Beschrijving interventieDovnload 65.61 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte65.61 Kb.Beweeg-je-Fit Lindenholt

Werkblad beschrijving interventie


Beschrijving interventieDoelgroep

Kinderen van 4-12 jaar overgewicht of obesitas uit de wijk Lindenholt (Nijmegen)Intermediaire doelgroep(en)

Ouders van de kinderen die gaan deelnemen aan een interventieSelectie van doelgroepen
Inclusie:

 • verstoorde energiebalans resulterend in overgewicht

 • ouders gemotiveerd om het kind een leefstijl verandering door te laten maken

Exclusie: • grote motorsiche achterstand (afhankelijk van samenstelling groep)

 • Ernstig storend gedrag dat functioneren in een groep onmogelijk maakt

 • Niet maximaal belastbaar (in overleg met arts)

 • Gebrek aan motivatie van de ouder(s)

Doelgroep wordt geworven door: • Schoolarts

 • School verpleegkundige

 • Huisarts

 • Advertentie

 • Horen van.


Doel:

Hoofddoel
Het herstellen van de energiebalans van het kind.
Subdoelen


 • Sociaal verpleegkundige: in kaart brengen van beperkende factoren: gedragsproblemen, schoolproblemen, thuissituatie/ kind en omgevingsfactoren in kaart brengen die het hoofddoel kunnen verstoren

 • Diëtist: gezond voedingspatroon

 • Fysio:

  • Voldoen aan norm gezond bewegen

  • In een groep leren functioneren met fysieke activiteiten

  • Sociale vaardigheden in een groep

  • Motorische vaardigheden nodig bij participeren op school en bij buiten speel activiteiten en gym

De hieronder genoemde doelstellingen zijn algemene voorbeelden. Het kind en de ouder formuleren eigen doelen. De hulpverlener helpt ouders de doelstellingen zo concreet mogelijk en vooral haalbaar te formuleren.


Doelstellingen ouders

Ouders verbeteren hun kennisniveau en vaardigheden op het gebied van: • Het belang van het verminderen van het overgewicht.

 • De verstoring van de energiebalans en hoe deze te herstellen is.

 • Oorzaken van het overgewicht erkennen, herkennen en voorkomen.

 • Gezonde voeding (geen dieet) en het effect van kopieergedrag.

 • Minimale hoeveelheid lichamelijke beweging en intensiteit daarvan en het effect van kopieergedrag. Kinderen doen niet wat je zegt, maar wat je doet!

 • De effecten van teveel passieve activiteiten, zoals TV kijken en gamen.

 • Het belang van het betrekken van het hele gezin (met name de moeder) bij de veranderingen in voeding en beweging. Pedagogische manier van stimuleren van hun kind om een gezonde leefstijl aan te nemen.


Doelstellingen kinderen

De kinderen mogen, zodra ze dit kunnen, zélf doelstellingen bepalen middels de pictogrammenlijst en doelentabel. • Plezier in bewegen hervinden

 • Eigen sport starten

 • Gewichtshandhaving en daling van de BMI

 • Concrete doelen wat betreft de hoeveelheid (buiten) beweging

 • Concrete doelen opstellen wat betreft het verminderen van inactiviteit

 • Concrete doelen opstellen wat betreft het voedingspatroonAanpak
Opzet van de interventie

 • 6-12 mnd wekelijks sporten

  • 6 maanden 1x per week 1 uur in groepsverband

  • Direct zelf een eigen sport erbij starten.

 • Groepen van 4-7 jaar, 8-12 jaar

 • 2 jaar follow upLocatie en uitvoerders
Uitvoerders:

 • Verwijzend arts

 • Kinderfysiotherapeut

 • Diëtist

 • Sociaal verpleegkundige

 • Een vrijwillig(st)er (bij voorkeur student (kinder) fysiotherapie of CIOS )


Locaties

 • Gezondheidscentrum Lindenholt: gesprekken met ouders, workshops

 • Gymzaal in de wijk: sport

 • Soms aan huis (sociaal verpleegkundige)


Inhoud van de interventie
Intakeperiode:

 • Kinderfysiotherapeut: algemene doelstellingen worden besproken, meetgegevens worden vastgelegd, en de conditie bepaald. Eventueel wordt een sportcoach uit de wijk ingezet.

 • Diëtist: voedingspatroon wordt doorgenomen en er worden adviezen gegeven

 • Sociaal verpleegkundige: brengt in kaart wat de in stand houdende factoren zijn die ten grondslag liggen aan de ongezonde leefstijl. Deze kunnen erg divers zijn, maar liggen vaak op het gebied van sociale, psychologische, pedagogische of soms psychiatrische problematiek.

Afhankelijk van de thuissituatie een huisbezoek

Hierna wordt een plan op maat gemaakt en met de ouders besproken. De principes van de 'motiverende gespreksvoering' worden bij deze gesprekken toegepast.


Behandeltraject:

Het behandeltraject is op maat gemaakt daarom is hiervoor geen vast stramien. • 6 tot 12 maanden sportgroep onder leiding van de kinderfysiotherapeut waarbij weerbaarheidstraining en conditie-, kracht-, coördinatie-, vaardigheidstraining gecombineerd worden. Nooit in een fitnesssetting, altijd in een gymzaal of buiten en vaardigheids/ participatiegericht.

 • De kinderfysiotherapeut ziet kind en ouders/verzorgers elke 3 maanden op controle gedurende een periode van 2,5 jaar.

  • Metingen: BMI, vetpercentage, spiermassa. NL norm gezondbewegen

 • 4 ouder en kind groepsbijeenkomsten over gewone voeding

  • Voor kinderen: Les 1 Groente en Fruit, Les 2 Dranken

  • Voor ouders: Les 1 uitleg gezonde voeding en zaken waar ouders tegenaan lopen, Les 2: productgroepen dranken en tussendoortjes.

  • Voor geïnteresseerde ouders kan op een centrale locatie de facultatieve bijeenkomst georganiseerd worden over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen ‘pesten’, ‘slechte eters’ en ‘snoepers’.

 • Minimaal 3 individuele bijeenkomsten van de diëtist met kind en ouders/verzorgers (naar behoefte meer)

  • Behandeling volgens het 'diëtistisch consult', uitgaande van richtlijnen goede voeding.

 • De sociaal verpleegkundige ziet kind en ouders/verzorgers zo nodig enkele keren (totaal 1-3 keer) om e.e.a. goed in kaart te brengen en zoekt praktische wijkgerichte oplossingen voor de in stand houdende factoren, zoals pesten op school, of pedagogische ondersteuning van de ouders.


Voorlichting op maat

 • Met behulp van MI een plan opstellen wat bij ouders en kind past.

 • Sociaal verpleegkundige en diëtisten stoppen wanneer nodig

 • Voorlichting op maat: geen standaard boekwerken, advies op maat.

 • Groepsbijeenkomsten worden flexibel ingevuld: wat is nodig voor deze doelgroep.Ontwikkelgeschiedenis/Betrokkenheid doelgroep
Doelgroep was niet betrokken bij de ontwikkeling.

Een schoolarts en de kinderfysiotherapeut hebben het programma ontwikkeld in 2006:

Na contact met de gemeente heeft het programma verder vorm gekregen. Programma ontwikkeld op basis van geldende literatuur.

UitvoeringMaterialen

Welke materialen zijn beschikbaar voor de uitvoering, werving en evaluatie van de interventie?
 • Draaiboek

 • Communicatieplan

 • Evaluatieverslag

 • Folder / brochure

 • Handleiding

 • Gymzaal met benodigd materiaal

 • Betrouwbare weegschaal

 • Activiteitendagboek

 • Conditietest: shuttle run

 • Stopwatch


Type organisatie

GGD in samenwerking met diëtiste en Fysiotherapeut of PMT.


Opleiding en competenties

Kennis van motiverende gespreksvoeringKwaliteitsbewaking


 • Literatuur wordt bijgehouden

  • Iedere 2 jaar kleine aanpassingen in handboek/programma

  • Eens in de zoveel tijd grote veranderingen (geen vaste momenten).

 • Eens in de zoveel tijd gaan de verschillende disciplines bij elkaar zitten evalueren (geen vaste momenten).Randvoorwaarden

Wat zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de interventie?


Goede multidisciplinaire samenwerking

 • Elkaar blijven opzoeken

 • Elkaar alles doorgeven.

 • Elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen ouder en kindKosten
€ 13.713,50 uitgaande van 20 kinderen per jaar
Gefinancierd door:

 • Eigen instellingsmiddelen

 • Gemeenten

 • Zorgverzekeraar (VGZ)

 • GGD Gelderland Zuid

 • € 25,- eigen bijdrageEvaluatie van praktijkervaringen

Lange termijn effect is nog niet bekend. AMPHI studie loopt per 1-9-2014
 1. Aangehaalde literatuur 1. Speiser, P.W., Rudolf, M.C., Anhalt, H., et al. (2005). Obesity consequences working group. Childhood obesity. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 90, 1871-1887.
 1. Ferreira, I., Van der Horst, K., Wendel-Vos, W., Kremers, S., van Lenthe, F.J., & Brug J. (2007). Environmental correlations of physical activity in youth, a review and update. 8(2), 129-54.
 1. Vries, S.L., Bakker, I., Overbeek, K. van, Boer, N.D., Hopman-Rock, M.(2005). Kinderen in prioriteitswijken: lichamelijke (in)activiteit en overgewicht. TNO kwaliteit van leven. ISBN: 90-5986-165-5.
 1. Campbell, M.W.C., Williams, J., Hampton, A., Wake, M. (2006). Maternal concern and perceptions of overweight in Australian preschool-aged children. Medical Journal of Australia, 184(6), 274- 277.
 1. Fredriks, A.M., Buuren, S. van, Hirashing, R. A. Wit, J.M., Verloove-van Horick, S.P.(2001). Toegenomen prevalentie van overgewicht en obesitas bij Nederlandse kinderen en signalering daarvan, aan de hand van internationale normen en nieuwe referentiewaarden. Nederlands Tijdschrift Geneeskunde, 145(27), 1303- 08.
 1. Zelissen, P.M.J., Mathus-Vliegen, E.M.G. (2004). Behandeling van overgewicht bij volwassenen: Voorstel voor een richtlijn. Nederlands tijdschrift Geneeskunde; 148, 2060-2066.
 1. Hurk, K. van den, (2007). Prevalentie overgewicht en obesitas bij jeugdigen 4-15 jaar in de periode 2002-2004, TNO rapport 2006. ISBN-10: 90-5986-190-6.
 1. Fredriks, A.M., Buuren, S. van, Hirashing, R.A., Wit, J.M., Verloove-van Horick, S.P. (2001). Quetelet- Index (Body mass index) bij jongeren in 1997 vergeleken met nieuwe groeidiagrammen voor de signalering van overgewicht en obesitas. Nederlands Tijdschrift Geneeskunde, 145(27),1296-1303.
 1. Barlow, S.E., Dietz, W.H. (1998). Obesity Evaluation and treatment: Expert committee recommendations. Pediatrics, 102, 29.
 1. Renders, C.M., Seidell, J.C., Mechelen, W. van, Hirasing R.A. (2004). Overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescenten en preventieve maatregelen. Nederlands tijdschrift Geneeskunde, 148(42).
 1. Must, A., Strauss, R.S. (1999). Risks and consequences of childhood and adolescent obesity. International Journal of Obesity, 23(2), 2-11.
 1. Wabitsch, M.(2000). Overweight and obesity in European children and adolescents, causes and consequences, treatment and prevention. European Journal of Pediatrics, 159(13), 5-7.
 1. Summerbell, C.D., Waters, E., Edmunds, L.D., Kelly, S., Brown, T., Campbell, K.J. (2005). Interventions for preventing obesity in children. Cochrane Database of Systematic Reviews, 20(3), 1-70.
 1. Whitaker, R.C., Wright, J.A., Pepe, S., Seidel, K.D., Dietz, W.H. (1997). Predicting obesity in young adulthood from childhood and parental obesity. New England Medical Journal, 337:869-73
 1. Ahmad, R., Emmett, P.M., Cowin, I.S., Reilly, J.J. (2000). Factors associated with Early adiposity rebound, Pediatrics,.105 (5), 1115-1118.
 1. Silverman, B.L., Landsberg, L., Metzger, B.E. (1993). Fetal hyperinsulinism in offspring of diabetic mothers: association with the subsequent development of childhood obesity. Annals of the New York Academy of Sciences, 699, 36-45.
 1. Johnson, S.L., Birch, L.L (1994). Parents' and childrens' adiposity and eating style. Pediatrics 94, 653-661.
 1. Rossum, C.T.M. van, Buchner, F.L., Hoekstra, J. (2005). Kwantificering van de gezondheidseffecten van borstvoeding; Literatuur overzicht en modelsimulatie. RIVM-rapport nr.350040001.
 1. Teheri, S. (2006). The link between short sleep duration and obesity: we should recommend more sleep to prevent obesity. BMJ and Royal College of Pediatrics and Child Health, 91(11), 881-884.
 1. Moore, L.L., , a, Di Gao, D.a, Bradlee, M.L.,a Cupples, L.A, aSundarajan- Ramamurti, A.,a Proctor, M.H.a, Hood, M.Y., aSinger, M.R., aEllison, R.C. (2003). Does early physical activity predict body fat change throughout childhood?aa Preventive Medicine and Epidemiology, 37(1), 10-7.
 1. Reilly, J., Armstrong, J., Dorosty, A.R., Emmett, P.M., Ness, A., Rogers, I., Steer, C., Sherriff, A.(2005). Early life risk factors of obesity in childhood, cohort study. British Medical Journal, 330, 1357.
 1. Groen, M., Akker, E. van den, Spijker, A. van `t, Pot, D.J., Trijsburg, W. (2005). Gunstige korte termijn effecten van een multidisciplinaire gedragstherapeutische groepsbehandeling voor kinderen met overgewicht of obesitas. Nederlands Tijdschrift Geneeskunde, 149(20).
 1. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (2007) Concept richtlijn obesitas bij kinderen en volwassenen, medisch wetenschappelijke raad van het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg, (2007). ISBN 978-90-8523-184-4.
 1. Nemet, D., Barkan, S., Epstein, Y., Friedland, O., Kowen, G., Eliakim, A. (2005) Short- and long-term beneficial effects of a combined dietary- behavioural- physical activity intervention for the treatment of childhood obesity. Journal of Pediatrics, 155(4).
 1. Baranowski, T. (2004). Obesity prevention in children, physical activity and nutrition; Nutrition, 20(7-8),704-708.
 1. Klesges, R.C., Shelton, M.L., Klesges, L.M. (1993). Effects of television on metabolic rate: potential implications for childhood obesity. Pediatrics, 91(2), 281-6.
 1. Dietz, W.H., Gortmaker, S.L. (1985). Do we fatten our children at the televisionset? Obesity and television viewing in children and adolescents. Pediatrics, 75(5), 807-812.
 1. Epstein, L.H., Myers, M.D., Raynor, H.A., Saelens, B.E.(1998). Treatment of pediatric obesity. Pediatrics, 101, 554-70.
 1. Dennison, B.A., Erb, T.A., Jenkins, P.L. (2002). Television viewing and television in the bedroom associated with overweight risk among low income preschool children. Pediatrics, 6, 1028-1035.
 1. Epstein, L.H., Wing, R.R., Koeske, R., Ossip, D.J., Beck, S.A. (1982). Comparison of lifestyle change and programmed aerobic exercise on weight changes in obese children. Behavioral Therapy, 13, 651-665.
 1. Arenz, S., Ruckerl, R., Koletzko, B., von Kries, R. (2004). Breastfeeding and childhood obesity a systematic review. International Journal of Obesity and Related Metabolic Dysorders, 28(10 ), 1247-56.
 1. Ludwig, D.S., Peterson, K.E., Gortmaker, S.L. (2001). Relation between consumption of sugar sweetened drinks and childhood obesity. A prospective observation analysis. Lancet: 357, 505-8.
 1. Muller, M.J., Koertzinger, F., Most, M., Langnose, K., Grund, A., et al. (1999). Physical activity and diet in 5-7 year old children. Public Health Nutrition, 2(3A), 443-4.
 1. Cho, S., Dietrich, M., Brown, C.J., Clarc, C.A., Block, G. (2003). The effects of breakfast type on total daily energy intake and BMI: Results from the third national health and nutrition examination survey; Journal of American College Nutrition, 22(4), 296-302.
 1. Epstein, L.H., Valosky, A.M., Vara, L.S. (1995). Effects of decreasing sedentary behaviour and increasing activity on weight change in obese children. Health Psychology,14, 109-115.
 1. Brownell, K.D., Kelman, S.H., Stunkard, A.J. (1983). Treatment of obese children with and without their mothers: changes in weight and blood pressure. Pediatrics, 71, 515-523.
 1. Isrel, A.C., Stolmaker, L., Adrian, C. (1985). The effects of training parents in general child management skills on a behavioural weight loss program for children. Behavioral Therapy; 16,169-180.
 1. Bulk-Bunschoten, A.M.W., Renders, C.M., Leerdam, F.J.M. van & Hirasing, R.A. (2005). Overbruggingsplan voor kinderen met overgewicht: methode voor individuele en primaire en secundaire preventie in de jeugdgezondheidszorg. Amsterdam: VUmc.
 1. Reilly, J.J., Wilsen, J., Durnin, J.V. (1995). Determination of Body Composition from skinfold thickness: a validation study. Archives of Disease in Childhood, 73(4), 305-310.
 1. Bass, J.L., Bahatia, A., Boas, E., Sansary, J., Rauch, D.(2006). Validation of a body mass index nomogram for children as an obesity screening tool in young children, Clinical Pediatrics, 45(8), 718-24.
 1. Takken T. (2007) Inspanningstests. Elsevier Gezondheidszorg. ISBN: 9789035229617
 1. Payne, V.G., Morrow, J.R.J. (1993). Exercise and VO2max in children: a meta-analysis. Research Quarterly for exercise and sports; 64(3), 305-13.
 1. Rowland, T.W. (1990). Exercise and children`s health. Champaign, III ,USA: Human Kinetics Publishers.
 1. Rowland, T.W., Boyajian, A. (1995). Aerobic response to endurance exercise training in children. Pediatrics, 96, 654-8.
 1. Guy, J.A., Micheli, L.J. (2001). Strength training for children and adolescents. Journal of the American Academy of Orthopedic Surgery, 9, 29-36.
 1. Bulk-Bunschoten, A.M.W., Renders, C.M., Leerdam, F.J.M. van, & Hirasing, R.A. (2004). Signaleringsprotocol overgewicht in de Jeugdgezondheidszorg. Amsterdam: VUmc.
 1. Goris, A.H., Westerterp, K.R. (2008). Physical activity, fat intake and body fat. Physiology & Behavior, 94(2), 164-168.
 1. Spikmans, F., Aarsen, C. (2005). Naar vraaggestuurde dieetzorg. Motivational Interviewing. Eindrapport. Den Haag: Voedingscentrum, ZonMW.
 1. Schönbeck, Y., Talma, T., Dommelen, P., van, Bakker, B., Buitendijk, S.E., Hirasing, R.A., et al. (2012). Increase in Prevalence of Overweight in Dutch Children and Adolescents: A Comparison of Nationwide Growth Studies in 1980, 1997 and 2009. PLoS ONE; (6): e27608.
 1. Braet, C., Van Winckel, M. (2001). Behandelingsstrategieën bij kinderen met

overgewicht. Bohn Stafleu Van Loghum: Diegem.
51. TELFORD, R. D.; CUNNINGHAM, R. B.; ABHAYARATNA, W. P. Temporal divergence of percent body fat and body mass index in pre‐teenage children: the LOOK longitudinal study. Pediatric Obesity, 2013.Telford, R. D., Cunningham, R. B., Abhayaratna, W. P. (2013). Temporal divergence of percent body fat and body mass index in pre-teenage children: the LOOK longitudinal study. Pediatric Obesity. doi: 10.1111/j.2047-6310.2013.00194.x

Telford, R. D., Cunningham, R. B., & Abhayaratna, W. P. (2013). Temporal divergence of percent body fat and body mass index in pre‐teenage children: the LOOK longitudinal study. Pediatric Obesity.


52. Forsum, E., Flinke Carlsson, E., Henriksson, H., Henriksson, P. and Löf, Marie. "Total Body Fat Content versus BMI in 4-Year-Old Healthy Swedish Children." Journal of obesity 2013 (2013).

Löf, M., (2013). Total Body Fat Content versus BMI in 4 year-old healthy Swedish children. Journal of Obesity, (2013), Article ID 206715.
Maart 2013, versie 1.0
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina