Beste mensen, het onderwerp van vandaag is: Het graf is de eerste verblijfplaats van het hiernamaalsDovnload 12.54 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte12.54 Kb.

17-06-2011 Dordrecht


Beste mensen, het onderwerp van vandaag is: Het graf is de eerste verblijfplaats van het hiernamaals.
Beste mensen, dit is het tweede deel van een reeks van gezegende preken met als doel het herinneren van mensen aan het hiernamaals, omdat we in een tijd leven waarin we overspoeld worden met consumptie en allerlei wereldse zaken. Mensen vergeten hierdoor dat hun leven eindig is en dat de dood elk moment kan intreden. Dit veroorzaakt dat we de gehoorzaamheid aan Allah vergeten. Degene die verstand heeft zal opletten, de slapende moet wakker worden, voordat zijn Uur, of de dood aanbreekt op een onverwacht moment.
Jawel, hebben we ons zelf afgevraagd of ons leven op deze manier moet doorgaan en dat ons graf ons eindbestemming is? Hebben we onszelf afgevraagd, wanneer we een rouwstoet zien, waar deze naar toe gaat? Wat is hun situatie als ze in hun graf liggen, wat zal Allah met ze doen en wat is hun eindbestemming? Mohammed saw heeft gezegd dat er in het graf een verschrikkelijke situatie zal optreden, het graf zal voor iedereen zeer nauw worden. En als er iemand hiervan gered zou moeten worden dan zou het wel de grote metgezel Sa’d ibn Mouad zijn. Toen deze persoon dood ging, schudde de troon van Allah. Toen een metgezel in gezelschap was van de profeet Mohammed saw, zag de profeet een groep mensen. Mohammed saw vroeg wat deze mensen aan het doen waren. Er werd hem saw verteld dat ze een graf aan het graven waren, waarna de profeet zeer angstig werd. Hij ging snel naar de plek waar ze het graf aan het graven waren en begon te huilen totdat zijn hele baard nat werd van de tranen. Hij keek toen om naar zijn metgezellen en zei: “Broeders, op een dag als deze, dat men in zijn graf gedaan zal worden, moet men zich voorbereiden.”
Beste broeders, het graf ziet er voor ons uit als zand, maar zijn binnenkant is voor de ongehoorzame aan Allah een afschuwelijke kwelling. Het graf zal ons aanroepen en zeggen: “Oh, dienaar van Allah, wat misleidde jou? Weet jij niet dat ik een donkere plek ben, en dat ik een eenzame plek ben en een plek ben waar je ver van je geliefden bent, en een plek voor ongedierte en insecten ben?” Aboe Dardaa’ ging bij de graven zitten. Er werd hem gevraagd waarom hij dit deed. Hij zei: “Ik zit hier bij een volk, die ervoor zorgen dat ik mijn eindbestemming niet vergeet en als ik bij hen weg ben, zullen ze niet over mij roddelen.” Mohammed saw heeft daarom ook gezegd dat we graven moeten bezoeken, want ze herinneren ons aan het hiernamaals. Laten we deze bestemming gedenken, beste mensen, want niemand zal hieraan ontkomen. In een andere overlevering heeft Mohammed saw gezegd: “Er is niemand van ons of Allah zal hem ondervragen op de dag des oordeels. Er is tussen hem en zijn Schepper niemand nodig die de ondervraging zal vertalen of wat dan ook en zal aan zijn rechterkant van hem niets anders vinden dan wat hij of zij voor zich aan goede daden heeft gedaan. En als hij aan zijn linkerkant kijkt ziet hij het tegenovergestelde. En tussen zijn handen ziet hij dan alleen vuur dat zijn gezicht rood laat gloeien. Vrees het vuur, al is het maar ter grootte van een deel van een dadel.” Dit wil zeggen, doe het goede, al is het klein.
Beste mensen, aanwezigen, ik waarschuw mezelf en jullie, dat we voor onszelf onze graf mooi en licht moeten maken. Hoe doen we dit? Dit doen we door alle vormen van goede daden, klein of groot. Dit is wat een graf vol met licht en ruim maakt. Allah zegt 57-12:

Gedenkt de Dag waarop jij de gelovige mannen en de gelovige vrouwen ziet. Hun licht straalt voor hen en rechts van hen. “Deze dag is er een verheugend bericht voor jullie. Een Tuin waaronder door de rivieren stromen, daarin eeuwig levend. Dat is een geweldige overwinning.”


In ander vers zegt Allah 66-8:

Oh jullie die geloven, toon Allah oprecht berouw, hopelijk zal jullie Heer jullie zonden uitwissen en jullie Tuinen doen binnengaan waar de rivieren onder door stromen op de Dag waarop Allah de profeet en degenen die met hem geloven niet zal vernederen. Hun licht straalt voor hen en rechts van hen. Zij zeggen: “Onze Heer, vervolmaak voor ons ons licht en vergeef ons. Voorwaar, U bent Almachtig over alle zaken.”


Er zal een voorbeeld komen van voorbeeldige mensen en dat zijn de metgezellen van de profeet. Mohammed ging met hen naar Taboek, een plek ten noorden van het Arabisch schiereiland, en tijdens een nacht lagen ze in diepe slaap. Een metgezel ibn Masud stond op en keek naar de plek waar de profeet zou liggen en vond hem daar niet. Deze metgezel vertelde toen het volgende: “Ik legde mijn hand op zijn lakens en voelde dat deze koud was. Ik ging naar de slaapplek van Aboe Bakr en Omar en vond hen ook niet. Ik keek op en zag een licht uit een van de legertenten komen en liep erheen. Er was daar een graf dat gegraven was en de profeet daalde naar beneden en vroeg om de dode persoon om die ook naar beneden te laten dalen. Hij deed hem toen in zijn graf, hij maakte een smeekbede voor en begon te huilen. Hij saw zei: “Oh Allah, ik ben tevreden over deze persoon, dus Allah wees ook tevreden over hem.” “Wie was deze persoon”, vroeg de metgezel. Mohammed saw zei hem dat het zijn broer, Abdullah ibn Masud, was die aan het begin van de avond was gestorven. Deze metgezel zei: “Ik wenste echt dat ik degene was, die in dat graf lag!” Dit zijn de mensen die voor zichzelf het mooie licht in het graf hadden voorbereid.
We gaan ons nu de vraag stellen, wat het is dat ons kan redden van de verschrikkingen van het graf. Het eerste en belangrijkste wat ons redt van het graf is de gehoorzaamheid aan Allah en het volgen van de profeet Mohammed saw. Allah zegt 41-30:

Voorwaar, degenen die zeggen: “Onze Heer is Allah”, en die vervolgens standvastig zijn: over hen zullen de engelen neerdalen (tijdens de doodsstrijd) en zeggen: “Wees niet bevreesd en niet treurig en wees verheugd met het paradijs dat aan jullie is beloofd.”


Het meest wat ons zal redden van de verschrikkingen van het graf is het volgende wat een grote geleerde heeft gezegd: “Het volhouden van het doen van de goede daden, de Eenheid van Allah erkennen, de salaat (het gebed), het vasten, de aalmoes en de bedevaart naar Mekka.” Iets anders wat ons zal redden is het gehoorzaam zijn aan de ouders, het bezoeken van familie en het niet verbreken van deze banden, kortom: elk goede daad waar Allah tevreden over is, kan ons redden van de verschrikkingen van het graf.
Tot slot zullen we met een volgende overlevering eindigen die ons blij en verheugd zal maken. Mohammed saw heeft gezegd dat soera (hoofdstuk) van de Heerschappij (al Moelk) de soera is die de verschrikkingen van het graf tegenhoudt en redding zal brengen hiervan. Dus beste broeders, leer deze soera uit je hoofd en dit hoofdstuk zal je redden. Probeer deze soera zo vaak mogelijk te lezen. Wij vragen Allah om ons te leiden met Zijn Leiding en onze graven vol met Zijn licht te maken en onze harten te sturen naar dat wat Hij lief heeft. Laten we Allah vragen om tevens Zijn zegeningen uit te spreken over Zijn edele profeet Mohammed saw en alle andere profeten die gestuurd zijn om de mensen vanuit de duisternis naar het licht te leiden.Vrijdagpreek Moskee Vertaling: M. BenchikhiArrahmaan, Dordrecht.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina