Belgen hebben er kaas van gegeten



Dovnload 14.52 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte14.52 Kb.


Belgen hebben er kaas van gegeten

Het gezinspanel van het marktonderzoeksbureau GfK geeft aan dat de Belg in 2003 gemiddeld 16,2 kg kaas (inclusief verse witte kaas) kocht voor zijn huishoudelijk verbruik. Hij spendeerde in totaal 107 euro aan deze delicatesse. Dit is een stijging met 1% in volume en een daling met 1% in waarde in vergelijking met 2002. Sinds 1999 steeg de kaasconsumptie met 7% in volume en met 12% in bestedingen.

Hoewel er een licht dalende trend in het verbruik van harde kaas zit, blijft het toch het belangrijkste kaastype met 37% van het gekochte kaasvolume. De sterkste groeier in de periode 1999 tot 2003 is de verse witte kaas die haar marktaandeel in deze periode zag groeien van 26% naar 32%.

Binnen het segment van de harde kazen hebben de Belgische kazen een volume-aandeel van 20%, binnen het segment van de halfharde kazen vertegenwoordigen ze zelfs 43%. Maar liefst 81% van de Belgische gezinnen kocht in 2003 minstens 1 keer een Belgische harde kaas, voor de Belgische halfharde kazen was dit 54%.



Een veelzijdige delicatesse.

In 2003 kocht de doorsnee Belg 16,2 kg kaas (inclusief verse witte kaas), verdeeld over een breed gamma. De harde kaas (type Gouda) is de nummer één met een aandeel van 37% van het geconsumeerde kaasvolume. Daarna volgen verse witte kaas met 32%, zachte kaas (o.a. schimmelkaas) met 12%, gesmolten kaas (o.a. smeerkaas) met 7%, verse kaas (type Philadelphia) met 5%, halfharde kaas (type abdijkaas) ook met 5% en geiten- en schapenkaas met 2%.

Wanneer we de aandelen van de verschillende kaastypes berekenen op basis van de bestedingen, dan heeft de harde kaas met een bestedingsaandeel van 44% een groter gewicht in de kaaskorf dan op basis van het volume (37%). Ook zachte kaas speelt dan een relatief belangrijkere rol (15% versus 12%). Het aandeel van verse witte kaas op basis van de bestedingen bedraagt daarentegen 16% tegenover 32% op basis van het volume.

Winnaars en verliezers

Na een jaarlijkse groei van de kaasconsumptie van 1992 tot 1999 stabiliseerde de kaasconsumptie zich in 2000 en 2001 op 15 kg per kop. In 2002 steeg het kaasverbruik verder tot 16 kg per kop. Vorig jaar nam het aangekochte volume kaas nog met 1% toe tot 16,2 kg per kop. Na een jaarlijkse toename ging de kaasbesteding in 2003 licht achteruit (1%) en bedraagt nu 107 euro per kop. Het percentage kopende gezinnen stabiliseerde zich de laatste jaren op het hoogste niveau: maar liefst 99% van de Belgische gezinnen kocht minstens 1 keer per jaar kaas.

B
innen het kaasassortiment winnen de verse witte kazen, de halfharde kazen, de verse kazen en de geiten- en schapenkazen de laatste jaren marktaandeel ten nadele van de gesmolten kazen, de zachte kazen en de harde kazen. Er is binnen het kaasassortiment ook een duidelijke ‘gezondere’ trend naar de witte kazen met fruit, de magere kazen en de dieetkazen. Zo steeg het aandeel van dieetkazen van 8% van het volume harde kazen in 1999 tot 11% in 2003.

Bron: GfK Panelservices Benelux


Wie heeft er een kaashoofd?

Zowel de Waal als de Brusselaar eet bijna 4 kg kaas meer dan de Vlaming. Onder de Vlaamse stolp liggen ook andere kazen dan onder de Waalse of de Brusselse. Het assortiment in Vlaanderen bestaat relatief meer uit harde kazen (41% van het kaasvolume) en minder uit zachte kazen (9%). De Waal houdt relatief meer van zachte kazen (14%) en relatief minder van harde kazen (34%).

Daarnaast zijn er ook verschillen volgens socio-economische en demografische factoren. Zo zijn mensen ouder dan 50 jaar grotere kaasliefhebbers en wordt er meer kaas gegeten in één- of tweepersoonsgezinnen. Naar kaassoort merken we een hoger aandeel van harde kazen bij 35- tot 49-jarigen, bij gezinnen van 4 of meer personen, bij de hogere sociale klasse en bij gezinnen met kinderen ouder dan 12 jaar. De liefhebber van halfharde kazen vinden we vooral terug in de hogere sociale klasse en in gezinnen met oudere en volwassen kinderen. Jongere kinderen hebben dan weer een uitgesproken voorkeur voor verse witte kaas.

Supermarkt domineert

De supermarkten (Dis 1 tot en met Dis 3) hebben 93% van de kaasmarkt in handen. De overige 7% wordt verdeeld tussen de gespecialiseerde zuivelhandel (4%), de marktkramers (1%) en de andere kanalen zoals melkventer, kruidenier en hoeve (2%).

Het aandeel van de verschillende distributiekanalen verschilt afhankelijk van het kaastype. De gespecialiseerde handel is belangrijker voor de harde kazen waarin het een marktaandeel van 8% heeft. Specifiek voor de Belgische harde kazen loopt dit aandeel zelfs op tot 16%. Verder heeft de gespecialiseerde handel ook een groter marktaandeel voor geiten- en schapenkaas en voor assortimenten (kaasschotels). De verse gesmolten kaas en de verse witte kaas zijn dan weer bijna uitsluitend een supermarktaangelegenheid (98%).

Meer en meer kaas wordt voorverpakt gekocht en dit ten nadele van de bedieningstoonbank. Terwijl de bedieningstoonbank in 2000 nog goed was voor 31% van het verkochte volume harde en halfharde kazen, is dat in 2003 gedaald tot 21%. Vers voorverpakt had in 2003 een marktaandeel van 8% en voorverpakt van 71%.



Belgische kazen

Uit kwalitatief marktonderzoek blijkt dat de Belgische kazen een eigen imago hebben dat zich situeert tussen het meer alledaagse van de Hollandse en het gecultiveerde (elitaire) van de Franse. De eigen Belgische kazen hebben in het algemeen een imago van kwaliteit, degelijkheid, traditie, natuurlijkheid maar ook gezelligheid, gemoedelijkheid en genot.

M
aar liefst 81% van de Belgische gezinnen kocht in 2003 minstens 1 keer een Belgische harde kaas. De Belgische kazen hebben binnen het segment van de harde kazen een volume-aandeel van 20%. In Vlaanderen ligt dit aandeel hoger (23%) dan in Wallonië (17%). In Vlaanderen hebben ook de Nederlandse harde kazen een groter marktaandeel dan in Wallonië, waar men eerder harde kazen uit andere landen (o.a. Frankrijk) verkiest.

Bron: GfK Panelservices Benelux


Binnen het segment van de halfharde kazen hebben de Belgische kazen een volume-aandeel van 43%. Ook voor de halfharde kazen ligt het marktaandeel van de Belgische kazen in Vlaanderen hoger (50%). 54% van de Belgische gezinnen kocht in 2003 minstens 1 keer een Belgische halfharde kaas.

Na de bekende campagnes “Een stukje van elk”, “Belgische Kazen blijven verbazen” en “Belgische kazen, Belgische trots”, zal VLAM vanaf het najaar starten met een nieuwe kaascampagne. Deze benadrukt de verscheidenheid van onze Belgische kazen en argumenteert waarom we met zijn allen Belgische kazen moeten kopen. Daarnaast kan je op ontdekkingstocht doorheen het grote en gevarieerde aanbod van Belgische kazen op de website www.belgischekazen.be.







De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina