Belangrijke opmerkingen fcc kennisgevingDovnload 471.09 Kb.
Pagina10/24
Datum22.07.2016
Grootte471.09 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

9.3. Navigatie per 10 minuten en 30 seconden

Om per 10 minuten of 30 seconden te verspringen, doe het volgende:


•Druk pijltje 'omhoog' of 'omlaag' om 10 minuten of 30 seconden te selecteren.

•Om 10 minuten of 30 seconden terug te gaan, druk op de linkertoets.

•Om 10 minuten of 30 seconden vooruit te verspringen, druk op de rechtertoets.

9.4. Weergavemodus

Bij het afspelen van Luisterbestanden hebt u de keuze uit een aantal weergavemodi. U hebt daarbij de keuze uit volgende opties:


•Standaard afspelen: Bij deze modus wordt het volledige actieve album afgespeeld en stopt de weergave aan het einde.

•Track herhalen: de actieve track wordt in lus herhaald tot de weergave wordt gestopt.

•Album herhalen: het actieve album wordt in lus herhaald tot de weergave wordt gestopt.

•Alle albums herhalen: herhalen van alle albums in de geselecteerde map.

•Willekeurig herhalen: willekeurig afspelen en herhalen van muziek in een map of album dat geselecteerd is.

9.5. Aankondiging van albums en tracks per naam of nummer

Bij navigatie in albums of tracks, PLEXTALK kondigt de naam of nummer aan van het album of track. Men kan selecteren om de naam of nummer aan te kondigen. Om deze aankondiging te selecteren, doe het volgende:


•Druk de toets Menu om het algemene menu te selecteren.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "afspeelinstellingen" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•Druk de links of rechts toets om naar "lezen van audio bestandsnaam" te gaan en bevestig met de enter toets.

•Druk de links of rechts toets om naar "lees audio bestandsnaam" en "lezen van audio track nummer" en bevestig met Enter.9.6. Meer informatie over de afspeelvolgorde

Dit hoofdstuk geeft informatie over de volgorde die wordt gebruikt tijdens het afspelen van bestanden en mappen.


•Weergave van bestanden - De PLEXTALK geeft de bestanden weer in de volgorde van hun bestandsnaam.

•Weergave van mappen - Als er meer dan één map op de SD-kaart of het USB-medium staat, worden de audiobestanden weergegeven in de volgorde van de mapnamen.9.7. Beperkingen voor audiobestanden

Beperking op het aantal bestanden en mappen:


•Het maximale aantal bestanden dat in een map kan worden opgeslagen, bedraagt 1024. Als er meer bestanden dan 1024 zijn, worden ze niet herkend.

•Er kunnen maximaal 6000 bestanden op een medium worden opgeslagen. Eventuele bestanden in meer worden niet herkend.

•Het maximale aantal mappen bedraagt 1024, inclusief de hoofdmap. Als er meer mappen zijn dan 1024, worden ze niet herkend.

•De PLEXTALK beschouwt de bestandsmappen als albums en herkent maximaal 8 hiërarchieën.

•Als een map een DAISY-boek bevat, doorzoekt de PLEXTALK de inhoud onder de map niet.
Opmerking: Als er een groot aantal mappen zijn, heeft de PLEXTALK meer tijd nodig om de SD-kaart of de USB-informatie te lezen.

10. Tekstbestanden afspelen

PLEXTALK kan tekstbestanden afspelen met de synthetische stem. PLEXTALK ondersteunt de volgende types tekstbestanden:


•Gewone tekstbestanden

•Microsoft Word .doc, .docx bestanden

•HTML- bestanden

•EPUB2
Opmerking: Word bestanden op externe CD/DVD USB apparaten kunnen niet afgespeeld worden.10.1. Navigatie per scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord of karakter

Een tekst bestand geeft je altijd volgende navigatie mogelijkheden: Scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord en karakter. Deze opties verschijnen automatisch in het Navigatiemenu wanneer u dit type van bestanden leest. In Word, HTML en EPUB2 bestanden die koppen bevatten, krijgt u extra navigatie opties in het navigatie menu Dit zal een niveau genoemd worden.

Het navigeren op basis van een van deze opties verloopt steeds volgens dezelfde procedure:
•Druk de op of neer toets om de navigatie methode te kiezen, dat is Scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord en karakter.

•Druk op de linkse toets om terug te gaan in het bestand met de gelecteerde eenheid.

•Druk op de rechtse toets om vooruit te gaan in het bestand met de geslecteerde eenheid.
Opmerking: "Scherm" betekent 40 lijnen.

Opmerking: de spellings navigatie kondigt elk woord aan en geeft de spelling er van.

Opmerking: u kan geen kopnavigatie gebruiken indien de koppen niet zijn ingebracht.

10.2. Navigeren op basis van percentages

In een tekst bestand kan je navigeren per procent. Om op basis van een percentage te navigeren, gaat u als volgt te werk:


•Druk herhaaldelijk op de Ga Naar toets om per percent te navigeren.

•Voer een percentage in tussen 0% en 100% en druk op de 'Enter'-toets.

•De PLEXTALK brengt de weergavestand naar die positie in het Tekstbestand.

10.3. Navigatie per trefwoord

U kan per trefwoord uw posititie verplaatsen in een tekst bestand. Om per trefwoord te zoeken, doe het volgende:


•Druk herhaaldelijk op de Ga Naar toets om per sleutelwoord te navigeren.

•Voer een trefwoord in met het numerieke toetsenbord. Zie sectie "17. Tekst ingave". Hoe je best een tekst ingeeft met het numerieke toetsenbord.

•Druk op start/stop om het trefwoord te beluisteren dat je ingegeven hebt.

•Druk op de "naar beneden" toets na het volledig ingeven van het trefwoord.

•De PLEXTALK zoekt de positie waar het trefwoord staat. Indien het trefwoord wordt gevonden, speelt de PLEXTALK de zin af waarin het trefwoord voorkomt.

•Indien je de "naar beneden" toets indrukt zonder ingave van een trefwoord, wordt het huidige woord het trefwoord en verplaatst de PLEXTALK zich naar de volgende zin waar dit trefwoord voorkomt.

•Het trefwoord wordt automatisch opgeslagen in het navigatie menu.
Om te navigeren naar de volgende positie waar het trefwoord voorkomt, doet u het volgende:
•Druk de "naar beneden" toets tot de PLEXTALK het trefwoord weergeeft.

•Druk naar links om naar de positie te gaan waar het trefwoord voorkomt richting begin titel.

•Druk naar rechts om naar de posititie te gaan waar het trefwoord voorkomt, richting einde tiel.
Opmerking: Indien de Start/Stop wordt ingedrukt, start het afspelen vanaf het trefwoord.

Opmerking: Indien het trefwoord niet wordt gevonden, zal de PLEXTALK dit aangeven, en wordt de huidige positie behouden.

Opmerking: Wanneer de PLEXTALK naar het trefwoord zoekt richting begin titel, zal het zoeken worden gestopt aan het begin van de titel. Wanneer de PLEXTALK naar het trefwoord zoekt richting einde titel, zal het zoeken worden gestopt aan het einde van de titel.

Opmerking: Om het zoeken naar het trefwoord te annuleren, druk op sterretje. De weergave zal niet van positie veranderen.

Opmerking: U kan tot drie trefwoorden opslaan. Wanneer drie trefwoorden zijn opgeslagen, wordt het oudste trefwoord overschreven bij een nieuwe ingave.

Opmerking: ook cijfers en symbolen kunnen als trefwoord opgegeven worden.

Opmerking: de PLEXTALK maakt geen verschil tussen kleine- en hoofdletters bij het zoeken naar een trefwoord.

Opmerking: indien de weergave modus van een mulitmedia DAISY titel is ingesteld voor tekst, kan je het zoekproces benutten.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina