Beoor de L i ngsdocume nte n p or t f ol I o f I tnesstrai ne r ADovnload 300.25 Kb.
Pagina2/3
Datum20.08.2016
Grootte300.25 Kb.
1   2   3


maximaal 51 punten te behalen, bij een score van >25 punten is werkproces 2.1 voldoende.DEELOPDRACHT 3 | 2.2 werkproces: Bereidt een (mini) evenement voor

Competenties

Beoordelingsaspecten

Indicatoren

0

1

2

3

Opmerkingen

E. Samenwerken en

overleggenAfstemmen

De kandidaat bespreekt de plannen

met betrokkenen


De kandidaat stemt af wat

ieders taak en

verantwoordelijkheid is


E. Samenwerken

en overleggenBijdrage van anderen

waarderenDe kandidaat toont

waardering voor de bijdragen van anderen


De kandidaat informeert de

betrokkenen zodat zij weten wat er van hen verwacht wordt


I. Presenteren

Op de

toehoorder(s)/toeschouwer(s)inspelen

De kandidaat zorgt voor een

goede


presentatie van de plannen
De kandidaat stemt de

communicatie af op de doelgroep


Er zij voldoende

vrijwilligers/medewerkers en deelnemers beschikbaar om het evenement doorgang te laten vinden.


I. Presenteren

Enthousiasme uitstralen

Toont enthousiasme
J. Formuleren en rapporteren

Nauwkeurig en volledig rapporteren

De kandidaat beschrijft in het draaiboek helder, concreet en gestructureerd wat er

moet gebeuren .


De kandidaat beschrijft

uitgebreid wat ieders bijdrage aan welke taak is


J. Formuleren

en rapporterenStructuur aanbrengen

Het draaiboek is

duidelijk(compleet) zodat het evenement vlekkeloos kan verlopen


Q. Plannen en organiseren

Tijd indelen

De kandidaat zorgt ervoor dat accommodatie, materialen en middelen tijdig beschikbaar zijn
De kandidaat zorgt voor veilig en efficiënt

gebruik van alle middelen


De voorbereiding is compleet

(met een druk op de knop kan het evenement van start gaan)


Q. Plannen en

organiserenMensen en middelen

organiserenDe kandidaat regelt voldoende

inzet


van vrijwilligers /medewerkers
Q. Plannen en

organiserenVoortgang bewaken

De kandidaat zorgt ervoor dat

alle activiteiten in de voorbereiding op elkaar zijn afgestemd


Alle activiteiten kunnen tijdig

gedaan worden


T: Instructies en

procedures opvolgenWerken conform

veiligheidsvoorschriftenDe kandidaat ziet toe op het

naleven van de veiligheidsvoorschriften


De kandidaat minimaliseert mogelijke risico’s, zodat de fitness-activiteiten op een veilige manier plaats kunnen vinden.

maximaal 57 punten te behalen , bij een score van >27 punten is werkproces 2.2 voldoende.
DEELOPDRACHT 3 | 2.3 werkproces: Voert een (mini) evenement uit

Competenties

Beoordelingsaspecten

Indicatoren

0

1

2

3

Opmerkingen

B. Aansturen

Instructies en

aanwijzingen gevenDe kandidaat geeft

heldere en duidelijke instructies aan medewerkers

/vrijwilligers en andere betrokkenen

De kandidaat geeft

duidelijke instructie aan de SB-deelnemers


De instructie zorgt

ervoor dat iedereen precies weet wat hij/zij moet doen


Het evenement

verloopt volgens plan.


C. Begeleiden

Motiveren

De kandidaat

enthousiasmeert en motiveert vrijwilligers/mede- werkers en fitness- deelnemers


De kandidaat creëert

op het evenement een

sportief klimaat.


I. Presenteren

Duidelijk uitleggen en

toelichtenDe kandidaat stemt zijn

taalgebruik en uitleg af op de doelgroep


Legt duidelijk uit wat er

van hen verwacht wordt


I. Presenteren

Op de toehoorder(s)/

toeschouwer(s) inspelenDe kandidaat sluit de

act. op een positieve manier af zodat deelnemers gemotiveerd en tevreden zijn.


I. Presenteren

Enthousiasme uitstralen

De kandidaat ontvangt

fitness-deelnemers enthousiast


Q. Plannen en

organiserenTijd indelen

De kandidaat bouwt

controles in om

te zien of alles volgens plan verloopt

Q. Plannen en

organiserenVoortgang bewaken

De kandidaat grijpt in

en

stuurt bij indien nodig, zodat het evenement volgens plan verloopt.
U. Omgaan met

verandering en aanpassenAanpassen aan

veranderende omstandighedenDe kandidaat

verandert de aanpakals de omstandigheden

daarom vragen


De kandidaat bewaakt

de voorafgestelde doelen, zodat ze onder veranderende omstandigheden toch bereikt worden.


U. Omgaan met

verandering en

aanpassenOmgaan met

onduidelijkheid

en onzekerheidKandidaat blijft

zelfverzekerd en goed

functioneren in onzekere omstandigheden


De kandidaat lost problemen systematisch op

maximaal 48 punten te behalen , bij een score van >24 punten is werkproces 2.3 voldoende
DEELOPDRACHT 3 | 2.4 werkproces: Evalueert een (mini) evenement

Competenties

Beoordelingsaspecten

Indicatoren

0

1

2

3

Opmerkingen

E: samenwerken

en overleggenAnderen raadplegen en

overleggenDe kandidaat bespreekt

met


betrokkenen proces en

resultaat van het evenement


E: samenwerken en overleggen

Openhartig en oprecht communiceren

De kandidaat toont openlijk waardering voor de ideeën en bijdragen van betrokkenen
M. Analyseren

Informatie genereren uit gegevens

De kandidaat verzamelt gegevens

over de organisatie en de uitvoering van het evenement


Bespreekt proces en

resultaat met de leidinggevende


M. Analyseren

Conclusies trekken

Vormt op basis van de

informatie conclusies over het proces en het resultaat


De kandidaat maakt eventuele

vervolgacties en vormt verbeterpunten


P. Leren

Leren van feedback en

fouten


De kandidaat gebruikt

feedback van betrokkenen om persoonlijke leerpunten te

formuleren.

T. Instructies en

procedures

opvolgen


Werken conform

voorgeschreven proceduresDe kandidaat volgt de

vooraf bepaalde

evaluatiemethode

Het evenement wordt

geëvalueerd volgens plan.


maximaal 27 punten te behalen, bij een score van >14 punten is werkproces 2.4 voldoende.Naam Beoordelaar:
Functie:
Naam Fitnessbedrijf:
Vestigingsadres:
Plaats / postcode
Telefoonnummer:

DEELOPDRACHT 4 & 5

De instructie voor het beoordelen is identiek aan deelopdracht 3. Hieronder volgt de cesuur.


Werkproces 3.1 | Organiseert nevenactiviteiten | Er dient een voldoende ingevuld te worden indien

Deelopdracht 3, kerntaak 2 ook als voldoende beoordeeld is.

Werkproces 3.2 | Past EHBSO en reanimatie toe | wordt in dit portfolio niet beoordeeld, maar wordt meegenomen in kerntaak 1 Proeve van Bekwaamheid (PvB), Praktijk eindexamen.

Werkproces 3.3 | Stuurt vrijwilligers, stagiairs en medewerkers aan | Er dient een voldoende ingevuld te worden indien werkproces 2.1 van kerntaak 2 ook als voldoende beoordeeld is.


Werkproces 3.4 | Verricht beheer- en onderhoudstaken | Er zijn maximaal 12 punten te behalen, bij een score van >7 punten is werkproces 3.4 voldoende.

Werkproces 3.5 | Informeert en adviseert (potentiële) fitnessdeelnemers | Er zijn maximaal 12 punten te behalen, bij een score van > 7 punten is werkproces 3.5 voldoende.

Werkproces 3.6 | Voert frontoffice-werkzaamheden uit | Er zijn maximaal 18 punten te behalen, bij een score van >10 punten is werkproces 3.6 voldoende.
Elk afzonderlijk werkproces dient voldoende te zijn voor het behalen van de examentoets.
Tevens is het zo dat er indien een 0 gescoord wordt op 1 of meer indicatoren, het werkproces met een onvoldoende beoordeeld zal worden.1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina