Beoor de L i ngsdocume nte n p or t f ol I o f I tnesstrai ne r ADovnload 300.25 Kb.
Pagina1/3
Datum20.08.2016
Grootte300.25 Kb.
  1   2   3


B e o o r de l i ng s d o c u m e nte n p or t f ol i o

F i tne s s t r a i ne r A
Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio:

Hieronder volgt een uitleg over de beoordeling van de werkprocessen en een beschrijving van de werkwijze voor de invulling ervan.


1. De beoordeling

De toets bestaat uit een aantal zo concreet mogelijk omschreven prestatie indicatoren.

De prestatie indicatoren worden geëvalueerd en beoordeeld door middel van een gedeeltelijke participerende (=deelnemende) observatie (2.2, 2.3 & 3,6). Dat wil zeggen dat de beoordelaar tijdens de uitvoering van de activiteit(en) aanwezig is. Het gaat hier dus om iemand die formeel een functie heeft bij de fitnessorganisatie waar de opdracht uitgevoerd wordt. Daarnaast achteraf door een beoordelaar verbonden aan Fit!vak (beoordelaar van het portfolio).
2. Scoringsmogelijkheden

Tijdens de beoordeling geeft de beoordelaar een algemene indicatie van hoe hij vindt dat de student op dat moment aan de kerntaak voldoet.

Deze indicatie wordt uitgedrukt in een O of een V.

O = niet voldaan/ onvoldoende

V = voldaan/ voldoende

Deze algemene indruk kan gespecificeerd worden aan de onderliggende competenties. Daarbij zijn vier scoringsmogelijkheden:

0, 1, 2, 3. Afhankelijk van de mate waarin dit gedrag overeenkomt met de hieronder staande criteria, wordt de score 0, 1, 2 of 3 ingevuld. Er kan maar één score per item worden ingevuld.

Het meest juiste beeld ontstaat indien alle prestatie indicatoren gescoord worden. Indien in uw optiek het niet mogelijk is om uit de opdracht te scoren, geef dan een beoordeling op basis van de door u verkregen inzichten in de kandidaat en vermeld dit op het beoordelingsformulier.


0 = voldoet niet of nog niet voldoende

1 = voldoet minimaal

2 = voldoet goed, aan alle volgende 4 punten wordt voldaan:

- geeft op een persoonlijke en methodische wijze invulling aan de prestatie indicator

- het gedrag wordt vaak genoeg, met grote regelmaat, waargenomen,

- het gedrag geeft een te verwachten resultaat,

- op het gedrag wordt gereflecteerd.

3 = voldoet op excellente wijze, aan alle volgende 5 punten wordt voldaan:

- geeft op persoonlijke en methodische wijze invulling aan de prestatie indicator,

- het gedrag is zichtbaar zo vaak als nodig,

- het gedrag is effectief en efficiënt

- het gedrag wordt in alle mogelijke opzichten goed onderbouwd,

- het gedrag is uitdaging zoekend vanuit de lesgever.Opmerking: Als beoordelaar zult u soms het gevoel hebben dat de kandidaat er tussenin zit. Geef dan altijd de lagere score omdat de hogere blijkbaar nog niet ten volle bereikt is. De hogere score moet dus echt in al zijn aspecten helemaal behaald zijn, wil je deze kunnen geven.

Beoordelingsformulier deelopdracht 1: LESVOORBEREIDINGSFORMULIER en LESSENREEKS


Naam kandidaat

Naam beoordelaarHet lesvoorbereidings-formulier

nr.

De kandidaat:

V

O

1.

Benoemt de beginsituatie t.a.v. fitness-deelnemers: leeftijd, aantal, motorisch niveau, voorkennis

over de beweging, voorkennis over groepsdynamiek, opvallende deelnemers en hun kenmerken (4 v.d. 6)

2.

Benoemt de beginsituatie t.a.v. de lesgever: eigen motorische vaardigheid, eigen

technische/tactische vakkennis, inzicht in eigen sociale vaardigheden (2 v.d. 3)

3.

Benoemt de beginsituatie t.a.v. de randvoorwaarden en instructies/procedures: ruimte, materialen, tijd, instructies/procedures van de organisatie (3 v.d. 4)4.

Formuleert doelen die voldoen aan de volgende criteria:

-moeten concreet waarneembaar zijn

-passen bij beginsituatie/vraag

-minimale eis is benoemd waaraan de beweging moet voldoen

-voorwaarden voor de beheersing van de beweging zijn benoemd. (3 v.d. 4)

5.

Heeft een lesplan gemaakt dat bestaat uit 4 onderdelen:

-algemene warming-up-specifieke warming-up

-kern 1


-kern 2 of slot (3 v.d. 4)6.

Heeft per onderdeel van het lesplan de volgende aspecten benoemd: de bewegingsvorm,

hoeveelheid tijd, tekening van de organisatie, hoeveelheid materialen en hun plaats, plaats van

deelnemers en lesgever, indeling teams / roulatiesysteem, loop- /balwegen, eventuele instructies aan vrijwilligers/ medewerkers/ logische opbouw

6a.

Algemene warming-up (5 v.d. 9)6b.

Specifieke warming-up (5 v.d. 9)6c.

Kern 1 (6 v.d. 9)6d.

Kern 2 of slot (6 v.d. 9)7.

Heeft een lesplan gemaakt dat voldoet aan de volgende criteria:

-past bij de doelen en de beginsituatie

-beschrijving van de didactische werkvorm(en)

-procedures/instructies van de organisatie en veiligheidsinstructies zijn benoemd-geeft alternatieven voor mogelijke andere omstandigheden

-de organisatie is effectief en efficiënt (4 v.d. 5)

8.

Heeft lesplan gemaakt waarbij de veiligheid voldoende is gewaarborgd.


Max.: 11 voldaanCesuur: 9 voldaan


Beoordelingsformulier deelopdracht 1: LESSENREEKSNaam kandidaat
Naam beoordelaar
De lessenreeks
Nr.
De kandidaat:

V

O

1.

Benoemt de beginsituatie t.a.v. fitness-deelnemers: leeftijd, aantal, motorisch niveau, voorkennis

over de beweging, voorkennis over groepsdynamiek, opvallende deelnemers en hun kenmerken (4 v.d. 6)

2.

Benoemt de beginsituatie t.a.v. de randvoorwaarden en instructies/procedures: ruimte, materialen,

tijd, instructies/procedures van de organisatie (3 v.d. 4)

3.

Formuleert doelen die voldoen aan de volgende criteria:

-moeten concreet waarneembaar zijn

-passen bij beginsituatie/vraag

-minimale eis is benoemd waaraan de beweging moet voldoen

-voorwaarden voor de beheersing van de beweging zijn benoemd. (3 v.d. 4)

4.

Heeft een lesplan gemaakt dat bestaat uit min 8 onderdelen die:

-een logische opbouw hebben

-bestaan uit minimaal 3 lesonderdelen (zie lvf)

-een te verwachten leerresultaat opleveren
5.

Heeft per onderdeel van het lesplan de volgende aspecten benoemd: de bewegingsvorm, hoeveelheid tijd, tekening van de organisatie, hoeveelheid materialen en hun plaats, plaats van deelnemers en lesgever, indeling teams / roulatiesysteem, loop- /balwegen, eventuele instructies aan vrijwilligers/ medewerkers/ logische opbouw5a.

Algemene warming-up (5 v.d. 9)5b.

Kern 1 (6 v.d. 9)5c.

Kern 2 of slot (6 v.d. 9)6.

Heeft een lesplan gemaakt dat voldoet aan de volgende criteria:

-past bij de doelen en de beginsituatie

-beschrijving van de didactische werkvorm(en)

-procedures/instructies van de organisatie en veiligheidsinstructies zijn benoemd-geeft alternatieven voor mogelijke andere omstandigheden

-de organisatie is effectief en efficiënt (4 v.d. 5)

7.

Heeft lesplan gemaakt waarbij de veiligheid voldoende is gewaarborgd.Max.: 9 voldaan

Cesuur: 8 voldaan

Beoordelingsformulier deelopdracht 2: Testen

Naam kandidaat
Naam beoordelaar

Het fitness relevant testen

nr.

De kandidaat:

V

O

1.

Benoemt de test en de concrete mogelijkheden en doelstellingen hiervan2.

Omschrijft de juiste doelgroep en onderbouwt deze ook voldoende om tot deze conclusie te kunnen

komen
3.

Omschrijft de test op de juiste manier (technische uitvoering)4.

Omschrijft (met voorbeeld) hoe de testen binnen het fitnesscentrum verwerkt worden5.

Omschrijft (met voorbeeld) hoe de testen richting klant gepresenteerd worden6.

Formuleert de adviezen op een professionele en juiste manier7.

Onderbouwt het waarom van de adviezen vanuit de juiste denkbeelden en theorieën


Max.: 7 voldaan

Cesuur: 6 voldaan

Beoordelingsformulier deelopdracht 3: Organiseren van een mini evenement


Censuur:
In werkproces DEELOPDRACHT 3 | 2.1 zijn er maximaal 51 punten te behalen, bij een score van >25 punten is werkproces 2.1 voldoende.

In werkproces DEELOPDRACHT 3 | 2.2 zijn er maximaal 60 punten te behalen , bij een score van >30 punten is werkproces 2.2 voldoende.

In werkproces DEELOPDRACHT 3 | 2.3 zijn er maximaal 48 punten te behalen , bij een score van >24 punten is werkproces 2.3 voldoende

Bij werkproces DEELOPDRACHT 3 | 2.4 zijn er maximaal 30 punten te behalen, bij een score van >15 punten is werkproces 2.4 voldoende.


Elk afzonderlijk werkproces dient voldoende te zijn voor het behalen van de examentoets.
Tevens is het zo dat er indien een 0 gescoord wordt op 1 of meer indicatoren, het werkproces met een onvoldoende beoordeeld zal worden.

Beoordelingsformulier deelopdracht 3: Organiseren van evenementNaam kandidaat
Naam beoordelaarDEELOPDRACHT 3 | 2.1 werkproces: Stelt een plan op voor een (mini) evenement

Competenties

Beoordelingsaspecten

Indicatoren

0

1

2

3

Opmerkingen

E: samenwerken en overleggen

Anderen raadplegen en overleggen

De kandidaat raadpleegt deskundige
De kandidaat overlegt

met de eind- verantwoordelijke


E: samenwerken

en overleggenAfstemmen

Het plan is afgestemd op

de doelgroep


Het plan is realistisch uitvoerbaar
J: formuleren en

rapporterenCorrect formuleren

Correct gebruik

Nederlandse taal


J: formuleren en

rapporterenStructuur aanbrengen

Logische opbouw in het

plan

Het plan is helder en duidelijk
K: vakdeskundig-

heid toepassenVakspecifieke mentale

vermogens aanwendenDe kandidaat kan de

vraagbehoefte van de groep omzetten in activiteiten


Activiteiten sluiten aan

op beginsituatie

doelgroep


Q: plannen en

organiserenActiviteiten plannen en

mensen en middelen organiserenDe kandidaat maakt een

realistische inschatting van benodigdheden voor het evenement.


De kandidaat stelt het

plan zo op dat het haalbaar is in tijd


De kandidaat houdt rekening met mogelijk veranderende omstandigheden
Het plan biedt houvast voor

de voorbereiding, uitvoering en evaluatie en is compleet


R. Op de behoeften

en verwachtingen vande “klant” richten

Behoeften en verwachtingen achterhalen

De kandidaat inventariseert de vraag/behoefte van de doelgroep
De geplande

Activiteiten sluiten aan op vraag/behoefte van de

doelgroep.

T. Instructies en

procedures opvolgenWerken overeenkomstig

wettelijke richtlijnenDe kandidaat kent de

geldende


wettelijk richtlijnen die van toepassing zijn bij het evenement
Het plan voldoet aan de

geldende wet- en regelgeving.
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina