Beschrijving Wandeling 25 km Midden-Delfland Dag 20 juni 2015Dovnload 12.7 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte12.7 Kb.Beschrijving Wandeling 25 km Midden-Delfland Dag 20 juni 2015

De wandeling is een activiteit van de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert (zie www.vockestaert.nl) en is ook dit jaar in samenwerking met de Midden-Delfland vereniging tot stand gekomen. Wandelen in Midden-Delfland betekent wandelen langs asfaltpaden (die paden zijn vaak ook in gebruik bij fietsers en soms zelfs bij auto’s: dus oppassen!) en over graskades en andere onverharde dijkjes. In de route zitten stukken die in het kader van de compensatiegelden voor de aanleg van de A4 (de IODS gelden) zijn verwezenlijkt. Daarnaast is het alleen vandaag 20 juni toegestaan de dijk tussen de Dorppolder en de Kralingerpolder te bewandelen dankzij het project Vliegende Wandelpaden (VWP) van Vockestaert. De precieze definitie van Vliegende Wandelpaden voert hier te ver maar praktisch betekent het in dit geval dat dit stuk alleen vandaag 20 juni 2015 is opengesteld. Vanaf 1 juli zijn er twee speciale wandelingen die in het kader van de VWP en mede dankzij geld van het Fonds Schiedam Vlaardingen, het Fonds 1818 en de RABO streekrekening, kunnen worden gerealiseerd. Kijk voor meer informatie over Boerenlandpaden en Vliegende Wandelpaden bijvoorbeeld op de site van Vockestaert: www.Vockestaert.nl of op www.heerlijkbuiten.nl . Veel plezier bij het wandelen!

In het nu volgende verhaal vindt u een “stukje-voor-stukje” beschrijving van de wandeling. Het volgen van de juiste route zou geen probleem moeten zijn. Mocht u toch een vraag hebben schroom dan niet om direct 06-23131505 te bellen zodat een eventueel probleem opgelost kan worden!

Ook dit jaar was er ondanks de relatieve kou in het voorjaar in Midden-Delfland op de natte Vlietlandjes van alles te bewonderen. Zoals bloemen in willekeurige volgorde fluitenkruid, pinksterbloemen, dotterbloemen, koekoeksbloemen, boterbloemen, klaver, kamille en nog veel meer. Geniet van het ook nu nog mooie en frisse landschap. Daarnaast zijn er ook volop jonge vogels te zien zoals jonge bergeenden, plevieren, kieviten, tureluurs, scholeksters, grutto’s, zwanen en ganzen. Tenslotte: houd rekening met de mogelijkheid dat de grasdijken als het heeft geregend enige tijd nat zullen blijven en dat kan vervelend zijn voor wandelsokken en schoenen!

  1. Start bij het Bezoekerscentrum De Levende Buitenplaats op de Tramkade dat is aan de verkeersluwe kant van het water en ga richting Den Hoorn. Dat is vanaf De Buitenplaats komend rechtsaf. Dat betekent dat u het water aan uw linkerhand hebt. Volg deze weg en kruis de A4 (onder u) via het viaduct en dan is links naast u het aquaduct van De Kickert en de A4. Ga direct hierna naar rechts de asfaltweg op en na circa 25 meter weer linksaf, het paadje met de knotwilgen. Volg dit pad en sla niet af, tot u op een T-kruising komt, en moet kiezen: hetzij naar links hetzij naar rechts, kies rechts en ga na circa 7 meter weer naar links. Volg het pad en ga met de bocht mee naar links. U komt terug op de dijk van het water De Kickert en gaat bovenop de dijk (links lopen!) naar rechts, dat is richting Den Hoorn. Loop door en ga via de trap over de brug en aan de andere kant ook weer via de trap verder langs het water. Loop door tot de brug in Den Hoorn. Ga hier linksaf over het water en vervolgens steekt u de weg over. Loop op het trottoir en ga mee met de bocht naar links, de Woudseweg op. Loop circa 100 meter tot u een smal water passeert en ga hier rechtsaf (stoplichten) naar de overkant. Ga de asfaltweg langs het water op: de Lookwatering. Volg deze weg langs het water gedurende circa 1.4 kilometer. U passeert diverse kleine en grotere bruggen aan uw rechterhand. Op zeker moment komt u bij de Woudselaan die naar links gaat en direct rechts is dan een al oude maar ook voor auto’s in gebruik zijnde stenen brug. Neem deze brug en ga circa 70 meter verder weer op de T-kruising linksaf: De Dijkhoornseweg. Volg deze weg tot u na ongeveer 300 meter over een brug linksaf kunt. Volg deze weg, de Noordhoornseweg en het water nu aan uw rechterhand, tot u na circa 250 meter linksaf via een vlonder op het terrein van de Waterzuivering kunt komen. Ga het voetpad, dat u tegenkomt en dat om de installaties heen loopt, op naar links en loop steeds over dit pad met aan uw rechterhand de Waterzuivering. Na enige tijd loopt u na twee wat scherpere bochten parallel met de A4. Maak deze zijde af en ga bij de volgende zijde zodra daarvoor de mogelijkheid zich aandient linksaf. U kruist de asfaltweg voor u en gaat aan de overkant van de weg linksaf de tunnel in: u gaat onder de snelweg (de A4) door. Volg daarna de asfaltweg (nog steeds de Noordhoornseweg) die een tijdje parallel loopt met de A4. Na eerst rechts en daarna met de weg mee naar links gegaan te zijn loopt u evenwijdig aan een wat breder water aan uw rechterhand: de Zweth. Loop over deze asfaltweg en ga weer opnieuw via een tunnel onder de weg door. Volg de asfaltweg (ga niet naar rechts een fietspad op!). Op zeker moment gaat de weg over in de Lotsweg. Na ongeveer 800 meter, u bent net daarvoor aan uw rechterhand de Veenakkerweg gepasseerd gaat u rechtsaf een fiets-wandelpad op richting ’t Woudt. Volg dit slingerende pad door de Woudse polder tot u aan een T-kruising komt bij de Calamiteiten(Water-)berging. Ga hier naar links, het brugje over en vervolg de route naar ’t Woudt. Vlak voor ’t Woudt komt u aan uw rechterhand een ijzeren hek tegen. Ga over het hek heen en ook over het volgende hek en loop zo naar de parkeerplaats van het monumentale kerkje. Ga aan het eind links naar de kerk en ga daarna rechts aanhoudend na het grind weer de weg op. Loop door ’t Woudt en houd op de driesprong links aan. Loop dit pad tot aan de N368 en steek deze drukke weg, pas dus op, over. Ga aan de overkant naar rechts op het fietspad. Neem via dit pad de brug over de Zijde en ga bij de tweede kruising linksaf de Oostbuurtseweg op. Loop deze weg af tot u een brug passeert en ga direct na de brug naar links de Zijtwende op. Volg dit pad eerst beneden langs de dijk, later op de dijk en blijf het water aan uw linkerhand volgen. Op zeker moment moet u direct aan het water lopend een aantal woningen passeren! Volg de kade tot u bij een brug komt die over de Zijde (het water) gaat. Ga hier naar boven en op de weg (Dorppolderweg) gaat u naar rechts.

  2. Volg de Dorppolderweg circa 1.5 km. U loopt gedurende langere tijd met kassen (gemeente Westland) aan uw rechterhand en met polders grasland (gemeente Midden-Delfland) aan uw linkerhand. Op zeker moment gaat de weg naar links en daarna weer naar rechts. Vrij snel daarna weer naar rechts met de kassen mee. De asfaltweg blijft relatief dicht langs de kassen lopen terwijl u hier rechtdoor kunt. Ga rechtdoor en vrij snel daarna, 25 meter, naar links via een onverhard pad over een brugje. Blijf dit pad met het water aan uw rechterhand, volgen tot een tweede brugje.

  3. Ga over het brugje en direct daarna door/over het hek aan uw linkerhand (vandaag mag u het bordje verboden toegang negeren!) en loop links boven op de dijk over het pas gemaaide perceel. Let op er zitten hier in het gebied vast nog veel jonge grutto’s en tureluurs: wees dus op uw hoede en vertrap of verstoor ze niet! Volg de weg tot bij de boerderij en ga op de T-kruising bij de asfaltweg (weer de N368) naar rechts. Dit is de Oostgaag. Na 150 meter ziet u aan de overkant een brugje over de Gaag. Steek over, neem dit brugje en ga de Kwakelweg op. U kruist eerst een fietspad en vrij snel daarna gaat er een weg linksaf het land in: de Duifpolderweg. Neem deze weg en volg hem circa 1.5 km tot u op zeker moment naar rechts kunt afslaan. Ga hier naar rechts (Schouwkade), buig met de weg mee eerst naar links en dan weer naar rechts en ga vervolgens bij een gemaal links de dijk op. Ga nu naar links parallel lopend aan het water over de dijk. Het water rechts is de Vlaardingervaart.


  4. U volgt de Vlaardingervaart ongeveer twee kilometer over de oever. Hierna nadert u een oude spoorbrug en door even naar links te gaan kunt u op het fietspad komen dat over de brug gaat. Ga over de brug en vervolgens kunt u aan de linkerkant via een trapje naar beneden naar het water. Ga hierna onder de brug door en loop over het jaagpad, het water is nu aan uw rechterhand, ongeveer 200 meter langs de Vlaardingervaart. Daar gaat u aan het eind van de huizen aan uw linkerhand via een pad naar beneden dus van de dijk af en loopt vervolgens de polder in, min of meer rechts aanhoudend. Het pad maakt een flauwe knik naar links en daarna weer een flauwe knik naar rechts en uiteindelijk komt dit pad, het Vrouw Avenpad, uit op een T-kruising de Zouteveenseweg. Ga hier naar links en tien meter verder weer naar rechts de Zuidkade op.

  5. Vrij snel moet u al weer links afslaan en de Zuidkade verlaten. Vervolgens loopt u met een water en daarachter een groot golfterrein aan uw rechterhand. Volg het pad tot u net na een voetbalveld op een T-kruising linksaf kunt slaan. Loop door tot aan de brug maar ga net voor het water rechtsaf. Volg het pad en later de weg langs het water tot u weer aan De Levende Buitenplaats tegenover Op Hodenpijl bent. Tocht volbracht!


Den Hoorn, 17 juni 2015, Niek PraagmanDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina