Belangrijke opmerkingen fcc kennisgevingDovnload 471.09 Kb.
Pagina13/24
Datum22.07.2016
Grootte471.09 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

12.10. De titel selecteren waarin u wenst op te nemen

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u een opname in een bestaande titel of in een nieuwe titel kunt maken. Als u in een bestaande DAISY-titel wenst op te nemen, gaat u als volgt te werk:


•Navigeer naar een bestaande DAISY titel en stop het afspelen.

•Druk op de toets Opname om naar opname stand-by te gaan.

•U kunt de titel waarin u wenst op te nemen, ook selecteren met de toetsen Links en Rechts terwijl u zich in opname stand-by bevindt.

•Druk nogmaals op de toets Opname om de opname te starten. Aan het einde van de huidige titel wordt een nieuwe sectie gemaakt. De nieuw opgenomen audio wordt toegevoegd aan het einde van de huidige titel, ongeacht waar u zich in de opname bevond toen u de procedure heeft gestart.


Als u wenst op te nemen in een nieuwe titel, kunt u eerst een nieuwe titel maken en daarna in die titel opnemen, of u kunt een nieuwe titel tijdens de opnameprocedure maken. Dit hoofdstuk beschrijft hoe u tijdens de opnameprocedure een nieuwe titel maakt. Maak als volgt een nieuwe DAISY-titel tijdens de opname:
•Selecteer de SD-kaart of USB apparaat met behulp van de titel toets.

•Druk op de toets Opname om naar opname stand-by te gaan.

•Terwijl u zich in opname stand-by bevindt, gebruikt u de toetsen Links en Rechts om de titel te selecteren waarin u wenst op te nemen. Als u naar Rechts gaat, genereert de PLEXTALK een titel met de naam "nieuwe titel".

•Markeer het item "nieuwe titel" en druk op de toets Opname. De PLEXTALK begint in de nieuwe titel op te nemen.


Opmerking: Een "Nieuwe titel" is gemaakt onder de "PlexRecording" map.

12.11. Het opnameniveau instellen

Als u een opname maakt, is het zeer belangrijk dat het opnameniveau juist is ingesteld. Op de PLEXTALK kunt u het opnameniveau op 2 manieren aanpassen. Je kan kiezen tussen handmatige of automatische instelling van het opnameniveau.


U kunt als volgt omschakelen tussen de automatische volume controle instelling en de handmatige instelling van het opnameniveau:
•Druk op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "opnameconfiguratie" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "automatische volume controle" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•Gebruik de toets Links of Rechts om "automatische volume controle uit" of "automatische volume controle aan" te selecteren, waarna u uw keuze bevestigt met Enter.


Opmerking: Als u de "automatische volume controle" heeft ingeschakeld in opname stand-by, zegt de PLEXTALK herhaaldelijk "Auto", om aan te geven dat het niveau automatisch wordt ingesteld.
U kunt het opnameniveau als volgt handmatig aanpassen:
•Zet de automatische volumeregeling op "uit", zoals hierboven beschreven. Dit betekent dat u het opnameniveau handmatig instelt. U kunt het opnameniveau instellen van 0 tot 20 in stappen van 1.

•Druk één keer op de toets Opname om naar opname stand-by te gaan.

•Druk op de toets naar boven. Telkens wanneer u op de toets drukt, verhoogt het opnameniveau met één stap.

•Druk op de toets naar beneden. Telkens wanneer u op de toets drukt, vermindert het opnameniveau met één stap.

•Als u het opnameniveau sterk wenst te wijzigen, kunt u de toets ingedrukt houden. De PLEXTALK blijft het niveau dan verhogen of verlagen tot u de toets loslaat of tot de maximale of minimale instelling bereikt is.

•Terwijl u de aanpassingen uitvoert, geeft de PLEXTALK het nieuwe opnameniveau aan en hoort u "laag", "goed" of "hoog", om aan te geven dat het opname niveau te laag is, juist is of te hoog is ingesteld. Zorg ervoor dat de PLEXTALK vaker "goed" zegt dan "laag" of "hoog".


Opmerking: Als de niveaumonitor uitgeschakeld is, hoort u de aankondigingen "laag", "goed" of "hoog" niet.

Opmerking: Als u audio opneemt terwijl de automatische volumeregeling ingeschakeld is, krijgt u niet altijd de gewenste opnamekwaliteit. In dit geval voert u de opname opnieuw uit met de automatische volumeregeling uitgeschakeld, zodat u het opnameniveau handmatig kunt aanpassen.12.12. De niveaumonitor gebruiken

Met de niveaumonitor geeft de PLEXTALK aan of het opnameniveau laag, goed of hoog is, dan wel of het opnameniveau automatisch wordt ingesteld. In de standaardinstelling van de PLEXTALK is de niveaumonitor ingeschakeld als u naar opname stand-by gaat. De niveaumonitor wordt automatisch stilgeschakeld als u daarna de opname start.


Om de niveaumonitor in of uit te schakelen tijdens opname stand-by, opnamepauze of opname, gaat u als volgt te werk:
•Druk één keer op de toets Titel.

•De PLEXTALK zegt "controle niveau aan" of "controle niveau uit".

•Telkens u op de toets Titel drukt, wordt omgeschakeld tussen deze twee instellingen.
Opmerking: Als de begeleidingsstem tijdens de opname uitgeschakeld is, kondigt de PLEXTALK uw toetsaanslagen niet aan tijdens de opname. Als u dit wel wenst, dient u een hoofdtelefoon te gebruiken en de begeleidingsstem in te schakelen, anders wordt de niveaumonitor eveneens opgenomen.

12.13. De opnamemonitor in- en uitschakelen

Met de PLEXTALK kunt u de opname beluisteren terwijl u ze maakt, zodat u kunt nagaan hoe de opname uiteindelijk zal klinken. U kunt de opnamemonitor in- of uitschakelen in opname stand-by, opname pauze of opname. Dit gebeurt als volgt:


•Sluit een stereohoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonuitgang bovenaan de PLEXTALK.

•Druk één keer op de Bladwijzer om de opnamemonitor uit te schakelen.

•Druk nogmaals op de Bladwijzer om de opnamemonitor in te schakelen.
Opmerking: U hebt geen hoofdtelefoon nodig als u opneemt van een lijnsignaalbron.

Opmerking: Voor alle opnamen schakelt de PLEXTALK de opnamemonitor standaard in.12.14. Opname-informatie opvragen

Je kan informatie van de opname opvragen door het nummer 5 te drukken.


Opmerking: Als de stembegeleiding tijdens de opname ingesteld is op "begeleiding uit", hoort u deze informatie niet tijdens de opname. U hoort de informatie wel in opname stand-by en opname pauze.1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina