Belangrijke opmerkingen fcc kennisgevingDovnload 471.09 Kb.
Pagina6/24
Datum22.07.2016
Grootte471.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

6.3. Het afspeelvolume wijzigen

U kunt het volume instellen op een schaal van 0 tot 25, in stappen van 1, waarbij 0 stil is en 25 de luidst mogelijke instelling is. Het volume van de begeleidingsstem is tegelijk aangepast met het afspeel volume.


•Om het afspeelvolume te verhogen, duwt u de volumeschakelaar herhaaldelijk omhoog, waarbij het volume telkens met 1 instelling toeneemt. U kunt de volumeschakelaar ook omhoog vasthouden tot het volume het gewenste niveau bereikt.

•Om het afspeelvolume te verminderen, trekt u de volumeschakelaar herhaaldelijk omlaag, waarbij het volume telkens met 1 instelling vermindert. U kunt de volumeschakelaar ook omlaag vasthouden tot het volume het gewenste niveau bereikt.


Opmerking: u kunt het volume van de hoodtelefoon en de interne luidspreker afzonderlijk instellen.

6.4. De afspeelsnelheid wijzigen

Er zijn 12 snelheden voorzien van -3 tot +8, die telkens met 1 niveau tegelijk kunnen worden aangepast. De normale snelheid is de stand 0. -3 is de helft van de normale snelheid, +4 is de dubbele snelheid en +8 de driedubbele snelheid.


•Als u de afspeelsnelheid wenst te verhogen, drukt u één keer op cijfertoets 1 en daarna op de toets naar boven op de navigatietoets.

•Om de afspeelsnelheid te verlagen, drukt u één keer op cijfertoets 1 en daarna op de navigatietoets Neer.


Opmerking: Als u de toets Op of Neer ingedrukt houdt, wijzigt de snelheidsinstelling snel in de geselecteerde richting.

Opmerking: de weergave snelheid kan niet veranderd worden bij web radio functie.6.5. De audiotoon wijzigen

Er zijn 13 tooninstellingen voorzien van -6 tot +6, die telkens met 1 niveau tegelijk kunnen worden aangepast.


•Om de toon te verhogen, drukt u twee keer op cijfertoets 1 en daarna op de navigatietoets Op.

•Om de toon te verlagen, drukt u twee keer op cijfertoets 1 en daarna op de toets Neer.


Opmerking: Als u de navigatietoets Op of Neer ingedrukt houdt, wijzigt de tooninstelling snel in de geselecteerde richting.

6.6. Het begeleidingsvolume wijzigen

Het volume van de begeleidings stem kan aangepast worden. Dit wordt gedaan in 11 stappen van -5 tot +5. Om het volume in te stellen doe je het volgende:


•Druk de nummer 1 toets drie maal.

•Druk de naar boven toets van de navigatie om het volume hoger te kiezen of naar beneden voor een lager volume.


Opmerking: Als u de navigatietoets Op of Neer ingedrukt houdt, wijzigt het begeleidingsvolume snel in de geselecteerde richting

Opmerking: Als het afspeelvolume wordt veranderd, veranderd ook het volume van de begeleidings stem proportioneel.6.7. Veranderen van de snelheid van de begeleidingsstem

De snelheid van de begeleidingsstem kan onafhankelijk veranderd worden van de afspeel snelheid. De weergavesnelheid kan stap per stap trapsgewijs in 12 trappen worden ingesteld: van -3 tot +8. Om in te stellen doe je het volgende:


•Druk op toets 1 vier maal.

•Druk de navigatie naar boven om de snelheid te verhogen, naar omlaag om de snelheid te vertragen.


Opmerking: Als u de navigatietoets Op of Neer ingedrukt houdt, wijzigt de snelheidsinstelling snel in de geselecteerde richting.

6.8. Het navigatiemenu oproepen

Eén van de handigste functies van de PLEXTALK bestaat erin dat u zelf kunt kiezen hoe u wenst te navigeren. Ga als volgt te werk om het navigatiemenu te gebruiken:


•Druk op de navigatie op of neer toets om in het navigatie menu te kiezen. De items die worden uitgesproken, zijn de opties die op dat ogenblik beschikbaar zijn in het navigatiemenu.

•Als u de gewenste navigatiemethode heeft geselecteerd, kunt u met de toetsen Links of Rechts vooruit of achteruit gaan in het door u gekozen navigatieniveau.

•Voorbeeld: selecteer niveua 1, dan kan je met links en rechts bladeren op niveau 1 ingestelde koppen.

6.9. Selecteren van de media en titel

Soms wenst u over te schakelen van een SD-kaart naar een USB-medium of vice versa. U kunt dit als volgt doen:


•Druk herhaaldelijk op de titeltoets tot het gewenste medium wordt aangekondigd. De PLEXTALK zal in volgorde naar de verschillende media gaan: SD-kaart, USB en Spraakmemo.

•Eens het media geselecteerd, druk dan op links of rechts om op dat medium de titel te kiezen.

•Als u bij het item komt dat u wenst weer te geven, drukt u op de toets Start/Stop, waarna het afspelen begint in de laatste afspeelpositie van dat item.
Opmerking: de PLEXTALK slaat de lege media over.

6.10. Titel navigatie

Indien meerdere items op een bepaald medium staan, kan je kiezen welke item je wil beluisteren.6.10.1. Navigatie tussen titels

U kunt uw favoriete titel kiezen met behulp van een "categorie", "map", "title" en "bestand" niveaus. In categorie niveau kan je kiezen tussen "DAISY titel", "Opnames", "Muziek", "Tekst", "Audio boek", "Podcast" en "Web radio". Om per titel te navigeren doe het volgende:


•Druk de titel toets tot wanneer je de media hoort waarop je de titel wil kiezen.

•Druk de op of neer toets om vervolgens te kiezen tussen "categorie", "Map", "titel" of "bestand".

•Druk links of rechts om sekwentieel door dit niveau te bladeren.

•Wanneer je "Map" of "Categorie" hebt gekozen, die de gewenste titel of album bevat, druk dan de neer toets om naar het "titel" niveau te gaan. De PLEXTALK zegt dan "selecteer titel". Duw links of rechts om de titel te kiezen.

•Bij het selecteren van de "titel" of "bestand" niveau, kan je je favoriete titel of bestand te selecteren.

•Als u de geselecteerde titel wil afspelen, druk de toets Start / Stop. Het afspelen zal starten vanaf de positie waar het eerder was gestopt.


Opmerking: Navigatie per bestand is mogelijk bij "Muziek", "Audio-boek" en "Podcast", maar niet bij andere categorieën.

Opmerking: Bestandsnavigatie is niet mogelijk voor audio-boeken uit Audible (formaat .aa).6.10.2. Hoe muziek afspelen

Dit gedeelte toont u hoe u uw favoriete muziek kan zoeken.


Alle muziek afspelen

Er zijn twee manieren om alle muziek af te spelen. Druk op de omhoog toets om "Categorie" te kiezen, daarna op de rechtse toets om "Muziek" te kiezen en druk op enter. Of druk op de toets omhoog om naar "Titel" of "Map" te kiezen, en druk dan op rechts om "alle muziek" te kiezen en bevestig met enter.


Kies je favoriete album op het "titel" niveau en druk op enter. De gekozen album wordt afgespeeld.


Kies je favoriete track op "Bestand" niveau en druk op enter. Alleen deze track wordt afgespeeld.


Kies je favoriete map op "Map" niveau en druk op enter. Alle albums in deze map worden afgespeeld.


De herhaal of willekeurig afspelen werkt indien je per album of per map je keuze hebt gemaakt.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina