Beschaving Periode KenmerkenDovnload 48.82 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte48.82 Kb.
Technologie en beschaving


Beschaving

Periode

Kenmerken

Acheuleaan

Vroeg – Paleolithicum – begin Midden – Paleolithicum

 • Verfijnde afslagstijl => vervaardiging massieve werktuigen

 • Bifaciaal bewerkt

 • Kerntechniek

 • Geen recyclage van de schilfers

 • Westelijk Europa (vanuit Afrika via Gibraltar Europa binnengekomen)

Clactoniaan

Vroeg – Paleolithicum – begin Midden – Paleolithicum

 • Overal in Europa

 • Minder geraffineerd steenindustrie

 • Korte maar massieve (gepunte / getande) afslagen dmv directe percussie op een aambeeld

 • Geen kerntechniek

Mousteriaan

Midden – Paleolithicum

 • Neanderthalers en eerste homo sapiens sapiens

 • Algemene overschakeling op afslagtechniek

 • Specifieke afslagtechniek: Levallois techniek

 • Laat toe lichtere werktuigen te produceren

 • Culturele en regionale verschillen

 • klingendebitage

Châtelperroniaan, Uluzziaan en Szeletiaan

Oud – Laat – Paleolithicum

 • Châtelperroniaan in West – Europa (geëvolueerd uit Mousteriaan)

 • Uluzziaan in Centraal – Europa

 • Szeletiaan in Noord – Italië

 • Veel midden – paleolithische kenmerken

 • Overgangstraditie: getuigen van de late Neanderthaler?

 • Gidsfossiel Châtelperroniaan: Châtelperronspits

 • Gidsfossiel Szeletiaan: bladvormige spits

Aurignaciaan

Oud – Laat – Paleolithicum

 • Grote verspreiding en uniformiteit

 • In gans Europa (behalve Noord – Europa) en in het Oude Nabije Oosten

 • Geen affiniteiten met oudere Europese tradities

 • Enkel aangetroffen bij homo sapiens sapiens

 • Gidsfossielen: kielschrabbers, boogstekers, assegaaien

Gravettiaan en Périgordiaan

Midden – Laat – Paleolithicum

 • Verspreiding: vanuit centraal Europa naar geheel Europa

 • Gidsfossielen: Gravettespits en Font –Robertspits (brede klingen, met 1 uiteinde aangepunt tot smalle steel)

 • Bâtons de commondements

Solutreaan

Midden – Laat – Paleolithicum

 • Extreem koude fase

 • Enkel in zuid – west – Europa

 • Mooie en fijne steentechnologie: laurierbladspitsen

 • Eerste benen naalden

Magdaleniaan

Recent – Laat – Paleolithicum

Hamburgiaan en Creswelliaan

Recent – Laat – Paleolithicum

 • Hamburgiaan ontwikkelde zich uit het midden – Magdaleniaan

 • Uitgesproken noord – Europese tradities

 • Gidsfossielen: Hamburg – en Havelspits / Creswell – en Cheddarspits

Aziliaan en Federmesser

Finaal – Paleolithicum

 • Debitage gericht op klingen

 • Minder verzorgd dan Magdaleniaan en Hamburgiaan

 • Nieuw spitstype: tjongerspits (federmesser)

Ahrensburgiaan

Finaal – Paleolithicum

 • Voorbode van het Mesolithicum

 • Toenemende microlithisatie

 • Microlieten en steelspitsen

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sesklo - cultuur

Vroeg – Neolithicum

 • Thessalië en Macedonië

 • Nederzettingen op hellingen

 • Gedurende lange tijd bewoond, wat leidde tot tells

 • Huizen zijn rechthoekig tot vierkant, met een megaron

Starcevo, Karanovo of Körös

Vroeg – Neolithicum

 • Balkangebied

 • Verwantschap met Grieks Vroeg – Neolithicum is uitgesproken

 • Vloeren met hout bedekt (Karanovo)

Bandkeramiek

Vroeg – Neolithicum

 • Centraal en West –Europa

 • Sites zijn ingeplant op loessgronden

 • Open dorpen met 3 tot 10 huizen

 • Noodzaak tot regelmatig verhuizen wegens uitputting gronden

 • Typische opbouw van de huizen

Cardium – cultuur

Vroeg –Neolithicum

 • Italië en Sicilië

 • Aardewerk versierd met indrukken van cardium schelpen

 • Open of versterkte nederzettingen

 • Nederzettingen omringd door concentrische gracht(en)

Vinca – cultuur

Midden – Neolithicum

 • Oost – Europa

 • Rechthoekige gebouwen met haarden / ovens

 • Tendens naar versterkingen

 • Evolutie naar meer gestructureerde dorpen die beschermd worden door palissades of grachten

Dimini – cultuur

Midden – Neolithicum

 • Thessalië en Macedonië

 • Opvolger van Sesklo – cultuur

 • Dimini: nederzetting is beschermd door 6 à 7 muren

Tripolje – cultuur

Midden – Neolithicum

 • Oevers van de Zwarte Zee

 • Vertoont uitgesproken middenneolithische kenmerken

 • Op hoogtes of op natuurlijk beschermde plaatsen

 • Beschermen dmv grachten en palissades

 • In nabijheid van rivieren vestigen

Lengyel – cultuur

Midden – Neolithicum

 • Oostenrijk, voormalig Tsjecho – Slowakije, Hongarije en Joegoslavië

 • Meer versterkt dan vroeg – neolithische nederzettingen

 • Op natuurlijke hoogten of rivierterrassen

 • Huizen met trapezoïdaal grondplan

Stichbandkeramik – cultuur

Midden – Neolithicum

Midden- en Noord – Duitsland, Polen

Rössen – cultuur

Midden – Neolithicum

 • Westelijk Duitsland en Benelux

 • Versterkte nederzettingen

 • Huizen met trapezoïdaal grondplan

Cerny – cultuur

Midden – Neolithicum

Frankrijk

Trechterbekercultuur

Midden – Neolithicum

 • Polen, Moravië, Bohemen, Noord – en Oost – Duitsland, Denemarken, Zweden en Noord – Nederland

 • Gronden die voor het eerst in gebruik werden genomen voor landbouw

 • Hiërarchie tussen de nederzettingen

Michelsberg – cultuur

Midden – Neolithicum

 • West – en Zuid – Duitsland, België, Zuid – Nederland

 • Versterkte sites

 • Op plateauranden of vooruitspringende heuvels omgeven door steile flanken of in rivierdalen

 • Gracht, wal of palissade schermt minder beschermde delen af

 • Grachten hebben veel onderbrekingen

Chasseaan – cultuur

Midden – Neolithicum

Centraal – en Noord – Frankrijk

Windmill Hill – cultuur

Midden – Neolithicum

 • (Zuid – ) Oost – Engeland

 • Causewayed enclosures

 • Omringd door één of meerdere, meestal onderbroken grachten

 • Zowel op hoogtes als in valleien

Almeria – cultuur

Midden – Neolithicum

Iberisch schiereiland

A Bocca Quatrata – cultuur en La Lagozza – cultuur

Midden – Neolithicum

Italië

Cortaillod – cultuur

Midden – Neolithicum

 • Zwitserland

 • Nederzettingen op oevers van meren en moerassen

 • Kleine nederzettingen, afgeschermd door een palissade

 • Rechthoekige huizen met vloer van schors of hout

Enkelgrafcultuur

Finaal – Neolithicum

Oost – Frankrijk, Duitsland en Zwitserland

Vlaardingencultuur

Finaal – Neolithicum

Zuid – Nederland

Seine – Oise – Marne cultuur

Finaal – Neolithicum

Noordelijk Frankrijk en Zuidelijk België

Wartbergcultuur, de Horgenercultuur

Finaal – Neolithicum

Centraal en Zuid – Duitsland (mozaïek van kleinere culturen)
Technologie en beschaving in de Prehistorie


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina