Belangrijke opmerkingen fcc kennisgevingDovnload 471.09 Kb.
Pagina17/24
Datum22.07.2016
Grootte471.09 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

17.1. Ingave in alphabetische modus ABC

Er staan meerdere karakters op elke numerieke toets, telkens je een toets druk selecteer je een andere letter.


Volgorde van de letters en cijfers.

Letters op een numeriek toetsenbord verschijnen eerst als kleine letters, nummer en dan hoofdletters. Voorbeeld: druk toets 5, dan kan je kiezen tussen j, k, l, 5, J, K, L.


Een keuze wordt automatisch bevestigd na 2 seconden.

Na het selecteren van een karakter wordt na 2 seconden inactiviteit het karakter automatisch gekozen en aangekondigd.


Ingave van meerdere letters/cijfers die op dezelfde toets staan.

Druk pijltje rechts om meerdere letters in te geven die op dezelfde toets staan zonder 2 seconden te wachten. Voorbeeld: om a b in te geven, druk op toets 2 een maal en druk pijltje rechts, druk dan toets 2 tweemaal om letter b in te geven.


Voorbeeld van ingave.

Ingave van "http".

h: druk toets 4 tweemaal.

t: druk toets 8 eenmaal.

t: druk toets 8 eenmaal.

p: druk toets 7 eenmaal.


Letters en cijfers ingeven.

Letters en cijfers staan op volgende toetsen:

toets 1 omvat ., @, /, :, 1

toets 2 omvat a, b, c, ç, á, à, â, 2, A, B, C, Ç, Á, À, Â

toets 3 omvat d, e, f, ë, é, è, ê, 3, D, E, F, Ë, É, È, Ê

toets 4 omvat g, h, i, ï, í, 4, G, H, I, Ï, Í

toets 5 omvat j, k, l, 5, J, K, L

toets 6 omvat m, n, o, ó, ò, ô, 6, M, N, O, Ó, Ò, Ô

toets 7 omvat p, q, r, s, 7, P, Q, R, S

toets 8 omvat t, u, v, ü, ú, 8, T, U, V, Ü, Ú

toets 9 omvat w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z

toets 0 omvat ?, _, =, 0.


Bevestiging van letter of cijfers ingave.

Druk op Start/Stop en luister naar de ingegeven tekst.


Verandering van type ingave.

Om lettertype te veranderen, druk de bladwijzertoets om te schakelen tussen ABC modus, numerieke modus of sybool modus.


Opmerking: Als de ingave alleen nummers toelaten, dan wordt de ingave modus niet veranderd.

17.2. Ingave van nummers in numerieke modus

Numerieke modus wordt gebruikt voor nummer ingave. Druk de bladwijzer toets verschillende malen tot je numerieke modus hoort.


Tik het nummer dan je wil ingeven. nummers vind je op het numerieke toetsenbord.

17.3. Ingave van symbolen per symbool tabel

Men kan het symbool uit een symbooltabel selecteren met toetsen 2,4,6 en 8 en door op hekje te duwen om het symbool te selecteren. Druk de bladwijzer toets verschillende malen tot je de symbool tabel bereikt.


In de symbooltabel kan je naar boven gaan met toets 2, en naar beneden met toets 8, druk toets 4 om links in de tabel te gaan en toets 6 om naar rechts te gaan. Om een symbool meerdere malen in te geven, druk herhaaldelijk op hekje.
De symbool tabel is hieronder omschreven.


.

,

'

"

:

;

?

|

+

-

=

/

\

_

[

]

!

@

#

$

%

`

{

}

^

&

*

(

)

~

<

>


17.4. Bewegen in een tekst

Een karakter terug bewegen.

Druk links om 1 karakter terug te gaan.
Een karakter vooruit bewegen.

Druk rechts om een karakter verder te gaan.


Een woord terug gaan.

Druk links en toets 0 tegelijk om een woord terug te gaan.


Een woord vooruit gaan.

Druk rechts en toets 0 tegelijk om een woord verder te gaan.


Terug gaan naar het begin van een lijn.

Houd de linkse toets ingedrukt om naar het begin van een lijn te gaan. Als alternatief druk het sterretje en toets 5 tesamen.


Vooruit gaan naar het einde van een lijn.

Houd de rechtse toets ingedrukt om naar het einde van een lijn te gaan. Als alternatief druk het sterretje en toets 8 tesamen.


Een lijn terug gaan.

Druk pijltje naar boven om een lijn terug te gaan.


Een lijn vooruit gaan.

Druk pijltje naar beneden om een lijn vooruit te gaan.


Een scherm terug gaan (40 lijnen).

Druk het sterretje en toets 6 tegelijk om 40 lijnen terug te gaan.


Een scherm vooruit gaan (40 lijnen).

Druk het sterretje en toets 9 tesamen om 40 lijnen vooruit te gaan.


Een paragraaf terug gaan.

Druk pijltje naar boven en toets 0 tesamen om een paragraaf terug te gaan.


Een paragraaf vooruit gaan.

Druk pijltje naar beneden en toets 0 tesamen om een paragraaf vooruit te gaan.


Terug gaan naar het begin van een tekst.

Houd pijltje naar omhoog ingedrukt om naar het begin van een tekst te gaan.


Naar het einde van een tekst gaan.

Houd pijltje naar beneden ingedrukt om naar het einde van een tekst te gaan.17.5. Ingave van spatie, nieuwe lijn of karakters verwijderen

Spatie (blank karakter).

Druk het hekje om spatie in te geven (blank karakter).
Backspace (vorig karakter verwijderen).

Druk het sterretje om vorig karakter te verwijderen.


Verwijder een karakter op de huidige positie.

Druk het sterretje en toets 7 tesamen om het karakter op de huidige positie te verwijderen.


Verwijderen van alle karakters in de instellings menu.

Druk en hou het sterretje ingdruk.


Verwijderen van alle karakters tijdens het bewerken van een tekst bestand.

Refereer naar sectie 18.7, "Verwijderen van alle tekst".


Verwijderen van de huidige lijn.

Refereer naar sectie 18.6, "Verwijderen van de huidige lijn".


Nieuwe lijn.

Druk het sterretje en hekje tesamen om een nieuwe lijn te beginnen.


Tabulatie karakter.

Druk het sterretje en toets 2 tesamen om een tabulatie in te voegen.


Overschakelen van invoeg modus naar overschrijven.

Druk het sterretje en toets 4 tesamen om over te schakelen van invoeg modus naar overschrijf modus.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina