Belangrijke opmerkingen fcc kennisgevingDovnload 471.09 Kb.
Pagina16/24
Datum22.07.2016
Grootte471.09 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24

15.3. Reservekopie van spraakmemo's maken op SD-kaart

Raadpleeg hoofdstuk 16.2 voor meer informatie over reserve kopieën van spraakmemo's.15.4. Spraakmemo's wissen

Als u één enkele spraakmemo wenst te wissen, gaat u als volgt te werk:


•Navigeer naar de spraakmemo die u wenst te wissen, zoals we reeds hebben gezien.

•Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "spraakmemo" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "wis geselecteerde spraakmemo" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder gaat. Druk nogmaals op Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.
Als u alle spraakmemo's wenst te wissen, gaat u als volgt te werk:
•Druk één keer op Menu om het hoofdmenu op te roepen.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "spraakmemo" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "wis alle spraakmemo's" te gaan, waarna u deze optie selecteert met Enter.

•De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder gaat. Druk nogmaals op Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.16. Back-up
16.1. Algemene back-up informatie

Alvorens over te gaan tot het maken van een back-up van gegevens moet u zich van onderstaande punten rekenschap geven:


•Bij het maken van een back-up van gegevens van het ene medium naar de andere wordt de eerste het bronmedium genoemd en het tweede het doelmedium.

•U kunt een reservekopie van uiteenlopende gegevens op de SD-kaart naar externe USB-media maken en vice versa. Een extern USB cd/dvd-station kan echter enkel als bron voor reserve kopieën worden gebruikt.

•Bij het maken van een back-up van gegevens geeft de PLEXTALK een waarschuwing wanneer er onvoldoende ruimte beschikbaar is op het doelmedium.

•Als u een reservekopie van een muziek-cd maakt met behulp van een extern USB cd/dvd-station, kunt u audiocompressie gebruiken. De back-up wordt uitgevoerd als een audio bestand en niet als een DAISY-bestand.

•Als het batterijniveau te laag is kan de backup stoppen. Daarom is het aangeraden om steeds de stroomtoevoer te gebruiken tijdens een back-up.

•Om tijdens het maken van de back-up de procedure af te breken, drukt u op de toets 'Annuleren'.

•Podcast afleveringen en Web Radio kunnen niet gecopiërd worden.

•Bij de Backup functie zal de data in volgende mappen worden geplaatsd:

DAISY: "Plexbackup" map

Opnames: "PlexBackup" map

Muziek: "PlexBackup" map

Tekst: "PlexBackup" map

Audible boeken ".aa formaat": in de "Backup" map onder de "Audible" map

Andere audio boeken: in de "Backup" map onder de "PlexAudioBook" map16.2. Reservekopie maken van spraakmemo's

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een reservekopie van een spraakmemo in het interne geheugen naar een SD-kaart maakt.


•Plaats een SD-kaart met voldoende vrije ruimte.

•Druk de titel toets om naar spraakmemo te navigeren en druk enter.

•Druk cijfertoets 9 één keer in om de 'Back-up'-functie op te starten.

•De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan met de reservekopie. Druk nogmaals op Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.

•Als u wenst verder te gaan, start de procedure om de reservekopie te maken. De PLEXTALK geeft aan wanneer de reservekopie voltooid is.
Opmerking: De spraak memo's backup van het interne geheugen worden in de "PlexBackup" map op de SD-kaart geplaatsd.

Opmerking: Spraakmemo's worden als DAISY-titel opgeslagen met navigatie op niveau 1. Elke memo wordt als een afzonderlijke sectie opgeslagen.

Opmerking: bij een back-up van spraakmemo's worden alle spraakmemos opgeslaan. Je kan geen spraakmemo appart opslaan.

16.3 Back-up van een titel

Om een back-up te maken van een titel, doe het volgende:


•Indien nodig, voeg een SD-kaart of USB stick met voldoende scrijfruimte die niet vergrendeld is.

•Navigeer naar de bron media, kies de titel, album of tekst dat je will copiëren en druk op enter.

•Druk cijfertoets 9 één keer in om de 'Back-up'-functie op te starten.

•Als u een reservekopie maakt van een muziek-cd, drukt u op de toets Links of Rechts om naar de gewenste audiocompressie te gaan, waarna u op Enter drukt om uw selectie te bevestigen.

•Wanneer je een backup maakt van een muziek CD, zal PLEXTALK je vragen in welke categorie je die wil plaatsen: "Muziek" of "Audio-boek". Druk links of rechts om de categorie te kiezen en druk op enter.

•De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan met de reservekopie. Druk op Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.

•Als u op Enter drukt, begint de PLEXTALK met het maken van de reservekopie. De PLEXTALK geeft aan wanneer de reservekopie voltooid is.

16.4. Benodigde back-uptijd voor Muziek-cd's

Hierna vindt u een overzicht van de geschatte back-uptijden:


50 minuten back-up van audio vanaf een muziek-cd naar een SD-kaart:
•PCM 44.1kHz Stereo: ongeveer 35 minuten.

•MP3 256kbps 44,1kHz Stereo Hoge Kwaliteit: ongeveer 50 minuten.

•MP3 256kbps 44,1kHz Stereo: ongeveer 40 minuten.

•MP3 128kbps 44,1kHz Stereo Hoge Kwaliteit: ongeveer 55 minuten.

•MP3 128kbps 44,1kHz Stereo: ongeveer 40 minuten.
Opmerking: de tijdsduur wordt steeds bij benadering gegeven. De tijd die nodig is voor het maken van de back-up is afhankelijk van de grootte van de brontitel en van het aantal bestanden. De benodigde tijd is eveneens afhankelijk van de schrijfsnelheid van de SD-kaart.

17. Tekst ingave

Dit hoofdstuk omschrijft hoe je Tekst ingeeft.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina