Beste ouders en verzorgersDovnload 22.98 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte22.98 Kb.Beste ouders en verzorgers,

Na een mooie zonnige oktobermaand gaan we weer over in de maand november. De komende maand staat er, zoals u op de kalender kunt zien, weer veel te gebeuren. Een bijzondere dag wordt vrijdag 11-11-’11. Een prachtige datum om te trouwen vonden juffrouw Peggy en haar Alain. En dat gaat dan ook gebeuren. Wij wensen Juffrouw Peggy en Alain een stralende en onvergetelijke dag toe.Graag wil ik iedereen bedanken voor alles wat ondernomen is om mijn 50e verjaardag tot een onvergetelijke verjaardag te maken. Ik was geweldig verrast door het warme ontvangst van alle Sarah’s en Abrahams op donderdag 20 oktober. Wat zagen de kinderen en leerkrachten er bijzonder mooi uit! Heel veel dank voor alle inspanningen, felicitaties, lieve kaartjes en cadeautjes.

Ik zag er eerlijk gezegd best tegenop om 50 te worden. Ik wilde het eigenlijk ongemerkt voorbij laten gaan. Dat is niet gelukt!!! De lieve collega’s hebben ervoor gezorgd dat hele omgeving het nu weet. Maar op deze manier je 50e verjaardag mogen vieren is toch wel erg leuk en heel bijzonder.

Op donderdag 10 november organiseert de Oudervereniging een ouderavond met interessante onderwerpen op het gebied van zelfbeeld en zelfvertrouwen van kinderen en hoe u als ouder uw kind kunt begeleiden in het omgaan met alle media- en internetmogelijkheden die op ze afkomen.

Deze avond mag u niet missen. Over de opzet van de avond ontvangt u komende week van de oudervereniging meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven. U komt toch ook?

Verderop in de nieuwsbrief kunt u onder andere lezen over het Nieuwe VerkeersVeiligheidsLabel dat wij weer hebben mogen ontvangen, informatie over de nieuwe de nieuwe Kerstactie en opvoedingstips over de gezondheid vanuit de GGD

Ik wens U veel leesplezier en een hele fijne novembermaand toe,

Met vriendelijke groet,

Ivonne de Vrind


Nieuw VerkeersVeiligheidsLabel voor Mozaïek

Onlangs heeft de BVL-commissie van de provincie Noord-Brabant geoordeeld dat onze school wederom voldoet aan de eisen van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Tijdens een onderzoek door de BVL-commissie scoorde het Mozaïek 55 van de 57 punten en tevens alle 11 sterren. Een prima resultaat dus!!

De commissie geeft aan dat verkeer in onze organisatie is verankerd en dat verkeersveiligheid de aandacht krijgt die het verdient. “Verkeersonderwijs leeft op het Mozaïek en de school laat zien dat het ernst is met verkeerseducatie”, aldus de Commissie. Tegelijkertijd maakt de commissie complimenten voor het enthousiasme en de voortvarendheid van onze verkeerswerkgroep. Alle lof daarvoor!

Rapport en tienminutengesprekken

Het eerste rapport van dit schooljaar krijgen de kinderen op donderdag 24 november mee naar huis. Enkele dagen later op maandag en dinsdag 28 en 29 november zijn de tienminutenavonden gepland. Voor het eerst worden daarvoor ook de ouders van kinderen van groep 1, die vóór de herfstvakantie 2011 zijn ingestroomd, uitgenodigd. Ook zij zijn van harte welkom.

Meer informatie hierover en een uitnodiging volgt.

Even voorstellen,

Wie ben ik?

Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Anke van Heugten. Sinds eind november 2005 ben ik werkzaam als schoolmaatschappelijk werkster in de gemeente Bernheze. Door de inzet van het schoolmaatschappelijk werk wordt getracht problemen te voorkomen door signalen in een vroeg stadium op te pakken.Wat doe ik?

Samen met de Intern Begeleider vorm ik het schoolzorgteam, waarin maandelijks leerlingen besproken worden. Als uw kind besproken wordt, gaat dit in overleg met u als ouder.

Kinderen worden besproken als er signalen, zorgen of vragen bestaan. De leerkracht geeft dit aan bij de Intern Begeleider, maar ook u zelf als ouder kunt dit aangeven bij de leerkracht.

Ik denk mee rondom de besproken signalen en ik adviseer school hierin. Daarnaast heb ik de mogelijkheid om u als ouder kortdurend te begeleiden. Alle aanmeldingen voor het schoolmaatschappelijk werk lopen via de Intern Begeleider.Wat kan ik voor u of uw kind betekenen?

Het kan zijn dat u als ouder (een aantal) vragen of zorgen heeft over het gedrag van uw kind. Misschien hebt u de behoefte aan iemand die naar u luistert en met u meedenkt om samen met u op zoek te gaan naar een antwoord op uw vraag.

U kunt bij mij terecht met verschillende (opvoedings)vragen. Bijvoorbeeld als uw kind druk gedrag of juist teruggetrokken gedrag laat zien, moeite heeft met luisteren, snel boos wordt, angstig is, weinig weerbaar is of misschien moeite heeft met vriendjes maken.

Naast de mogelijkheid om samen op zoek te gaan naar oplossingen kunt u, indien nodig, ondersteund worden in de weg naar verdere hulpverlening.

Vanzelfsprekend vinden alle gesprekken met het schoolmaatschappelijk werk in een sfeer van vertrouwelijkheid plaats. Informatie met school of derden kan alleen met uw toestemming uitgewisseld worden.

Nieuws vanuit de Oudervereniging

De blaadjes beginnen (eindelijk) van de bomen te vallen en de herfst hangt in de lucht. Over twee weken komt de Sint weer aan in het land. Tja…… eigenlijk zit je met de voor de tijd van het jaar hoge temperaturen nog steeds (of misschien wel alweer) met je gedachten bij de lente of zelfs al in de zomer. Zaten we een paar weken geleden nog heerlijk in het zonnetje met zo’n 25 graden op de thermometer en hebben we nu nog steeds niets te klagen met temperaturen rond de 16 graden! En dat terwijl de maand november toch (bijna) begonnen is!Voor de oudervereniging betekent deze tijd, dat we hard aan het werk zijn! Onder andere om voor u als ouders op 10 november een informatieve en leuke ouderavond te organiseren. Dit jaar hebben we twee gastsprekers bereid gevonden. Eén voor ouders van onderbouwleerlingen en één voor ouders van bovenbouwleerlingen. Voor de onderbouw zal een deskundige vanuit het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) het thema “Dit ben ik!” presenteren. Voor de bovenbouw hebben we de deskundigheid vanuit de school weten te halen: Peter van der Steen presenteert dan het thema “Mediawijsheid”.

Een uitnodiging, waarin u kunt kiezen voor één van de twee onderwerpen, volgt z.s.m.

We zien u allemaal graag tijdens deze avond op donderdag 10 november!

Daarnaast wordt er weer volop gewerkt aan de thema’s Sinterklaas en Kerst. Want ook dit jaar gaan die niet ongemerkt voorbij.

Sinds kort is de oudervereniging via e-mail op een nieuw adres te bereiken. Dus mochten er vragen/opmerkingen zijn, stuur ze naar oudervereniging@mozaiekheeswijk.nl

Wij horen graag van u!

Met vriendelijke groet

Oudervereniging BS het Mozaïek

Mozaïek in Actie

De komende tijd zal er weer volop actie zijn op het Mozaïek. De laatste keer is al weer even geleden. Dat was met de Sponsorloop rondom de Kersouwe in september 2010. Hoog tijd dus om weer als Mozaïek in Actie te komen voor een tweetal goede doelen.

U kent waarschijnlijk allemaal wel 3FM Serious Request. Diskjockeys sluiten zich de week voor kerst op in het Glazen Huis in Leiden. Ze verzorgen, zonder te eten, 24 uur per dag het 3 FM Serious Request radioprogramma. Luisteraars worden opgeroepen om geld te geven en op ludieke wijze geld in te zamelen.

Dit jaar zal 3FM Serious Request, in samenwerking met het Rode Kruis, geld inzamelen om hulp te kunnen geven aan moeders in oorlogsgebieden.

Wij willen als Mozaïek in Actie dit initiatief ondersteunen. Dat wil zeggen dat we samen met de kinderen actie gaan voeren om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor het Rode Kruis.

Mozaïek in Actie ondersteunt jaarlijks ook het onderwijs voor kansarme kinderen in India.

De Loreto St. Vincent’s School, in India, wordt geholpen om onderwijs voor kinderen mogelijk te maken. Het geld wordt besteed aan allerlei onderwijsmateriaal, maar kan ook aan aanpassing van een gebouw, of een busje om de kinderen op te halen en te brengen. Ook dit jaar zal een deel van het ingezamelde geld hieraan worden besteed.

De kinderen mogen dit jaar zelf bedenken hoe ze geld gaan inzamelen. In groepjes, alleen of met de hele klas. Ideeën hiervoor hebben de kinderen tijdens de promotieochtend opgedaan. De leerkrachten en de werkgroep zullen meedenken en adviseren om alle initiatieven tot een goed eind te brengen.

Mozaïek in Actie is op vrijdag 21 oktober al gestart. Het Rode Kruis is hierbij aanwezig geweest. De kinderen hebben ideeën aangedragen gekregen en zijn daarmee zelf aan de slag gegaan. In de gekregen spaarpotjes kunnen ze het geld verzamelen tot de feestelijke afsluiting op dinsdag 20 december (de kleuters krijgen de spaarpotjes later mee, met daarbij wat ideeën voor de ouders).Samenvattend, de goede doelen zijn:

Belangrijke datum:

Dinsdag 20 december:

Feestelijke afsluiting op het schoolplein met een nagebouwd glazen huis en een hapje en een drankje.

Iedere klas mag het gespaarde geld komen afgeven en vertellen wat ze hiervoor hebben gedaan.

DJ’s van WANFM en jeugd DJ’s zullen het geheel aan elkaar praten omlijst met muziek en vermaak.

Van de groep die het meeste geld bij elkaar heeft gespaard mogen enkele kinderen het totale geldbedrag naar het ‘echte’ Glazen Huis brengen in Leiden.

Het belooft weer een mooie actie te worden. Noteert u alvast de datum van 20 december in uw agenda. Nadere informatie volgt in de Nieuwsbrief van december.

Werkgroep Mozaïek in Actie

GGD: Hoesten of niezen? Zakdoek kiezen!

In dit seizoen lopen veel mensen een griep of verkoudheid op. Goede hygiëne kan verspreiding voorkomen. Daarom adviseert GGD over maatregelen die de kans op besmetting verkleinen.


Verklein de kans op besmetting

Besmetting is nooit helemaal te voorkomen. Maar er zijn maatregelen die de kans verkleinen op besmetting of het overdragen van griep of verkoudheid aan anderen.  • Houd altijd een hand of zakdoek voor uw mond als u hoest of niest.

  • Gebruik bij voorkeur een papieren zakdoek of tissue en gooi deze na één keer gebruik weg.

  • Was vaak uw handen, ook na hoesten, niezen of snuiten.

  • Voorkom snottebellen door kinderen op tijd hun neus af te (laten) vegen.

  • Maak voorwerpen zoals deurknoppen en speelgoed regelmatig schoon.

  • Ventileer woon- en slaapruimten.


Hoe worden virussen overgedragen?

De virussen die griep en verkoudheid veroorzaken zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Ze worden door praten, hoesten of niezen verspreid. De kans op besmetting is vooral groot in ruimten waar mensen dicht op elkaar zitten, zoals in het openbaar vervoer of in de auto, op school of een kinderdagverblijf. Het griep- en verkoudheidsvirus wordt ook overgedragen via handen, bijvoorbeeld als je iemand een hand geeft of via voorwerpen als deurknoppen en speelgoed.


GGD: Maak seks lekker duidelijk!

De maand november staat voor de GGD in het teken van de landelijke campagne ‘Maak seks lekker duidelijk’. De campagne is bedoeld ter bevordering van de seksuele gezondheid van jongeren en richt zich met name op ouders en leerkrachten van leerlingen die in groep 7 of 8 zitten.

Voor meer informatie zie de websites van:

www.hoepakjijdataan.nl

www.uwkindenseks.nl

Ziekenhuis Bernhoven opent website

Speciaal voor kinderen heeft ziekenhuis Bernhoven sinds kort de website www.bernhovenkids.nl in de lucht.

Voor kinderen is een ziekenhuis best spannend. Een kort bezoekje aan de polikliniek, of een opname op de kinderafdeling is een indrukwekkende gebeurtenis. Om kinderen te informeren over hoe het in een ziekenhuis er aan toe gaat, is deze website voor kinderen.Daarvoor heeft het ziekenhuis een prijsvraag uitgeschreven, waarbij kinderen namen mogen bedenken voor het zusje en vriendje van Bernie. Bernie is de mascotte van deze kinderwebsite. Mail de namen naar info@bernhovenkids.nl en vermeld hierbij je naam, adres, leeftijd en telefoonnummer. Bij deze nieuwsbrief is de kleurtekening gevoegd. Deze kun je ook downloaden op de website www.bernhovenkids.nl.
Met vriendelijke groet

Team Basisschool Het MozaïekDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina