Beschrijving zorgprogramma cvrm versieDovnload 246.73 Kb.
Pagina8/8
Datum21.08.2016
Grootte246.73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

6. Protocollen

De zorggroep heeft een aantal voorbeeldprotocollen m.b.t. CVRM voor u beschikbaar gesteld. U kunt deze inzien op de website en aanpassen aan uw eigen (praktijk)situatie. U kunt daar o.a. vinden:
 • Voorbeeldbrief voor patiënten die al CVRM controles ontvingen

 • Voorbeeldbrief voor nieuwe CVRM patiënten

 • Voorbeeld werkafspraken binnen de praktijk

 • Voorbeeld Bewakings-oproepsysteem

 • Routing patiënt met onbekend risicoprofiel

 • Taken POH

 • Protocol Bloeddrukmeten

 • Bloeddrukverhogende middelen

 • 24-uurs RR

 • Protocol thuisbloeddrukmeting

 • Instructie thuis meten bloeddruk voor de patiënt

 • Controle nierfunctie


7. Meetwaarden in het KIS

Om het invullen van meetwaarden gebruiksvriendelijker te maken komt in het KIS niet alles direct in beeld. Een deel van de vragen komt alleen naar voren als het relevant wordt door een eerder antwoord. Bijvoorbeeld: Angineuze klachten? Antwoord “nee” dan blijft de cursief gedrukte vraag die eronder staat weg. Maar bij “ja” of “onduidelijk” komt hij als een pop-up in beeld.


De protocollen in uw HIS worden jaarlijks (begin van het jaar) afgestemd op de protocollen in het KIS. Zie voor meer informatie over deze te gebruiken protocollen de website.

8. Sociale kaart CVRM in uw praktijk
Adres

Tel.nr. + bereikbaarheid

Emailadres
Naam apotheek


Naam diëtist
Naam fysiotherapeut
Naam vasculair geneeskundige


9. Handige informatie sites & links


Zorgstandaarden en richtlijnen

Cardiovasculair

 • Zorgstandaard Cardiovasculair Risicomanagement 2013
  Platform Vitale Vaten, 26 september 2013

 • Zorgstandaard CVA/TIA
  Kennisnetwerk CVA Nederland, in samenwerking met Platform Vitale Vaten, 2012

 • Multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement 2011
  (herziening 2011), Bohn Stafleu van Loghum, 2011

 • NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement
  (eerste herziening), januari 2012

 • Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011
  Revalidatiecommissie Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie / Nederlandse Hartstichting (Richtlijn Hartrevalidatie 2004), Projectgroep PAAHR (gedeeltelijke herziening 2011)

Chronische Nierschade

 • LTA chronische nierschade, 2009

 • Multidisciplinaire richtlijn MDR Predialyse,
  HMi 2011

 • Richtlijn Chronische Nierschade,
  Nederlandse federatie voor Nefrologie / Nederlandse Internisten Vereniging, 2009

Obesitas

 • Zorgstandaard Obesitas
  Partnerschap Overgewicht Nederland, 2010

 • NHG-Standaard Obesitas
  Nederlands Huisartsen Genootschap, 2010

KNGF richtlijnen

 • KNGF Richtlijn Claudicatio – intermittens en KNGF Claudicatio samenvatting
  Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, 2003

 • KNGF standaard Beweeginterventie coronaire hartziekten,
  Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, 2009, update nr 3

 • KNGF standaard Beweeginterventie diabetes mellitus type 2
  Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, 2009

Voeding: richtlijnen en naslag

 • Zorgmodule Voeding
  Amsterdam 2012

 • Dieetbehandelingsrichtlijn Multidisciplinaire richtlijn predialyse
  Diëtisten Nierziekten Nederland, versie 2, 2011

 • NDF Voedingsrichtlijn voor diabetes type 1 en 2
  Nederlandse Diabetes Federatie, 2010

 • NDF Samenvattingskaart Voedingsrichtlijn
  Voedingsrichtlijn voor diabetes type 1 en 2 in het kort, Nederlandse Diabetes Federatie, 2010

 • Artsenwijzer Dietetiek

  • Hypertensie en hartziekten

  • Metabole ziekten (o.a. diabetes mellitus, hypercholesterolemie)

  • Nierziekten (o.a. CNS, HD, PD, niertransplantatie, nefrotisch syndroom)

  • Te hoog gewicht
   Uitgave Nederlandse Vereniging van Diëtisten, 4e herziene druk mei 2010:

 • Handboek Dieetbehandelingsrichtlijnen, uitgave 2010 Uitgevers


Interessante websites en voorlichtingsmateriaal:


 • http://www.hartstichting.nl/

 • Bestellen Individueel Zorgplan Vitale Vaten en ander voorlichtingsmateriaal

 • Hart- en vaatgroep.nl, van en voor mensen met een hart- of vaatziekte.

 • Over (gezonde) leefstijl: http://www.lekkerlangleven.nl/ en http://zoutwijzer.hartstichting.nl/

  • Basiseducatie voor de patiënt http://www.thuisarts.nl/hart-en-vaatziekten

 • Cijfers en adviezen over bloeddrukapparatuur: http://www.dableducational.org/

 • KNGF richtlijnen beweeginterventie coronaire hartziekten

 • Over Familiaire hypercholesterolemie

 • Over (stoppen met) roken vanuit Luchtsignaal.nl

 • QuickScan Vitale Vaten. Inzicht in hoeverre u al werkt volgens de zorgstandaard CVRM. U krijgt 10 stellingen te zien, waarbij u aangeeft welke reactie het meest op uw praktijksituatie van toepassing is. Hieruit volgend krijgt u praktische tips op maat.

 • Cardiometabool.nl. Deze website en het bijbehorende instrument helpt u als zorgverlener om bij een combinatie van bepaalde cardiometabole aandoeningen de behandeling integraal op te pakken. Het instrument is gebaseerd op de bestaande richtlijnen voor de verschillende aandoeningen en vermeldt de juiste behandeling bij de specifieke comorbiditeit.

 • Voorlichtingsmap laaggeletterden ‘begrijp je lichaam’ . Met de map Begrijp je Lichaam zijn professionals zoals huisartsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners, beter in staat hun voorlichting af te stemmen op patiënten, die onvoldoende kunnen lezen en schrijven

 • App: “moet ik naar de dokter?”.

Op 19 juni 2013 werd tijdens het congres van Apps4Health in Eindhoven de app Moet ik naar de dokter verkozen tot Health App van 2013.
De app sleepte ook de publieksprijs in de wacht.De app Moet ik naar de dokter is ontwikkeld door huisartsenpost Apeldoorn en is een jaar geleden in samenwerking met Van Campen en Archiatros op de markt gebracht.

  • DigitaleZorgGids.nl is een onafhankelijk, objectief en betrouwbaar kennisplatform over eHealth. Alles wat u wilt weten over digitale zorgtoepassingen voor patiënten, zorgverleners en zorginstellingen vindt u overzichtelijk op één plek.
__________________________________________________________________________________1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina