Belangrijke opmerkingen fcc kennisgevingDovnload 283.44 Kb.
Pagina15/17
Datum22.07.2016
Grootte283.44 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

14.3. Reservekopie van spraakmemo’s maken op SD-kaart.

Raadpleeg hoofdstuk 15.2 voor meer informatie over reservekopieën van spraakmemo’s.14.4. Spraakmemo’s wissen.

Als u één enkele spraakmemo wenst te wissen, gaat u als volgt te werk:
 • Navigeer naar de spraakmemo die u wenst te wissen, zoals we reeds hebben gezien.

 • Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.

 • Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “spraakmemo” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.

 • Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “wis geselecteerde spraakmemo” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.

 • De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder gaat. Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.

Als u alle spraakmemo’s wenst te wissen, gaat u als volgt te werk:
 • Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.

 • Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “spraakmemo” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.

 • Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “wis alle spraakmemo's” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.

 • De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder gaat. Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.

15. Back-up.
15.1. Algemene back-up informatie.

Alvorens over te gaan tot het maken van een back-up van gegevens moet u zich van onderstaande punten rekenschap geven:
 • U kunt een reservekopie van uiteenlopende gegevens op de SD-kaart naar externe USB-media maken en vice versa. Een extern USB cd/dvd-station kan echter enkel als bron voor reservekopieën worden gebruikt.

 • Bij het maken van een back-up van gegevens geeft de PLEXTALK een mondelinge waarschuwing wanneer er onvoldoende ruimte beschikbaar is op het doelmedium.

 • Als u een reservekopie van een muziek-cd maakt met behulp van een extern USB cd/dvd-station, kunt u audiocompressie gebruiken. De back-up wordt uitgevoerd als een Luisterbestand en niet als een DAISY-bestand.

 • Als het batterijniveau te laag is kan de backup stoppen. Daarom is het aangeraden om steeds de stroomtoevoer te gebruiken tijdens een backup.

 • Om tijdens het maken van de back-up de procedure af te breken, drukt u op de toets ‘Annuleren’.15.2. Reservekopie maken van spraakmemo’s.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een reservekopie van een spraakmemo in het interne geheugen naar een SD-kaart maakt.
 • Plaats een SD-kaart met voldoende vrije ruimte.

 • Druk de titel toets om naar spraakmemo te navigeren en druk enter.

 • Druk cijfertoets 9 één keer in om de ‘Back-up’-functie op te starten.

 • De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan met de reservekopie. Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.

 • Als u wenst verder te gaan, start de procedure om de reservekopie te maken. De PLEXTALK geeft aan wanneer de reservekopie voltooid is.


Opmerking: Een reservekopie van het interne geheugen voor spraakmemo’s kan enkel op een SD-kaart worden geplaatst.

Opmerking: Spraakmemo’s worden als DAISY-titel opgeslagen met navigatie op niveau 1. Elke memo wordt als een afzonderlijke sectie opgeslagen.

Opmerking: bij een backup van spraakmemo's worden alle spraakmemos opgeslaan. Je kan geen spraakmemo appart opslaan.

15.3. Back-up van een DAISY titel, album of tekst van een SD-kaart naar een USB medium

Om een back-up te maken van de DAISY ttel, album of tekst naar een USB medium doe je het volgende:
 • Sluit een extern USB-medium met voldoende vrij ruimte aan.

 • Plaats de SD-bronkaart.

 • Navigeer naar de SD-kaart, kies de titel, album of tekst dat je will copiëren en druk op enter.

 • Druk cijfertoets 9 één keer in om de ‘Back-up’-functie op te starten.

 • De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan met de reservekopie. Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.

 • Als u wenst verder te gaan, start de procedure om de reservekopie te maken. De PLEXTALK geeft aan wanneer de reservekopie voltooid is.


Opmerking: U kunt geen reservekopie maken naar een extern USB cd/dvd-station.

Opmerking: Je kan geen back-up maken van een DAISY titel met meer dan 1000 koppen.

15.4. Back-up van een DAISY titel, Album of tekst van een USB medium naaar een SD-kaart

Om een back-up te maken van een DAISY titel, Album of tekst van een externe USB medium naar de SD-kaart doe je het volgende:
 • Plaats een SD-kaart met voldoende vrije ruimte en ga na of de kaart niet vergrendeld is.

 • Sluit het externe USB-medium aan.

 • Navigeer naar het USB medium, kies de titel, album of tekst dat je wens te copiëren en druk op enter.

 • Druk cijfertoets 9 één keer in om de ‘Back-up’-functie op te starten.

 • Als u een reservekopie maakt van een muziek-cd, drukt u op de toets Links of Rechts om naar de gewenste audiocompressie te gaan, waarna u op de toets Enter drukt om uw selectie te bevestigen.

 • De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan met de reservekopie. Druk op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.

 • Als u op de toets Enter drukt, begint de PLEXTALK met het maken van de reservekopie. De PLEXTALK geeft aan wanneer de reservekopie voltooid is.


Opmerking: Een back-up van een DAISY titel met meer dan 1000 koppen is niet mogelijk.1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina