Bespreekverslag (incl reacties docenten op 3 maart)Dovnload 26.71 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte26.71 Kb.

Bespreekverslag (incl. reacties docenten op 3 maart)

Onderwerp:

Wb2 studenten-evaluatiebijeenkomst: 3e periode 2003-2004 (in week 6)

Datum:

1 maart 2004

Opgesteld:

Ivo Schoemaker (student-assistent)

Aanwezig:

Jaap van der Zanden (voorzitter, Studieadviseur)
Dick Nijveldt (Onderwijsadviseur)
Mechatronica

Jasper Truffino
F NelemansLeo de la Chambre
H AlliersStefan Bolt
Johan van Gurp
IOP2

Bart Bolsterlee
Benno PoppelaarsJustin Stam
Erik KramerAris Kool
Ryan BerlyMoritz Palm
B van ’t WesteindeJeroen Zaal
Andrew van Kints 1. Evaluatie projecten periode 1B en periode 2A


Integraal Ontwerp Project 2 (wbp524, Drenth, Maissan, Daane, 8.5 EC)

 • Van de aanwezige studenten heeft niemand IOP2 in de vorige periode gedaan. 13 van de 16 aanwezige studenten doet op dit moment IOP2. Het totale aantal studenten dat deze periode IOP2 doet is 46.

 • Studenten hebben maar drie weken de tijd om hun ontwerp te maken, wat ze niet veel tijd vinden.

 • (Docentenbijeenkomst) Begeleiders: We streven naar een evenredige studielastverdeling over de projectperiode; indien we niet met harde deadlines werken komen de studenten aan het eind in de problemen.

 • Er wordt veel gestuurd door de projectleiding naar hun eigen idee voor een ontwerp. Zelf verzonnen concepten mogen wel, maar worden niet gestimuleerd. Volgens studenten is de projectleiding bang voor achterblijvers, omdat daar volgend jaar geen ruimte voor is(?).

 • Onderwijsadviseur: Hoewel met een andere begeleiding en daaraan gekoppeld een wat andere opzet, blijft IOP2 bestaan.

 • (Docentenbijeenkomst) Begeleiders: we spelen deze projectperiode meer op safe omdat we zelf komend cursusjaar IOP2 niet meer begeleiden en daardoor niet meer de mogelijkheid kunnen bieden het na de zomer alsnog bij ons af te ronden. Daarom hebben we enkele studenten geadviseerd een minder risicovol ontwerp te kiezen, want een niet werkend eindresultaat betekent geen eindpresentatie / het project niet gehaald.

 • Studenten ondervinden geen last van de grootte van de groep. Misschien komt dit nog zodra er gefabriceerd gaat worden.

 • Er zijn geen problemen bij het gebruik van de computers.

 • Veel studenten kiezen IOP2 als laatste 2e jaars project, omdat dit wordt gezien als het makkelijkste project.

 • Een andere reden dat veel studenten IOP2 aan het eind van het jaar doen, is dat het tentamen voor Sterkteleer 1 (ingangseis IOP2) pas aan het eind van het tweede kwartaal plaatsvindt.


Project Mechatronica (wbtp209, J Seiffers, 9 EC)

 • 3 van de aanwezige studenten volgen deze periode het mechatronica project. 6 van de aanwezige studenten hebben mechatronica de vorige periode gevolgd. Totaal volgen nu 10 studenten mechatronica.

 • Hoge belasting, voorbereiding kost veel tijd. Kost niet meer tijd dan de uren die ervoor staan.

 • In zwaarte verschilt het niet veel met het Energie project.

 • Leuk project. Er is een strakke planning. Er is geen ruimte om je eigen tijd in te delen of om je aandacht even op iets anders te richten.

 • Begeleiding is goed, al is de uitleg van Den Hoedt soms erg uitgebreid en kan deze je opstelling soms wel even opnieuw opbouwen.


Project Energie deel 1: Warmtewisselaar en Gasgeiser (wbtp210d1, G Bout, 3.2 EC, 1ste 3 weken)

 • Geen van de aanwezige studenten volgt deze periode het Energie project. 7 aanwezige studenten hebben het project Energie de vorige periode afgerond.

 • Naar aanleiding van de vorige evaluatie (zie bespreekverslag van 8 december) heeft een aantal studenten met dhr Bout een gesprek gehad omdat zij vinden dat er te weinig praktijk aan bod komt. In het bespreekverslag wordt namens dhr Bout gemeld dat 1/3 van de tijd besteed wordt aan practicum (inclusief voorbereidingen). De daadwerkelijke metingen hebben de studenten in ruim een dagdeel gedaan. Dhr. Bout beschouwt de tijd die wordt besteed aan de voorbereiding en uitwerkingen van de metingen ook als practicum. Studenten voelen zich enigszins misleid (in het gesprek ging het met name over de inhoud van hun eindrapport, dat was niet hun insteek).

 • Er wordt vanuit gegaan dat studenten kunnen omgaan met Matlab, terwijl ze daar nog nooit mee gewerkt hebben.

 • Kan er geen cursus Matlab (ook gebruikt bij Mechtronica)/Simulink (ww&gg) geregeld worden?

 • (Docentenbijeenkomst:) Probleem is bekend en heeft aandacht van de onderwijsdirecteur.
  Hr. Koekoek: Let wel bij het eerstejaars wiskunde onderwijs is gebruik van Matlab niet wenselijk; daar wordt wel voor het oplossen van opgaven gebruik gemaakt van Maple, waarbij de studenten uit de voeten moeten kunnen met de verstrekte schriftelijke handleiding en de helpfunctie. Bij beheersing van Maple is het een kleine stap naar Matlab.


Project Energie deel 2: Warmtekrachtinstallatie (wbtp210d2a, J Klein Woud, 5.3 EC, laatste 6 weken) en Warmtepompboiler (wbtp210d2b, CA Infante Ferreira, 5.3 EC, laatste 6 weken)
Algemeen
 • 3 van de aanwezige studenten hebben de vorige periode warmtekrachtinstallatie gedaan, 4 aanwezigen warmtepompboiler.

 • Leuk project, begeleiding van zowel Klein Woud, Bosma als Infante Ferreira was goed.

Bedrijfseconomie (Spaans)

 • Er wordt vanuit gegaan dat studenten over economische voorkennis beschikken, die ze niet hebben.

 • Het verband tussen de colleges en de opdracht is bij veel studenten niet duidelijk.


 • (Docentenbijeenkomst) Hr. Infante Ferreira: dit college is een algemene inleiding.

 • Studenten vinden dat de docent tijdens de terugkoppelbijeenkomsten kritiek erg negatief brengt. Docent neemt weinig aan van studenten. Kortom contact met de docent verloopt stroef.

 • De studenten steken er zeker de 80 uur in die ervoor staat.

 • Studenten zeggen er weinig van geleerd te hebben.

 • Terugkoppelbijeenkomst van het tussenrapport kon bij een groep pas 4 dagen voor het inleveren van het eindrapport plaatsvinden. Bij één groep is de docent niet komen opdagen tijdens een terugkoppelbijeenkomst, bij een andere groep zou de docent nog een nieuwe afspraak maken voor een bijeenkomst, maar heeft dat volgens de studenten niet meer gedaan. Hierbij speelt dat docent ziek is geweest.

 • (Docentenbijeenkomst:) Bij de Hr. Infante Ferreira is bekend dat communicatie een punt van aandacht van de docent is (‘het overtuigen van de studenten van een gedachtenlijn’) en zal dit nader met hem bespreken.

Ethiek (Van Brunsum)


 • Omschrijving van de opdracht is duidelijk i.t.t. het bedrijfseconomie gedeelte.

 • Volgens studenten ontbreekt het bij de docent aan technische kennis.

 • Docent staat niet open voor alle oplossingen: één groep heeft bewust als oplossing kernenergie buiten hun verslag gelaten, omdat ze weten dat de docent daar een felle tegenstander van is en dit niet zou accepteren.

 • Zowel het eindverslag van ethiek als van duurzaamheid heeft betrekking op het eindontwerp van de warmtekrachtinstallatie of warmtepompboiler. Dit verslag moest echter één week eerder ingeleverd worden dan het eindontwerp van de warmtekrachtinstallatie en warmtepompboiler.

 • Studenten melden wel dat dit bij de docenten bekend is en dat deze het volgend jaar anders inplannen.

 • (Docentenbijeenkomst:) Hr. Infante Ferreira herkent dit niet maar gaat na wat hier speelt.
 1. Studieonderdelen periode 2A


Differentiaalvergelijkingen (wi2051wb, Koekoek, 3 EC, DIP)

 • 11 van de aanwezige studenten volgen de colleges. Ongeveer 60 studenten volgen in totaal de colleges.

 • Dhr. Koekoek leest voor uit eigen werk. Veel studenten vinden dit prettig omdat ze niet zoveel hoeven op te schrijven, maar kunnen luisteren. In het algemeen: tevreden.

 • (Docentenbijeenkomst:) Docent betreurt teruglopend collegebezoek en overweegt de uitgebreidheid van zijn informatieverstrekking op Blackboard te verminderen (met name met betrekking tot grote aantal uitwerking van voorbeeldopgaven, hetgeen oefenen in reproductie in de hand werk wat ten koste kan gaan van het begrijpen van de stof).

Eindige Elementen Methode 2 (wb1214, I Paraschiv, 1.5 EC) • 7 van de aanwezige studenten gaan het tentamen doen, de helft volgt af en toe de colleges. In totaal zaten er bij het laatste college maar 26 studenten in de zaal.

 • Er is maar weinig stof te behandelen, daarom blijft de docent steeds maar weer hetzelfde behandelen. Het is niet helemaal duidelijk wat de essentie van de stof is.

 • (Docentenbijeenkomst:) Docent: mogelijk te veel de nadruk gelegd op de systematiek van de berekeningen en te weinig op de verschillen in de berekeningen bij de behandelde eindige elementen.

 • Studieadviseur: ga met een enkele gelijkgestemden navraag doen bij de docent.

 • Het is niet duidelijk bij de aanwezigen of er voorbeeldsommen beschikbaar zijn op Blackboard.

 • (Docentenbijeenkomst:) Veel voorbeeldopgaven zijn in het boek aanwezig; docent plaatst vandaag voorbeeldtentamens op Blackboard.


Stromingsleer 2 (wb1220, Nieuwstadt, 3 EC)

 • Docent doet goed zijn best om het college aantrekkelijk te maken. Filmpjes zijn leuk.

 • Website met informatie over het vak is erg goed.

 • De sheets die tijdens de colleges gebruikt worden, zijn niet heel bruikbaar om te stof te begrijpen. Daarvoor moet je toch uit het boek leren.
 1. Studieonderdelen periode 1B


Analyse 3 (wi2252wb, Koelink, 3 EC, DIP)

 • 14 van de aanwezige studenten hebben het tentamen gedaan.

 • Tentamen was goed te doen (slaagpercentage 68%)


Elasticiteitsleer (wb1213-03, I. Paraschiv, F. van Keulen, 2.5 EC)

 • 10 van de aanwezige studenten hebben het tentamen gedaan. Slaagpercent is redelijk (45%).

 • Het gedeelte van Paraschiv (tentamen) was goed te doen, het tweede gedeelte van Van Keulen vonden de studenten moeilijk. Van het tweede deel waren te weinig voorbeeldvragen aanwezig.

 • (Docentenbijeenkomst:) Dhr Paraschiv stemt dit af met Dhr. Van Keulen.


Thermodynamica 2 (wb1224, N. Woudstra, 3 EC)

 • 15 van de aanwezige studenten hebben het tentamen gedaan. Slaagpercentage is redelijk (44%).

 • Studenten vonden het tentamen lastiger dan oudere tentamens.
 1. Studielastverdeling

 • Studenten vinden de huidige periode tot nu toe de rustigste van het jaar. Dit komt vooral dat IOP2 veel flexibeler is dan mechatronica waar je gebonden bent aan het lab met vaste openingstijden.
 1. Rondvraag

 • Printers werken nog steeds niet goed.

 • Binnenkort vindt er een gesprek plaats over de printfaciliteiten met een aantal studenten en de opleidingsdirecteur met het hoofd van I/A.

 • Resultaat: Op twee plaatsten gespreid over het gebouw worden de printers onder toezicht geplaatst: 3 printers bij de I&A helpdesk en 3 printers bij de ontwerpstudio’s. Naar verwachting is de functionaliteit hiermee beter gegarandeerd.

 • Bij een aantal programma’s (MS Office, Adobe Acrobat) zijn de licenties niet helemaal in orde, waardoor het opstarten van deze programma’s extra veel tijd in beslag neemt.

 • Service aan de helpdesk is niet goed: soms moet je lang wachten voordat je geholpen wordt.

/ D. Nijveldt


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina