Beoordelingsformulier 2007 Medewerker: functie: leidinggevende(n): tijdvak waarover wordt beoordeeldDovnload 25.11 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte25.11 Kb.
Beoordelingsformulier 2007
Medewerker: …………………………
Functie: …………………………

Leidinggevende(n): …………………………
Tijdvak waarover wordt beoordeeld: …………………………
Aanleiding voor de beoordeling: O periodieke beoordeling

O anders
Samenvattend oordeel: O uitstekend

O goed

O voldoendeO onvoldoende

Toelichting en opmerkingen

Rekening is gehouden met de volgende bijzondere omstandigheden:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
1. De persoon + +/- -- Toelichting
Kennis & deskundigheid ……… ……………..
……………………………………………………………………………………………
Creativiteit / inventiviteit …….. …………….
……………………………………………………………………………………………
Stabiliteit / stressbestendigheid ……. ……………
………………………………………………………………………………………….

Zelfstandigheid / Initiatief …….. ……………
………………………………………………………………………………………….
Flexibiliteit ……. …………..
………………………………………………………………………………………….


2. Relatie tot anderen + +/- -- Toelichting
Extern netwerkbeheer ……… …………….
……………………………………………………………………………………………
Werken in teamverband …….. ……………..
……………………………………………………………………………………………

3. Relatie tot het werk + +/- -- Toelichting
Taakopvatting: instelling, houding ……… …………….

Taken naast de kernfunctie OR etc .……… ……………...

Zorg materialen, veiligheid ……… ………………
……………………………………………………………………………………..
Kwaliteit van het geleverde werk, …….. ………………

………………………………………………………………………………………


Kwantiteit van het geleverde werk …….. ………………..
……………………………………………………………………………………….
Planning en organisatie van de

eigen werkzaamheden …….. ………………….
…………………………………………………………………………………………
Avid Montage,

nivo, snelheid, creativiteit ……..

………………………………………………………………………………………….


DV camerawerk,

techniek, redactioneel nivo,

beeldcreativiteit ……. ……………………
…………………………………………………………………………………………..
AV-archief,

Bijdragen aan administratie, accuraatheid

………………………………………………………………………………………….4. Leidinggeven / management + +/- -- Toelichting
Begeleiden / Stimuleren

Delegeren

Planning / organisatie van de eigen afdeling


Personeelsbeheer ………. …………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Financieel beheer ………. …………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Voor akkoord, Voor gezien Leidinggevende(n): Medewerker:


_____________ _______________


Datum:

Toelichting bij het beoordelingsformulier 2007

Aan de hand van bijgaand formulier is het mogelijk medewerkers van AT5 te beoordelen naar werkprestaties, inzet etc. in het afgelopen seizoen.


Het formulier is in eerste instantie opgezet om één maal per jaar te beoordelen,

meestal in de maanden mei tot en met juli of voor de datum dat er een periodiek moet worden toegekend. Het doel is om door middel van deze uniforme methode een 'objectiever' oordeel te kunnen vormen.


In dit gesprek komen uiteraard meerdere kanten van het functioneren aan de orde. Voor de leidinggevende is het belang dat voorafgaand aan het gesprek een visie is gevormd over de inhoud van het te voeren gesprek.
Ook de medewerker kan van zijn/haar kant punten inbrengen die door hem/haar van belang worden geacht voor de uitoefening van de functie. Daarom is er ook ruimte ingepast voor commentaar van de betrokkene en voor de toekomstmogelijkheden binnen AT5.
Het formulier wordt tijdens het gesprek door de leidinggevende ingevuld en voor gezien getekend door de medewerker. Een paraaf van de medewerker houdt niet in dat deze volledig instemt met de inhoud. Het is geen akkoordverklaring door de medewerker, maar een 'voor gezien'-verklaring. Het blijft een 'beoordeling' door de leidinggevende(n).

Onderwerpen op het formulier die niet slaan op het functioneren van de medewerker worden overgeslagen en met 'n.v.t.' ingevuld.


Aan de hand van de beoordeling wordt door middel van de in de CAR vastgestelde procedure een eventuele periodiek toegekend. Deze wordt schriftelijk bevestigd.

Roel van den EndeAdjunct directeur
Januari 2007De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina