Beoordelingslijst praktijktoetsDovnload 126.31 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte126.31 Kb.
Beoordelingslijst praktijktoets


Praktijkobservatie Project Spectrometrie Deelkwalificatie: 448 Crebo: 10706

Omschrijving eindterm

Leerling

beoordeling

Docent

beoordeling

Examinator beoordeling

Datum

Feedback

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Eindterm 5: De kandidaat kan VES/AAS analyses uitvoeren.Leerlingbeoordeling:

Docent beoordelingExaminator beoordeling:

Criterium 1: exacte verdunningsreeks maken


Criterium 2: apparaat correct bedienen volgens voorschrift


Criterium 3: monster correct verdunnen


Criterium 4: resultaten correct verwerken en in de juiste eenheid berekenen


Criterium 5: juistheid en herhaalbaarheid beoordelen


Cesuur: Eindterm is voldoende mits 5 van de 5 criteria voldoende

Omschrijving eindterm

Leerling

beoordeling

Docent

beoordeling

Examinator beoordeling

Datum

Feedback

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Eindterm 6: De kandidaat kan bij VES/AAS storende factoren beschrijven en storingen analyseren.Leerlingbeoordeling:

Docent beoordelingExaminator beoordeling:

Criterium 1: Leest zorgvuldig de handleiding na


Criterium 2: Onderzoekt systematisch welk onderdeel wel werkt en welk niet


Criterium 3: Neemt nauwkeurig de verschijnselen waar


Criterium 4: Noteert vreemde waarnemingen nauwgezet in het labjournaal


Criterium 5: Leest de informatie in de Handleiding onder Trouble shooting nauwgezet door


Criterium 6: Trekt naar aanleiding van de bevindingen een beredeneerde conclusie


Cesuur: Eindterm is voldoende mits 4 van de 5 criteria voldoende

Omschrijving eindterm

Leerling

beoordeling

Docent

beoordeling

Examinator beoordeling

Datum

Feedback

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Eindterm 18: De kandidaat kan in het kader van chemisch onderzoek in groepsverband samenwerken.Leerlingbeoordeling:

Docent beoordelingExaminator beoordeling:

Criterium 1: Houdt rekening met de agenda van zijn collega’s


Criterium 2: Geeft bij afwezigheid tijdig bericht aan collega’s


Criterium 3: Rapporteert regelmatig over de voortgang van zijn werkzaamheden


Criterium 4: Stelt zich actief op bij het oplossen van problemen


Criterium 5: Houdt rekening met de mening van zijn collega’s


Criterium 6: Kan zijn mening respectvol onder woorden brengen


Criterium 7: Neemt verantwoordelijkheid voor het totale groepsresultaat


Cesuur:_Eindterm_is_voldoende_mits_6_van_de_7_criteria_voldoende__Omschrijving_eindterm'>Cesuur: Eindterm is voldoende mits 6 van de 7 criteria voldoende

Omschrijving eindterm

Leerling

beoordeling

Docent

beoordeling

Examinator beoordeling

Datum

Feedback

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Eindterm 19: De kandidaat kan de resultaten van chemisch onderzoek in verslagen vastleggen.Leerlingbeoordeling:

Docent beoordelingExaminator beoordeling:

Criterium 1: Hanteert een overzichtelijke indeling


Criterium 2: Stelt het verslag op conform de afspraak


Criterium 3: Vermeldt alle relevante waarnemingen en resultaten


Criterium 4: Laat duidelijk zien hoe het resultaat berekend is


Criterium 5: Presenteert grote hoeveelheden data in tabellen


Criterium 6: Trekt logische en verantwoorde conclusies uit de verkregen resultaten


Cesuur: Eindterm is voldoende mits 5 van de 6 criteria voldoende

Omschrijving eindterm

Leerling

beoordeling

Docent

beoordeling

Examinator beoordeling

Datum

Feedback

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Eindterm 21: De kandidaat kan de eerste- en tweedelijns controles in de

laboratoriumwerkzaamheden toepassen.

Leerlingbeoordeling:

Docent beoordelingExaminator beoordeling:

Criterium 1: Bewaart controlemonsters op de voorgeschreven wijze


Criterium 2: Kan op basis van een gemeten gemiddelde en standaarddeviatie de Shewart kaart opstellen


Criterium 3: Kan vaststellen of de waarschuwingsgrens of de alarmgrens is overschreden


Criterium 4: Rapporteert uitslagen van controlemonsters correct en in de juiste eenheid


Criterium 5: Rapporteert overschrijding van een waarschuwingsgrens of de alarmgrens


Cesuur: Eindterm is voldoende mits 4 van de 5 criteria voldoende

Omschrijving eindterm

Leerling

beoordeling

Docent

beoordeling

Examinator beoordeling

Datum

Feedback

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Eindterm 24: De kandidaat kan de resultaten verkregen uit chemisch onderzoek beoordelen, correct weergeven en aan de betrouwbaarheid toetsen.Leerlingbeoordeling:

Docent beoordelingExaminator beoordeling:

Criterium 1: Controleert op uitbijters volgens voorschrift


Criterium 2: Beoordeelt de correlatiecoëfficiënt van de calibratielijn aan de hand van de norm


Criterium 3: Rapporteert in het juiste aantal significante cijfers


Criterium 4: Vergelijkt zijn resultaat met de werkelijke waarde en beoordeelt de juistheid


Criterium 5: Beoordeelt en beargumenteert de herhaalbaarheid


Cesuur: Eindterm is voldoende mits 4 van de 5 criteria voldoendeBeoordeling eindtermen


Eindtermen:

Onvoldoende

Voldoende

5618192124

Cesuur: De cursist heeft de praktijktoets voldoende behaald indien alle eindtermen met voldoende zijn beoordeeld.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina