Betaald educatief verlof aanvraag tot bewijsstukkenDovnload 8.1 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte8.1 Kb.
BETAALD EDUCATIEF VERLOF
AANVRAAG TOT BEWIJSSTUKKEN

(in te vullen door de aanvrager en aan het CLT-secretariaat terug te bezorgen)


Wet van 22 januari 1985 en uitvoeringsbepalingen bij K.B. van 23 juli 1985, waarbij aan de werknemers Betaald Educatief Verlof wordt toegekend met het oog op hun sociale promotie.
CENTRUM VOOR LEVENDE TALEN - CVO

Dekenstraat 4, bus 4014

3000 Leuven

………………...............................CLT-cursistennummer (verplicht)

Naam : .................................................................................................................


geboren te ................................................... op ...................................................
adres : straat en nr. : ............................................................................................

postnr. en gemeente : ...........................................................................…


zal tijdens het schooljaar 2016-2017 de lessen volgen van :
TAAL LEERJAAR GROEP
............................. .................. ............

............................. .................. ............

............................. .................. ............

............................. .................. ............


Inschrijvingsdatum voor de cursussen : ............................................
Duur van het schooljaar/opleiding :

1ste semester: maandag 26 september 2016 tot zaterdag 28 januari 2017

2de semester: maandag 30 januari 2017 tot zaterdag 3 juni 2017

Schooljaar: maandag 26 september 2016 tot zaterdag 3 juni 2017

Examenperioden : 16 tot 28 januari 2017 (alle groepen)

+ 22 mei tot 3 juni 2017 (2de semester- en jaarcursussen)(verdere informatie, vrije dagen, e.d. : zie www.clt.be )
Let op ! Elke afwezigheid moet binnen de week worden verantwoord met de voorgedrukte CLT-formulieren, verkrijgbaar op het secretariaat of in de hal, vergezeld van het bijhorende attest van desbetreffend werkgever of arts. Een afwezigheid is enkel gewettigd om redenen opgesomd in de “verplichtingen van de werknemer” in de reglementering van de F.O.D. Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (zie www.clt.be /Inschrijvingen/Bet. Educatief Verlof)
Leuven, .......................... 20…… Handtekening van de aanvrager:


……………………......................De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina