Belgian Westhoek Classic 2014 Particulier reglementDovnload 20.01 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte20.01 Kb.
Belgian Westhoek Classic 2014

Particulier reglement
De Belgian Westhoek Classic 2014 wordt ingericht door Autoclub Medina Bornem vzw.(ACMB) op vrijdag 19 en zaterdag 20 september 2014 en zal plaatsvinden te Deerlijk. Naast de Belgian Westhoek Classic wordt ook nog een nevenwedstrijd georganiseerd, genaamd “BWC Touring categorie”. Deze cluborganisatie, met promotioneel karakter, heeft de goedkeuring van PAK (Provinciaal AutosportKomitee) Oost Vlaanderen en komt in aanmerking voor het provinciaal kampioenschap – Rittensport/Classic. De overige PAK ‘s beslissen zelf of zij de proef opnemen voor hun provinciaal kampioenschap. Beide wedstrijden komen niet in aanmerking voor het VAS-kampioenschap 2014. Een uitgebreide versie van de wedstrijdreglementen zijn terug te vinden in het reglementenboek via onze website www.belgianwesthoekclassic.be.

A. PROGRAMMA

Timing


02 - 06 - 2014 20u00 Opening van de inschrijvingen

01 - 07 - 2014 20u00 Verschijning van het particulier reglement

01 - 08 - 2014 23u59 Sluiting van de inschrijvingen & einde van de betalingstermijn

15 - 09 - 2014 20u00 Bekendmaking startnummers & publiekspunten19 - 09 - 2014 16u30 Opening van het secretariaat

Eetkaffee De Linde, Vichtesteenweg 280 te 8540 Deerlijk

17u00 Aanvang administratieve controle

17u05 Aanvang technische controle

19u40 Sluiting administratieve controle

19u45 Sluiting technische controle

19u55 Affichering van de lijst “Deelnemers toegelaten tot de start”.

20u01 Start van de eerste wagen leg 1

23u30 Voorziene aankomst eerste deelnemer leg 1

20 - 09 - 2014 02u00 Publicatie tussenstand en startlijst leg 2

08u01 Start van de eerste wagen leg 2

22u00 Voorziene aankomst eerste deelnemer leg 2

23u59 PrijsuitreikingUitslagen

Officiële uitslag 15 minuten na aankomst laatste deelnemer.

Definitief officiële uitslag 30 minuten na officiële uitslag.
Permanentie

Voor de wedstrijd: Bjorn Vanoverschelde, Broelstraat 6, 8540 Deerlijk, 0494/41 77 00

Opdenakker Rudy, Seringenlaan 7, 2880 Bornem, tel. 03/889 55 60

Tijdens de wedstrijd: Eetkaffee De Linde, Vichtesteenweg 280, 8540 Deerlijk, 0494/41 77 00
B. ORGANISATIE
De Belgian Westhoek Classic 2014 wordt verreden in de volgende klassen

- Klasse 1: Old Timers Voertuigen ingeschreven vóór 1 januari 1985

- Klasse 2: Young timers Voertuigen ingeschreven tussen 1 januari 1985 en 31 december 1998

- Klasse 3: Toer Timers Voertuigen ingeschreven vanaf 1 januari 1999

Indien er in een bepaalde klasse minder dan drie voertuigen gestart zijn zullen ze bij de jongere klasse ingedeeld worden.

Art. 1.2 Inrichtende club

Autoclub Medina Bornem vzw

Lokaal: ’t Land van Bornem, Kardinaal Cardijnplein te 2880 Bornem

Voorzitter: Opdenakker Rudiger

Ondervoorzitter: Vanoverschelde Bjorn

Art. 1.3 Officials van de wedstrijd

Wedstrijdleiding


Wedstrijdleider Opdenakker Rudy licentie 2014/001

Adjunct wedstrijdleider Vanoverschelde Jens licentie 2014/258

Secretaris van de wedstrijd Vanoverschelde Bjorn licentie 2014/002

Relatie deelnemers Vanoverschelde Bjorn licentie 2014/002College van sportcommissarissen


Voorzitter van het college: Rambour Peter licentie 138

Lid Malengier Marnik licentie 127Technische commissie

Verantwoordelijke Opsomer Geert licentie 212


C. BIJZONDERE BEPALINGEN
Art. 2 Omschrijving van de rit

De wedstrijd bestaat erin om een geheim parcours te rijden met strafbepalingen op de openbare weg. De wedstrijd bedraagt 600 kilometer, inclusief verbindingstrajecten, uitgestippeld op goed berijdbare wegen waarvan 97% op verharde ondergrond. De wedstrijd wordt ingedeeld in drie etappes.

De maximum gemiddelde snelheid van de wedstrijd zal niet hoger liggen dan 36 kilometer per uur.
Navigatiesystemen

- Bol-pijl met en zonder afstanden, al dan niet gestyleerd

- Ingetekende lijn

- Eenvoudige pijlenrit

- Eenvoudige puntenrit

- Eenvoudige blinde lijn met herkenningspunten

- Alle kaarten zijn op schaal 1/10 000, 1/20 000, 1/25 000 of 1/50 000.

- Er wordt tijdens de rit geen gebruik gemaakt van “keercontroles”.

- Voor de start van de wedstrijd kan bij de “relatie deelnemers” uitleg gevraagd worden omtrent de gebruikte

navigatiesystemen.

De door de organisator van de wedstrijd zo nauwkeurig mogelijk opgemeten afstanden en de vermelde rijtijden zijn bindend voor alle deelnemers.

De deelnemers nemen, door het tekenen van de vrijwaringsclausule, er kennis van dat de rit op Belgisch & Frans grondgebied verreden wordt.


Art. 3 Inschrijvingen

De aanvraag tot deelname moet volledig ingevuld en verstuurd worden via het webformulier dat zich op www.belgianwesthoekclassic.be bevindt en dit vóór 01 – 08 - 2014 om 23u59. Maximaal 95 teams (verdeeld over beide categorieën) worden door organisatorische redenen toegelaten tot de start. Prioriteit zal verleend worden aan de teams dewelke in orde zijn inzake betalingscondities (zie art 4).Art. 4 Inschrijvingsrecht, verzekeringsbijdrage

Het inschrijvingsrecht bedraagt € 140 / team (een surplus van 40 € / team wordt verrekend bij het nemen van het maaltijdpakket). De betaling moet gebeuren door middel van overschrijving op rekening van: Belgian Westhoek Classic, nummer 001-4527284-79 met vermelding “inschrijving Belgian Westhoek Classic + naam bestuurder en navigator” voor 1 augustus 2014. Na deze datum worden geen betalingen meer aanvaard. Niet-betalers worden geschrapt van de voorlopige deelnemerslijst. Enkel VAS- en ASAF vergunninghouders worden toegelaten.(geen Nat. Vergunningen)

Een persoonlijke dagtoelating kan bekomen worden, mits voorlegging van een identiteitsbewijs aan de inschrijvingstafel en kost 15,00 EUR per persoon.

Verzekeringsmaatschappij: AXA INDUSTRIES NV - polisnummer 700.558.685 40/2014
Art. 8 Tijden en tussenstanden / officieel uithangbord

Het uithangbord bevindt zich in het wedstrijdcentrum.

Tussentijdse klassementen kunnen geafficheerd worden op de tankstop en/of regroups.


Art. 12 Prijzen en bekers


Van de wedstrijd wordt één algemeen klassement opgemaakt.

Uit dit algemeen klassement worden volgende deelklassementen opgesteld, ingeval van minimum 3 teams per klasse.

- Klassement voor de Old Timers, de Young Timers, Toer Timers.

Er zullen trofeeën voorzien worden voor:  • Voor het eerste team in het algemeen klassement (piloot en navigator)

  • Voor de drie eerste teams per klasse

  • Wisselbeker voor algemeen winnaar Belgian Westhoek Classic 2014

De prijsuitreiking zal plaatsvinden volgens de timing in de startlocatie .

Art. 13 Nevenwedstrijd


Aansluitend op de manche van de Belgian Westhoek Classic 2014 wordt een “BWC-Touring-categorie” georganiseerd,

(bedoeld als instapcategorie voor teams zonder ervaring).

Zij dienen tevens in orde te zijn met de VAS voorschriften. (vergunning/dagtoelating)

Ook deze teams scoren geen punten voor het VAS-Classic, noch voor het PAK-Classic kampioenschapArt. 14 Varia

Dit particulier reglement is gebaseerd op het standaardreglement VAS Classics.

Voor het volledige reglement; zie VAS sportreglementen 2014, de Vlaamse Rittensportgids,

officiële mededelingen en het reglementenboek BWC 2014.


Bijzonder wedstrijdreglement goedgekeurd op 05.06.2014 onder het nummer B.W.2014.031.0506door Jos Goessens voor de VAS Sportcommissie. Aantal blz. : 3.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina