Belangrijke opmerkingen fcc kennisgevingDovnload 283.44 Kb.
Pagina13/17
Datum22.07.2016
Grootte283.44 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

11.13. Opname-informatie opvragen.

Je kan informatie van de opname opvragen door het nummer 5 te drukken.


Opmerking: Als de stembegeleiding tijdens de opname ingesteld is op “begeleiding uit”, hoort u deze informatie niet tijdens de opname.

U hoort de informatie wel in opname stand-by en opnamepauze.
12. Bewerken van en DAISY titel
12.1. Kopmerkers bewerken tijdens de opname.

Kopmerkers kunnen worden ingesteld als de opname gepauzeerd is of tijdens de eigenlijke opname. Beide methoden worden hierna beschreven: • Als u een kop wenst in te stellen terwijl de opname gepauzeerd is, drukt u één keer op de toets GaNaar. De kop wordt ingevoegd van zodra de opname opnieuw wordt gestart.

 • Terwijl u zich nog steeds in opnamepauze bevindt, kunt u de kop annuleren door nogmaals op de toets GaNaar te drukken.


Opmerking: De PLEXTALK nummert koppen automatisch doorlopend vanaf het begin van de titel.

12.2. Een kop instellen na de opname.

Als u een kop wenst in te stellen nadat de opname werd voltooid, gaat u als volgt te werk:
 • Navigeer bij benadering naar de plaats in uw opname waar u de kop wenst in te stellen.

 • Tijdens het afspelen of terwijl het afspelen gestopt is, drukt u één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.

 • Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “bewerk” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.

 • Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “kop instellen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.

 • De PLEXTALK zegt dat u op het punt staat Kop XX in te stellen en vraagt u de positie in te stellen.

 • U hoort dan 3 seconden audio die herhaaldelijk wordt weergegeven vanaf de locatie waar u zich op dat ogenblik in de opname bevindt.

 • U kunt de koppositie aanpassen met de toets Links of Rechts.

 • Gebruik deze toetsen om de positie van de kop in stappen van 0,1 seconde vooruit of achteruit te verplaatsen.

 • Als u tevreden bent met de positie van de kop, drukt u op de toets Enter om de procedure af te sluiten.

 • De PLEXTALK bevestigt dat de kop ingesteld is.


Opmerking: De koppen in de opname worden automatisch vanaf het begin hernummerd.

12.3. Een kopinstelling na de opname annuleren.

Als u een kop na de opname wenst te annuleren, gaat u als volgt te werk:
 • Navigeer naar de locatie van de kop die u wenst te annuleren.

 • Tijdens het afspelen of terwijl het afspelen gestopt is, drukt u één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.

 • Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “bewerk” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.

 • Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “annuleer kop” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.

 • De PLEXTALK vraagt u de annulering van de kop in kwestie te bevestigen.

 • Als u deze kop effectief wenst te annuleren, drukt u op de toets Enter.

 • De PLEXTALK bevestigt dat de kop geannuleerd is.


Opmerking: De resterende koppen worden automatisch vanaf het begin hernummerd.

12.4. Eén of meer secties wissen.

Met de PLEXTALK kunt u één of meer secties uit een DAISY-titel wissen. Ga daartoe als volgt te werk:
 • Navigeer naar de titel waaruit u één of meer secties wenst te wissen.

 • Ga vooruit of achteruit in de titel naar de positie van de eerste sectie die u wenst te wissen.

 • Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.

 • Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “bewerk” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.

 • Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “verwijder sectie” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.

 • De PLEXTALK vraagt u nu de eerste te wissen sectie te selecteren.

 • Gebruik de toets Links of Rechts om vooruit of achteruit te gaan in de titel tot u de gewenste sectie hoort, waarna u deze sectie selecteert met de toets Enter.

 • De PLEXTALK vraagt u vervolgens de laatste sectie te selecteren die u wenst te wissen.

 • Gebruik de toets Links of Rechts om vooruit of achteruit te gaan in de titel tot u de gewenste sectie hoort, waarna u deze sectie selecteert met de toets Enter.

 • Tenslotte vraagt de PLEXTALK om bevestiging voor u verdergaat.

 • Druk op Enter om te bevestigen of op Annuleren om af te breken.


Opmerking: Als u slechts één sectie wenst te wissen, drukt u gewoon op Enter in dezelfde sectie voor de beginsectie en de eindsectie, en gaat u verder zoals bij het wissen van meerdere secties.

Opmerking: U kunt enkel meerdere secties wissen die op elkaar volgen. Als u meerdere secties wenst te wissen die niet op elkaar volgen, dient u elke sectie individueel te wissen.

Opmerking: De PLEXTALK past de kopnummering voor de resterende secties in de titel automatisch aan.

13. Functies voor mediabeheer.
13.1. Een SD-kaart wissen.

Met de PLEXTALK kunt u een SD-kaart een onbeperkt aantal keren wissen. Als u een SD-kaart wenst te wissen, gaat u als volgt te werk:
 • Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.

 • Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “mediabeheer” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.

 • Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “SD-kaart wissen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.

 • De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan met het formatteren. Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.

 • Als u bevestigt dat u verder wenst te gaan, start het formatteerproces. De PLEXTALK geeft aan wanneer het proces voltooid is.


Opmerking: Als de SD-kaart wordt gewist, is alle data op de SD-kaart verwijderd.1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina