Belgian open beachvolley championship 2012 reglement spelers/speelsters organisatorDovnload 474.39 Kb.
Pagina1/3
Datum21.08.2016
Grootte474.39 Kb.
  1   2   3


BELGIAN OPEN BEACHVOLLEY CHAMPIONSHIP 2012
REGLEMENT SPELERS/SPEELSTERS 1. ORGANISATOR

Organisator op sportief vlak: Koninklijk Belgisch Volleybal Verbond vzw,

Lambermontlaan 278, 1030 BRUSSEL

Voorzitterschap Nationale Beachcommissie: G. DELODDERE gsm 0476/402301

Secretariaat: KBVBV vzw, Lambermontlaan 278, 1030 BRUSSEL

Inlichtingen: tel. 02/241.65.65 - fax. 02/241.56.45 - belgiumvolleyfed@hotmail.com

tel. 02/242.02.64 - fax. 02/241.56.45 AIF

Administratie: VVB vzw (Vlaamse Volleybalbond Karin)

Beneluxlaan 22, 1800 VILVOORDE

tel. 02/257.16.01 - fax. 02/257.16.02

e-mail : vvb.secretariaat@skynet.be

 1. VOORWOORD

Dit draaiboek, naar het model van wat de FIVB en het CEV voorzien in Beachvolleybal kampioenschappen, werd specifiek opgesteld voor het BELGIAN BEACHVOLLEYBAL CHAMPIONSHIP 2012.

Ondanks de aandacht die besteed werd aan de redactie van dit document is het mogelijk dat sommige punten niet voldoende zijn uitgewerkt.

Vanzelfsprekend zal de Nationale Beachcommissie van het KBVBV en de administratieve diensten van de organisator gehoor hebben voor uw vragen over het BELGIAN BEACHVOLLEYBAL CHAMPIONSHIP 2012. 1. ALGEMEEN KADER

Het BELGIAN BEACHVOLLEYBAL CHAMPIONSHIP 2012 is een officiële organisatie van het Koninklijk Belgisch Volleybal Verbond vzw, die opgericht werd door de samenstellende bestanddelen "AIF en VVB" en onze promotor PRO7A waarmee wij een onderlinge overeenkomst hebben afgesloten. Deze officiële competitie is de enige met een nationaal karakter en die zich in het kader van het intercontinentaal programma van de Wereldfederatie (FIVB) kan plaatsen.

Het kampioenschap staat onder toezicht van de Nationale Beachcommissie van het KBVBV vzw en wordt beheerd door de verschillende entiteiten die hiervoor volmachten gekregen hebben.

De Nationale Beachcommissie van het KBVBV vzw staat in voor de omkadering en invulling van het sportieve gedeelte waaronder competitie, deelnemers, reglementen en scheidsrechters.

Vanaf heden worden alle Spelers en speelsters die deelnemen aan het Belgian Beachvolley Championship verplicht in het bezit te zijn van een beachlicentie voor het seizoen 2012. Deze licentie kan samen met de inschrijving aangevraagd worden. Individuele aanvraag of aanvraag via een beachclub zijn ook mogelijk. Ook spelers en speelsters van vreemde origine die niet aangesloten zijn noch bij de VVB noch bij het AIF moeten in het bezit zijn van een beachlicentie

De winnaars van de Belgian Masters (vrouwen en mannen) krijgen de titel van Belgisch kampioen. 1. Wedstrijdreglement

  1. Algemeen

4.1.1 Begrippen die in het wedstrijdreglement gebruikt worden:

Afmelddag: donderdag voorafgaand aan het speelweekend vóór 16.00 uur.

Beachcommissie: het orgaan dat eindverantwoordelijk is voor de beachvolleybal competitie.

Beachseizoen: een kalenderjaar waarin de beachvolleybal competitie wordt gespeeld.

Deelnemerslijst: de lijst van teams die zijn toegelaten tot een tornooi.

Hoofdscheidsrechter: een door de scheidsrechterscommissie van het KBVBV aangewezen scheidsrechter die tijdens het tornooi zelf leidt en tevens de aanwijzingen van alle wedstrijden verzorgt.

Inschrijfdag: woensdag voorafgaand aan het speelweekend vóór 16.00 uur.

Locale organisator: de vereniging of externe partij die namens de Nationale Beachcommissie de organisatie en uitvoering van een tornooi op locatie regelt.

Ranking: de lijst die tot stand komt na optellen van alle rankingpunten per speler.

Rankingpunten: de punten die per speler worden verkregen bij het bereiken van een bepaalde plaats in een tornooi

Ronde: een periode van donderdag tot en met woensdag, waarin voor de beachvolleybal competitie zowel in de ereafdeling als eerste nationaal wordt gespeeld. De Belgian Masters (Knokke) wordt niet als ronde gezien.

Seeding: de lijst die plaatsing van de teams weergeeft voor een tornooi.

Speelschema: de competitievorm die bepaalt hoe de teams in een tornooi tegen elkaar spelen en op basis waarvan het wedstrijdprogramma wordt gemaakt.

Speelwijze: het aantal sets en punten dat per wedstrijd wordt gespeeld.

Supervisor: de persoon die wordt aangewezen door de Nationale Beachcommissie en tijdens een tornooi erop toeziet dat gemaakte afspraken met de locale organisator worden nagekomen en bevoegd is om namens de Nationale Beachcommissie beslissingen te nemen.

Tornooi: de wedstrijden op één locatie. Tijdens een tornooi kunnen wedstrijden in meerdere klassen worden gespeeld.

Wedstrijdleider: de persoon die namens de Nationale Beachcommissie tijdens een tornooi verantwoordelijk is voor het goede verloop van alle wedstrijdgerelateerde zaken.

Wedstrijdprogramma: het programma van de wedstrijden voor een klasse.

Wild Card: de toelating tot een ronde in een bepaalde klasse zonder dat het team heeft voldaan aan de gestelde eisen voor toelating.

4.1.2. Jaarlijks wordt tijdens één weekend de Belgian masters gespeeld.

4.1.3. De Nationale Beachcommissie kan de organisatie van tornooien aan een locale organisator delegeren. Deze locale organisator dient dit reglement onverkort na te leven. Aan deze locale organisator kan de Nationale Beachcommissie bij bindende richtlijn nadere eisen stellen.

4.1.4. De Nationale Beachcommissie plaatst alle officiële communicatie over de beachvolleybal competitie op de site: www.belgianbeachvolley.be

4.1.5. Inschrijven kan enkel via de site: www.belgianbeachvolley.be


  1. OPBOUW

4.2.1. De beachvolleybal competitie bestaat per ronde uit: één ereafdeling waarin maximaal 48 mannen teams en 30 vrouwen teams spelen. De Belgian Masters wordt gespeeld met minimaal 16 en maximaal 32 teams.

4.2.2. Jaarlijks vóór 1 april publiceert de Nationale beachcomissie de wedstrijdkalender voor het beachseizoen. Hierin staan de ronden, de tornooien en de klassen vermeld.

4.2.3. De Nationale Beachcommissie kan tornooien toevoegen tot uiterlijk 21 dagen voorafgaande aan een toegevoegd tornooi. Het tornooi wordt bekend gemaakt op de site: www.belgianbeachvolley.be

4.2.4. De ranking is bepalend of een team aan een bepaalde klasse in een ronde kan deelnemen en wordt per ronde bepaald.

4.2.4.1. Bij aanvang van het BELGIAN BEACHVOLLEYBAL CHAMPIONSHIP 2012 wordt de ranking van een ploeg berekend op basis van de som van de individueel behaalde punten op het einde van het kampioenschap 2011 (Kan je terugvinden op de website). De punten van de Belgian Masters wordt niet meegerekend. Zodra een team in een ronde is toegelaten tot een klasse, wordt de plaatsing in het competitieschema bepaald door de seeding.

4.2.4.2. Om de seed van een team te berekenen wordt het gemiddelde genomen van de seed van beide spelers/speelsters.

4.2.4.3. De startseed van een team voor een seizoen is het gemiddelde van de eindseed van het vorige seizoen inclusief de Belgian Masters. (Kan je terugvinden op de website)

4.2.4.4. Spelers en speelsters de vorig jaar niet speelden maar wel het jaar voordien behouden hun eindseed van dat jaar. Spelers en speelsters die meer dan één jaar niet mee speelden worden beschouwd als nieuwe spelers/speelsters en krijgen dus een seeds zoals voorzien in 4.2.4.5.

4.2.4.4. Berekening van de seed na het starttornooi:

4.2.4.4.1. Voor het 2de tornooi dat een ploeg speelt:

(startseed+seed behaald op 1ste tornooi)/2

4.2.4.4.2. Voor het 3de tornooi dat een ploeg speelt:

(startseed+seed behaald op 1ste tornooi+seed behaald op 2de tornooi)/3

4.2.4.4.3. vanaf het 4de tornooi dat een ploeg speelt:

het gemiddelde van de behaalde seeds op de 3 vorig gespeelde tornooien

4.2.4.5. Nieuwe spelers/speelsters starten met een seed van 50 (bij de mannen) en 40 (bij de vrouwen).

4.2.4.6. Klassement van de nationale tornooien wordt als volgt opgemaakt:

1. Volgens het totaal van de punten van de gespeelde tornooien tijdens het BELGIAN BEACHVOLLEYBAL CHAMPIONSHIP 2012.

2. Volgens de seed.

3. Plaats op Belgian Masters (Knokke).

4. Ranking volgens punten per speler.

5. Ranking volgens seed per speler.

6. Lottrekking.

4.2.4.7. De Nationale Beachcommissie kan besluiten om voorafgaande aan de eerste ronde een starttoernooi te laten spelen. Deze beslissing wordt na het einde van de inschrijvingsperiode bekend gemaakt. Bij bindende richtlijn wordt bepaald hoe de toelating tot het toernooi is en wat voor rechten een bepaalde eindklassering geeft voor het beachseizoen.

4.2.5. Bij aanvang en tijdens het BELGIAN BEACHVOLLEYBAL CHAMPIONSHIP 2012 hebben spelers/speelsters onbeperkt het recht een ploeg te vormen met een andere partner dan diegene waarmee ze een zogenaamde ‘basisploeg’ vormen. In de nieuw gevormde ploeg(en) zal iedere speler over zijn eigen punten en seed beschikken. De samengetelde punten van de beide partners worden gebruikt om hun plaats toe te kennen op een tornooi. De samengetelde seed van beide partners gedeeld door 2 wordt gebruikt om de ploegen te plaatsen in de rooster. Let wel!!! Wijzigingen aan een basisploeg moeten ten laatste op donderdag voor 16.00 uur voor aanvang van het desbetreffende tornooi worden gemeld aan de Nationale Beachcommissie van het KBVBV vzw. p/a secretariaat VVB (Mevr. Karin Verlinden O2/2571601).

4.2.6. Op vrijdag, na 12u00, wordt de matchkalender op de website geplaatst en zullen er geen wijzigingen meer doorgevoerd worden.

4.2.7. Bij de Belgian masters zijn geen punten te verdienen, enkel seed.  1. Wedstrijdorganisatie

4.3.1. Algemeen

4.3.1.1. In geval van betwisting zullen de Nationale Beachcommissie van het KBVBV vzw en/of de aanwezige officials verantwoordelijk zijn, en beslissingen nemen. Het komt hen toe iedere beslissing te nemen om situaties die niet door huidig reglement zijn voorzien op te lossen.

4.3.1.2. Niet voorziene gevallen worden onherroepelijk beslecht door de Nationale Beachcommissie van het KBVBV vzw.

4.3.1.3. Alle ereafdeling tornooien en de finales worden gespeeld volgens de formule dubbele uitschakeling, van toepassing in alle officiële FIVB beachvolleybal kampioenschappen.

4.3.1.4. De finales van alle tornooien worden gespeeld in FORMAT B naar 2 winnende sets tot 21 punten met 2 punten verschil zonder puntenbeperking. Bij 1-1 stand volgt een beslissende set tot 15 punten met 2 punten verschil zonder puntenbeperking.

4.3.1.5. Wisselen van speelhelft na elk veelvoud van 7 punten, zonder rustpauze, de rust tussen twee sets duurt max. 3 minuten.

4.3.1.6. Bij ieder veelvoud van 21 punten volgt een technische time–out van 1 minuut.

4.3.1.7. De ploegen beschikken per set over 1 vrij te nemen time–out van 1 minuut. Tijdens de finale van een tornooi zijn er in een eventueel 3de set geen technische time–outs maar kunnen er wel twee vrije time–out genomen worden.

4.3.1.8. Ploegen met de Belgische nationaliteit die deelnemen aan FIVB tornooien en/of CEV tornooien kunnen rankingpunten behalen. (zie tabel 4.11.2.)

4.3.1.9. Op de dagen dat er een manche van het BELGIAN BEACHVOLLEYBAL CHAMPIONSHIP 2012 doorgaat mag er geen enkel beachvolleybaltornooi met de deelname van spelers/speelsters van hetzelfde niveau georganiseerd worden. Deelnemende ploegen kunnen een financiële sanctie opgelegd krijgen, behoudens uitzondering goedgekeurd door de Nationale Beachcommissie van het KBVBV.

4.3.1.10. Elke tornooidag moeten beide spelers zich met licentie zich op het secretariaat aanmelden.

4.3.2. Ereafdeling

4.3.2.1. Mannentornooi

4.3.2.1.1. Alle tornooien worden gespeeld over twee dagen.

4.3.2.1.2. De tweede tornooidag in ereafdeling mannen wordt gespeeld met 24 ploegen. De 16 eerste ingeschreven ploegen uit de ranking (punten) plus 8 ploegen uit de kwalificatie van de eerste dag. Deze 24 ploegen worden geplaatst in het rooster volgens hun seed.

4.3.2.1.3. De eerste dag wordt gespeeld met 32 ploegen. De deelnemende ploegen zijn:

- alle Wild-cards

- de tijdig ingeschreven ploegen uit de ranking (punten) zonder de ploegen die rechtstreeks geplaatst zijn voor de 2de dag (zie 4.3.2.1.2.).

4.3.2.1.4. Alle tornooien worden gespeeld in FORMAT A naar 1 set volgens het rallypointsysteem tot 21 punten, met 3 punten verschil zonder puntenbeperking. De finales worden gespeeld in FORMAT B (zie 4.3.1.4.)

4.3.2.2. Vrouwen tornooi

4.3.2.2.1. Alle tornooien worden gespeeld over twee dagen.

4.3.2.2.2. De tweede tornooidag in ereafdeling vrouwen wordt gespeeld met 12 ploegen. De 6 eerste ingeschreven ploegen uit de ranking (punten) plus 6 ploegen uit de kwalificatie van de eerste dag. Deze 12 ploegen worden geplaatst in het rooster volgens hun seed. In tegenstelling tot de vorige jaren zullen er dus maar 6 ploegen rechtstreeks geplaatst zijn voor de 2de tornooidag en kunnen 6 ploegen zich op de eerste dag kwalificeren.

4.3.2.2.3. De eerste dag wordt gespeeld met 24 ploegen. De deelnemende ploegen zijn:

- alle Wild-cards

- de tijdig ingeschreven ploegen uit de ranking (punten) zonder de ploegen die rechtstreeks geplaatst zijn voor de 2de dag (zie 4.3.2.2.2.).

4.3.2.2.4. Alle tornooien worden gespeeld in FORMAT A naar 1 set volgens het rallypointsysteem tot 21 punten, met 3 punten verschil zonder puntenbeperking. De finales worden gespeeld in FORMAT B (zie 4.3.1.4.)


  1. Inschrijven voor en toelating tot een tornooi en de Masters in Knokke

4.4.1. Enkel spelers/speelsters die in het bezit zijn van een beachlicentie kunnen deelnemen. Deze licentie kan samen met de inschrijving aangevraagd worden. Individuele aanvraag of aanvraag via een beachclub zijn ook mogelijk.

4.4.2. Enkel ploegen die samengesteld zijn zoals hieronder kunnen deelnemen aan alle tornooien: • Spelers en speelsters van de Belgische nationaliteit.

 • Spelers en speelsters met één speler, speelsters van vreemde origine die reeds 3 jaar aan de beachcompetitie deelneemt.

 • Spelers en speelsters die vorige 4 seizoenen hebben deelgenomen aan de Belgische indoor competitie.

4.4.3. Spelers en speelsters die niet beantwoorden aan één van de eisen in 4.4.2. kunnen aan maximum 3 tornooien deelnemen met een maximum van 3 ploegen van buitenlandse nationaliteit per tornooi.

4.4.4. Ontvangen inschrijvingen na de inschrijfdatum worden alleen en op volgorde van binnenkomst gehonoreerd, indien het tornooi voor de betreffende klasse nog niet vol is.

4.4.5. Men schrijft in voor een ronde (via de site). Het inschrijvingsrecht bedraagt 40 € per ploeg en moet voor 30 april 2011 gestort worden op het rekeningnummer vermeld op de site.

4.4.6. Een eenmalige waarborg van 125 € dient samen met het inschrijvingsrecht te worden gestort. Na het kampioenschap en uiterlijk op 15 september 2012 zal de waarborg teruggestort worden aan de verantwoordelijke van elk team. De waarborg van de ploeg blijft eigendom van het verbond indien een ploeg het tornooi verlaat zonder dat zij de op haar programma voorziene wedstrijden heeft betwist en indien inbreuken werden vastgesteld ten overstaan van de bestaande reglementering, behalve indien dit gebeurt om redenen buiten de wil van de spelers/speelsters van betrokken ploeg.

4.4.7. Tot de afmelddatum (donderdag voorafgaand aan het speelweekend vóór 16.00u) mag een team zijn inschrijving intrekken zonder dat hieraan consequenties zijn verbonden.

4.4.8. Een ploeg welke inschrijft voor een tornooi NA 30/4 dient te allen tijde de kwalificatie te spelen en kan pas worden opgenomen indien er nog plaats is voor dit tornooi, bij een volzet tornooi komt deze op de reservelijst.

4.4.9. Aan de Masters in Knokke kunnen enkel basisteams deelnemen die samengesteld zijn zoals voorzien in 4.4.2. of die wegens hun tornooi waarde in aanmerking komen voor een Wildcard. (beslissing beachcommissie)


  1. Boetes

4.5.1. Een ploeg te laat voor hun eerste wedstrijd, verliest haar eerste wedstrijd en wordt beboet met 50 €

4.5.2. Een ploeg die zich niet heeft aangemeld, krijgt een seed van 50 bij de mannen en 33 bij de vrouwen op de ranking van dit tornooi + een boete van 75 €.

4.5.3. Een ploeg die uitgesloten werd op één van de tornooien waarvoor ze was ingeschreven, zal de voorziene financiële sanctie oplopen van 75 €, verlies van 30 punten op het eindklassement van de vorige ronde en een seed van 50 bij de mannen en 33 bij de vrouwen op de ranking van dit tornooi.

4.5.4. Een ploeg die niet akkoord gaat met het wedstrijdverloop en de wedstrijd staakt zal een financiële sanctie oplopen van 100 € en verlies van 50 punten op het eindklassement van vorige ronde en een seed van 50 bij de mannen en 33 bij de vrouwen op de ranking van dit tornooi.

4.5.5. Een ploeg die na een waarschuwing zich blijft onsportief opstellen tegenover de wedstrijdleiding zal, na het opstellen van een klacht door de scheidsrechter een boete oplopen van 100 € en een schorsing voor volgend tornooi (zonder teruggave inschrijvingsgeld).

4.5.6. Bij de prijsuitreiking zijn de finalisten en de plaatsen 3 en 4 verplicht zich te komen aanmelden in spelersuitrusting. Bij het niet naleven zal een boete van 75 € aangerekend worden (dit zal in mindering gebracht worden van de waarborg). Op de Belgian Masters (Knokke) bedraagt hoger geciteerde boete 250 €.

4.5.7. Elke speler/speelster ontvangt bij de aanvang van elk tornooi een shirt van de algemene organisatie. Spelers/speelsters dienen met dit shirt te spelen (opwarming inbegrepen) op straf van uitsluiting uit het tornooi. Op dit shirt mogen geen andere publicitaire meldingen voorkomen dan deze toegelaten door de Nationale Beachcommissie van het KBVBV vzw. Bij niet naleving van deze regel wordt per overtreding een boete van 125 € per speler/speelster opgelegd (deze zal in mindering gebracht worden van de prijs of waarborg) en de in gebreke gebleven speler/speelster zal niet aan de wedstrijden mogen deelnemen.

4.5.8. Elk team moet met een zelfde broek spelen. De spelers/speelsters kunnen hierop een publicitaire melding van max. 300 cm² aanbrengen.

4.5.9. Onderkleding mag enkel gedragen worden na toelating van de aanwezige supervisor. Op deze onderkleding mag geen publiciteit staan, moet uniform zijn en moet, als ze mag gedragen worden, door de twee spelers/speelsters gedragen worden.

4.5.10. Lange broeken mogen enkel gedragen worden na toelating van de aanwezige supervisor. Op deze broeken mag geen publiciteit staan, moeten uniform zijn en moeten, als ze mogen gedragen worden, door de twee spelers/speelsters gedragen worden.

4.5.11. De spelers/speelsters mogen tijdens alle tornooien een zonnepet met een publicitaire melding dragen. Op de Belgian Masters moeten de spelers/speelsters verplicht aantreden met de zonnepet geschonken door de Lokale Organisator, indien deze ter beschikking worden gesteld.

4.5.12. Geen enkel publiciteit mag indruisen tegen de goede zeden, noch producten vermelden die de gezondheid kunnen schaden.

4.5.13. Spelers/speelsters mogen publiciteit dragen op hun lichaam (Vb.:tatoeage, band, knielappen, elleboogbeschermers). Deze mag, teneinde te kunnen worden gehomologeerd, een maximum afmeting hebben van 35 cm². De scheidsrechter zal alles wat indruist tegen deze regels melden aan de supervisor die op zijn beurt de nodige beslissingen hieromtrent zal nemen.


  1. De toekenning van bonuspunten

4.6.1. Worden enkel toegekend in ereafdeling.

4.6.2. Bij de mannen:

4.6.2.1. De 4 teams die zich op de eerste dag gekwalificeerd hebben zonder verlieswedstrijd krijgen 38 bonuspunten.

4.6.2.2. De 4 teams die zich op de eerste dag gekwalificeerd hebben met één verlieswedstrijd krijgen 19 bonuspunten.

4.6.3. Bij de vrouwen:

4.6.3.1. De 4 teams die zich op de eerste dag gekwalificeerd hebben zonder verlieswedstrijd krijgen 25 bonuspunten.

4.6.3.2. De 2 teams die zich op de eerste dag gekwalificeerd hebben met één verlieswedstrijd krijgen 13 bonuspunten.


  1. Wild-cards

4.7.1. Voor de Belgian Masters kan de Nationale Beachcommissie twee Wild-cards voor de mannen en twee voor de vrouwen uitreiken.

4.7.2. Enkel de Nationale Beachcommissie kan na aanvraag wild-cards toekennen op de tornooien.
  1. Laattijdige afmeldingen

4.8.1. Een speler/speelster die na donderdag 16u door ziekte of blessure niet kan deelnemen aan een tornooi, moet zich direct afmelden bij de Nationale Beachcommissie van het KBVBV vzw.

4.8.2. De speler/speelster die zich op grond van het voorgaande artikel voor een ronde heeft afgemeld, kan dat weekend niet deelnemen aan andere beachvolleybalactiviteiten, met uitzondering van een aangepaste training. Overtreding van deze bepaling kan grond zijn voor strafvervolging, waarbij een uitsluiting voor tornooien kan geëist worden. De Nationale Beachcommissie zal ook alle, tot dan toe behaalde rankingpunten van de speler/speelster halveren.

4.8.3. Na een afmelding zoals bedoeld in 4.8.1. moet de betreffende speler binnen vijf dagen een medische verklaring overleggen aan de Nationale Beachcommissie van het KBVBV vzw. Zodra aan deze verplichting is voldaan, kan de speler terug deelnemen aan het BELGIAN BEACHVOLLEYBAL CHAMPIONSHIP 2012. De Nationale Beachcommisie heeft het recht de speler te verplichten een herkeuring bij de bondsarts te ondergaan.

4.8.4. Indien na de afmelding het team in zijn geheel niet meedoet aan de ronde, is verder geen medische verklaring nodig.

4.8.5. Indien een speler zich op grond van artikel 4.8.1 afmeldt kan zijn teamgenoot, na het voorleggen van een medisch attest voor vrijdag 16 uur met een andere speler deelnemen. Het wedstrijdprogramma blijft ongewijzigd.


  1. Wedstrijdschema’s

4.9.1 Wedstrijdschema’s Ereafdeling

4.9.1.1. Wedstrijden Mannen zaterdag
H1

Seed 1

Seed 32H27

Loser 5

Loser 6
41 tot 48

Loser 32

H2

Seed 17

Seed 16
H28

Loser 7

Loser 8
Loser 31

H3

Seed 9

Seed 24
H29

Loser 9

Loser 10
Loser 30

H4

Seed 25

Seed 8
H30

Loser 11

Loser 12
Loser 29

H5

Seed 5

Seed 28
H31

Loser 13

Loser 14
Loser 28

H6

Seed 21

Seed 12
H32

Loser 15

Loser 16
Loser 27

H7

Seed 13

Seed 20
H33

Winner 25

Loser 24
Loser 26

H8

Seed 29

Seed 4
H34

Winner 26

Loser 23
Loser 25

H9

Seed 3

Seed 30
H35

Winner 27

Loser 22
33 tot 40

Loser 33

H10

Seed 19

Seed 14
H36

Winner 28

Loser 21
Loser 32

H11

Seed 11

Seed 22
H37

Winner 29

Loser 20
Loser 31

H12

Seed 27

Seed 6
H38

Winner 30

Loser 19
Loser 30

H13

Seed 7

Seed 26
H39

Winner 31

Loser 18
Loser 29

H14

Seed 23

Seed 10
H40

Winner 32

Loser 17
Loser 28

H15

Seed 15

Seed 18
H41

Winner 17

Winner 18
Loser 27

H16

Seed 31

Seed 2
H42

Winner 19

Winner 20
Loser 26

H17

Winnaar 1

Winnaar 2
H43

Winner 21

Winner 22
29 tot 32

Loser 45

H18

Winnaar 3

Winnaar 4
H44

Winner 23

Winner 24
Loser 46

H19

Winnaar 5

Winnaar 6
H45

Winner 33

Winner 34
Loser 47

H20

Winnaar 7

Winnaar 8
H46

Winner 35

Winner 36
Loser 48

H21

Winnaar 9

Winnaar 10
H47

Winner 37

Winner 38
25 tot 28

Loser 49

H22

Winnaar 11

Winnaar 12
H48

Winner 39

Winner 40
Loser 50

H23

Winnaar 13

Winnaar 14
H49

Winner 45

Loser 42
Loser 51

H24

Winnaar 15

Winnaar 16
H50

Winner 46

Loser 41
Loser 52

H25

Loser 1

Loser 2
H51

Winner 47

Loser 44
Geplaatst

Winner 41

H26

Loser 3

Loser 4
H52

Winner 48

Loser 43
Winner 42

Winner 43

Winner 44

Winner 49

Winner 50

Winner 51

Winner 52

4.9.1.2. Wedstrijden Mannen zondag
H1

Seed 17

Seed 16
H24

Loser 1

Loser 16
17 tot 24

Loser 17

H2

Seed 9

Seed 24
H25

Winner 9

Winner 10
Loser 18

H3

Seed 21

Seed 12
H26

Winner 11

Winner 12
Loser 19

H4

Seed 13

Seed 20
H27

Winner 13

Winner 14
Loser 20

H5

Seed 19

Seed 14
H28

Winner 15

Winner 16
Loser 21

H6

Seed 11

Seed 22
H29

Winner 17

Winner 18
Loser 22

H7

Seed 23

Seed 10
H30

Winner 19

Winner 20
Loser 23

H8

Seed 15

Seed 18
H31

Winner 21

Winner 22
Loser 24

H9

Seed 1

Winner 1
H32

Winner 23

Winner 24
13 tot 16

Loser 29

H10

Winner 2

Seed 8
H33

Winner 29

Loser 26
Loser 30

H11

Seed 5

Winner 3
H34

Winner 30

Loser 25
Loser 31

H12

Winner 4

Seed 4
H35

Winner 31

Loser 28
Loser 32

H13

Seed 3

Winner 5
H36

Winner 32

Loser 27
9 tot 12

Loser 33

H14

Winner 6

Seed 6
H37

Winner 25

Winner 26
Loser 34

H15

Seed 7

Winner 7
H38

Winner 27

Winner 28
Loser 35

H16

Winner 8

Seed 2
H39

Winner 33

Winner 34
Loser 36

H17

Loser 8

Loser 9
H40

Winner 35

Winner 36
7 tot 8

Loser 39

H18

Loser 7

Loser 10
H41

Winner 39

Loser 38
Loser 40

H19

Loser 6

Loser 11
H42

Winner 40

Loser 37
5 tot 6

Loser 41

H20

Loser 5

Loser 12
H43

Winner 37

Winner 41
Loser 42

H21

Loser 4

Loser 13
H44

Winner 38

Winner 42
3 tot 4

Loser 43

H22

Loser 3

Loser 14
H45

Loser 43

Loser 44
Loser 44

H23

Loser 2

Loser 15
H46

Winner 43

Winner 44
2

Loser 46

1

Winner

4.9.1.3. Wedstrijden Vrouwen zaterdag
D1

Seed 17

Seed 16
D21

Loser 4

Loser 13
D2

Seed 9

Seed 24
D22

Loser 3

Loser 14
D3

Seed 21

Seed 12
D23

Loser 2

Loser 15
D4

Seed 13

Seed 20
D24

Loser 1

Loser 16
D5

Seed 19

Seed 14
D25

Winner 9

Winner 10
D6

Seed 11

Seed 22
D26

Winner 11

Winner 12
D7

Seed 23

Seed 10
D27

Winner 13

Winner 14
D8

Seed 15

Seed 18
D28

Winner 15

Winner 16
D9

Seed 1

Winner 1
D29

Winner 17

Winner 18
D10

Winner 2

Seed 8
D30

Winner 19

Winner 20
D11

Seed 5

Winner 3
D31

Winner 21

Winner 22
D12

Winner 4

Seed 4
D32

Winner 23

Winner 24
D13

Seed 3

Winner 5
D33

Winner 29

Loser 26
D14

Winner 6

Seed 6
D34

Winner 30

Loser 25
D15

Seed 7

Winner 7
D35

Winner 31

Loser 28
D16

Winner 8

Seed 2
D36

Winner 32

Loser 27
D17

Loser 8

Loser 9
D37

Winner 33

Winner 36
D18

Loser 7

Loser 10
D38

Winner 35

Winner 34
D19

Loser 6

Loser 11
D20

Loser 5

Loser 12
4.9.1.4. Wedstrijden vrouwen zondag


D1

Seed 5

Seed 12


D2

Seed 9

Seed 8


D3

Seed 7

Seed 10


D4

Seed 11

Seed 6


D5

Seed 4

Winner 1


D6

Winner 2

Seed 1


D7

Seed 2

Winner 3


D8

Winner 4

Seed 3


D9

Loser 4

Loser 5


D10

Loser 3

Loser 6


D11

Loser 2

Loser 7
9 tot 12

Loser 9

D12

Loser 1

Loser 8
Loser 10

D13

Winner 5

Winner 6
Loser 11

D14

Winner 7

Winner 8
Loser 12

D15

Winner 9

Winner 10
7 tot 8

Loser 15

D16

Winner 11

Winner 12
Loser 16

D17

Winner 15

Loser 14
5 tot 6

Loser 17

D18

Winner 16

Loser 13
Loser 18

D19

Winner 13

Winner 17
3 tot 4

Loser 19

D20

Winner 14

Winner 18
Loser 20

D21

Loser 19

Loser 20
2

Loser 22

D22

Winner 19

Winner 20
1

Winner  1. De toekenning van punten per team


  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina