, afspoelen met stromend water.
!WAARSCHUWING

Gooi nooit de batterij in een open vuur. Plaats nooit een batterij in een microgolfoven of enig ander opwarmend toestel. Dit kan vuur, elektrische schokken en de batterij stuk maken.


!WAARSCHUWING

Vermijd harde schokken of laten vallen van een hoogte. Dit kan vuur, elektrische schokken en de batterij stuk maken.


!WAARSCHUWING

Bij niet gebruiken voor een langere periode, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterij. Anders kan het ertoe leiden dat de batterij gaat lekken.


!WAARSCHUWING

Vermijd het invoegen van vreemde voorwerpen of vloeistoffen Vermijd het contact met vloeistoffen en het toestel. Dit kan vuur, elektrische schokken en de batterij stuk maken.

indien vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het toestel zijn binnengedrongen in de PLEXTALK, schakel dan onmiddellijk de stroom uit, verwijder de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterij. Neem contact op met uw dealer.

Let vooral op de volgende punten:

Vermijd gebruik in de badkamer, in de regen of in vochtige omstandigheden.

Mors geen vloeistoffen in de buurt van het apparaat.

Vermijd te veel vloeistof en detergenten bij het schoonmaken van het toestel.

Steek geen metalen stukken in de SD-kaart sleuf, batterij of in de behuizing ervan.

Vermijd het gebruik van SD-kaarten die stickers of mogelijk loskomende labels bevatten.


!WAARSCHUWING

Gebruik alleen de voorgeschreven batterij, gespecifieerde stroomadaptor die met de PLEXTALK is meegeleverd. Gebruik van andere batterijen of stroomadaptor kan vuur, elektrische schokken en de batterij stuk maken.
!WAARSCHUWING

Niet aansluiten om onbekende stroombronnen of spanning. Specificatie is AC100-240V 50/60Hz. Dit kan vuur, elektrische schokken en de batterij stuk maken.


!WAARSCHUWING

Vermijd het in of verwijderen van de stroomadaptor met natte handen. Anders kan een elektrische schok optreden.


!WAARSCHUWING

Beschadig nooit de stroomadaptor Bij het verwijderen van de stroomadaptor, trek dan nooit aan de stroomkabel of vermijd zare voorwerpen op de stroomkabel. Beschadiging van de stroomkabel kan leiden tot brand of kortsluiting.


!WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de PLEXTALK en de stroomadaptor goed zijn aangesloten. anders kan dit leiden tot brand of elektrische schokken.


!WAARSCHUWING

Verwijder eventueel opgehoopt stof aan de stekker van de stroomadaptor. Schakel de stroom uit en verwijder uit het stopcontact tijdens het schoonmaken anders kan dit leiden tot brand of elektrische schokken.


!WAARSCHUWING

Gebruik niet teveel stekkers in een stopcontact. anders kan dit leiden tot brand of elektrische schokken.


!WAARSCHUWING

Haal de stekker uit het stopcontact bij onweer. Blikseminslag kan leiden tot brand of elektrische schokken.


!WAARSCHUWING

Vermijd het openen, herstellen of verbouwen van het toestel. Dit kan vuur, elektrische schokken en de batterij stuk maken. Vraag uw dealer voor herstelling.
!WAARSCHUWING

Als het toestel niet meer werkt, schakel de stroom uit en neem contact op met uw dealer. Anders kan het leiden tot brand of elektrische schokken bij een verder gebruik


!WAARSCHUWING

Vermijd gebruik en opslag in een omgeving met hoge temperaturen Dit kan vuur, elektrische schokken en de batterij stuk maken.

Laat het toestel niet liggen in een omgeving met sterk zonlicht, zoals aan een venster.

Laat het toestel niet achter in een wagen in de volle zon.

Vermijd zeer warme omgevingen, zoals in de buurt van vuur of een ander toestel dat warmte afgeeft.


! LET OP

Gebruik het toestel niet in extreem vochtige en stoffige ruimten. Anders kan dit leiden tot een defect toestel.


!WAARSCHUWING

Gebruik de PLEXTALK niet in de buurt van een pacemaker.
!WAARSCHUWING

Maak geen gebruik van de PLEXTALK in zones waar geen mobiele apparaten mogen gebruikt worden zoals in het vliegtuig.


! LET OP

Vermijd de PLEXTALK in de buurt van machines die een sterke elektromagnetische straling geven. Anders kan dit leiden tot een defect toestel.


!WAARSCHUWING

Als het snoer van de koptelefoon rond de nek is verstringeld kan dit leiden tot verstikking.
!WAARSCHUWING

Bewaar de SD-kaart en kleine accessoires buiten bereik van kleine kinderen. Let ook op het innemen van de kleine accessoires door uw huisdieren.


! LET OP

Bij het lang aangesloten aan de stroomadaptor kan de temperatuur van het apparaat oplopen. Hou het toestel niet te lang op dezelfde plaats op uw huid.


! LET OP

Zet het toestel niet luider dan noodzakelijk. Anders kan het uw gehoor schaden.


! LET OP

Vermijd overdadig gebruik van een koptelefoon. Anders kan het uw gehoor schaden.


! LET OP

De USB kabel heeft scherpe kanten. wees voorzichtig bij het aanraken van de scherpe uiteinden ervan.


!WAARSCHUWING

Schakel de stroom uit en verwijder uit het stopcontact tijdens het schoonmaken Dit kan vuur, elektrische schokken en de batterij stuk maken.
!WAARSCHUWING

Spuit geen oplosmiddel rechtsreeks in het apparaat. Dit kan vuur, elektrische schokken en de batterij stuk maken.


! LET OP

Veeg stof en vuil van het toestel met een zachte bevochtigde doek eventueel met verdund neutraal reinigingsmateriaal. Bij het gebruik van alcohol, thinner of benzine kan het oppervlak van het toestel beschadigd worden.


! LET OP


De PLEXTALK SD-kaart sleuf is alleen compatibel met SD- of SDHC-kaarten. Invoeren van andere geheugenkaarten kan storingen veroorzaken.
! LET OP

Voer de SD-kaart in het toestel in de juiste richting, gebruik geen overdreven kracht. Anders kan dit leiden tot een defect toestel.


!WAARSCHUWING

Bij het uit dienst nemen van het apparaat, wend u tot de lokale overheidsprocedures voor recyclage.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina