Belangrijkste bepalingen, verschillen veld- en zaalhockey Veld Zaal Spelen van de balDovnload 30.39 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte30.39 Kb.
Belangrijkste bepalingen, verschillen veld- en zaalhockey

Veld Zaal
1. Spelen van de bal
Slaan, hoge en lage push, scoop Alleen pushen toegestaan:

stick vlak bij bal aan de grond,

duwbeweging met stick, geen schuifslag
Bal mag van de grond, tenzij gevaarlijk Bal moet langs de grond verplaatst, behalve

bij push op doel

Bij stoppen mag bal niet (meer dan 10 cm.)

opspringen

Bal in de lucht mag niet worden gespeeld

2. Speelveld, doelen
Lengte: 91 mtr.; breedte: 55 mtr. Lengte: 36-44 mtr.; breedte 18-22 mtr.

Doel: 2.14 mtr. hoog, 3.66 mtr. Breed Doel: 2 mtr. hoog, 3 mtr. breed

Met achterschot (46 cm.)
Zijlijnen Zijbalken (10x10 cm. afgeschuind)
Straal cirkel; 14.63 mtr. Straal cirkel; 9 mtr.
Strafbalstip; 6.40 mtr. Strafballijn of –stip; 7 mtr.

Strafcornermerk op 10 mtr. van doelpaal Strafcornermerk op 6 mtr. van doelpaal


Teambanken Teambanken, strafbank en wedstrijdtafel

Hoekvlaggen Geen hoekvlaggen

23-metervlakken met zwaardere straf bij Over hele eigen helft zwaardere straf bij

opzet opzet


3. Teams, wissels
Min. 8 beginnen, max. 11 Min. 4 beginnen, max. 5 (seniorenteams) of 6 (juniorenteams)
Niet staken bij minder dan 8 in team Niet staken bij minder dan 4 in team
Team: max. 16 spelers Team: max. 12 spelers
Foutieve wissel: aanvoerder aanspreken Foutieve wissel: strafcorner
Terugkeer na gele kaart: scheidsrechter Terugkeer na gele kaart: zaalwacht geeft

geeft aan aan


4. Tijdwaarneming, bijhouden stand
Scheidsrechters Zaalwacht (bij afwezigheid: scheidsrechters)

5. Wat mag niet
Gevaarlijk spelen, duwen e.d., obstructie, Gevaarlijk spelen, duwen e.d., obstructie,

bal met lichaam/hand/voet spelen, verkeerd bal met lichaam/hand/voet spelen, verkeerd

stickgebruik (bol, op stick slaan enz.) stickgebruik (bol, op stick slaan enz.)
Liggend spelen is niet verboden Veldspeler mag niet liggend spelen en niet op hand, knie of arm steunen; de hand die de stick vasthoudt, mag wel de grond raken. Keeper mag liggend spelen, maar alleen in eigen cirkel (zelf en bal in de cirkel)
Veldspelers mogen niet in het doel van de Veldspelers mogen niet in het doel van de

tegenpartij staan of achter een doel (zowel tegenpartij staan of achter een doel (zowel

eigen doel als doe van de tegenpartij) eigen doel als doe van de tegenpartij)

omlopen omlopen. Afzetten tegen het doel mag niet


Bal met stick tegen balk klemmen mag niet
De bal van dichtbij hard in de stick van een laagverdedigende speler spelen mag niet
6. Bal buiten speelveld
Als bal via een verdediger onopzettelijk, Als bal via een verdediger onopzettelijk,

vanaf het gehele speelveld, over de vanaf het gehele speelveld, over de

achterlijn gaat: lange corner achterlijn gaat: uitpush verdedigers
Inslaan als bal over zijlijn is gegaan Inpush als bal over zijbalk is gegaan, op

maximaal 1 mtr. Binnen de balk


7. Afstand bij spelhervattingen
5 meter 3 meter
8. Strafcorner
Max. 5 (incl. keeper) achter achterlijn; Max. 5 (incl. keeper, seniorencompetitie) en max. 6 (incl. keeper, juniorencompetitie) achter achterlijn;

andere verdedigers achter middenlijn doelverdediger moet in doel, andere

doelverdediger niet per se in doel verdedigers aan andere zijde doel dan waar

bal wordt aangegeven


Slag mag bij de 1e doelpoging alleen op Slag mag niet, push mag hoog, mits niet

plankhoogte, push mag hoog, mits niet gevaarlijk

gevaarlijk
Bal moet buiten cirkel worden gespeeld Bal moet buiten cirkel worden gespeeld

strafcornerregels vervallen wanneer bal strafcornerregels vervallen wanneer bal

meer dan 5 mtr. buiten cirkel komt meer dan 3 mtr. buiten cirkel komt


9. Persoonlijke straffen
Tijdelijke verwijdering: min. 5 minuten Tijdelijke verwijdering: min. 2 minuten

(10 minuten als fysiek); speler op (5 minuten als fysiek); speler op strafbank

teambank (melden bij zaalwacht)
Na straftijd: terugkeer via scheidsrechter Na straftijd: terugkeer via zaalwacht/

scheidsrechter


10. Straftoepassing
Opzettelijke overtreding verdediger Opzettelijke overtreding verdediger

binnen 23-metergebied: strafcorner hele eigen helft: strafcorner


11. Duur van de wedstrijd
2x35 minuten Min. 2x15 minuten, max. 2x30 minuten
Rust: min. 5 minuten, max. 10 minuten Rust: maximaal 5 minuten; wisselen van

geen wissel van bank bank


12. Bully
Niet binnen 15 mtr. van de achterlijn Niet binnen 9 mtr. van de achterlijn

en niet binnen 5 mtr. van de cirkelrand en niet binnen 3 mtr. van de cirkelrand13. Doelpunt
Eigen doelpunt Géén eigen doelpunt
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina