Besluit burgemeesterDovnload 16.41 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte16.41 Kb.

Burgerzaken

besluit

BURGEMEESTER


157 Middenstand

Hanneli Ribbers

vergadering

02/07/2014Titel

Agendapunt: Sluiting café 't Hoekske

Georges Gilliotstraat 73

Motivering


Voorgeschiedenis

- het gesprek met Wastyn Mario, Luc Bouckaert, burgemeester, en Luc Collier, politie-inspecteur, op 29 april 2014 i.v.m. de uitbating van café 't Hoekske, gelegen G. Gilliotstraat 73 in Hemiksem

- de brief van 7 mei 2014 van het gemeentebestuur van Hemiksem gericht aan Wastyn Mario, waarbij hij gewezen werd op de regelgeving m.b.t. geluidshinder - in dit schrijven wordt ook gevraagd dat hij zich in regel stelt met de tapvergunning en de verzekering objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing

- het verslag van de inspecteur van politie van de politiezone Rupel, van 15 mei 2014, waaruit blijkt dat de tapvergunning op naam van Vinck Miranda vervallen is op 14 mei 2012

- het schrijven van 20 mei 2014 van het gemeentebestuur van Hemiksem waarbij Wastyn Mario erop gewezen wordt dat :

- hij niet voldoet aan de verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing

- niet beschikt over een tapvergunning

betrokkene werd gevraagd de ontbrekende stukken in orde te brengen en aan het gemeentebestuur te bezorgen :

- verzekering uiterlijk 26 mei 2014

- tapvergunning uiterlijk 1 juni 2014


Feiten en context

Naar aanleiding van een aantal incidenten begin 2014 is er grondig nazicht gedaan naar

de vergunning voor het uitbaten van café 't Hoekske; hierbij werd vastgesteld dat de uitbater, Wastyn Mario, :

- niet voldoet aan de verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid

in geval van brand en ontploffing

- niet beschikt over een tapvergunning.


Juridische grond

wet van 30 juli 1979 artikel 11

regelt de verplichte verzekering van objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffingAdvies

Er is geen advies nodig


Argumentatie

Het gemeentebestuur had gevraagd om de volgende ontbrekende stukken in orde te brengen en aan het gemeentebestuur te bezorgen :

- verzekering uiterlijk 26 mei 2014

- tapvergunning uiterlijk 1 juni 2014

Deze data zijn ondertussen verstreken. Gelet op de veiligheid en het onvolledige dossier is de burgemeester gehouden maatregelen te nemen.

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen
Besluit

Artikel 1

De burgemeester beslist om café "t Hoekske", gelegen aan de Georges Gilliotstraat 73 te Hemiksem met onmiddellijke ingang te sluiten.
Artikel 2

Café "t Hoekske", gelegen aan de Georges Gilliotstraat 73 te Hemiksem mag terug geopend worden als:

- de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing, zoals omschreven in artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 voorgelegd wordt.

- de verwerking van de nieuwe drankvergunning in orde is.


Artikel 3

Indien de uitbater van café "t Hoekske" geen onmiddellijk gevolg geeft aan dit besluit wordt de lokale politie van de politiezone Rupel bevolen om tot gedwongen sluiting over te gaan.


Artikel 4

Dit besluit wordt aan de uitbater van café "t Hoekske", de heer Wastyn Mario, wonende te Hemiksem Georges Gilliotstraat 73 b2 te Hemiksem betekend door afgifte tegen ontvangstbewijs.


Voor eensluidend uittreksel

Luc Schroyens

secretarisLuc Bouckaert

burgemeesterAdministratief centrum

Sint-Bernardusabdij 1

2620 HEMIKSEM

Tel. (03)288 26 20

Fax (03)288 26 00


GKB 091-0000874-30


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina