Beschrijving van de stukken Titel: Denk aan me, dan ben ik weer bij jeDovnload 27.3 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte27.3 Kb.
Nije Fryske Toanielteksten – Nieuwe Friese Toneelteksten

Presentatie in De Bidler, Wergea op 31 mei 2012


Beschrijving van de stukken

Titel: Denk aan me, dan ben ik weer bij je

Schrijver: Jan Calsbeek en Karin Idzenga

Soort stuk: seniorentoneel

Lengte: Eenakter van ong. 20 minuten

Aantal pers.: 2 (1 man en 1 vrouw)

Inhoud:

Een oudere vrouw zit gespannen bij een glaasje wijn en mist haar overleden man. Die antwoordt in haar gedachten. Ze voeren een gesprek over ander bewoners in het verzorgingstehuis, over dat ze het moeilijk heeft. In de situatie die ze beleeft speelt de (overleden) man steeds een andere bewoner. Tussendoor geeft hij commentaar op haar medebewoners en op haar zelf. Op een speelse manier probeert hij haar te ondersteunen.

Titel: Drift

Schrijver: Marit de Weerd

Soort stuk: Jongerentoneel. Collage van 7 scènes over seksualiteit

Lengte: korte, avondvullende voorstelling. De scènes kunnen ook afzonderlijk gespeeld worden

Aantal personages: 6 tot 14

Inhoud:


'Eerste Keer': Onzekere, maar dwingende moeder houdt dochter tegen die naar de disko wil om haar te waarchuwen tegen mannen. Dat pakt verkeerd uit.

'Wild': Twee vrienden scheppen op over meisjes versieren. De jongen met de grootste mond heeft echter achter het net gevist, terwijl zijn 'stille' vriend wel een jaloersmakende, wilde nacht heeft mee gemaakt, maar eigenlijk op een ander valt.

'Vrije avond': Een ouder stil zit onverwacht een avondje met elkaar op de bank. Vrijen voelt als een verplichting, dus het wil niet meer. Tot slot reageren ze bijna opgelucht.

'Girltalk': twee meiden praten over jongens. De een is super populair bij de jongens. De ander is net afgewezen. Ze wil weten 'wat voor cijfer' haar populaire vriendin haar geeft. Dat loopt gierend uit de hand.

'Stuk': Lydia, een jonge vrouw, wil haar nieuwe vriend verassen, maar hij is niet thuis. Ze vindt een brief die hij geschreven heeft naar zijn onlangs aan kanker overleden vrouw en waarin hij probeert uit te leggen dat Lydia zijn nieuwe geliefde is. Als hij thuis komt laat ze zich met de nodige schroom door hem verleiden.

'Privacy': Moeder wil haar huiswerk makende dochter uithoren over haar en haar vriendje. Dochter Sanne is daar eigenlijk niet van gediend en vindt het 'privé'. De moeder kan dat niet verkroppen en stuurt haar dochter uiteindelijk weg.

'Maagd': Alleen in het huis van haar ouders bereidt Manon haar vriendje Jasper een bijzondere ontvangst. Vanavond moet het er maar eens van komen. Maar de geplande, feestelijke ontmaagding loopt uit op een – eigenlijk wel vrolijke – mislukking.

Titel: In Bern foar in bern

Schrijver: Foppe Veldstra

Soort stuk: In swart mearke (gjin bernestik)

Lengte: avondvullend

Aantal pers. Ong. 15

Inhoud:

De dochter van een arme man laat zich verleiden door een prins die niet wil deugen. Als ze zwanger wordt schakelt hij een heks in die ervoor zorgt dat het kindje niet geboren wordt. Als deprins koning wordt en trouwt besluit het meisje wraak te nemen. Ze wordt zelfs heks en dwingt de koning en de koningin om hun kind aan haar af te staan.

Titel: Water

Schrijver: Sander Kalsbeek

Soort stuk: drama

Lengte: ong. 4 à 5 kwartier

Aantal pers.: 6

Inhoud:

Een jonge schilder wordt geplaagd door schuldgevoel: door te hard rijden is zijn vriendin verdronken. Ontmoetingen met haar vader, een avontuur met zijn vriend en zelfs de geestverschijning van het gestorven meisje kan hem er niet overheen zetten. Voorzichtig ontstaat er enige toenadering met een nieuw meisje in zijn leven: Berber.Titel: De lytse kannibaal

Schrijver: Elmar Kuiper

Soort stuk: Tragi-komeedzje (licht absurdistisch, psychologisch toneel)

Lengte: (bijna) avondvullend, drie bedrijven

Aantal pers.: 10 (5 mannen, 52 vrouwen)

Inhoud:


'De lytse kannibaal' is de bijnaam van Sjoerd Lautenbach, een wielrenner die het net niet tot prof heeft geschopt. Hij heeft een moeizame verhouding met zijn tweelingbroer Jehannes, een extravagante sportschoolhouder die eigenlijk mede verantwoordelijk is voor het mislukken van de carrière van zijn broer en die er ook nog eens met Sjoerds jeugdliefde Sjoukje van door is. Vlak voor de bruiloft van Jehannes en Sjoukje verschijnt Anastasia, een voormalige rondemiss en oude flam van Jehannes, die een pijnliijk boekje open doet.

Titel: De Fisk

Schrijver: Jetze de Vries

Soort stuk: Muziektheaterstuk (licht absurdistisch)

Lengte: ong, 5 à 6 kwartier

Aantal pers.: 5

Inhoud:

Een jonge journalist besluit tegen de zin van zijn moeder zijn vader op te zoeken die nooit wat van zich heeft laten horen. Als succesvolle popmuziek is deze na jaren uit het buitenland terug gekeerd. Hij heeft een moeizame verhouding met zijn tweelingbroer, een mislukt kunstschilder die last heeft van surrealistische dromen en die nog steeds rouwt om het verlies van zijn 'ideale vrouw'. Tijdens het interview confronteert de jonge journalist de muzikant met zijn vermeend vaderschap, maar dan blijkt – wat het publiek al eerder had ontdekt – dat niet de muzikant maar de kunstschilder de man is met wie zijn moeder destijds het bed deelde.Titel: So happy together (frysktalich)

Schrijver: Eelco Venema

Soort stuk: lichtvoetig en licht-absurdistisch relatiedrama

Lengte: ong. anderhalf uur

Aantal pers.: 3

Inhoud:


In korte flitsende scènes zien we een jonge 'vechtrelatie', die zich grotendeels in de keuken afspeelt.

Titel: De Ontbinding

Schrijver: Hein de Jong

Soort stuk: realistisch drama

Lengte: ong. anderhalf uur.

Aantal pers.: 5

Inhoud:

Een dominante schoonheidsspecialiste krijgt te horen dat ze kanker heeft en niet lang meer te leven. Het idee van lichamelijk verval vindt ze onverdraaglijk en tegen de wens van haar dochter en haar (tweede) man pleegt ze euthanasie. Vooral haar dochter staat hier ambivalent tegen over: aan de ene kant is ze afhankelijk van haar moeder, aan de andere kant heeft ze nu eindelijk de ruimte. Meteen na de begrafenis laat ze zich inpalmen door de chauffeur van de lijkauto, met wie ze naar het buitenland wil. Als ze haar erfdeel opeist is haar manke stiefvader bang dat hij zijn huis kwijtraakt en hij bedenkt een plannetje om de chauffeur zwart te maken. Dat lukt gedeeltelijk, maar de makkelijk beïnvloedbare dochter krijgt spijt en uiteindelijk belandt ook de stiefvader in het gevang. De dochter gaat er tenslotte vandoor met een foute notaris.Titel: Werom

Schrijver: Freddie Reijenga

Soort stuk relatiedrama

Lengte: half uurtje

Aantal pers.: 3 (2 v.. 1m.)

Inhoud:


Vrouw die een scheiding ligt wil een handtekening van haar man. Voor het zover is zien we in herinneringen en flashbacks hoe het zo gekomen is. En wat de rol was van de buurvrouw bij de uiteindelijke mislukking van de relatie.

Titel: We noemen hem Eduardo

Schrijver: Romke-Jan Prins

Soort stuk: drama ('road movie')

Lengte: 5 à 6 kwartier

Aantal pers. 6 (sommige personages kunnen gedubbeld worden)

Inhoud:

'We noemen hem Eduardo' is een soort 'road movie' op het toneel en eigenlijk ook een soort 'coming out'. Een jonge man gaat op reis, op zoek naar een droombeeld. Hij ontmoet een wilde meid, die hem wel wil vergezellen, maar ook zo haar eigen dromen na jaagt. Absurde ontmoetingen met o.a. Een treinconducteur en een vrachtwagenchauffeur helpen hen verder op weg. Vlak voor hij zijn doel bereikt heeft haakt zijn metgezellin af.Titel: 'What's a woman'

Schrijver: Akky van der Veer

Soort stuk: komedie, relatiedrama

Lengte: kort stuk, in 3 scènes

Aantal pers.: 4

Inhoud:


Twee zingende zusjes in de kleedkamer, na de generale. De populaire lead-zangeres verklaart dat ze een verhouding met hun manager is begonnen, maar haar oudere, minder succesvolle zus vindt dat een kwalijke zaak. De jongste is een jaloers op het stabiele huwelijksgeluk van de oudste zus en wil de liefde ook wel eens proeven, dus ze zet door. In een nachtelijke bed-scène blijkt de leugenachtige manager te zijn opgespoord door zijn vrouw. Woest weigert de jongere zus, vlak voor de voorstelling, om op te treden. Als ze begint te hyperventilleren schiet een eerder afgewezen, 'saaie' minnaar de helpende hand.

Titel: Mei sturt en earen

Schrijver: Akky van der Veer

Soort stuk: kluchtige eenakter

Lengte: eenakter in 4 korte scènes, afgewisseld met korte monologen

Aantal pers.: 6 à 7

Inhoud:

Huisvrouw heeft het te kwaad met haar puberende kinderen. Als haar verwensingen werkelijkheid lijken te worden, schrikt ze zich rot: ze krijgt een staart en later zelfs puntige konijnenoren. Maar de dokter ziet niets en ook haar man en kinderen niet. Alleen de hond schijnt het op te merken. Èn haar moeder ziet het. Ze raadt haar dochter aan een dierenarts te bezoeken.Overige stukken
Titel: De Susters

Schrijver: Aggie van der Meer

Soort stuk: eenakter

Aantal pers.: 3

Inhoud:

Twa froulju, Clara en Freda, susters, wenje by elkoar. It libben is, oant dan ta, net hielendal sûnder rimpels oan har foarby gien, mar hat net brocht wat se der fan ferwachte hienen. Clara hat in relaasje hân mei in troude man, Onno, dy’t letter Freda in skoft mei syn sjarmes gelokkich makke hat. Dizze affêre, dy’t foaral Clara ferbittere en wraaksuchtich makke hat, is mei de grûn foar de haat yn de haat/ leafde ferhâlding tusken de froulju. Sa njonkelytsen fernimt Clara dat Freda har geheimen hat. Uteinlik docht bliken dat se Onno wer moetet, al is de situaasje gâns feroare. It feit dat er wyls skieden is, seit net de hoop op nij gelok ta: de man hat in sykte ûnder de lea en hat as man it measte net mear te bieden. As Clara op ‘e hichte brocht is, set dy in hiel plan op priemmen: se krijt it klear dat Onno by har yn ‘e hûs komt. Se meitsje der in mearke fan: moai en wreed as mearkes wêze kinne. Clara wol yn it foarste plak har gram helje mar har ek ferwissigje fan it genot dat de man noch te bieden hat. Uteinlik sille de susters Onno partsje neidat him dúdlik makke is dat him syn âlde skuld ferjûn wurdt as hy him skikt nei har winsken. Dat pakt in bytsje oars út.NB Uitgegeven door de Stuft

Titel: Memke boartsje

Schrijver: Freddie Reijnga

Soort stuk:

Lengte: eenakter

Aantal pers.: 4

Inhoud: ?

Titels: It Libben Sels

Schrijver: Hans Brans

Soort stuk: collage, komisch en ernstik

Lengte: avondvullend

Aantal pers.: ong. 12

Inhoud:

Een rumoerig 'klasje' van jongeren en ouderen krijgt 'levenslessen' van een franterige leraar. De drie lessen over de hoogepunten van het leven – geboren worden, liefde en sterven – worden afgewisseld met een reeks korte, meestal kluchtige scènes, monologen en sketches, met onderwerpen zoals: soorten van bevallingen, de eerste zoen, een treurig verlies, tramalant bij een begrafenis, enzovoort. De scènes kunnen naar believen worden aangevuld of vervangen door eigen materiaal.NB Nederlands en Fries, maar de Friese versie is op dit moment nog niet beschikbaar.

Titel: De Bugatti Konneksje

Schrijver: Hans Brans

Soort stuk: een filosofische klucht (à la Monty Python)

Lengte: (bijna) avondvullend

Aantal pers.: 6

Inhoud:

Aan de rand van een afgrond wordt een kuuroord gerund door twee broers, die daar niet vrijwillig lijken te zitten. Ze voelen zich de gevangen van de vorige eigenaar, een mysterieuze heer Visser. Ondertussen heeft de gedienstige kelner/therapeut Charles de touwtjes feitelijk in handen.Zo bereidt hij een hulpeloos echtpaar, dat arriveert in een gestolen Bugatti, een bizarre ontvangst, die therapeutisch bedoeld. Terwijl de gasten zich mensonterende diëten laten voorschrijven, dringen kwesties als 'de vrije wil' en 'bestaat het toeval?' zich even onontkoombaar als hilarisch aan hen op. Dan proberen de broers aan hun lot te ontsnappen in de gestolen Bugatti. Hoewel Charles ze betrapt mogen ze toch vertrekken en wordt het echtpaar gepromoveerd tot nieuwe beheerder. Dan arriveert een gangster die – in opdracht van meneer Visser – op zoek is naar de Bugatti. Als de broers, na een rondje om de wereld, ongewild komen aangesneld in de fameuze raceauto, stelt de gangster zijn geweer op. Maar de kogel, die niet kon missen, volgt een merkwaardige baan en treft de gangster zelf. Het zou zomaar kunnen dat de broers hun vrijheid hervonden hebben..

NB De tekst is in het Fries en het Nederlands beschikbaar.

Titel: Terug in de kast

Schrijver: Hans van der Eemst

Soort stuk: kluchtige eenaker

Lengte: ong. 3 à 4 kwartier

Aantal pers.: 5

Inhoud:


Voor de lift ontmoet een nieuwe bewoner van het verzorgingstehuis een nieuwsgierige bewoonster. De man stelt de jongere man die zijn spullen naar binnen draagt voor als zijn verhuizer. Als de bewoonster weg is reageert de jongere man boos: hij vindt dat zijn vriend gewoon moet zeggen, dat hij een relatie heeft. Maar ook tegen de directrice durft hij dat niet en tegen haar zegt hij dat de vriend zijn zoon is. Meer verwikkelingen volgen als de bingoavond niet door blijkt te gaan, er een inspecteur op komst is, en de jonge vriend uit wraak zijn oudere metgezel tot dansinstructeur benoemd. Na een dansje komt alles toch nog op zijn pootjes terecht.

NB Dit stuk wordt momenteel gespeeld in opdracht van de Stichting Manus Branding.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina