Belangrijke opmerkingen fcc kennisgevingDovnload 283.44 Kb.
Pagina2/17
Datum22.07.2016
Grootte283.44 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

1.2. Licenties en handelsmerken.

Alle licenties en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.1.3. Beperkingen met betrekking tot het kopiëren.

Voor u aan de slag gaat met uw PLEXTALK moet u onderstaande belangrijke informatie doornemen om u ervan te vergewissen dat u de wettelijke beperkingen met betrekking tot het gebruik van het apparaat voor bepaalde handelingen goed hebt begrepen.1.3.1. Algemene informatie.

Dit PLEXTALK apparaat is ontworpen om u te helpen om luisterboeken, waarvoor u de auteursrechten hebt of waarvoor u vanwege de houder van de auteursrechten of de rechtmatige licentiehouder de toelating hebt gekregen, op te nemen en af te spelen. Behoudens het feit dat u eigenaar bent van de auteursrechten of dat u de nodige toelating hebt gekregen vanwege de eigenaar van het auteursrecht of vanwege de rechtmatige licentiehouder, kan het ongeoorloofd opnemen, reproduceren of distribueren van het werk leiden tot strenge burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties volgens de nationale en internationale wettelijke bepalingen met betrekking tot het auteursrecht. Bij twijfel over uw rechten neemt u best contact op met uw juridisch adviseur.


Shinano Kenshi kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het maken van illegale kopieën met behulp van de PLEXTALK recorder.

1.3.2. Muziek-cd’s.

Kopieën van muziek-cd’s zijn uitsluitend bestemd voor individueel gebruik en kunnen volgens de Copyright Act (auteurswet) niet voor andere doeleinden worden gebruikt zonder de toelating van de houder van het auteursrecht.
2. Starten.
2.1. Gebruikte terminologie en afspraken.

In deze paragraaf worden de gebruikte terminologie en de afspraken toegelicht die doorheen dit handboek worden gebruikt. Hierna een overzicht:
  • WAARSCHUWING: een waarschuwing wijst op een gevaar dat lichamelijke letsel tot gevolg kan hebben.

  • LET OP: wijst op een gevaar waarbij het PLEXTALK product of de opnamemedia kunnen worden beschadigd of vernietigd of waarbij uw gegevens of uw computerconfiguratie kunnen worden aangetast.

  • Opmerking: wordt gebruikt om bijkomende belangrijke informatie aan te reiken over een kenmerk dat eerder nog niet aan bod is gekomen. Over het algemeen volgen de opmerkingen op de richtlijnen.
  • SD-kaart: PLEXTALK kan zowel “SD”- als “SDHC”-kaarten lezen. In dit Gebruikershandboek worden beide soorten van kaarten “SD-kaarten” genoemd.2.2. Wat zit er in de doos?

Hierna vindt u een lijst van elementen die samen met uw PLEXTALK in de doos zouden moeten zitten. Controleer of alle elementen daadwerkelijk in de doos zitten. Mochten bepaalde elementen ontbreken, neem dan onverwijld contact op met uw lokale dealer.

Opmerking: Het wordt ten stelligste aanbevolen om alle verpakkingsmateriaal bij te houden mocht u, om een of andere reden, in de toekomst uw PLEXTALK moeten terugsturen.

2.3. Beschrijving van het apparaat.

In deze paragraaf wordt het fysieke uitzicht van de PLEXTALK beschreven, evenals de vormgeving en ligging van de toetsen en andere bedieningsknoppen zodat u ze makkelijk kunt terugvinden wanneer ze verder in de hoofdstukken worden vermeld. Ook de namen en de belangrijkste functies ervan worden hier opgelijst.


Hou het toestel vast en identificeer de voorzijde ervan. De voorkant heeft een microfoon en luidspreker bovenaan en 23 toetsen daaronder. Hou het toestel vast met het toestenbord naar jou gericht en de luidspreker van je weg gericht. Dit is de eenvoudigste manier om de PLEXTALK te bedienen. Hou de unit vast in deze positie, de verdere beschrijving is hierop gebaseerd.

2.3.1. De Voorzijde

De grill bovenaan het toestel is waar de luidspreker en de interne microfoon zich bevinden. De luidspreker is aan de rechterzijde en de microfoon is centraal gelegen.


Vlak onder de grill bevinden zich 2 LED's. De linker LED is de stroom aanduiding. Deze LED is uit als het toestel uit staat. Deze LED wordt oranje bij het opstarten. Als de opstartphase voorbij is wordt deze LED groen. De rechtse LED is de aanduiding voor de batterij op te laden. Deze LED is uit als de PLEXTALK op batterij werkt.

Deze LED is rood in de eerste fase van de batterij opladen. In de tweede fase knippert deze LED tussen groen en rood, en brand groen als de batterij volledig opgeladen is.


Onder de grill en de LED's zijn twee ovale toetsen. De linkse ovale toets is rood en is de opname toets, gebruikt voor DAISY opnamen, spraakmemo's en gesproken bladwijzers. De rechtse ovale toets is groen en is de aan/uit en de slaapstand toets. In het midden van deze toets zijn twee tastbare punten.
Onder de opname en de aan/uit toets zijn 4 functie toetsen, 2 aan de linker kant, en 2 aan de rechterkant van het toestel. De bovenste functie toets aan de linker kant is de "Ga Naar" toets, wordt gebruikt om direct naar een pagina of kop te gaan. De onderste linkse toets is de bladwijzer toets, wordt gebruikt voor bladwijzer navigatie, aanmaken en verwijderen van bladwijzers. De bovenste rechtse functie toest is het MENU, gebruikt om het menu te starten. Hou deze toets ingedrukt voor de toets beschrijvings functie. De onderste rechtse toets is de titel toets, wordt gebruikt om van titel of media te veranderen.
Tussen deze 4 functietoetsen, in het midden van het toestel, is de ronde start/stop toets omringd met 4 pijl-toetsen: op, neer, links en rechts. De start/stop toets voelt hol aan en is blauw gekleurd. De start/stop toets wordt gebruikt voor het starten en stoppen van afspelen, maar ook ter bevestiging van sommige verrichtingen. De op-toets of naar boven dient om de navigatie opties te kiezen. De op-toets kan ook worden gebruikt om de snelheid en toon te kiezen of een verrichting te annuleren. De neer-toets dient om in de navigatie lijst te bewegen. De neer-toets kan ook worden gebruikt om de snelheid en toon regeling te kiezen en als enter toets om een verrichting te bevestigen. De linker toets dient om in het menu te bladeren of in een titel terug te gaan. Hou de linker toets ingedrukt om terug te spoelen. De Rechter toets dient om in het menu te bladeren of woorwaarts te gaan in een lijst of een titel. Hou de rechter toest ingedrukt om verder door te spoelen.
Onder deze functie en navigatie toetsen staan 12 kleine ronde toetsen in 4 rijen van 3 toetsen. Dit is het algemeen numeriek toetsenbord. De nummers op dit numeriek toetsenbord staan gechikt zoals op een telefoon toestel. Op de eerste rij staan numer 1, 2 en 3.

Op de tweede rij staan nummer 4,5 en 6. Op de derde rij staan nummer 7.8 en 9 en op de vierde rij het sterretje, de nul en het hekje.

Op de toets met het cijfer 5 zit een kleine verhoging zodat u die toets makkelijker kunt terugvinden.
Sommige toetsen hebben een dubbele functie die hierna wordt verduidelijkt:


  • Nummer 1 wordt gebruikt om de snelheid of toon te regelen met de op en neer toets.

  • Nummer 5 is de informatie toets. Een keer drukken geeft je een lijst van informatie, meerdere keren drukken stap je door deze lijst, hou ingedrukt om uur en datum aan te kondigen.

  • Nummer 9 is om de back-up te starten.

  • Nummer 0 is om de helpfunctie aan of uit te zetten.

  • Sterretje is de annuleer toets.

  • Hekje is de enter toets.

In deze gids wordt met de term enter toetes de start/stop, de neer- toets of hekje bedoeld. Om te annuleren kan je ofwel de op-toets of sterretje gebruiken.2.3.2. Boven zijde

Bovenaan de PLEXTALLK zijn 2 ingangen, een aan de linkerkant en 1 in het midden. De ingang aan de linkerkant is voor een externe microfoon en lijn-ingang, de middelste ingang is voor de koptelefoon.

Alle ingangen zijn 3.5mm diameter stereo jacks.
Aan de linker bovenste hoek is een klein gaatje dat kan dienen om een hanger aan te bevestigen.

2.3.3. Linker kant.

Aan de linkse zijde van het toestel ter hoogte van de opname toets is het slot voor de SD-kaart.2.3.4. Rechter kant

Aan de rechtse zijde van het toestel zijn 2 schuifschakelaars. De bovenste schakelaar is om het volume in te stellen. De schakelaar naar boven duwen verhoogt het volume. De schakelaar naar beneden duwen verlaagt het volume.


De onderste schakelaar is de vergrendel toets. Dit dient om accidentieel gebruik te vermijden, inclusief de aan/uit toets. De schakelaar naar boven duwen vergrendelt alle toetsen. De schakelaar naar beneden duwen ontgrendelt de toetsen.

2.3.5. Onder zijde

Aan de onderzijde van het toestel staan 2 items. Aan de linkerkant is een kleine ronde ingang in een vierkant vormige behuizing. Dit is de stroom adaptor ingang. Aan de rechterkant is een kleinge rechthoekige ingang. Dit is de mini-USB ingang.2.3.6. Achterzijde

Draai de Plextalk om en hou die ondersteboven in 1 hand, met de grill weg van jou.


In het midden staan 2 verhoogde lijnen. Dit is de bovenkant van het batterij deksel. Aan de onderzijde van het toestel nog steeds aan de achterzijde is een rechthoekige knop die in het toestel zit. Dit is de knop om van het batterij deksel en dient om het deksel te openen.
Om te openen, druk deze knop met de tip van een vinger. Tegelijkertijd gebruik je je ander hand om het deksel naar de onderkant te duwen. Zo open je vrij eenvoudig het batterij compartiment, doe het enkel malen om het gevoel te krijgen.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina