Beleidsregel cv-5400 0 6Dovnload 9.67 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte9.67 Kb.
BELEIDSREGEL CV-5400-4.0.1.-6


De tariefopbouw van de maximumtarieven voor tandartsspecialisten mondziekten en kaakchirurgie in de totale praktijk


Beleidsregels kaakchirurgen

1. Algemeen


  1. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder B, nummer 3 (tandartsspecialisten voor mondziekten en kaakchirurgie) en artikel 1, onder A, nummer 32 en 33 van het Besluit werkingssfeer WTG 1992.
  1. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2006 en werkt terug tot die datum indien de bekend­making van de neder­legging van de richtlijn in de Staatscourant na deze datum plaatsvindt.
  1. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.
  1. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel V-5400-4.0.1.-5 geldt, wordt gewijzigd van "onbepaald" in "tot 1 januari 2006".  2. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "De tariefopbouw van de maximumtarieven voor tandartsspecialisten mondziekten en kaakchirurgie in de totale praktijk."
2. Het maximumtarief is een bedrag per prestatie, dit is het product van het vigerende bedrag per punt maal het aantal punten, zoals weergegeven onder beleidsregel V-5400-4.0.2 1) .
Het bedrag per punt is exclusief techniekkosten, tenzij in beleidsregel V-5400-4.0.2. anders staat vermeld.
Het structurele punttarief op definitief niveau 2005 bedraagt € 2,99.
____________________
¹) Uitzonderingen hierop zijn de codes 239452, 239022, 239023 en 239024. Code 239452 betreft een kostenvergoedingen eigen apparatuur, waarvoor (vaste) kostenbedragen vigeren. Codes 239022, 239023 en 239024 betreffen (vaste) maximumtarieven.


Ambtshalve vaststelling 

Op basis van artikel 8 lid 5 WTG stelt CTG/ZAio, ter uitvoering van deze beleidsregel, de maximumtarieven ter vervanging van reeds goedgekeurde of vastgestelde maximumtarieven ambtshalve vast per 1 januari jaar(t).


Mevrouw drs. V.A.J. Op den Drink

vhen/25 november 2005De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina