Beschrijving zorgprogramma cvrm versieDovnload 246.73 Kb.
Pagina4/8
Datum21.08.2016
Grootte246.73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3.2. Casefinding schemaCasefinding / opsporing

Hoe kan de doelgroep opgespoord worden? Zijn hiervoor instrumenten of methoden? Zie stroomdiagram.

Het CVRM wordt in gang gezet nadat een risicoprofiel van de patiënt is bepaald.

Risico inventarisatie valt buiten het bestek van het CVRM omdat de mogelijkheid bestaat dat een deel van de patiënten geen verhoogd cardiovasculair risico zal hebben.Patiënt op SU bij HA:

▪ te hoog cholesterol (>6,5 mmol/l)

rookt en >50 jr

▪ Menopauze en belaste VG • Vroege menopauze “Climacterium Precox”

overgewicht

▪ Allochtonen

chronische nierschade

▪ RA


▪ snelle analyse voor RR>180 of

TC/HDL-ratio>8Patiënt op SU bij HA of assistente:

SBD > 140mmHgPatiënt aan balie,

wil lab onderzoek

Afspraak assistente

indien SBD > 140


Patiënt maakt afspraak met POH en

ontvangt van assistente:


▪ NHG-brief over CVRM

laboratoriumformulier CVRM

▪ vragenlijst

▪ urinepotje


Consult POH nieuwe patiënt CVRM
▪ opmaken en bespreken risicoprofiel

▪ opstellen behandelvoorstel CVRM
Opstellen behandelvoorstel CVRM door POH


3.3. Inclusiecriteria patiënten

Bij welke criteria stromen patiënten in het zorgprogramma?
Het zorgprogramma CVRM dat hier wordt beschreven, wordt aangeboden aan:

 1. Patiënten met door huisarts of medisch specialist gediagnosticeerde hart- en vaatziekten (HVZ).

Deze groep wordt in het vervolg de groep secundaire preventie genoemd.

 1. Patiënten die momenteel worden behandeld met antihypertensiva en/of statines in het kader van primaire preventie van HVZ. Deze groep wordt de groep primaire preventie genoemd.

 2. Nieuwe patiënten die bij het opstellen van het risicoprofiel een risico (10 jaars sterfte + ziekte risico)

van >20% hebben (uiteraard 70+ers die geen medicatie gebruiken niet in ketenzorg).
Om patiënten goed in beeld te krijgen wordt het risicoprofiel in kaart gebracht bij mensen die met de huisarts in contact treden om een van onderstaande redenen (conform NHG standaard):

 • Met een verhoogde bloeddruk (systolische bloeddruk ≥ 140 mmHg).

 • Met een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed (totaal cholesterol ≥ 6,5 mmol/l).

 • Die roken en een leeftijd hebben van 50 jaar of ouder.

 • Met een belaste familieanamnese voor hart- en vaatziekten.

 • Met zichtbaar overgewicht.

 • Waarbij bepalingen t.a.v. risicofactoren zijn gedaan waarvan de uitslagen kunnen wijzen op een verhoogd risico van hart- en vaatziekten.

 • Mensen die elders een onderzoek hebben laten doen, waarbij een verhoogd (cardio) vasculair risico is geconstateerd.

 • Vrouwen in de (vervroegde) menopauze die in de voorgeschiedenis zwangerschapshypertensie, zwangerschapsdiabetes of pre-eclampsie hebben.

 • Mensen die een sedentair bestaan leiden (weinig lichaamsbeweging).

 • Patiënten met reumatoïde artritis, Morbus Bechterew of artritis psoriatica.

Patiënten die niet worden geïncludeerd maar wel in kaart zijn gebracht houden ICPC code K49.01 (of in een aantal HISsen nog ICPC code K49). Deze wordt gebruikt voor patiënten waarbij het cardiovasculair risicoprofiel in kaart is gebracht, maar waar het risico te laag is voor verdere behandeling/acties.

Indien een patiënt later hypertensie, hypercholesterolemie, HVZ of DM2 ontwikkeld, wordt K49.01 (of K49) gewijzigd in de betreffende ICPC.

Patiënten die wel worden geïncludeerd worden duidelijk in het HIS gecodeerd. Zie hiervoor paragraaf 5.2. Stappenplan CVRM.

In de betreffende ICPC wordt alle informatie met betrekking tot CVRM wordt geregistreerd:
Alle ICPC codes indien van toepassing blijven in het HIS geregistreerd om de comorbiditeit

vast te stellen: • Hypertensie zonder orgaanschade

 • Hypertensie met orgaanschade

 • Hypercholesterolemie

 • Angina Pectoris

 • Acuut myocardinfarct

 • Andere chronische ischemische hartziekten

 • Atriumfibrilleren

 • Klepaandoening niet reumatisch

 • TIA

 • Cerebraal infarct, intercerebrale bloeding

 • Claudicatio intermittens

 • Aneurysma aorta

 • Reumatoïde artritis (incl. Bechterew )

 • Adipositas (QI>30)

 • Overgewicht (27>QI<30)

 • Tabaksmisbruik
 • K86

 • K87

 • T93.1

 • K74.01 of K74.02

 • K75

 • K76

 • K77

 • K83.01of K83.02

 • K89

 • K90.3 of K90.2

 • K92.1

 • K99.1

 • L88

 • T82

 • T83

 • P17

1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina