Belangrijke opmerkingen fcc kennisgevingDovnload 283.44 Kb.
Pagina1/17
Datum22.07.2016
Grootte283.44 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

PLEXTALK PTP1

Versie 4
Gebruikershandboek


Revisie 4.1

©2008 Shinano Kenshi Co., Ltd.


BELANGRIJKE OPMERKINGEN
FCC kennisgevingConformiteitscertificaat

Modelnummer: PTP1

Merknaam: PLEXTALK

Verantwoordelijke fabrikant: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Adres: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.


Deze apparatuur is getest en conform bevonden aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B onder deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en straalt deze ook uit. Indien deze apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt conform de instructies van de fabrikant, kan deze interferentie veroorzaken in de ontvangstsignalen van radio’s en televisietoestellen. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat u kunt bepalen door de apparatuur aan en uit te zetten), bent u verzocht om de interferentie te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen:


  • Richt de ontvangstantenne een andere kant op.

  • Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

  • Sluit het systeem op een ander stopcontact aan zodat de systeemapparatuur en de ontvanger op verschillende stroomkringen zitten.

  • Raadpleeg zo nodig de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor meer suggesties.


LET OP:

Wijzigingen die aan het apparaat worden aangebracht die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door de fabrikant die verantwoordelijk is voor de conformiteit van het apparaat, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen tenietdoen.Verklaring van het Canadese Departement voor Communicatie

Dit digitale apparaat blijft binnen de grenswaarden klasse B voor radiostoring van digitale apparaten zoals bepaald in de regelgeving met betrekking tot radiostoringen van het Canadese departement voor communicatie.


Dit digitale apparaat van klasse B digital voldoet aan de Canadese norm ICES-003.
LET OP:

Gebruik van knoppen of aanpassingen of toepassing van procedures die afwijken van wat hier wordt gespecificeerd, kan oorzaak zijn van blootstelling aan schadelijke straling.INHOUD

PLEXTALK PTP1 1

Versie 4 1

Gebruikershandboek 1

BELANGRIJKE OPMERKINGEN 2

INHOUD 4

1. Informatie over wettelijke bepalingen en auteursrechten. 5

2. Starten. 8

3. Inleiding tot het menusysteem. 19

4. Instellen van uw PLEXTALK. 21

5. Energiebeheer. 24

6. Weergavefuncties die voor alle formaten gelijk zijn. 26

7. DAISY-titels weergeven. 39

8. Luisterbestanden of Muziek-cd’s spelen. 44

9. Tekstbestanden afspelen. 49

10. Afspelen van een Audio Boek. 51

11. Opname van een DAISY title 52

12. Bewerken van en DAISY titel 66

13. Functies voor mediabeheer. 70

14. Spraakmemofuncties van de PLEXTALK gebruiken. 74

15. Back-up. 77

16. Gebruik de PLEXTALK als een SD-kaart lezer 81

17. Netwerk functie 83

18. Andere nuttige functies. 86

Bijlage A - Hoofdkenmerken. 89

Bijlage B - Menuhiërarchie. 94

Bijlage C – Oplossen van storingen. 97

Bijlage D – Technische informatie over opnamestanden en geluidskwaliteiten. 100

1. Informatie over wettelijke bepalingen en auteursrechten.

In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie over de auteursrechten, de licenties en de handelsmerken. Het licht ook de beperkingen toe die gelden bij het gebruik van de PLEXTALK voor het kopiëren of opnemen van digitale geluidsbestanden. Het is sterk aanbevolen om dit hoofdstuk grondig door te nemen voor u verder gaat.1.1. Informatie over de auteursrechten wat betreft dit handboek.

Shinano Kenshi behoudt zich het recht voor om de producten die in dit handboek worden beschreven op ieder moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


Shinano Kenshi geeft geen garanties en neemt geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de inhoud van dit handboek. Shinano Kenshi wijst bovendien elke inherente aansprakelijkheid af met betrekking tot de verhandelbaarheid of de geschiktheid voor een of ander bijzonder doel. Voorts behoudt Shinano Kenshi Co., Ltd. zich het recht voor onderhavig handboek te herzien en wijzigingen aan de inhoud aan te brengen zonder enige verplichting om enig persoon of enige organisatie van dergelijke revisie of wijziging op de hoogte te brengen.
Op dit handboek berust een auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, gefotokopieerd, vertaald of ingeperkt tot een elektronisch medium of tot een door een machine leesbare vorm zonder de voorafgaande toelating van Shinano Kenshi.
Handgeschreven copyright 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina