Beschrijving normale asDovnload 11.13 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte11.13 Kb.
BESCHRIJVING NORMALE AS
Criteria

Dit alles omdat het niet om de absolute maximale snelheid gaat maar vooral om de doorstroming, veiligheid en een zo gering mogelijke aantasting van het leefmileu.

Deelgebied Noord
GrienLinks kiest voor een aansluiting vanuit Dokkum over het bestaande tracé, dit in tegenstelling tot het Voorkeurstracé waarbij gekozen is om Dokkum oostelijk te ontsluiten. Oostelijk ontsluiten is niet logisch omdat het verkeer vanuit Dokkum zuidelijk (Drachten) dan wel zuidwestelijk (Leeuwarden)gericht is. Veel mensen zullen dus eerst naar de oostelijke ontsluiting moeten rijden. Het mag verwacht worden dat mensen dit niet zullen doen. Velen zullen de kortste route kiezen en dus in plaats van de nieuwe weg blijven kiezen voor de bestaande route richting Damwoude (richting Drachten) dan wel via de Trynwalden blijven gaan (richting Leeuwarden). Het door het Voorkeurstracé voorgestane bundelingseffect (alle verkeer naar de nieuwe weg) wordt niet gehaald.

In het deelgebied Noord en dan vooral in/en rond Damwoude en Broeksterwoude deden zich in relatie tot de rest van Fryslan meer (letsel)ongevallen voor. In 2000/2001 zijn echter verkeersmaatregelen getroffen waardoor het aantal (letsel)ongevallen significant is verminderd. Op het gebied van veiligheid is dus al veel gedaan en de veiligheid rechtvaardigt niet de aanleg van een rondweg om Damwoude.


Naast de bestaande doorgaande weg door Damwoude wordt waar dat qua ruimte mogelijk is een parallelweg aangelegd voor het langzame verkeer.
Van Damwoude tot voorbij de Valom wordt naast de bestaande doorgaande weg een parallelweg aangelegd voor het langzame verkeer. Bij de afslag Broeksterwoude komt een (turbo) rotonde. De knik(/bocht) in de weg tussen Broeksterwoude en de Valom wordt glad getrokken. Het kruisend (toeristisch) fietsverkeer bij de Valom gaat onder de brug (dus naast het water) door (voorbeeld: Potmarge brug in Leeuwarden bij gebouw Leeuwarder Courant).
De turborotonde bij de Boppewei blijft bestaan.
Deelgebied Midden
Veenwouden: Vanuit de richting Dokkum wordt net voor het huidige bord bebouwde kom een rotonde aangelegd met aansluitingen voor Veenwouden en voor de richting Quatrebras. Dit laatste verkeer gaat richting spoorlijn, dus vanuit de richting Dokkum voor het station langs onder het spoor (tunnel) door. Dan gaat het tracé over het bedrijventerrein, waar nu een sloperij is gevestigd. De Zwette gaat onder het tracé door en vervolgens wordt het tracé voorbij de meubelboerderij aangesloten op het bestaande tracé. Hier komt geen (auto) verbinding met Veenwouden/Veenwoudsterwal. Het gebied rond het station in Veenwouden wordt veel ruimer van opzet (transferium) zodat de overstap van auto/fiets/bus naar trein zeer gemakkelijk wordt.
Quatrebras is een drukke kruising. Op de huidige plek komt een ongelijkvloerse kruising en daar bovenop een rotonde.
Hurdegaryp: of een korte rondweg of bestaand tracé, in ieder geval komt er een tunnel onder het spoor door.

Korte rondweg: vanuit Quatrebras gezien wordt even na de afslag Foksegatten maar ruim voor Bennemastate de weg richting spoorlijn afgebogen en gaat onder de spoorlijn door en gaat dan parallel aan de spoorlijn naar de aansluiting op het bestaande tracé ter plaatse van de huidige spoorwegovergang.

Bestaand tracé: bij uitbreiding It Sud rotonde, ook rotonde in plaats van huidige verkeerslichtkruising, bij deze kruising ook een fiets/voetgangerstunnel. Naast het gehele bestaande tracé komt een parallelweg voor langzaam verkeer. Onder het spoor door op huidige plek van de spoorwegovergang.

In de afweging van een keus tussen korte rondweg of bestaand trace speelt een belangrijke rol dat door een rondweg groen wordt opgeofferd, maar ook dat er veel meer (ruimte) mogelijkheden ontstaan voor goede voorzieningen voor het combineren van treinverkeer met auto/ fiets/busvervoer (transferium).


De route vanuit Dokkum door de Trynwalden wordt sterk afgewaardeerd.
Deelgebied Zuid
Burgum kent nu vier kruisingen met verkeerslichten en één kruising met een vrij drukke route van/naar Hurdegaryp (Zomerweg). Om de doorstroming te verbeteren moet er in Burgum wel wat gebeuren, waarbij de veiligheid gewaarborgd is.

De aansluitingen met de Zomerweg vervallen, de Zomerweg gaat door middel van een fietstunnel onder de weg door. Verkeer van/uit Hurdegaryp wordt via het bedrijventerrein Elingsloane op de bestaande weg aangesloten (de kruising bij de Karwei), dit wordt een (turbo)rotonde.

De volgende kruising (bij de Esso) wordt een ongelijkvloerse kruising met een duidelijk gescheiden fietsroute dit in verband met het zeer drukke fietsverkeer tussen Burgum-West en Oost.

De kruising met de Hillemaweg vervalt, geen af- en opritten meer. Alleen voor fietsverkeer is er door middel van een tunnel een verbinding tussen Burgum-West en Oost.

De kruising bij het gemeente huis is een drukke kruising met naast het doorgaande verkeer vooral veel verkeer van/naar het (winkel)centrum van Burgum. Deze kruising verandert in een turborotonde waarbij ruim aandacht wordt besteed aan deze verkeersstromen.

In verband met de opwaardering van het Prinses Margrietkanaal dient de brug te worden verhoogd dan wel dient er een aquaduct te komen. Een aquaduct zal op of nabij de huidige brug niet eenvoudig te realiseren zijn. Er is niets mis met een hogere brug die iets meer zuidelijk wordt aangelegd (dus enige verlegging van het PM kanaal, wat ook in de plannen van het Voorkeurstracé al de bedoeling was). Het beweegbare deel van de brug bevindt zich nu nog aan de Burgumer kant, voorgesteld wordt om deze aan de Sumarder kant aan te leggen. Dit alles in verband met de hellingshoek van/naar de kruising bij het gemeentehuis. Alleen aan de oostkant van de brug wordt een fietspad aangelegd. Dit fietspad is duidelijk (zowel objectief als subjectief veilig) gescheiden van de autorijbaan.


Kruising Sumar/Garyp wordt ongelijkvloers. Rondweg Garyp wordt niet aangelegd, de bestaande route langs Garyp wordt onaantrekkelijk gemaakt voor verkeer van/naar Leeuwarden.
Naast het traject kruising Sumar/Garyp tot Nijegeasterhoeke wordt een parallelweg aangelegd voor lokaal verkeer (dit is ook het geval bij het aangepaste voorstel van het Voorkeurstracé). Het fietsverkeer wordt hier weer van gescheiden. Bij Sumarreheide komt een fietstunnel (belangrijke toeristische route)De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina