Beleidsplan Stichting de Haagse GrachtDovnload 61.25 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte61.25 Kb.Beleidsplan

Stichting de Haagse Gracht

Concept


Introductie Stichting de Haagse Gracht 2

Doel Stichting de Haagse Gracht 3

Structuur Stichting de Haagse Gracht 3

Deel 1: Evenementen 5

Doel 5


Verleden & Toekomst 5

Grachtenfestival nader toegelicht 6

Introductie 6

Basisformule: Schilders, Schepen en Schuimend Bier 6

Grachtenfestival 2001 nader toegelicht 7

Cultureel 7

Overige activiteiten 8

Promotie 8

Financiën 8

Grachtenfestival in de toekomst 9

Traditie 9

Het product 9

Samenwerking 9

2002-2003 9

Deel 2: Leefbaarheid 9

Informatie 10


Conceptversie: 18 november 2000.

Auteur: Stephanie van der Goot en Peter Duivesteijn
Introductie Stichting de Haagse Gracht

Dit document is bestemd voor de gemeente Den Haag, bedrijven en instellingen die belangen hebben bij Stichting de Haagse Gracht, leden en beoogd leden van Stichting de Haagse Gracht.

In dit document staat beschreven, waarom en hoe de Stichting is ontstaan en welk beleid Stichting de Haagse Gracht in de toekomst wil gaan volgen.
Het document bestaat uit 3 delen:


 • Stichting de Haagse Gracht

 • Deel 1: Evenementen

 • Deel 2: Leefbaarheid

Jaren lang zijn buurtbewoners bezig geweest met het verkeer, geluidshinder en overlast vanuit de prostitutie en drugsoverlast aan de Doubletstraat. Als individuen konden zij niets bereiken. Er is toen vanuit de buurt een organisatie ontstaan. Met vereende krachten is toen een plan geschreven en voorgelegd bij de gemeente. Dit bewerkelijk verkeersplan zal eind 2000 begin 2001 worden geïmplementeerd

Als trotse bewoners van een van de mooiste stukjes van Den Haag is besloten om meer aandacht te vragen voor de Zuidsingelgracht. Er is een sfeer ontstaan tussen bewoners en ondernemers die eigenlijk zelden tegenkomt in het centrum van een grote stad, een behoefte om samen te werken aan een beter leefomgeving en milieu. Deze behoefte uit zich door de bereidwilligheid van de bewoners zelf de handen uit de mouwen te steken om samen en in overleg met de gemeente en omliggende instellingen en bedrijven te kijken naar de toekomst van de Zuidsingelgracht.

Op 11 februari 2000 is Stichting de Haagse Gracht opgericht. Er waren een aantal redenen om een officiëlere vorm te geven aan de reeds bestaande Bewonersvereniging De Haagse Gracht.


De straten die vertegenwoordigd worden door de stichting vallen buiten het terrein van buurtorganisatie Stationsbuurt en buurtorganisatie t’ Oude centrum. De straten Groenewegje, Bierkade en Dunne Bierkade vallen tussen wal en schip als het gaat om een constructieve aanpak met betrekking tot verkeersoverlast en prostitutie en haar neveneffecten vanuit de omliggende straten.

Wij beogen als stichting een positieve samenwerking met de overige buurtorganisaties in het bevorderen van de leefbaarheid in het centrum van Den Haag.


Er is vanuit de buurtbewoners en ondernemers een duidelijke signaal ontvangen dat er behoefte is aan een centraal orgaan die de belangen kan behartigen van de buurtbewoners.

Doel Stichting de Haagse Gracht


Stichting de Haagse Gracht heeft als doel het bevorderen van de leefbaarheid op de Zuidsingelgracht onder andere door middel van het organiseren van evenementen. Daarnaast behartigen wij de belangen van de buurtbewoners als het gaat om het uitwerken, indienen en implementeren van plannen bij de gemeente die betrekking hebben op de leefbaarheid op de Zuidsingelgracht.

Structuur Stichting de Haagse Gracht
Stichting de Haagse Gracht

Vice-voorzitter EvenementenPenningmeester

Vice-voorzitter Leefbaarheid

Secretaris

Horeca

Voorzitter

VacatureBestuurslid


Voorzitter

Een nieuwe voorzitter is nog niet gekozen, dit blijft vooralsnog een vacature. De leiding op strategisch en tactisch niveau zal als een duo voorzitterschap worden ingevuld door de twee vice-voorzitters.

Vice-voorzitter Evenementen:

Initiator van diverse evenementen op de Zuidsingelgracht. Coördineert elk evenement en stuurt het team aan.Vice-voorzitter Leefbaarheid:

Initiator van diverse activiteiten ter bevordering van het woon- en leefgenot op de Zuidsingelgracht. Coördineert elke activiteit.Penningmeester:

Beheert de kas van de Stichting, zorgt voor het inleveren van jaarstukken bij KvK in overleg met registeraccountant. Verzorgt wijzigingen in de statuten in overleg met de notaris. Stuurt eigen team aan.Secretaris:

Verzorgt alle interne communicatie, maakt de verslagen tijdens het maandelijks overleg.Horeca:

Coördineert alle activiteiten met betrekking tot de horeca, behartigt de belangen van alle huidige en toekomstige horecaondernemers op de GrachtBestuurslid:

Coördineert alle vrijwilligers voor en tijdens evenementen.

Deze personen zijn aangesloten bij het onderdeel Evenementen of Leefbaarheid en kunnen weer in subgroepen worden onderverdeeld.

Deel 1: Evenementen
Doel


Het onderdeel evenementen van Stichting de Haagse Gracht heeft een aantal doelstellingen. Het hoofddoel is natuurlijk het bevorderen van de leefbaarheid.

Wij willen de samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven en bewoners aan de gracht en optimaliseren.

Door een stuk promotie en informatie uitwisseling en communicatie van en over de Zuidsingelgracht vragen wij aandacht voor dit gebied.

Verleden & Toekomst


 • Op 14 augustus 1999 en op 19 augustus 2000 is het Grachtenfeest georganiseerd. Over de lengte van de Dunne Bierkade en het stuk Groenewegje tussen de Wagenbrug en Spinozabrug is er door de Stichting een evenement georganiseerd in oud Hollandse stijl.
 • Begin juni 2000 is er in samenwerking met de gemeente een plantendag georganiseerd. De perken rondom de eeuwen oude bomen zijn schoongemaakt, voorzien van mest en beplant met zowel 1-jarige als vaste planten.
 • Sint Nicolaas zal op 2 december de Gracht bezoeken en voor alle kinderen een cadeautje meenemen.
 • In mei 2001 zal er weer een plantendag worden georganiseerd. Er zal een enquête worden gehouden in de omgeving van de Zuidsingelgracht om te kijken naar een ludieke en constructieve manier om de gracht te voorzien van beplanting. Er is reeds een budget aanwezig voor deze plantendag, indien nodig zal hier en extra financiering voor worden gezocht.
 • In juni zal op 29 juni een klassiek concert worden georganiseerd ten behoeve van de opening van het Grachtenfestival op 30 juni.
 • Op 30 juni zal van 11.00 uur tot 24.00 uur een feest plaatsvinden met oude ambachten, oude schepen, eten drinken en vertier. De gehele dag zullen diverse muziekanten het publiek entertainen. S’avonds spelen er diverse band en er zal om 24.00 uur een uniek vuurwerk spektakel worden gepresenteerd door de schippers


Grachtenfestival nader toegelicht

Introductie


Duidelijk moet zijn dat dit niet een straat- of buurtfeest is, maar een evenement voor Den Haag en omstreken. Wellis waar georganiseerd door een aantal buurtbewoners en ondernemers van de Zuidsingelgracht, maar gesteund door de gemeente Den Haag en een groot aantal instellingen en bedrijven.
Het evenement heeft alleen bestaansrecht als dit ook in de toekomst wordt gesteund door de bewoners, de instellingen, bedrijven en de gemeente.
Het voorstel is om geleidelijk het feest uit te laten groeien tot festival. De afgelopen twee jaar is het feest op de zaterdag georganiseerd voor het jaar 2001 is het plan om ook de vrijdagavond bij het feest te trekken.

Elk jaar zal er een kleien groei plaatsvinden, of in ruimte (langer deel van de Gracht) en / of in tijd (vrijdag, zaterdag, zondag).Basisformule: Schilders, Schepen en Schuimend Bier


Wij maken dankbaar gebruik van het reeds aanwezige decor. De oude huizen en vooral het water lenen zich uitstekend als achtergrond voor dit evenement.

Wij leven in een multiculturele samenleving, zeker het centrum van een grote stad bestaat uit een mengelmoes van nationaliteiten en mensen met diverse geloofsovertuigingen. Behalve dat wij graag bewoners uit de buurt uitnodigen om mee te werken aan dit evenement en wij iedereen willen laten proeven van de andere aanwezige culturen hebben wij als hoofddoel de introductie en presentatie van een echt Hollands tafereel. Graag willen wij de historie van dit stukje Den Haag laten zien.


Oude schepen, vooral platbodems, komen uit alle windstreken om oude tijden te doen herleven.

De rondvaarttocht is zeer succesvol ontvangen. Elk half uur vertrekt een platbodem vanaf de aanlegsteiger aan de Bierkade. Onder begeleiding van een schipper en 2 leden van het EHBO-team vaart de boot naar de Veenkade en terug. De rondvaart duurt ongeveer 30 minuten en geeft een prachtig zicht op de kade en de vele schepen die op deze dag in het water liggen.


Overdag is er een markt, waar oude ambachten worden gepresenteerd. Ook nieuwe ambachten zullen aanwezig zijn, zoals bloemschikken, keramiek en houten speelgoed.

De buurt staat bekend om zijn vele kunstenaars. Er zijn dan ook schilders, beeldhouwers en diverse andere kunstenaars aanwezig.


Horeca zorgt voor een passende ambiance. Behalve de reeds aanwezige locaties (Koetshuys, Paas, Pakschuit), zorgt de reeds aanwezige horeca ook voor zitplaatsen op overige delen van de gracht. De horeca verzorgt op de dag van het evenement voor een passende entourage in de vorm van de terrasboten, mobiele bars, voldoende zitplaatsen en feestelijke verlichting. Tevens bieden zij een specialiteit aan die kenmerkend is voor hun onderneming. De horeca werkt mee in het verzorgen van maaltijden en consumpties voor de organisatie.
De muziek wordt verzorgd in overleg met de buurtbewoners. Wij zorgen voor een gevarieerde en passende muziek. Te denken valt aan klassiek, Jazz, Dixieland bands etc. Voor het avond programma is er gekozen voor meer swingende bands.
In het kader van het historische aspect van dit evenement is de vraag gekomen om een aangepaste Hofjestocht te organiseren. De hofjestocht bestaat uit een wandeling van ongeveer 45 minuten over de Gracht. Zowel de architectuur als verhalen over vroegere tijden zullen dan door een ervaren gids worden toegelicht.


Grachtenfestival 2001 nader toegelicht

Wij hebben besloten het Grachtenfeest eerder in het jaar plaats te laten vinden. Aan het eind van de zomer zijn er veel evenementen en graag willen wij zoveel mogelijk publiek naar het Grachtenfestival trekken.Cultureel


Naast de basisformule is het van essentieel belang elk jaar iets nieuws te presenteren. Daarom hebben wij besloten een klassiek concert te organiseren. Op de vrijdag voorafgaand aan het feest zal tussen 20.00 uur tot 24.00 uur voor Den Haag en omgeving een concert worden aangeboden.
Afgelopen jaar was het prachtige verhaal van “De Kop van Jut” de publiekstrekker. Volgend jaar willen wij behalve een klassiek concert ook weer één van de vele verhalen die de gracht rijk is in de schijnwerpers zetten. In het pand aan de Dunne Bierkade nr. 19 heeft Paulus Potter gewoond. Waar nu aan het Groenewegje huizen staan, was vroeger de stadsgrens en keek Paulus Potter uit op weilanden en bosgebied. Vermoedelijk heeft hij in deze periode De Stier geschilderd die nu in het Maurits museum te bezichtigen is.

Er is een unieke tentoonstelling voor al het aanwezige publiek. Daarnaast zal er een schilderij worden geproduceerd met een knipoog naar het verleden, dit zal aan de hoofdsponsor worden aangeboden. Een zeefdruk in een kleine oplage zal aan een aantal sponsoren worden aangeboden. Een replica van het schilderij zal aan de muur in de Abraham Ambtstraat komen te hangen. Afdrukken van dit schilderij zullen op diverse wijzen terugkomen, te denken valt aan suikerzakjes, placemats, koekjes, wijnflessen etc.

Een uitgebreide toelichting zal plaatsvinden over het leven van Paulus Potter. Uitgebreidere documentatie is op aanvraag beschikbaar.
Door het toevoegen van deze twee elementen aan de reeds aanwezige basisformule verwachten wij wederom een uniek evenement neer te zetten, dat ook in de toekomst bestaansrecht heeft.

Overige activiteiten


 • Een aantal stadsomroepers ( acteurs in oude kledij) zullen zoals “de rattenvanger van Hamelen” op diverse locaties, zoals het Centraal Station, Station Holland Spoor, De Plaats en Het Plein, verkondigen dat men naar het Grachtenfestival moet komen.

 • Het verlichten van een aantal monumentale panden, waaronder het pand waar Paulus Potter heeft gewoond, een stijlvolle lichtshow dus.

 • Er zal meer aandacht zijn voor toneel en cabaret, personen in oude kledij, koren.

 • Er zal meer aandacht zijn voor activiteiten op en rond het water, voor zover de veiligheid dit toelaat. Te denken valt aan waterspelen, de zeeverkenners een brug laten bouwen, redding manoeuvres, duiken etc.

 • Meer kinderactiviteiten, dierenshow (wellicht een Stier), teken wedstrijden in het kader van de Stier etc.

Promotie


Het thema van Paulus Potter zal natuurlijk veel aandacht trekken.

Een maand voor het Grachtenfestival zal een speciale krant verschijnen met een oplage van 4.000 tot 6.000 stuks.

Er wordt reclame gemaakt. Zowel in de lokale als nationale kranten, diverse magazines, als op de radio.

Net als voorgaande jaren zal een poster worden ontworpen en gedrukt ten behoeve van het Grachtenfestival.

Tevens is de website in ontwikkeling en zal deze binnenkort live gaan.

Een aantal ludieke acties voorafgaand aan en tijdens het festival zullen worden georganiseerd. Zoals eerder genoemd de Stadsomroeper. Daarnaast overwegen wij een aantal dagen / weken voor het festival een boot rond te laten varen waarop een aantal spandoeken is bevestigd met een aankondiging van het Festival. Om extra aandacht te krijgen willen wij op deze boot bijvoorbeeld een dixieland band laten spelen.Financiën


Dit soort plannen kunnen allen worden bewerkstelligd als er financiële middelen zijn. Er worden dan ook een mailing verzonden aan potentiële sponsoren. Daarnaast is er intensief overleg met de gemeente. Samen met het bedrijfsleven, MKB, Horeca en de gemeente komt dit evenement tot stand. We mogen de duizenden gratis manuren die de bewoners investeren natuurlijk niet vergeten.

Begroting Grachtenfestival 20011

Promotie-, Representatie- en Kantoorartikelen

27.500,00
2

Paulus Potter Schilderij

25.000,00
3

Podium ( Pontons), Verlichting, Elektra

45.000,00
4

Muziek & Activiteiten

48.500,00
5

Kramen & Oude Ambachten

8.000,00
6

Schepen

5.800,00
7

Beveiliging

2.500,00
8

Spetterend vuurwerk

2.500,00Totaal

164.800,00

Grachtenfestival in de toekomst
Traditie


Dit evenement is door de eeuwen heen in diverse vormen aanwezig geweest. Of het nu om feesten ging om de nieuwe oogst te verwelkomen of het Lentefeest dat de heer Voorhoeve in de jaren 80 heeft georganiseerd. Wij zijn druk bezig met alweer het derde Grachtenfestival. Wij willen de traditie voortzetten en vooral ook in de toekomst waarborgen.

Het product


Ten eerste heb je een uniek product nodig. Wij zien de Zuidsingelgracht als een unieke locatie en het Festival als een uniek product. Kwaliteit is een van de belangrijkste aspecten om nu en in de toekomst het product zijn unieke karakter te laten behouden. Ten tweede moet het product kunnen worden verkocht, worden aangeboden in de markt. Ten derde moet je een doelgroep hebben, een groep die inziet dat ook zij belangen hebben in dit gebied. Wij menen, als Stichting, een uniek product te mogen aanbieden, dit te kunnen verkopen en de betrokken groepen ervan te overtuigen dat zij belangen hebben in dit gebied.

Samenwerking


De samenwerking met de gemeente en het bedrijfsleven is een essentiële voorwaarde. Daarom is het vertrouwen in onze organisatie van groot belang.

Met een stabiele en goede organisatie met en balans tussen sturing en zelforganisatie, een blik naar het verleden, maar vooral een creatieve en vooruitziende blik naar de toekomst kan dit evenement bestaansrecht hebben. Een team dat behalve trotse buurtbewoner ook professional is en een parallel kan vinden tussen de hobby en het zakelijke vormt een unieke combinatie.2002-2003


Deze gracht heeft een rijke historie. Een klein team is al bezig om voor het jaar 2002 en 2003 een plan te schrijven. Het gemeentearchief vloeit over van informatie over de grachten en zaken die hier in het verleden hebben afgespeeld. Het wordt een leuke uitdaging om uit de vele mogelijkheden een hoofdthema te kiezen voor de komende jaren.


Deel 2: Leefbaarheid
Informatie


Dit is een uitgebreid document en veel aspecten worden in het kort belicht. U bent van harte welkom om contact op te nemen met Peter Duivesteijn als u vragen en/of suggesties heeft over Leefbaarheid en u kunt contact opnemen met Stephanie van der Goot als u vragen en/of suggesties heeft met betrekking tot Evenementen. Adres en telefoonnummers treft u in de voettekst aan.

.

.
Stichting De Haagse Gracht, Groenewegje 123, 2515 LR Den Haag, KvK 27186718, Postbank 8448936. Peter Duivesteijn 06-242 353 75 of Stephanie van der Goot 06-55 368 449
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina