Belangrijke opmerkingen fcc kennisgevingDovnload 471.09 Kb.
Pagina19/24
Datum22.07.2016
Grootte471.09 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

19.2. PLEXTALK verbinden met een netwerk

PLEXTALK verbind automatisch met een netwerk wanneer de netwerk functie is ingeschakeld.


Opmerking: refereer naar sectie 19.1.1. "Inschakelen van het draadloos netwerk".
PLEXTALK verbind eerst met het netwerk waarmee het laatst verbonden was. Indien geen verbinding, probeert PLEXTALK de volgede verbinding in de prioriteits lijst. Refereer naar sectie 19.3.5 voor "Aanpassen of verwijderen van draadloze instellingen" en meet details ivm de prioriteit.
Als de netwerk functie gedurende meer dan 5 minuten niet gebruikt is zonder stroomtoevoer, kan het enkele seconden tot maximaal enkele minuten duren om de netwerk functie verder te gebruiken. Dit omdat de PLEXTALK met netwerk functie in energie spaarstand modus is gegaan.

19.3. Geavanceerde netwerk instellingen
19.3.1. Bevestiging netwerk informatie

In het menu kan je de huidige netwerk verbinding opvragen. volgende informatie is beschikbaar:


•Toegangspunt status

•Signaal sterkte

•DHCP

•IP adres•Subnet mask

•Standaard gateway

•Eerste DNS adres

•Tweede DNS adres

•MAC adres van draadloos netwerk

•Leasedatum IP adres

•IP adres geliesd tot

•Adres DHCP server


Indien de PLEXTALK niet verbonden is met een netwerk is volgende informatie beschikbaar:
•Link status

•MAC adres van draadloos netwerk


Om bovenstaande informatie te bekomen, doe het volgende:
•Druk de Menu toets.

•Druk links of rechts om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk links of rechts om de optie "bevestig netwerkinformatie" te kiezen en druk op enter.

•PLEXTALK kondigt de informatie aan. Druk links of rechts om de informatie te kiezen.19.3.2. Laden van netwerk instellingen

PLEXTALK kan meerdere netwerk instellingen bevatten, deze kunnen geladen worden na aanmaak op een computer. De software om deze instellingen te creeren maakt een bestand "NetworkSetting.ini" aan. Plaats dit bestand in de root van een SD-kaart of USB sleutel en laadt de netwerk instellingen met het menu.


•Druk de Menu toets.

•Druk links of rechts om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk links of rechts om de optie "Laden van netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•PLEXTALK zal je vragen om verder te gaan met het laden van het bestand. Druk enter om verder te gaan, druk annuleren om te annuleren.


Opmerking: alle vorige instellingen worden verwijderd als nieuwe instellingen worden geladen.

Opmerking: als beide SD-kaart en USB apparaat een "NetworkSetting.ini" bevatten, zal deze van de SD-kaart worden geladen.

Opmerking: je kan netwerk instellingens bestand maken door gebruik te maken van de PLEXTALK transfer software. Deze software is meegeleverd op de CD.

19.3.3. Opslaan van netwerk instellingen

Netwerk instellingen kunnen opgeslagen worden op een SD-kaart of een USB apparaat voor back-up doeleinden. Om de instellingen op te slaan, doe het volgende:


•Voer een SD-kaart in of verbind een USB stick met de PLEXTALK

•Druk de Menu toets.

•Druk links of rechts om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk links of rechts om de optie "Netwerkinstellingen opslaan" te kiezen en druk op enter.

•PLEXTALK zal je vragen om de instellingen op te slaan of niet. Druk enter om verder te gaan. Het bestand wordt opgeslagen op een SD-kaart of USB apparaat. Om te annuleren druk het annuleren.
Opmerking: indien de SD-kaart en de USB sleutel is aangesloten, zal het instellings bestand weggeschreven worden in de root van de SD-kaart.

19.3.4. Toevoegen van draadloos netwerk

Om een draadloos netwerk in te stellen, doe het volgende:


•Druk op de Menu toets.

•Druk links of rechts om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk links of rechts om de optie "draadloos netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk op links of rechts om de optie "draadloos netwerk instelling toevoegen" te kiezen en druk op enter.

•Voer het SSID in aan de hand van het numerieke toetsenbord. Druk op pijltje naar beneden om te bevestigen.

•Kies de "beveiligings modus", deze stappen zijn dezelfde als "beschikbaar draadloos netwerk". Refereer naar sectie 19.1.2. "Bevestigen van beschikbare draadloze netwerken en verbinden."

•Als alle instellingen zijn ingegeven, is het draadloos netwerk geregistreerd en de hoogste prioriteit gegeven. Het menu sluit en de PLEXTALK zal een verbinding maken met het toegevoegd draadloos netwerk.

19.3.5. Aanpassen of verwijderen van draadloze instellingen

Volgende drie opties zijn beschikbaar in dit menu.

•Verander de prioriteit en automatische verbindings instellingen

•Verander de draadloze netwerk instellingen

•Verwijder de draadloze netwerk instellingen.
Om de draadloze instellingen aan te passen of te verwijderen, doe het volgende:
•Druk de Menu toets.

•Druk links of rechts om de optie "Netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk links of rechts om de optie "draadloos netwerk instellingen" te selecteren en druk enter.

•Druk links of rechts om de optie "draadloos netwerk instelling verwijderen of wijzigen" te kiezen en druk op enter.

•Druk op links of rechts om het draadloze netwerk dat je wil aanpassen te kiezen en druk op enter. Draadloze netwerken worden opgelijst in volgorde van prioriteit van de verbinding.

•Druk links of rechts om de optie "verander de prioriteit en de instellingen voor de automatische verbinding", "draadloos netwerk instelling wijzigen" of "draadloos netwerk instelling verwijderen" te kiezen en druk op enter.


Als je "verander de prioriteit en de instellingen voor de automatische verbinding" hebt gekozen:
•Druk op links of rechts om de optie "verbind automatisch op de hoogste prioriteit" of "verbind niet automatisch" te kiezen en druk enter.

•PLEXALK vraagt om bevestiging. Druk op enter om verder te gaan of op annuleren om af te breken.

•Indien u kiest voor "verbind automatisch op de hoogste prioriteit" sluit het menu en probeert de PLEXTALK naar het netwerk te verbinden met de hoogste prioriteit.

•Indien u kiest voor "verbind niet automatisch", zal de PLEXTALK geen verbinding maken.

•PLEXTALK sluit het menu en probeer een verbinding te maken in volgorde van de ingestelde prioriteit.
Als je "draadloos netwerk instelling wijzigen" hebt gekozen:
•Selecteer "beveiligings modus". Instellingen zijn dezelfde als voor "beschikbaar draadloos netwerk". Refereer naar sectie 19.1.2. "Bevestigen van beschikbare draadloze netwerken en verbinden."

•Indien alle instellingen zijn ingegeven, slaat de PLEXTALK de bijgewerkte gegevens op en sluit het menu


Als "draadloos netwerk instelling verwijderen" is gekozen:
•PLEXTALK vraagt om een bevestiging, druk op enter om te verwijderen. Bij het verwijderen van de huidige instelling, zal de PLEXTALK verbinding maken met het volgende netwerk op de prioriteitslijst.
Opmerking: indien u SSID wenst te wijzigen, voeg dan een nieuwe configuratie toe en verwijder de reeds bestaande configuratie.

19.3.6. Instellingen voor Netwerk Map

Om de netwerk map te gebruiken dien je een netwerk naam, gebruikers naam en wachtwoord te configureren. De standaard waarden zijn also volgt:


•Netwerk map naam: PTP1-(laatste 4 cijfers van het serienummer) voorbeeld: "PTP1-1234"

•Gebruikers naam: geen naam

•Wachtwoord: geen wachtwoord
Om de instellingen aan te passen van de netwerk map, doe het volgende:
•Druk de Menu toets.

•Druk links of rechts om de optie "Netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk links of rechts om de optie "netwerk map instellingen" te kiezen en druk op enter.

•PLEXTALK kondigt de netwerk apparaat naam aan, gebruikers naam en wachtwoord. PLEXTALK zal je vragen om deze gegeven aan te passen. Druk Neer indien je deze wil aanpassen.

•PLEXTALK kondigt de netwerk apparaat naam aan. Indien correct, druk op Neer. Indien je een nieuwe naam will ingeven, gebruik het numerieke pad voor ingave van een nieuwe naam. Geeft de naam in van het toestel met maximaal 15 karakters, gebruik hier voor 0-9, a-z, A-Z en "-" (liggend streepje). De naam moet tenminste 1 letter bevatten. Na ingave bevestig je met Neer.

•PLEXTALK kondigt de gebruikers naam aan, indien correct druk dan op Neer. Als je de gebruikers naam wil ingeven, gebruik dan de ingave met het numerieke toetsenbord. Geef de gebruikers identificatie met maximaal 32 karakters, gebruik hier voor 0-9, a-z, A-Z, "-" (liggend streepje) en "_" (onderliggend streepje). Na het beeindingen, druk op Neer om te bevestigen. Wanneer je de huidige gebruikers naam verwijdert, zal het menu sluiten en de standaard waarden worden toegepast.

•PLEXTALK zal het wachtwoord aankondigen. Als je dit wachtwoord aanvaard, druk dan op Neer. Als je een nieuw wachtwoord ingeeft, gebruik dan maximum 32 karakters door gebruik van ingave met het numerieke toetsenbord. Na beëindiging, druk Neer om te bevestigen. De instelling is volledig en de PLEXTALK zal het menu verlaten.
Opmerking: refereer naar sectie 17 "tekst ingave" voor meer details over tekst ingave.

19.3.7. Initializeren van netwerk instelling naar standaard

De netwerk instellingen kunnen worden gereset naar de fabrieksinstellingen. Het uitvoeren van het menu geeft volgend resultaat:


•In- of uitschakelen van het draadloos netwerk: ingeschakeld.

•Draadloos netwerk instellingen: verwijderd.

•Netwerk map instellingen: standaard.
Om deze functies te resetten, doe dan het volgende:
•Druk de Menu toets.

•Druk op links of rechts om de optie "netwerk instellingen" te selecteren en druk op enter.

•Druk links of rechts om de optie "zet alle netwerkinstellingen op standaard" en druk op enter.

•PLEXTALK zal je vragen of je wil doorgaan met de reset van de netwerk instellingen. Druk op enter om te resetten, op annuleren om te annuleren.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina