Berekeningen Koolstofchemie Zouten Structuren/ EigenschappenDovnload 344.58 Kb.
Pagina1/4
Datum26.07.2016
Grootte344.58 Kb.
  1   2   3   4
Inventarisatie Modulen Nieuwe Scheikunde Klas 4hv 2009
Berekeningen Koolstofchemie Zouten Structuren/ Eigenschappen


2 Ecoreizen BV De reis, hoe en wat? Kringlopen/ ecologische voetdruk

Naamgeving koolstofchemie

Rekenen met eenheid mol, molaire massa en molair volume

11. Nobelprijs

Atoombouw// model:

elektronen, neutronen, protonen

4 Wat hebben planten nodig?

indelen stoffen: metalen, zouten, moleculaire stoffen d.m.v. geleiding, smeltpunten en hard- en brosheid

introductie ionen met elektroforese

Formules zouten, zoutoplosingen

Neerslagreacties

Vriespuntdaling/ osmotische druk

Rekenen aan oplossingen Deficiëntie-onderzoek aan planten

Element-analyse aan as
12. Onbreekbare bekers

structuren en eigenschappen, materiaalkunde(metalen, gips, cement/beton kunststof, keramiek, composiet) sinteren

elasticiteit, sterkte, resistentie, geleidbaarheid

productietechnieken13 Parfum

Alkanen, alkenen, alkynen, (oxidatie van) alkanolen, alkaanzuren, aminen, halogeen verbindingen, aldehyden, ketonen, ethers esters, fenolen


Midden 3e klas6. Gif om op te vreten

chemische reactie, niet-ontleedbare stof/verbinding, regelmaat bij reacties, massabehoud, elementkringloop, elementenanalyse, periodiek systeem, elementbehoud, kwalitatief: kommaformules,

radio-activiteit, isotopen
C-14-methode

3 Eco-reizen BV 2 De brandstof

Atoombinding, covalentie

Vervolg koolstofchemie t/m esters

Energie-effecten van verbrandingsreacties, berekeningen

Chemische energie, bindingen breken en vormen
19. Groene brandstof / bioethanol

basis koolstofchemie

atoombinding en energie, alkohol uit ....

hydrolyse zetmeel, enzymen, gist
20. Modellen voor bindingen Bohr,electronenparen.

Lewis-structuren

moleculaire stoffen: van der Waals, dipolen, H-bruggen, Ionaire stoffen, valenties, kleuren van ionen5 Groeien

Ionen, zouten, neerslagreacties, ionen uit oplossingen halen, aantonen ionen o.a. Fe3+ met ijklijn

bindend vermogen van bodem

15 Op groene vakantie

Koolstofkringloop, Dalton

formules, mol, molmassa, Avogadro, molair volume14 Biobrandstoffen

basis koolstofchemie

energie(dichtheid), atoombinding

zonne-energie, fotosynthese, biomassa, zetmeel afbreken, glucose v1091 Wat een kunst...nieuwe materialen: sterk, dicht en licht/ slurpers/ brandwerende luiers

structuren en eigenschappen

relaties tussen sterkte, dichtheid en massa

ontwerpen van gebruikvoorwerpen7. Formulemodule “ontwikkelen van wetenschap” (TUE)

regelmaat bij reacties, volumewet van Gay Lussac, vriespuntsdaling, kwantitatief en kwantitatief elementbehoud, chemische formules, mol, molmassa en massaverhouding in reactievergelijking8. Koolstof module(s) (TUE)

Isomerie, nomenclatuur, verband strucuur/eigenschappen additie, substitutie, (activerings)energie,

alkanen, alkenen, alkynen, halogeenkoolwaterstoffen, alcoholen, ethers

H-brug kwalititeit van energie

carbonzuren, aminen, aminozuren, esters, amiden

condensatie- en hydrolysereactie

poly(ether, -ester, -amide, -sacharide) , eiwit, koolhydraat, vet(zuur) enzym ((bio)katalysator), niet-aflopende reactie, DNA
22. Nanocoatings

atoommodellen, hydrofoob, hydrofiel,

molekuulmodulen,

Krachten in en tussen molekulen

reflectie, licht(breking)23.Smart materials

Polymeren,

thermoharders, -plasten

stroomgeleiding polymeren

additie

π elektronen, aangeslagen toestand
Licht/ groen mogelijkheden met biologie

Licht/ geel ,, met natuurkunde

Rood ,, de zaakvakken /economie

Blauwe rand ,, NLT + code module

Inventarisatie Modulen Nieuwe Scheikunde Klas eind 4/ 5HV 2009


Energie/ Electrochemie Koolstofchemie Evenwichten/ Zuren/ basen Structuren/ Eigenschappen


5 Groeien9 Scooter 2008 cq. van de 21e eeuw

Reactiesnelheid

redoxreacties/ Ielektrolyse/ Brandstofcel en batterij /

Metalen en metaaleigenschappen/ Legering/ Corrosie/ Roesten /Bescherming tegen corrosie

Polymerisatie: additie- en polymerisatiereacties/Bindingen: atoombinding. Vanderwaalsbinding, metaalbinding en ionbinding

Fotospectrometrie (colorimetrie): ijklijn, metingen en eenvoudige berekeningen

Molariteit v112

16 Antibiotica

Alkanolen, Alkaanzuren, Aminen, Aminozuren, eiwitten, peptidebindingen

microorganismen, enzymen

reactiesnelheid,

industrie

17 Spuiten en slikken

pH, (zwakke) zuren basen,

(verdelings) evenwichten, Evenwichtsconstanten,

Buffers, Polymeren

v101/ v107

21. Groene Chemie

Atoomeconomie

Energiebalansen

Proceschemie v117
18. Zonne-energie, eeuwig maar moeilijk

Redox, batterijen, brandstofcellen, zonnecellen, transport en opslag (electrische) energie v109


24. Intelligente wasmiddelen

Biotechnologie

Ontwerpstrategie

Industriële spin off

Duurzaamheidsanalyse

Integraal ketenbeheer10. Elektrochemie "ontwikkelen van wetenschap"(TUE) 1A en 1B

reacties op afstand, oxidator, reductor, redoxreacties, halfreacties,

ladingoverdracht per mol: elektrovalentie

oplos, indamp- en neerslagslagreacties

corpusculair model bij elektrische lading en stoffen

elektrolyse; evenwichten, kwaliteit van energie


27. Kunstmest en de industrie Berekeningen aan een ijkreeks

Chemisch rekenen, De stikstofcyclus:

pH-berekeningen, De spectrofotometer

Verdunnen, Zouten25 Energie om mee te nemen oxidator, reductor, redoxreactie

brandstofcel, oxidatiegetal, aanzuren, inwendig verbranden , standaardlectrodepotentiaal, batterij, chemische en elektrische energie

26. Chemie en bewegen

Nieuwe materialen, energieproductie in het lichaam, sportdranken, glucose, etc., sportvoeding, voedingssupplementen, anti-oxidanten, koolhydraten, vetten
33. Denken in oplossingen “ontwikkelen van wetenschap " (TUE)

geleidend vermogen van oplossingen;

reacties in oplossingen, overmaat, hypothese reagentia (= ionstoffen)

zuur, pH, oplos-, indamp- en neerslagreacties

elementkringloop
35. Chemische wapens

Explosieven, giftige stoffen

chemische wapens, kernwapens

biologische wapens


36. Chloorindustrie in Uganda


Redox, electrolyse, polymerisatie

titreren


Licht/ groen mogelijkheden met biologie

Licht/ geel ,, met natuurkunde

Rood ,, de zaakvakken /economie

Blauwe rand ,, NLT + code module
Inventarisatie Modulen Nieuwe Scheikunde Klas 6V 2009

28 Het geheim van mossellijm
reactiesnelheid 1e en 2e orde

Crosslinks in polymeren

Wet van Lambert Beer

UV-spectra

Vergelijking van Nernst

Rekenen aan redoxpotentiaal


29. Moderne biotechnologie, van cel tot fabriek
Scheidings- en zuiveringstechnologie

Procestechnologie

Processen optimaliseren

Biotechnologie

Chemische processen in het leven

Nieuw:

Stofstromen (fluxen) in levende organismen in steady state processen Metabole routes gekoppeld aan Gibbsenergie (Gibbsenergie zit ook in de kolenvergasser) Koppeling genexpressie en stofstromen (fluxen)

32 Zoetstoffen
H-brug
Vanderwaals binding
(Polaire) atoombinding
Ionbinding
Peptidebinding

Alkanen
Alkoholen


Carbonzuren
Amines
Aminozuren

34 Kolenvergasser

In ontwikkeling


30 Chemie van het leven I

eiwitten, koolhydraten, vetten

zetmeel en glycogeen: glucose

essentiële aminozuren

essentiële vetzuren;

verzadigde en onverzadigde vetzuren

verzeping
31 Chemie van de mond /chemie van het leven II

Buffers (hoofddoel)

polyadditiereacties (mechanisme van initiatie, propagatie, terminatie)

(polycondensatiereacties)

Enzymactiviteit te beïnvloeden door pH, zout, suiker

Stereochemie, structuur en binding

Overzicht modulen Leerjaar 4, 5 en 6Titel

1 Wat een kunst...nieuwe materialen: sterk, dicht en licht/ slurpers/ brandwerende luiers

korte beschrijving


Leerlingen gaan als materiaaldeskundige een nieuw materiaal kiezen voor kunstvoorwerpen. Ze bouwen materiaalkundige kennis hiervoor op

Benodigde voorkennis/ klas/ tijd nodig

3e klas stof

4

ong. 10 lesurenConcepten/ inhoud

relaties tussen structuren en eigenschappen

relaties tussen sterkte, dichtheid en massa

ontwerpen van gebruiksvoorwerpen


Leeractiviteiten/ didactiek

Opgedeeld in 4 fasen:

1. Kijken naar voorwerpen vanuit een materiaalkundige wereld.

2. verschillende typen kunstvoorwerpen verzamelen, een nadere studie.

3. Op weg naar slimme ontwerpen: de balans opmaken

Een ‘diepere kijk’: korrelig, vezels, glad, ruw?

Over technieken om te maken en productieprocessen

Ook mechanische eigenschappen onderzoeken

Argumenten verzamelen: op een slimme manier structuren veranderen en eigenschappen beïnvloeden

4. Structuren ordenen – eigenschappen verklaren


Praktische/ organisatie aspecten

Planning aan te passen en in te vullen aan de hand van sterke didactische invulling

Afstemming andere vakken

Kleine stap naar natuurkunde (sterkte/ krachten)

Bijzonderheden


Leerlingen trachtten in macro, meso en micro denken

Contacten


Marijn Meijer, Astrid Bulte

m.r.meijer@uu.nl; a.m.w.bulte@uu.nl

030-2534015 (Marijn Meijer)Module te vinden via www.nieuwescheikunde.nl


Inventarisatie Modulen Nieuwe Scheikunde Klas 4hv


Titel

2 Ecoreizen BV De reis, hoe en wat?

korte beschrijving


Leerlingen simuleren een (groene)reis over de wereld, bepalen het verbruik aan brandstoffen daarbij en rekenen de ontstane hoeveelheden CO2 uit

Benodigde voorkennis/ klas/ tijd nodig

Derde klas stof

4 Havo (aanpassen voor 4v)

0ng. 14 lessen


Concepten/ inhoud

Kringlopen

Naamgeving koolstofchemie

Rekenen met eenheid mol, molaire massa en molair volume


Leeractiviteiten/ didactiek

Practica over gassen

Didactiek vrij in te vullenPraktische/ organisatie aspecten

Verdeeld in Leerlingentekst, Bronnen, Activiteiten, Studeeraanwijzingen en Docentenhandleiding

Afstemming andere vakken

beperkt misschien kleintje naar aardrijkskunde (reis over de wereld)

Bijzonderheden


Apart aandacht voor lesverloop(?), folders maken, samenwerken, werkbespreking, werkplan maken, gebruik logboek en presenteren

Voorbeeldtoets aanwezigContacten


Jan van Rossum

rossumjv@telfort.nl 030-2523945

Module te vinden via www.nieuwescheikunde.nl

Inventarisatie Modulen Nieuwe Scheikunde Klas 4hvTitel

3 Eco-reizen BV 2 De brandstof

korte beschrijving


Vervolg op de eerste Eco-reizen maar nu richting "duurzame" brandstoffen, alcohol en biodiesel

Benodigde voorkennis/ klas/ tijd nodig

Eco-reizen 1

4 havo (aanpassen voor 4V)

ong 12 lessen


Concepten/ inhoud

Atoombinding, covalentie

Vervolg koolstofchemie t/m esters

Energie-effecten van verbrandingsreacties, berekeningen

Chemische energie, bindingen breken en vormenLeeractiviteiten/ didactiek

Verdeeld in Leerlingentekst, Bronnen, Activiteiten, Studeeraanwijzingen en Docentenhandleiding

Didactiek vrij in te vullenPraktische/ organisatie aspecten

Practica alcohol (gist, suiker), bioethanol en biodiesel maken

Afstemming andere vakken

Biologie (deels overlap leerstof: enzymen, vergisting)

Bijzonderheden


Apart aandacht voor lesverloop, folders maken, samenwerken, werkbespreking, werkplan maken, gebruik logboek en presenteren. Triple P principe (People, planet, profit)

Voorbeeldtoets aanwezig

Na deze twee ECO-reis BV modules is er een zogenaamde brugmodule geheten Een brug over duurzaamheid. Deze kunt u vinden in:


Contacten


Jan van Rossum

rossumjv@telfort.nl 030-2523945

Module te vinden via www.nieuwescheikunde.nl


Inventarisatie Modulen Nieuwe Scheikunde Klas 4hv


Titel

4 Wat hebben planten nodig?

korte beschrijving


De module begint met een groeiproef: welke elementen heeft de plant nodig om te gedijen? Ook wordt plante-as geanalyseerd; de resultaten van de beide methoden worden vergeleken.

Van de ontwikkeling van concepten (chemische inhoud) is hier de ionentheorie aan de orde. Met behulp van een geheel nieuwe leerlingenproef over elektroforese wordt de splitsing van elektrolyten in oplossing zichtbaar gemaakt. Ook het bestaan van samengestelde ionen wordt experimenteel

afgeleid.


Benodigde voorkennis/ klas/ tijd nodig

Derde klas stof

4

14 lessenConcepten/ inhoud

indelen stoffen: metalen, zouten, moleculaire stoffen d.m.v. geleiding, smeltpunten en hard- en brosheid

Formules zouten, zoutoplossingen, etc

Neerslagreacties

Vriespuntdaling/ osmotische druk

Rekenen aan oplossingen


Leeractiviteiten/ didactiek

De ontwikkeling van vaardigheden krijgt gestalte door practicum, oefeningen in redeneren en het opzetten van schema's.


Praktische/ organisatie aspecten

Oefening over rekenen aan zouten is ingebed in de toepassing van meststoffen in de landbouw. De tegenstelling tussen bioboeren en kunstmeststrooiers komt aan de orde zonder standpuntbepaling.


Afstemming andere vakken

Duidelijke lijnen naar biologie (plantkunde)

Bijzonderheden


Deze module is ontwikkeld met als overkoepelend thema Milieu en energievoorziening. Na "Groene brandstof" komt een module over het kweken van voedsel en biomassa. Op die manier wordt de contextlijn voortgezet.

Deze module is opgenomen in Win toetsContacten


Frans Arnold, ILS, Radboud Universiteit

frans.arnold@gmail.com 038-4669396

Module te vinden via www.nieuwescheikunde.nl


Inventarisatie Modulen Nieuwe Scheikunde Klas 4hv


Titel

5 Groeien

korte beschrijving


Ze maken kennis met mineralen (zouten), verkennen het dilemma van de landbouw en diverse aspecten hieromheen

Benodigde voorkennis/ klas/ tijd nodig

3e klas stof/ atoombouw

begin klas 4

10 tot 16 lessen


Concepten/ inhoud

Ionen, zouten, neerslagreacties, ionen uit oplossingen halen, aantonen ionen o.a. Fe3+ met ijklijn

bindend vermogen van bodem
Leeractiviteiten/ didactiek

Naast de diverse reacties met zouten komt ook de literatuur aan bod door onderzoek naar gewasbeschermings en bestrijdingsmiddelen

Praktische/ organisatie aspecten

Veel practica waardoor goed in groepen of met een carrousel gewerkt kan worden

Afstemming andere vakken

Duidelijk lijn naar biologie waarbinnen parallel plantkunde zou kunnen worden behandeld

Bijzonderheden


Opgebouwd uit diverse taken, sterke maatschappelijke relevantie

Er is een zeer uitgebreide versie gemaakt en gebruikt door o.a Erasmus Almelo

Marti Kwaks

m.kwaks@osg-erasmus.nl


Contacten


Auteurs zijn: Willy Reinalda, Freerik Los en Bregje Maas.

Contactpersoon: Jan Apothekerj.h.apotheker@rug.nl 050-3634365

Module te vinden via www.nieuwescheikunde.nl  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina