Belangrijke opmerkingen fcc kennisgevingDovnload 283.44 Kb.
Pagina6/17
Datum22.07.2016
Grootte283.44 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

6.1. Weergave starten en stoppen.

Om de weergave te starten, gaat u als volgt te werk:
 • Om de weergave te starten, drukt u op de ‘Spelen/Stoppen’-toets. PLEXTALK start de weergave vanaf de plek waar u de vorige keer stopte.

 • Om de weergave te stoppen, drukt u op de ‘Spelen/Stoppen’-toets.6.2. Snel doorspoelen of snel terugspoelen.

Voor de functies snel vooruit en snel achteruit gebruikt u de toetsen Links en Rechts aan beide zijden van de toets Start/Stop.
 • Om snel achteruit te gaan, houdt u de toets Links ingedrukt. Het afspelen start van zodra u de toets loslaat.

 • Om snel vooruit te gaan, houdt u de toets Rechts ingedrukt. Het afspelen start van zodra u de toets loslaat.

Als u de toets Links of Rechts ingedrukt houdt, wordt snel vooruit of achteruit gegaan in stappen van 5 seconden, 10 seconden, 20 seconden, 30 seconden, 1 minuut, 5 minuten, 10 minuten, 20 minuten enz. Als u de toets loslaat voor de optie “10 minuten” wordt gezegd, begint het afspelen op de plaats waar u de toets loslaat. Als u de toets voorbij dit punt loslaat, wordt verder vooruit of achteruit gegaan tot u de toets Start/Stop indrukt om het proces te stoppen. Het afspelen begint daarna automatisch.6.3. Het afspeelvolume wijzigen.

U kunt het volume instellen op een schaal van 0 tot 25, in stappen van 1, waarbij 0 stil is en 25 de luidst mogelijke instelling is.

Het volume van de begeleidingsstem is tegelijk aangepast met het afspeel volume.


 • Om het afspeelvolume te verhogen, duwt u de volumeschakelaar herhaaldelijk omhoog, waarbij het volume telkens met 1 instelling toeneemt. U kunt de volumeschakelaar ook omhoog vasthouden tot het volume het gewenste niveau bereikt.

 • Om het afspeelvolume te verminderen, trekt u de volumeschakelaar herhaaldelijk omlaag, waarbij het volume telkens met 1 instelling vermindert. U kunt de volumeschakelaar ook omlaag vasthouden tot het volume het gewenste niveau bereikt.6.4. De afspeelsnelheid wijzigen.

Er zijn 11 snelheden voorzien van -2 tot +8, die telkens met 1 niveau tegelijk kunnen worden aangepast. De normale snelheid is de stand 0. -2 is de helft van de normale snelheid, +4 is de dubbele snelheid en +8 de driedubbele snelheid.
 • Als u de afspeelsnelheid wenst te verhogen, drukt u één keer op cijfertoets 1 en daarna op de toets naar boven op de navigatietoets.

 • Om de afspeelsnelheid te verlagen, drukt u één keer op cijfertoets 1 en daarna op de navigatietoets Neer.


Opmerking: Als u de toets Op of Neer ingedrukt houdt, wijzigt de snelheidsinstelling snel in de geselecteerde richting.

6.5. De audiotoon wijzigen.

Er zijn 13 tooninstellingen voorzien van -6 tot +6, die telkens met 1 niveau tegelijk kunnen worden aangepast.
 • Om de toon te verhogen, drukt u twee keer op cijfertoets 1 en daarna op de navigatietoets Op.

 • Om de toon te verlagen, drukt u twee keer op cijfertoets 1 en daarna op de toets Neer.


Opmerking: Als u de navigatietoets Op of Neer ingedrukt houdt, wijzigt de tooninstelling snel in de geselecteerde richting.

6.6. Het begeleidingsvolume wijzigen.

Het volume van de begeleidings stem kan aangepast worden.

Dit wordt gedaan in 11 stappen van -5 tot +5.
Om het volume in te stellen doe je het volgende:


 • Druk de nummer 1 toets drie maal.

 • Druk de naar boven toets van de navigatie om het volume hoger te kiezen of naar beneden voor een lager volume.


Opmerking: Als het afspeelvolume wordt veranderd, veranderd ook het volume van de begeleidings stem proportioneel.

6.7. Veranderen van de snelheid van de begeleidingsstem

De snelheid van de begeleidingsstem kan onafhankelijk veranderd worden van de afspeel snelheid. De weergavesnelheid kan stap per stap trapsgewijs in 11 trappen worden ingesteld: van -2 tot +8.


Om in te stellen doe je het volgende:
6.8. Het navigatiemenu oproepen.

Eén van de handigste functies van de PLEXTALK bestaat erin dat u zelf kunt kiezen hoe u wenst te navigeren.


Ga als volgt te werk om het navigatiemenu te gebruiken:


 • Druk op de navigatie op of neer toets om in het navigatie menu te kiezen. De items die worden uitgesproken, zijn de opties die op dat ogenblik beschikbaar zijn in het navigatiemenu.

 • Als u de gewenste navigatiemethode heeft geselecteerd, kunt u met de toetsen Links of Rechts vooruit of achteruit gaan in het door u gekozen navigatieniveau.

 • Voorbeeld: selecteer niveua 1, dan kan je met links en rechts bladeren op niveau 1 ingestelde koppen.6.9. Selecteren van de media en titel

Soms wenst u over te schakelen van een SD-kaart naar een USB-medium of vice versa. U kunt dit als volgt doen:
 • Druk herhaaldelijk op de titeltoets tot het gewenste medium wordt aangekondigd. De PLEXTALK doorloopt de 3 mogelijke opties één voor één: “SD-kaart”, “USB” en “Spraakmemo”.

 • Eens het media geselecteerd, druk dan op links of rechts om op dat medium de titel te kiezen.

 • Als u bij het item komt dat u wenst weer te geven, drukt u op de toets Start/Stop, waarna het afspelen begint in de laatste afspeelpositie van dat item.6.10. Titel navigatie

Als er verschillende items op de SD-kaart of op het USB-medium staan, kunt u omschakelen van het item dat u momenteel beluistert, naar een ander item.


Om op titel te navigeren, gaat u als volgt te werk:


 • Druk herhaaldelijk op de toets Titel tot u het medium hoort waarnaar u wenst te gaan.

 • Druk op de toets Links of Rechts om de beschikbare titels één voor één te doorlopen.

 • Als u de geselecteerde titel wenst weer te geven, drukt u op de toets Start/Stop. Het afspelen begint automatisch vanaf de positie in de titel waar u voordien bent gestopt.

Om onmiddellijk naar een titel te gaan, doe het volgende:
 • Druk herhaaldelijk op de toets Titel tot u het medium hoort waarnaar u wenst te gaan.

 • Druk links of rechts om naar de categorie van de titel te gaan.

 • Druk het nummer van de titel die je wenst af te spelen en bevestig met enter.

 • Druk nogmaals op enter om het afspelen te starten.

Om een recente titel te selecteren, doe dan het volgende:
 • Druk de titel toets.

 • Druk de ga naar toets en selecteer de recente titel lijst.

 • Druk links of rechts om in de lijst te kiezen en bevestig met enter.


Opmerking: De lijst met recente titels kan maximaal 50 titels onthouden.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina