Belliardstraat 101 1040 Brussel belgië Tel. +32 22822211 Fax +32 22822325 InternetDovnload 79.29 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte79.29 Kb.Belliardstraat 101 — 1040 Brussel — BELGIË —

Tel. +32 22822211 — Fax +32 22822325 — Internet: http://www.cor.europa.euNL

Brussel, 2 maart 2011
NOTULEN
van de 7e vergadering
van de commissie Burgerschap, governance,

institutionele en externe aangelegenheden (CIVEX),


gehouden in het gebouw van het Comité te Brussel
op
10 februari 2011

_____________

De commissie Burgerschap, governance, institutionele en externe aangelegenheden heeft op 10 februari 2010 van 11 tot 17.30 uur in Brussel haar 7e vergadering gehouden.


PRESENTIELIJST
Voorzitter:
Luc Van den Brande (BE/EVP)
Aanwezige leden: (47)


ABRAMAVIČIUS Arnoldas (LT/EVP )

ALDEGREN Uno (SE/PSE)

BØDKER ANDERSEN Per (DK/PSE)

BRONŚ Jan (PL/EA)

BRUNET-LECHENAULT Claudette (FR/PSE)

CHABERT Jos (BE/EVP )

DRENJANIN Jelena (SE/EVP )

GÉMESI György (HU/EVP )

GKOTSOPOULOS Theodoros (EL/PSE)

HARLINGHAUSEN Rolf (DE/EVP )

HERBST Niclas (DE/EVP )

HAIJANEN Pauliina (FI/EVP )

HÅKANSSON HARJU Lotta (SE/PSE)

ISTASSE Jean-François (BE/PSE)

JAHN Helmut Max (DE/EVP )

JOSTMEIER Werner Heinrich (DE/EVP )

KALLASVEE Teet (EE/EVP )

KEYMER Gordon (UK/NI)

KLÄR Karl-Heinz (DE/PSE)

KOBYLIŃSKI Maciej (PL/PSE)

LÍNEK Roman (CZ/EVP )

KUMPUMÄKI Veikko (FI/PSE)

MESSIS Christos (CY/NI)

MCGOWAN Patrick (IE/ALDE)

MUSOTTO Francesco (IT/EA)

MILIA Graziano Ernesto (IT/PSE)

NICA Alin Adrian (RO/ALDE)

MÜÜRSEVP Kurmet (EE/EVP )

ORAVEC Ján (SK/EVP )

O'LOUGHLIN Fiona (IE/ALDE)

PAVIRŽIS Gediminas (LT/PSE)

OSVALD Petr (CZ/PSE)

POPPENHAEGER Holger (DE/PSE)

PELLA Roberto (IT/EVP )

ROEGIERS Jan (BE/PSE)

RASSA Indra (LV/EVP )

ROUILLON Christophe (FR/PSE)

SAVA Vasile (RO/PSE)

SCHAEFER Marc (LU/PSE)

SCHAUSBERGER Franz (AT/EVP )

SÉRTÖ-RADICS István (HU/ALDE)

SJÖLUND Folke (FI/ALDE)

SOULAGE Bernard (FR/PSE)

SWANNICK Neil (UK/PSE)

SZABO Gyula (HU/PSE)

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis (ES/EVP )

WĘGRZYN Ludwik Kajetan (PL/EVP )

Aanwezige plaatsvervangers: (30)


MOORE Peter (UK/ALDE)

voor ANSARI DorisFORMOSA Noel (MT/EVP )

voor AZZOPARDI Samuel


OPPUS Umberto (IT/EVP )

voor CAPPELLACCI UgoBORG Ian (MT/PSE)

voor COHEN Michael


CIUPERCĂ Silvian (RO/PSE)

voor COSMA MirceaSEGANTI Federica (IT/NI)

voor COTA Roberto


GARCÍA CERVIÑO Alberto (ES/PSE)

voor GOROSTIAGA SAIZ DoloresHOGREFE Wilhelm (DE/EVP )

voor KROGMANN Martina


HADJIKAKOU Costas (CY/EVP )

voor LOUKAIDOU EleniSØRENSEN Ole B. (DK/ALDE)

voor MADSEN Henrik Ringbæk


ANCISI Alvaro (IT/EVP )

voor MASINI SoniaKLEINBERGA Nellija (LV/ALDE)

voor NEIMANIS Jãnis


ILLEDITS Christian (AT/PSE)

voor NIESSL HansGAMALLO ALLER Jesús (ES/EVP )

voor NUÑEZ FEIJOO Alberto


STEELE Barney (IE/ALDE)

voor O'DONOGHUE PaulENACHE Dumitru (RO/EVP )

voor OSTAFICIUC Constantin


SIMMONDS David (UK/NI)

voor PEARCE JudithPREVEZANOS Dimitris (EL/EVP )

voor PEIJS Karla


KALEV Saima (EE/EA)

voor PIHL JüriBANASZAK Adam (PL/EA)

voor PROTAS Jacek


DIAS VALENTE Joaquim (PT/PSE)

voor RAPOSO JoaquimSTRAUB Peter (DE/EVP )

voor REINHART Wolfgang


SOARES Jaime (PT/EVP )

voor RIO RuiEDREVA LAZAROVA Malina (BG/EVP )

voor SLAVOV Georgi Ivanov


STRUZIK Adam (PL/EVP )

voor SZWABSKI StanisławBELL Jonathan (UK/NI)

voor TOPE Graham


MELTON Alan (UK/NI)

voor TWITCHEN KayCHIUCCHIURLOTTO Francesco (IT/PSE)

voor VENDOLA Nichi


SKUTULIENĖ Stasė (LT/PSE)

voor ŽERLAUSKIENĖ OdetaVARACALLI Giuseppe (IT/ALDE) in de hoedanigheid van rapporteur

1.Goedkeuring van de ontwerpagenda (CdR 404/2010 rev. 1)

De voorzitter stelt voor om de agenda lichtjes aan te passen en de follow-up van de CIVEX-adviezen en de bijdrage aan het impactverslag 's morgens te behandelen. Deze aanpassing wordt goedgekeurd.2.Goedkeuring van de notulen van de 6e vergadering (CDR 403/2010)

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.3.Mededeling van de voorzitter

De voorzitter wijst de leden op het CIVEX-advies over Azerbeidzjan: met de goedkeuring van dit advies tijdens de zitting van december 2010 is de reeks initiatiefadviezen over het Oostelijk Partnerschap afgesloten. De voorzitter feliciteert de rapporteurs van de zes adviezen met hun werk. Hij kondigt ook de oprichting aan van de Conferentie van lokale en regionale overheden van het Oostelijk Partnerschap (CORLEAP), die bedoeld is als een forum waar lokale en regionale overheden uit de EU en de partnerlanden een geïnstitutionaliseerde dialoog kunnen aangaan. De voorzitter laat weten dat de Conferentie zal samenkomen in april 2011 in de aanloop naar de geplande top van staatshoofden en regeringsleiders van de EU en het Oostelijk Partnerschap.


Opmerking: aangezien er achteraf beslist werd om de top van staatshoofden en regeringsleiders van de EU en het Oostelijk Partnerschap tijdens de tweede helft van 2011 te houden, is ook de voorbereiding van de conferentie uitgesteld.
De voorzitter brengt verslag uit over de tweede ARLEM-zitting van 29 januari 2011 in Agadir (Marokko). Hij verwijst naar de drie verslagen die in Agadir goedgekeurd zijn en deelt mee dat de ARLEM haar werkprogramma voor 2011 vastgesteld heeft. De commissie SUDEV zal zich buigen over het verband tussen woestijnvorming en klimaatverandering in het Middellandse Zeegebied (rapporteur: Nichi Vendola (Puglia/IT)), alsook over hernieuwbare energie (rapporteur: Michel Lebrun (Wallonië/BE)). Daarnaast zal de commissie ECOTER zich richten op de rol van het mkb in het Middellandse Zeegebied (rapporteur: Fathallah Oualalou (Rabat/MA)), evenals op cultureel erfgoed, met inbegrip van de rol van de jeugd in de instandhouding en promotie van het lokale culturele erfgoed (rapporteur: Asim Güzelbey (Gaziantep/TR)). De voorzitter deelt ook mee dat de derde ARLEM-zitting op 30 januari 2012 in Bari (Italië) zal plaatsvinden op uitnodiging van Nichi Vendola (Puglia/IT).
De voorzitter laat de CIVEX-leden weten aan welke verkiezingswaarnemingsmissies het CvdR in 2011 deel kan nemen. Volgens hem dient de vruchtbare samenwerking met het Congres van lokale en regionale overheden van de Raad van Europa voortgezet te worden, maar moet het ook mogelijk zijn om deel te nemen aan waarnemingsmissies waarin geen vertegenwoordigers van het Congres zetelen.
De voorzitter verstrekt informatie over de lopende werkzaamheden van de Groep op hoog niveau inzake administratieve lasten. Hij brengt ook verslag uit over de raadpleging die het CvdR organiseert om, met het oog op het verslag van de Groep, informatie aan te leveren over goede praktijkvoorbeelden van lidstaten die de EU-wetgeving met zo weinig mogelijk administratieve lasten proberen uit te voeren. De voorzitter laat ook weten dat er eerstdaags een onlineraadpleging komt over de tweede Europese integratieagenda, die binnenkort voorgesteld zal worden. Daarnaast geeft hij informatie over de organisatie van de vijfde Subsidiariteitsconferentie en de tweede editie van de Dagen voor decentrale samenwerking.
Vervolgens houden de leden overeenkomstig artikel 55 van het rvo een discussie over de bijdrage aan het impactverslag. De voorzitter benadrukt dat, wat CIVEX betreft, elk beoordelingsverslag zeker aandacht moet hebben voor de positionering van lokale en regionale overheden met betrekking tot een brede reeks van interne en externe beleidsterreinen, binnen het kader van multilevel governance met de andere EU-instellingen, de beleidsmakers in de lidstaten, alle betrokken stakeholders en het grote publiek.
Er wordt dan ook besloten om de volgende zes adviezen ter overweging naar de secretaris-generaal te sturen (hieronder chronologisch gerangschikt volgens datum van goedkeuring):


  1. Advies over Het proces van Barcelona – Een Unie voor het Middellandse Zeegebied: welke rol voor de decentrale overheden?rapporteur: Isidoro Gottardo (IT/EVP), CdR 236/2008

  2. Advies over Plaatselijke overheden als ontwikkelingsactorenrapporteur: Christophe Rouillon (FR/PSE), CdR 312/2008 fin

  3. Advies over De rol van de lokale en regionale overheden in het Oostelijk Partnerschap – rapporteur: István Sértő-Radics (HU/ALDE), CdR 78/2009

  4. Witboek over multilevel governance rapporteurs: Luc Van den Brande (BE/EVP) and Michel Delebarre (FR/PSE), CdR 89/2009

  5. Initiatiefadvies over Lokale en regionale samenwerking inzake de bescherming van de rechten van het kind in de Europese Unierapporteur: Arnoldas Abramavičius (LT/EVP), CdR 54/2010

  6. Advies over het Europees burgerinitiatief – rapporteur: Sonia Masini (IT/PSE), CdR 167/2010


De heer Rouillon (FR/PSE) en de heer Keymer (UK/NI) wijzen erop dat men de impact van CvdR-adviezen kan beoordelen aan de hand van een reeks – mogelijk verschillende – criteria.
De voorzitter praat de leden bij over de voorbereiding van de externe CIVEX-activiteiten in 2011. Wat het studiebezoek aan Kiev (Oekraïne) betreft, deelt de voorzitter het ontslag mee van de heer Kok1, die de activiteit voorgesteld had. De voorzitter laat echter weten dat de commissie CIVEX en het secretariaat voornemens zijn het studiebezoek aan Oekraïne verder te organiseren, rekening houdend met mogelijke alternatieven. De heer Jostmeier (DE/EVP) laat weten dat hij ter beschikking staat van de commissie om mee te helpen met de organisatie. De voorzitter deelt ook mee dat het studiebezoek aan Thüringen, voorgesteld door de heer Poppenhäger (DE/PSE), bevestigd is. Het zal plaatsvinden op 27 en 28 oktober 2011.
Vervolgens brengt de heer Jostmeier (DE/EVP) de recente gebeurtenissen in de zuidelijke Middellandse Zeelanden ter sprake, waarna de CIVEX-leden van gedachten wisselen over een mogelijke reactie van het CvdR op deze ontwikkelingen. De voorzitter verwijst naar het ARLEM-debat in Agadir, waarop de rol van het Comité bij de versterking van de regionale democratie benadrukt werd, alsook naar de conclusies van de Europese Raad van 4 februari 2011, waarin de Hoge Vertegenwoordiger onder andere verzocht wordt "een pakket maatregelen op te stellen met behulp waarvan de Europese Unie steun kan verlenen aan het overgangs- en transformatieproces (versterking van de democratische instellingen, bevordering van democratisch bestuur en sociale rechtvaardigheid, en het verlenen van bijstand bij het voorbereiden en houden van vrije en eerlijke verkiezingen), alsmede het Europees nabuurschapsbeleid en de Unie voor het Middellandse Zeegebied strakker aan deze doelstellingen te koppelen". Volgens de voorzitter dient elke reactie van het CvdR in deze lijn te liggen. Dit wordt beaamd door de heren Klär (DE/PSE) en Rouillon (FR/PSE). De heren Keymer (UK/NI) en Moore (UK/ALDE) twijfelen er echter aan of het Comité bevoegd is in dergelijke situaties op te treden. Hierop benadrukt de voorzitter dat elke reactie van het CvdR in een breder EU-optreden ingebed moet worden; hij verwijst daarbij naar het mission statement van het Comité2, het samenwerkingsprotocol met de Europese Commissie3 en de bevoegdheden van de commissie CIVEX. Hierin wordt duidelijk aangegeven binnen welk kader het Comité kan reageren met betrekking tot de gebeurtenissen in de betrokken regio. De voorzitter laat weten dat hij met de CvdR-voorzitster en de fracties zal overleggen om eventueel een verklaring uit te brengen.

4.Organisatie van de toekomstige werkzaamheden

  • Aanwijzing van nieuwe rapporteurs

De aanwijzing van een rapporteur over het Groenboek Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand – COM (2010) 747 final – wordt uitgesteld tot de volgende CIVEX-vergadering.Er worden geen besluiten om geen advies op te stellen genomen.  • Voorstellen voor initiatiefadviezen

De CIVEX-leden gaan ermee akkoord op de CvdR-bureauvergadering van 3 en 4 maart 2011 in Gödöllő (HU) een aanvraag in te dienen om een initiatiefadvies op te stellen over het thema Een Europese cultuur van multilevel governance ontwikkelen: follow-up van het Witboek (zie CdR 51/2011). In afwachting van goedkeuring door het bureau wordt er besloten om de voorzitter, de heer Van den Brande, op de volgende CIVEX-vergadering aan te wijzen als rapporteur.5.Advies over Seizoensarbeiders en overplaatsing binnen een onderneming


CdR 354/2010, CIVEX-V-014, COM(2010) 378 definitief en COM(2010) 379 definitief

Rapporteur: Graziano Ernesto Milia (IT/PSE)


De rapporteur stelt het ontwerpadvies voor en vraagt dat in de toelichting op de procedure verwezen wordt naar het advies "Bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie" en "Voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers" [CdR 200/2009 fin, rapporteur Ján Oravec (SK/EVP)]. Hij schetst het algemene kader van het Europese immigratiebeleid en vermeldt daarbij zijn contacten met stakeholders en met de EP-rapporteurs over hetzelfde onderwerp. De rapporteur vestigt de aandacht op de "communautaire preferentie", de arbeidsmarkttoetsen en de noodzaak circulaire migratie aan te moedigen. Hij wijst ook op het verband tussen het immigratiebeleid en de activiteiten van ARLEM. Verder vermeldt hij het subsidiariteitsbeginsel en geeft hij een korte toelichting bij de in het ontwerpadvies opgenomen wijzigingsvoorstellen op de twee voorgestelde richtlijnen.
Uiteenzettingen door Anne-Sophie Canihac en Kasia Lach, Europese Commissie (DG HOME)
De vertegenwoordigers van de Commissie geven een korte uiteenzetting over de belangrijkste elementen uit de twee richtlijnvoorstellen. Ze wijzen op de ontwikkeling die het Europese immigratiebeleid de laatste jaren doorgemaakt heeft en gaan in op onderwerpen die in het ontwerpadvies ter sprake gebracht worden. Ze vermelden ook de rol die lokale en regionale overheden spelen in het immigratiebeleid.
In de daaropvolgende discussie verwijzen de heren Melton (UK/NI), Gkotsopoulos (EL/PSE) en Oppus (IT/EVP) naar de situatie in hun eigen land en regio. Ze maken gewag van de moeilijkheden waarmee lokale en regionale overheden te maken krijgen door de huidige economische context en vragen daarom om bijstand van de financiële instrumenten. Ook de situatie in het zuidelijke Middellandse Zeegebied wordt ter sprake gebracht.
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ingediend.
Het ontwerpadvies wordt met algemene stemmen door de commissie goedgekeurd en zal ter goedkeuring worden voorgelegd tijdens de zitting van 31 maart en 1 april 2011.

6.Advies over het Verslag over het EU-burgerschap 2010


CdR 355/2010, CIVEX-V-015, COM(2010) 603 definitief

Rapporteur: Roberto Pella (IT/EVP)


De rapporteur stelt het ontwerpadvies voor en merkt op dat EC-vicevoorzitster Viviane Reding zich duidelijk bewust is van het feit dat het CvdR, alsook de steden en regio's, het begrip Europees burgerschap mee kunnen helpen verspreiden en kunnen bijdragen tot de concrete invulling ervan. Hij oppert ook het idee dat het Comité als een laboratorium voor proefprojecten rond burgerschap kan fungeren en verwijst naar de ontmoetingen die hij gehad heeft met stakeholders en vertegenwoordigers van de Europese Commissie. De rapporteur stelt de verschillende componenten van het Europees burgerschap voor en benadrukt het belang van onderwijs en bewustmakingscampagnes. Hij geeft ook aan dat de Open Days en de Culturele Hoofdstad van Europa kunnen bijdragen tot een versterking van het Europees burgerschap.
Volgens de voorzitter krijgt het traditionele idee van burgerschap door het Europees burgerschap een veelzijdige invulling. Aan de aansluitende discussie wordt deelgenomen door de heren Poppenhäger (DE/PSE), Aldegren (SE/PSE), Jostmeier (DE/EVP), Sørensen (DK/ALDE) en Paviržis (LT/PSE).
Er zijn 23 wijzigingsvoorstellen ingediend.

19 wijzigingsvoorstellen worden goedgekeurd: 1-3, 5-6, 8-10, 12, 14-23

3 wijzigingsvoorstellen worden verworpen: 4, 7 en 11

1 wijzigingsvoorstel komt te vervallen: 13


Het ontwerpadvies wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd en zal ter goedkeuring worden voorgelegd tijdens de zitting van 31 maart en 1 april 2011.

7.Advies over de Uitbreidingsstrategie


CdR 405/2010, CIVEX-V-016, COM(2010) 660 definitief

Rapporteur: Franz Schausberger (AT/EVP)


De rapporteur licht zijn werkdocument toe en beschrijft de problemen waarmee hij geconfronteerd werd bij het opstellen. Hij verwijst naar de contacten die hij na zijn aanstelling als rapporteur gehad heeft met vertegenwoordigers uit de kandidaat-lidstaten en de potentiële kandidaat-lidstaten. Hij laat ook weten dat hij zich in zijn werk vooral toegespitst heeft op de positie van de lokale en regionale autonome besturen, alsook op de vooruitgang op het vlak van decentralisatie in de betrokken landen. De rapporteur verwijst vervolgens naar de moeilijkheden waarmee lokale en regionale overheden in sommige landen te maken krijgen, maar benadrukt ook dat het uitbreidingsproces in alle landen moet kunnen rekenen op een positieve inbreng van de bevolking. Daarnaast is het volgens hem belangrijk dat de uitbreidingslanden aan de strikte toetredingsvoorwaarden voldoen. Hij onderstreept ook dat de betrokken landen hervormingen inzake lokaal en regionaal bestuur moeten doorvoeren; in dit verband wijst hij ook op de versterking van het subsidiariteitsbeginsel. De rapporteur staat stil bij de vooruitgang van enkele landen, zoals die beschreven wordt in het uitbreidingsrapport van de Europese Commissie; hij vermeldt met name Kroatië, de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, Turkije en Servië. Hij gaat ook in op de versterking van het decentralisatieproces in Montenegro, Albanië en Servië (met name de goedkeuring van de nieuwe autonome status van Vojvodina). Tot slot geeft hij aan dat de lokale en regionale overheden geholpen dienen te worden om Europese projectaanvragen op te stellen. De rapporteur nodigt de commissieleden en de voorzitters van de werkgroepen en de gemengde raadgevende comités uit om een inbreng te leveren.
Tijdens de daaropvolgende gedachtewisseling nemen de volgende leden het woord: de heren Aldegren (SE/PSE), Soulage (FR/PSE), Paviržis (LT/PSE) en Milia (IT/PSE) en mevrouw Håkansson Harju (SE/PSE). Ze staan onder andere stil bij het belang van het IPA en de pretoetredingssteun, bij de situatie in Turkije en de afzonderlijke landen van de Westelijke Balkan, net als bij vraagstukken rond de gelijkheid van mannen en vrouwen en de noodzaak van corruptiebestrijding.
De voorzitter laat weten dat het Europees Parlement het voortgangsverslag betreffende de toetreding van Kroatië goedgekeurd heeft.
Een eerste discussie en de goedkeuring van het ontwerpadvies zijn gepland voor de vergadering van de commissie CIVEX op 8 april 2011. De goedkeuring van het advies is gepland voor de zitting van 30 juni en 1 juli 2011.

8.Advies over het Groenboek voor het ontwikkelingsbeleid van de EU


CdR 408/2010, CIVEX-V-019, COM(2010) 629 definitief

Rapporteur: Jesús Gamallo Aller (ES/EVP)


De rapporteur licht zijn werkdocument toe, met als uitgangspunt de rol van Europa in de wereld, in het bijzonder wat ontwikkelingssamenwerking betreft. Volgens hem is het zaak dat de veiligheid van de begunstigde landen en hun inwoners gegarandeerd wordt. De rapporteur wijst op de vijf aspecten van het ontwikkelingsbeleid die in het advies besproken dienen te worden: (a) hogere ontwikkelingssteun, (b) efficiëntere steunverlening, (c) de zoektocht naar nieuwe financieringsbronnen ter aanvulling van de ontwikkelingssteun, (d) selectie van de sectoren waarin duurzame vooruitgang gestimuleerd kan worden en (e) de coördinatie van alle ontwikkelingsacties binnen het volledige optreden van de overheid. De rapporteur is van mening dat de Commissie in haar Groenboek onvoldoende aandacht besteedt aan investeringen in ontwikkelingshulp en het zoeken naar nieuwe financieringsbronnen, de rol van lokale en regionale overheden in decentrale samenwerking en de uitwisseling van ervaring en goede praktijken. Hij laat weten dat hij contact gehad heeft met vertegenwoordigers van de Europese Commissie en dat hij in zijn werk heeft kunnen rekenen op de input van deskundigen en ngo's. De rapporteur wijst erop dat het ontwikkelingsbeleid bijdraagt tot capaciteitsontwikkeling en de opbouw van instellingen in de partnerlanden. Hierdoor wordt decentralisatie aangemoedigd en worden het subsidiariteitsbeginsel en de multilevel governance versterkt. Volgens de rapporteur dient ontwikkelingssamenwerking centraal te staan in het externe beleid van de Europese Unie.
De voorzitter wijst op de bijdrage van het CvdR aan decentrale ontwikkelingssamenwerking, niet in het minst via de organisatie van de Assises en het lanceren van de Atlas op een portaalsite.
In de daaropvolgende gedachtewisseling neemt de heer Rouillon (FR/PSE) het woord: hij wijst op de rol van lokale en regionale overheden in het algemeen, evenals op voorstellen in eerdere CvdR-adviezen waarvan hij rapporteur was4.
Een eerste discussie en de goedkeuring van het ontwerpadvies zijn gepland voor de vergadering van de commissie CIVEX op 8 april 2011. De goedkeuring van het advies is gepland voor de zitting van 30 juni en 1 juli 2011.
De voorzitter vermeldt ook dat de vergadering samenvalt met het eerste bezoek in het kader van de Local Administration Facility (LAF) van de Europese Commissie: op de vergadering zijn dertig waarnemers aanwezig, allen verkozenen en hogere ambtenaren van de lokale en regionale bestuursniveaus in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, Kosovo, Montenegro en Servië. De voorzitter moedigt de commissieleden aan om met hen contact te leggen.

9.Advies over de Grondrechtenstrategie


CdR 406/2010, CIVEX-V-017, COM(2010) 573 definitief

Rapporteur: Lotta Håkansson Harju (SE/PSE)


De rapporteur licht haar werkdocument toe en nodigt de commissieleden uit om een actieve bijdrage te leveren aan haar werk. Ze vermeldt de contacten die ze tijdens de voorbereiding van het werkdocument gehad heeft met de Europese Commissie en het Europees Parlement. Ze staat stil bij drie belangrijke elementen in de strategie van de Europese Commissie: (a) de door de EU te vervullen voorbeeldfunctie op het vlak van grondrechten, in het bijzonder in het kader van de externe betrekkingen en het Europese nabuurschapsbeleid, (b) de noodzaak om de bevolking te informeren en de rol die lokale en regionale overheden kunnen spelen bij bewustmaking en informatieverstrekking, en (c) de noodzaak om lokale en regionale overheden te betrekken bij de voorbereiding van het jaarverslag over de grondrechten. Wat de laatste punten betreft, benadrukt de rapporteur dat lokale en regionale overheden instrumenten en indicatoren nodig hebben die hen kunnen helpen in hun werkzaamheden. Ze onderstreept ook dat lokale en regionale overheden ertoe kunnen bijdragen dat de burgers hun grondrechten kennen en ze gemakkelijk kunnen uitoefenen. Volgens haar is een dialoog tussen alle bestuursniveaus absoluut nodig. Tot slot wijst de rapporteur op een aantal vragen die in het werkdocument opgeworpen worden en vraagt ze de commissieleden om hun mening te geven.
Uiteenzetting door Florian Geyer, DG JUST, grondrechten en de rechten van het kind
De vertegenwoordiger van de Europese Commissie licht het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie toe. Hij legt uit dat het bindend is voor EU-instellingen en lidstaten wanneer ze het EU-recht uitvoeren. Hij onderstreept dat het de bedoeling is van de Europese Commissie een voorbeeld te stellen en geeft aan waar in de strategie de prioriteiten van de Commissie liggen. De Commissievertegenwoordiger schetst ook de rol die lokale en regionale overheden kunnen spelen door ervoor te zorgen dat de strategie op de juiste wijze uitgevoerd wordt.
Aan de daaropvolgende gedachtewisseling wordt deelgenomen door de heren Bødker Andersen (DK/PSE) en Gkotsopoulos (EL/PSE).
Opmerking: na de vergadering gaan de rapporteur, de fracties en de commissievoorzitter akkoord met een gewijzigde timing voor dit advies, met name een eerste discussie en gedachtewisseling op de externe CIVEX-vergadering in Nicosia (6 juni 2011) en een goedkeuring die gepland wordt voor de zitting van 11 en 12 oktober 2011.

10.Presentatie van het JUROP-project (netwerk van hogere regionale rechtbanken)Winfried Schubert, voorzitter van het hoger gerechtshof (Oberlandesgericht) Naumburg, en Dominique Greff-Bohnert, raadslid van het hof van beroep (cour d'appel) van Dijon en verantwoordelijke voor internationale aangelegenheden, geven een presentatie over het JUROP-project en het netwerk van hogere regionale rechtbanken. Ze leggen uit dat dit project tot doel heeft vertrouwen te scheppen tussen beoefenaren van juridische beroepen, als een basisvoorwaarde in de uitbouw van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht van de Europese Unie. De sprekers schetsen de voorbije activiteiten van het netwerk en laten weten dat de volgende conferentie die ze organiseren in oktober 2011 in Dijon gehouden zal worden, met als thema het gebruik van ICT in de rechtspraak van de 21e eeuw.
De voorzitter benadrukt de innovatieve elementen die achter de benadering van het project schuilgaan en wijst op het verband tussen een efficiënte rechtspraak en het respect voor de grondrechten en de burgerrechten. Hij laat weten dat de CIVEX-leden over de activiteiten van het netwerk geïnformeerd zullen worden.

11.Advies over de Strategie voor interne veiligheid


CdR 407/2010, CIVEX-V-018, COM(2010) 673 definitief

Rapporteur: Giuseppe Varacalli (IT/ALDE)


De rapporteur licht zijn werkdocument toe en geeft aan op welke punten van de interneveiligheidsstrategie lokale en regionale overheden effectief een bijdrage kunnen leveren. Volgens hem kunnen zij een rol van betekenis spelen bij het ontwikkelen van een administratieve benadering in de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad, in het tegengaan van gewelddadige radicalisering, bij het garanderen van veilig verkeer en bij het uitwerken van een grensbeveiliging die geen belemmering is voor grensoverschrijdende samenwerking. De rapporteur vermeldt de contacten die hij tijdens zijn werkzaamheden gehad heeft met de diensten van de Europese Commissie, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité.
Uiteenzettingen door Joaquim Nunes de Almeida en Sebastiano Tine, Europese Commissie, DG HOME
De vertegenwoordigers van de Commissie lichten de belangrijkste punten uit de Mededeling toe en geven aan welke instrumenten ingevoerd zullen worden om de Mededeling ten uitvoer te leggen. Ze verwijzen daarbij in het bijzonder naar het EU-netwerk voor voorlichting over radicalisering dat in samenwerking tussen de Europese Commissie en het CvdR opgezet moet worden. De vertegenwoordigers van de Commissie hebben ook bijzondere aandacht voor de punten uit de interneveiligheidsstrategie die het confisqueren van criminele vermogensbestanddelen en de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit betreffen.
Een eerste discussie en de goedkeuring van het ontwerpadvies zijn gepland voor de CIVEX-vergadering van 8 april 2011. De goedkeuring van het advies is gepland voor de zitting van 30 juni en 1 juli 2011.

12.Informatie voor CIVEX-leden

De leden hebben het programma van lopende werkzaamheden (CdR 19/2011) en een document over de activiteiten van de werkgroepen en de gemengde raadgevende comités ontvangen (CdR 50/2011).13.DiversenDe heer Aldegren (SE/PSE) vraagt het woord en brengt verslag uit over de tweede ministeriële bijeenkomst inzake de noordelijke dimensie, die plaatsgevonden heeft in Oslo (Noorwegen) en waarop hij de CvdR-voorzitster vertegenwoordigt heeft. Hij laat weten welke thema's op de vergadering behandeld zijn (cultuur, energie-infrastructuur, milieu en gezondheidszorg) en verwijst naar de rol die lokale en regionale overheden in de Scandinavische landen in deze domeinen spelen.
De voorzitter sluit de vergadering. Hij herinnert eraan dat hij met de CvdR-voorzitster en de fracties zal overleggen om een verklaring uit te brengen inzake de recente ontwikkelingen in Noord-Afrika.
Bevestiging van de datum van de volgende vergadering: 8 april 2011 te Brussel.

_____________

1 Op 7 februari 2011 heeft de heer Kok (NL/PSE) ontslag genomen als burgemeester van Hof van Twente, waardoor hij ook het CvdR verlaten heeft.

2 CdR 56/2009 fin

3 R/CdR 86/2007 punt 3a)

4 Met name advies CdR 116/2010 fin over het Voorjaarspakket: EU-actieplan ter verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen.

CdR 74/2011 en/AL/MB/sp/cb .../...

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina