Bestuursversie jaarverslag 2015 (vast te stellen in de alv) 31-03-2015) Jaar van de passieDovnload 17.34 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte17.34 Kb.

Delfts Kamerkoor Ars Vocalis

E: info@arsvocalis.nl

W: www.arsvocalis.nl

Bestuursversie JAARVERSLAG 2015 (vast te stellen in de ALV) 31-03-2015)

Jaar van de passie

Ars Vocalis heeft in 2015 twee grote programma’s centraal gezet. In het voorjaar stond het vizier op het Spaanse passieconcert Ay Amor! dat wij op 20 en 21 juni in de benedenruimten van het Armamentarium in Delft hebben uitgevoerd. In het najaar richtten wij ons op het Adventsconcert Es ist ein Ros entsprungen, samen met de Delftse Muzikanten en Vrienden (DMV). DMV is een dubbel blaaskwintet dat eveneens onder leiding stond (en staat) van dirigent Rob Kaptein. Dat concert voerden wij uit op 28 november in de NH Kerk in ’t Woudt en op 29 november in de Oudkatholieke Kerk in de binnenstad van Delft.


Voor Ay Amor! heeft Rob Kaptein in samenwerking met enkele koorleden het script van een liefdesverhaal geschreven dat zich in Spanje en Argentinië afspeelt. De hoofdrollen waren weggelegd voor Edsart Udo de Haes, vermaard flamenco gitarist, en María Marín, gitarist en flamenco zangeres.

María nam de begeleiding van het koor voor haar rekening bij de zeven delen van de Romancero Gitano van Mario Castelnuovo-Tedesco, die als een rode draad door het verhaal liep. Edsart schitterde met enkele briljante soli. Samen brachten zij het publiek bij de climax van het verhaal (happy end) in vervoering met enkele flamenco’s, waarbij María zong en Edsart begeleidde. De choreografie en de aankleding van het concert waren een project op zichzelf, waaraan de koorleden enthousiast en creatief deelnamen.

De decorstukken werden knap verzorgd door Ed de Bruijne, een van de tenoren van het koor.

Het publiek werd in beweging gehouden door de scènes over enkele ruimten van het Armamentarium en de binnenplaats te spreiden. Zo fungeerde de binnenplaats als symbool voor de zee waarachter het verre Argentinië ligt en een afgeschot gedeelte van de benedenruimte als donkere kerk, waar het religieuze element met verstilde religieuze muziek uit de renaissance tot uitdrukking werd gebracht.


Tijdens Es ist ein Ros entsprungen zong het koor uitsluitend religieuze muziek, die werd afgewisseld door klassieke muziek van Debussy, Grieg en Van Beethoven, voor het blazersensemble gearrangeerd door Rob Kaptein. Ars Vocalis liet het publiek vier versies van Es ist ein Ros entsprungen (de titelsong) horen, om via onder meer Locus Iste van Bruckner samen met de blazers te besluiten met Mendelssohn-Bartholdy’s wonderschone ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ en ‘Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir’. Beide concerten waren van een bijzonder en intens gehalte, mede door het geconcentreerd luisterende publiek.
Zowel Ay Amor! als de Adventsconcerten waren een groot succes, getuige de vele enthousiaste reacties.

Ay Amor! was de eerste keer geheel en de tweede keer nagenoeg uitverkocht. ‘Es ist ein Ros entsprungen’ trok ook goed gevulde zalen. Van de concerten is een afzonderlijk verslag beschikbaar op onze website.
Voorbereiding

Voor de voorbereiding van zowel Ay Amor! als Es ist ein Ros entsprungen hebben de programmacommissie, de leden, de dirigent en het bestuur veel werk verzet.

Het koor heeft twee maal - in april en in september - een repetitiezaterdag gebruikt, met een van beide keren de voorafgaande vrijdagavond erbij. Ook waren er enkele gezamenlijke repetities met DMV.

Het koor ontving voor de expressie en de techniek van met name de renaissancemuziek een halve dag fantastische coaching van Monica Monteiro, lid van het Nederlands Kamerkoor.

Met name in de zomer en in het najaar heeft Ars Vocalis onderdelen van het concertprogramma als try-outs uitgevoerd bij diverse gelegenheden. In totaal trad het koor in 2015 elf maal op.
Overige uitvoeringen

Het eerste optreden van Ars Vocalis in 2015 was ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Stationshal van Delft CS op 9 april, met onder andere enkele ‘treincanons’ en enkele Notturni van Mozart.

Een zestal leden van het koor had op 25 en 26 februari al meegewerkt aan de Manifestatie Laatste Trein, die voorafging aan de sloop van het beeldbepalende spoorviaduct in Delft. Met beide optredens is een enkele jaren durende serie afgesloten, waarin Ars Vocalis zich betrokken heeft getoond bij de ontwikkelingen in de spoorzone.

In het najaar volgde een serie optredens waarin delen van het adventsprogramma werden uitgevoerd en beproefd op koorklank en akoestische effecten. Om te beginnen trad Ars Vocalis op 3 oktober samen met de Delftse Muzikanten en Vrienden op in het Woonzorgcentrum Akkerleven in Schipluiden.

Op 11 oktober nam Ars Vocalis deel aan ‘24 Hours Resonance’ in het Muziekgebouw aan het IJ te Amsterdam. Dat was een bijzonder evenement op initiatief van de componist Merlijn Twaalfhoven. Ars Vocalis werd hierbij betrokken op voorspraak van het Nederlands Kamerkoor. Diverse koren namen deel in blokjes met verschillende stijlperioden. Ars Vocalis nam deel aan het renaissance blok.

Op 17 oktober verzorgde Ars Vocalis een inloopconcert in de Oude Kerk en op 8 november een muzikale dienst in het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen in Voorburg, als dank voor het gastvrij ter beschikking stellen van de ruimten voor bijzondere repetities. Enkele koorleden traden daarbij op als organist.

Helaas moesten wij de jaarlijkse koorpresentatie van de Federatie van Delftse Zangkoren (FDZ) in het DOK dit jaar aan ons laten voorbijgaan wegens verhindering van de dirigent.

In de kerstperiode was Ars Vocalis van de partij bij traditionele evenementen. Op 8 december traden wij opnieuw op in de Remonstrantse kerk aan de Oude Delft voor een korte uitvoering ter gelegenheid van Lichtjesavond. Ook was Ars Vocalis een van de vier koren die het jaarlijkse Stedelijk Kerstconcert van de FDZ, op 19 december in de Maria van Jessekerk, mede inhoud gaven.

Op zondagmiddag 20 december heeft een aantal koorleden de open dag van Molen De Roos luister bijgezet. Daarmee herhaalden zij de verrassing van eind 2014, toen er ook een aantal koorleden optraden. Helaas waren de agenda’s niet meer vrij om bij te dragen aan een van de Adventsdiensten in de Oude Kerk.
Financiering

Ars Vocalis heeft ook in 2015 nog de jaarlijkse waarderingssubsidie van de gemeente Delft ontvangen. Voor de uitvoering van Ay Amor! ontvingen wij in dank een subsidie van Stichting Van Ommeren De Voogt. Daardoor en door de grote opkomst speelden wij quitte. Ook bij de Adventsconcerten was dat het geval.

Met ingang van 2016 hanteert de gemeente een ander beleid, waarin voor waarderingssubsidies geen plaats meer is. Het bestuur heeft zich in het najaar laten informeren over de mogelijkheid van projectgebonden stimuleringssubsidies en de maatstaven die de gemeente aanlegt voor de toekenning.
Leden

In 2015 is het aantal koorleden gelijk gebleven. Inclusief ereleden zijn er per 1 januari 28 leden. Wij zetten de zoektocht naar nog enkele tenoren voort en staan daarbij open voor verbindingen op projectbasis.


Dirigent

Eind 2015 moesten wij afscheid nemen van onze talentrijke dirigent Rob Kaptein, die onze repetitieavond nu nodig heeft voor het leiden van het Apeldoorns jeugdorkest. Dankzij zijn motiverende, creatieve inzet gedurende ruim vier jaar is het koor gegroeid in koorbalans, stemvorming en creatieve vormgeving.

Onze nieuwe dirigent per 1 januari 2016 is Takashi Mizumoto, woonachtig in Amsterdam.
Communicatie en PR

Op de homepage van onze website www.arsvocalis.nl is een link te vinden naar ons meerjarenplan en naar de agenda met geplande uitvoeringen. Met een groot aantal foto’s bij voorbereidingen en uitvoeringen toont het koor er zijn gezicht. Sinds de zomer zetten wij regelmatig een nieuwsbrief op deze pagina, die de leden ook in hun eigen netwerk kunnen verspreiden.

Ars Vocalis beschikt over een Twitteraccount (#AVocalis) en een Facebookpagina, waarop onze activiteiten zichtbaar worden voor koorminnend publiek en vrienden. Het bestuur breidt bij de voorbereiding en vormgeving van elk concertprogramma haar netwerk van cultuurmaatschappelijke contacten uit.
Algemene ledenvergadering (ALV), bestuur en commissies

De jaarlijkse ALV is gehouden op 14 april. Vicevoorzitter Otto van Diggelen trad af, waarbij hem dank toekomt voor zijn enthousiaste en verbindende inzet gedurende de laatste vier vernieuwende jaren. De kandidaten Anja van Kempen en Peter Reimer werden gekozen om de twee bestaande vacatures te vervullen.

Naast Anke Muusse (voorzitter), Myra Ronner (penningmeester) en Edwin Vermeij (secretaris) completeren Anja en Peter het bestuur, als vicevoorzitter respectievelijk commissaris PR.

Tijdens de ALV is een commissie Toekomstmuziek geïnstalleerd, bestaande uit: Anke Muusse, Peter Reimer en Anne Sprunger. De leden Wimco Jelier, Frits Muusse en Noks Nauta zijn betrokken als adviseurs. Doel is om koers te bepalen voor de middellange termijn wat betreft continuïteit, kwaliteit en vernieuwing.


Vooruitblik 2016

Ars Vocalis gaat samen met twee andere koren op 4 juni deelnemen aan een zomerconcert in het Vlaamse Kortrijk. De naamgenoot Ars Vocalis uit Kortrijk organiseert het evenement. In november geeft Ars Vocalis haar jaarconcert, ditmaal met Amerikaanse muziek van diverse pluimage, met een originele vormgeving!De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina