BelastingserviceDovnload 14.43 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte14.43 Kb.Evenals voorgaande jaren kunt u uw aangifte Inkomstenbelasting en Premie Volksverzekeringen 2014 laten verzorgen door een bondmedewerker.

U
BELASTINGSERVICE


dient er rekening mee te houden dat er, door de ingrijpende maatregelen welke door de regering zijn gedaan in het belastingregime, de mogelijkheid bestaat dat berekening over 2013 heel anders kan uitvallen dan dat u in het verleden gewend was.
Uw aangifte kan alleen dan zo snel en volledig mogelijk worden verzorgd, als u de volgende documenten en gegevens (voor zover van toepassing) opstuurt.


 • kopie van de opgemaakte aangifte 2013 met de (eventuele) bijlagen

 • de aangiftebrief en/of de aangifte met toelichting 2014

 • alle documenten die u in 2013 heeft ontvangen van de belastingdienst zoals:

  • correctiebrieven

  • voorlopige aanslagem

  • definitieve aanslagen

  • beschikking voorlopige teruggave 2013

 • (terug)betaalde zorgtoeslag(en)

 • (terug)betaalde kindgebondenbudget 2013

 • Belangrijke data uit 2013, waaronder:

 • datum (contractueel) samenwonen

 • datum huwelijk

 • datum overlijden

 • datum aankoop Eigen Woning

 • datum verkoop Eigen Woning

 • Alle overzichten van inkomsten over 2013 van uzelf en van echtgenoot/partner:

 • jaaropgaven van salaris, uitkeringen, pensioenen en overzichten van bijverdiensten

 • of het de laatste salarisoverzicht van 2013 (salarisstrook 12 of 13)Situatie van toepassing?

Wat moet u opsturen? (ontvangsten of betalingen die in 2013 hebben plaatsgevonden)

Giro- en bankrekeningen

Spaarrekeningen


Meerdere woningen
Schulden

Van alle rekeningen – ook die van de kinderen tot 18 jaar – de saldi van 1 januari
Tevens de waarde van de vakantiewoning (ook die in het buitenland)
Waarde 2e en volgende woningen (ook woonboot/woonwagen)
Saldi van schulden op 1 januari

Beleggingen

De waarde per 1 januari van de aandelen

Ingehouden dividendbelastingLijfrente

Polis, betaalde premies. Eventueel een verklaring m.b.t. pensioentekort. Anders Factor A over 2012(!) die uw pensioenfonds/-verzekeraar u verstrekt heeft.

Eigen huis, woonboot

WOZ-beschikking 2013 (waardepeildatum 01-01-2013),

overzicht ontvangen rijksbijdrage.

Hypotheek: betaalde rente, schuld per 1 januari, in voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing.

Bij aan- of verkoop van woning in 2013: alle hiermee verband houdende kosten o.a. notarisrekening, maar ook de verkoopprijs van uw oude woning en de hypotheekschuld.Alimentatie, onderhoudsbijdrage

Ontvangen of betaalde bedragen van/aan ex-partner en/of kinderen (bedrag per persoon per maand uitsplitsen)

Voorletters en geboortedata van de kinderen

Volledige NAW gegevens voormalige partner (ook BSN-nummer)


Giften

Aantoonbaar (rekeningafschriften) betaalde bedragen aan ANBI en/of SBBI-instellingen

Uitgaven voor ziekte, invaliditeit, dieet

Betaalde zorgkosten, (maar niet die kosten die onder het eigen risico vallen), eigen bijdragen voorgeschreven medicijnen, tandartskosten, fysiotherapeut, hulpmiddelen (o.a. steunzolen, kunstgebit, gehoorapparaat en de batterijen hiervoor) reiskosten ziekenbezoek huisgenoot, extra particuliere gezinshulp, enz.

Verreden kilometers tbv bezoek artsen/specialistenWeekendbezoek gehandicapten tot 21 jaar

Alle dagen dat de gehandicapten in 2013 thuis waren. Gereden kilometers om de gehandicapte te halen en te brengen

Studie

Alle kosten die gemaakt zijn voor een studie of opleiding, zowel voor uw eigen beroep als voor een andere studie. Ook die van uw echtgenoot/partner

Levensonderhoud kinderen tot 21 jaar

Kosten van levensonderhoud verstrekt aan kinderen waarvoor geen studiefinanciering werd genoten

De belastingservice ODB is bereikbaar onder telefoonnummer 06 46529495


ANBI – Algemeen Nut Beogende Instellingen

SBBI – Sociaal Belang Behartigende InstellingenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina