Betreft: Aanmaning herstelverzoekDovnload 5.56 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte5.56 Kb.
[Voorbeeldbrief herstelverzoek aannemer]

[Naam aannemer]


[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Aanmaning herstelverzoek


[Woonplaats, datum]

Geachte heer, mevrouw,


Op [datum] heb ik u verzocht herstel uit te voeren van het eerder door u uitgevoerde werk. Tot op heden is dat nog niet gebeurd.

De herstelwerkzaamheden betreffen [omschrijving klachten].


U bent als opdrachtnemer verantwoordelijk voor het afleveren van deugdelijk werk en dient bij tekortkomingen deze te herstellen. Zo is dat wettelijk geregeld. Ik stel u hierbij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het ondeugdelijke werk.
Ik verwacht dat het herstelwerk binnen [termijn] wordt verricht.
[Indien van toepassing]

Na goede afronding van het herstel zal ik overgaan tot volledige betaling. Tot die tijd wacht ik met betalen van €[bedrag]. Dit bedrag komt ongeveer overeen met de tekortkomingen van het werk.


Ik verzoek u binnen twee weken te reageren om een afspraak te maken over het te verrichten werk.

Met vriendelijke groet,


[Uw naam en handtekening]

[Adres]
[Postcode en woonplaats]


[Evt. E-mail]

[Evt. telefoonnummer]
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina