Betreft: advertentie Intermediair d d. 23 februari 1997Dovnload 33.81 Kb.
Datum17.10.2016
Grootte33.81 Kb.
AEGON Nederland N.V.
afdeling Management Ontwikkeling
Postbus 202
2501 CE DEN HAAG
Rotterdam, 5 maart 1997

Betreft: advertentie Intermediair d.d. 23 februari 1997


Geachte mevrouw, mijnheer,
Nog een paar maanden en dan mag ik eindelijk aan het werk. Daarom wil ik nu vast reageren op uw advertentie in de Intermediair van 23 februari jl. De originele en kenmerkende reclame met het losbrekende paard en de begeleidende tekst spraken mij namelijk erg aan.
In 1990 ben ik begonnen met de studie bedrijfseconomie aan de Hogeschool Rotterdam. Het studentenleven was (natuurlijk) fantastisch, maar toch nog niet bevredigend voor mij. Na één redelijk succesvol jaar besloot ik daarom naar Australië te vertrekken. Op het vliegveld werden de eerste contacten gelegd en binnen een week had ik mijn eerste baantje. Er volgden er nog vele. De totaal verschillende cultuur, de snel wisselende internationale contacten, de mogelijkheden zelf te beslissen wat je wilde doen en de afwisseling zorgden voor een onvergetelijk jaar en versnelden mijn persoonlijke ontwikkeling.
Daarna heb ik me volledig op het studentenleven gestort. Gedurende mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in innovatieve organisaties. Ik ben daarbij vooral geïnteresseerd in de rol van Human Resource Management in deze bedrijven in een internationale context. Als afstudeeropdracht ga ik een onderzoek doen in vier landen in zuidelijk Afrika. Vooral het zelfstandige en het ambassadoriale karakter van deze opdracht trekt mij aan.
Naast mijn studie heb ik veel gewerkt in de horeca en ben ik op verschillende gebieden actief geweest in de sport. De horecabaantjes leerden mij flexibel en klantgericht te zijn. De sportactiviteiten gaven mij, naast gezelligheid, de mogelijkheid mijn communicatieve vaardigheden ten volste te benutten, nieuwe dingen te realiseren en een winnersmentaliteit te ontwikkelen.
Het bovenstaande maakt al enigszins duidelijk wat ik in mijn werk hoop te vinden. Het opzetten van nieuwe projecten of vestigingen in het buitenland in lijn met de strategie van het concern lijkt mij bijzonder uitdagend. Hierbij hebben een informele sfeer, het werken in teams en het streven naar een succesvolle uitvoering voor mij hoge prioriteit.
Ik hoop dat u mij uitnodigt voor de informatiedag van 22 maart, om te kijken of AEGON en ik ook daadwerkelijk zo goed bij elkaar passen als ik uit de advertentie heb opgemaakt.
Met vriendelijke groet,

Bijlage: curriculum vitae


Rheden Beton BV
t.a.v. de heer S.L. Kraan
Postbus 81
6990 AB Rheden

Arnhem, 8 maart 1997


Betreft : sollicitatie commercieel medewerker buitendienst (vac.nr. 97/11)

Geachte heer Kraan,

Zoals ik u al in ons telefoongesprek duidelijk maakte, ben ik zeer geïnteresseerd in de functie van commercieel medewerker buitendienst.

Na mijn opleiding Werktuigbouwkunde aan de MTS ben ik als verkoper gaan werken bij Flexovit in Deventer, producent van slijpschijven. Hier heb ik met plezier drie jaar gewerkt. Ondertussen heb ik opleidingen gevolgd op het gebied van verkoop en op het gebied van bouwmaterialen.

Drie jaar werkervaring en de in diverse opleidingen opgedane kennis vormen een goede basis om een overstap te maken naar een meer zelfstandige functie zoals bij uw bedrijf.

Ik kan goed omgaan met mensen en ik heb overtuigingskracht. Mijn overtuigingskracht blijkt uit de verkopen die ik heb weten te realiseren.

Uw bedrijf neemt een goede positie in op de markt en het lijkt mij een uitdaging om deze positie verder uit te bouwen. Ik vertrouw erop dat ik de kans krijg om u in een gesprek van mijn capaciteiten als verkoper te overtuigen. Ik beloof u dat het de moeite waard is.

Hoogachtend,

Bas Aalbers Valckenierstraat 45 6828 RM Arnhem

Bijlage: curriculum vitae

Aan: Nouveau Métier
t.a.v. de heer M. Oude Wesselink
Reguliersdwarsstraat 50
1017 BM Amsterdam

Datum: 29 mei 1997


Onderwerp: Sollicitatie

Geachte heer Oude Wesselink,


Ik las de advertentie van uw organisatie in Intermediair en dacht meteen dit is een baan voor mij. Ik zal u proberen duidelijk te maken waarom.

Allereerst ben ik iemand die graag met mensen omga en gemakkelijk contacten leg. Ik ben niet voor niets intercedent geworden bij uitzendbureau Jobhunt, waar ik dit een leuk aspect vind van mijn werk.

Ten tweede bezit ik in sterke mate over doorzettingsvermogen en dit is een eigenschap die je in onze branche goed kunt gebruiken.

Ten derde heb ik een gezonde dosis mensenkennis opgebouwd en weet dit goed te combineren met commercieel succes.

Ik verwijs u voor een gedetailleerd overzicht naar mijn bijgevoegde curriculum vitae. Ik hoop dat u voldoende vertrouwen in mij heeft om de selectieprocedure voort te zetten.


Met vriendelijk groet,


Siska Peeters


Faradaystraat 7
1098 NM Amsterdam

mr. Carolien van der Scheur


Driebergsestraatweg 55
3941 ZT Doorn
Tel.: 0343-413222

Stichting Arachne Vrouwenadviesbureau Overheidsbeleid


Groot Hertoginnelaan 41
2517 EC Den Haag

Doorn, 21 april 1997


Onderwerp: open sollicitatie

Geachte mevrouw of mijnheer,

Via mijn zus, die mij attendeerde op uw organisatie, werd ik geïnformeerd over de activiteiten van uw stichting. Ik wil graag kenbaar maken dat ik het eens ben met de doelstellingen van uw organisatie zoals solidariteit en een actieve houding ten
opzichte van het emancipatiebeleid van de overheid in al haar facetten.

Tijdens mijn studie Nederlands Recht heb ik bewust gekozen voor de richting Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht. In mijn achterhoofd had ik altijd de gedachte mijn kennis in te gaan zetten voor de vrouwenbeweging.

Aangezien uw organisatie actief is in de belangenbehartiging van vrouwenbewegingen, wil ik hierbij informeren naar de mogelijkheid daaraan bij te dragen.

Ik heb enige ervaring met juridische hulpverlening opgedaan en tevens gewerkt als beleidsmedewerker bij een gemeente,


waarbij ik verantwoordelijk was voor emancipatiebeleid.

Ik ben graag bereid in een gesprek met u een en ander toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Carolien van der Scheur

Bijlage: curriculum vitae
drs. E. Smid
Zandweg 39
3544 AA Utrecht
Tel.: 030-2312092

Stichting Natuur en Milieu


Afdeling Natuur- en Landschapsbehoud
t.a.v. de heer ir. E. Graaf
Donkerstraat 17
3511 KB Utrecht

Utrecht, 15 februari 1997


Betreft: open sollicitatie

Geachte heer Graaf,

Naar aanleiding van het maandblad Natuur en Milieu heb ik informatie aangevraagd over de Stichting Natuur en Milieu. Het jaarverslag, dat ik vervolgens bestudeerd heb, stimuleerde mij u te schrijven.

Afgelopen december ben ik als bioloog afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht binnen de richting ecologie. Tijdens mijn studie heb ik altijd bewust nagedacht over de maatschappelijke relevantie van de door mij ondernomen activiteiten.

Als vraag van de Ierse ‘Wild Life Service’ heb ik in Ierland een landschaps-ecologisch onderzoek uitgevoerd. Het betrof hier de vraag in hoeverre activiteiten in een aangrenzend landbouwperceel een bedreiging vormen voor de natuurwaarde van een veengebied. Daarnaast heb ik een vegetatie-ecologisch onderzoek uitgevoerd naar de lange termijn consequenties van herstelbeheer in een voormalig landbouwgrasland in Zuid-Limburg. In mijn literatuurscriptie, onder begeleiding van Norman Meyers, heb ik biologische belangen in een internationaal maatschappelijk kader geplaatst.

Tijdens mijn studie heb ik ervaren dat het doen van onderzoek en het schrijven van aanbevelingen niet genoeg is om natuur en milieu te beschermen. Dergelijke gegevens hebben slechts zin wanneer zij de beleidsmakers van Nederland bereiken. Voor mijzelf heb ik dan ook besloten hieraan actief te gaan bijdragen. Juist omdat uw organisatie het overheidsbeleid kritisch benadert en het, waar dat nodig is, van alternatieven voorziet, zie ik daar voor mij de mogelijkheid die bijdrage te leveren.

Mijn interesse gaat in de eerste instantie uit naar de afdeling Natuur- en Landschapsbehoud van uw organisatie. Daar denk ik mijn ecologische kennis, tezamen met eigenschappen als kritisch denken, anticiperend vermogen en het bezitten van goede redactionele vaardigheden, te kunnen gebruiken op een doortastende en stimulerende wijze. Ik zal dan ook binnen een week contact met u opnemen.

Hoogachtend,

Erica Smid

Bijlage: curriculum vitae

D. Swagerman
Haarlemmermeerstraat 68-3
1058 KC Amsterdam
Tel.: 020-6176371

Rijksmuseum Twenthe


t.a.v. de directie
Lasondersingel 129
7514 BP Enschede

Datum: 20 mei 1997


Betreft: open sollicitatie

Geachte leden van de directie,

Hierbij wil ik mijn wens kenbaar maken om bij het Rijksmuseum Twenthe te komen werken als conservator.

Ik heb uw museum meerdere malen met plezier bezocht. Wat mij telkens opviel was de bijzondere combinatie van aan de ene kant oude schilderkunst en kunstnijverheid en aan de andere kant een grote collectie moderne schilderkunst.

In mijn studie heb ik altijd een evenwicht proberen te vinden tussen mijn belangstelling voor schilders uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw en moderne kunstenaars van het kubisme, Cobra en het fantastisch realisme. Daarnaast heb ik interesse in Nederlandse schilders.

Gezien deze belangstelling heb ik voor mijn twee stages musea gezocht, die deze combinatie in huis hebben, zoals het gemeentemuseum in Arnhem en het Centraal Museum in Utrecht. Hier heb ik kennis gemaakt met de verschillende werkzaamheden die een conservator verricht.

Ik heb inmiddels een artikel gepubliceerd in het kunsttijdschrift Tableau. Ter informatie heb ik hiervan een kopie bijgesloten. Dit artikel geeft inzicht in mijn redactionele vaardigheid.

Ik hoop dat we in staat zijn snel mijn eventuele mogelijkheden bij uw museum te bespreken.

Met vriendelijke groet,

D. SwagermanBijlagen:

Verbunt Wijnverkopers
t.a.v. de directie
Heuvelring 100
5038 CL Tilburg

Datum: 4 februari 1997


Onderwerp: open sollicitatie

Geachte heer of mevrouw,

Hierbij wil ik solliciteren naar de functie van vertegenwoordiger/wijnadviseur.

Uw bedrijf heeft in drie generaties een naam opgebouwd als wijn handelaar in wijnen van zeer hoge kwaliteit. Verder spreken het professionalisme en de grote kennis van zaken bij uw bedrijf mij aan. Ik heb dit zelf mogen ervaren tijdens een bezoek aan Verbunt Wijnverkopers afgelopen november, dat door ons opleidingsinstituut georganiseerd werd.

Ik heb net mijn diploma Middelbaar Economisch Onderwijs richting Horeca behaald (voorheen Middelbare Hotelschool). Tijdens mijn hotelschooltijd heb ik een bijzondere belangstelling voor wijn gekregen. Zo ben ik op studiereis geweest naar Zuid-Afrika om daar diverse wijngaarden te bezoeken. Dit was een zeer bijzondere ervaring. Ook heb ik de cursus Vinologie gevolgd op onze school.

Ik ben commercieel ingesteld en heb een bijbaan gehad als verkoper in een audio/video-winkel. Ik heb mijn curriculum vitae met persoonlijke gegevens meegestuurd met deze brief.

Ik hoop dat u mij uitnodigt voor een gesprek.

Met vriendelijke groet,

Kees de Kruijf
Waldeck Pyrmontlaan 2
4818 LE Breda
Tel.: 076-5149348

Uitgeverij Bosch & Keuning


Afdeling Personeelszaken
t.a.v. de heer K. Mak
Parkstraat 7
3743 ED Baarn

Datum: 28 januari 1997


Onderwerp: sollicitatie

Geachte heer Mak,

Na ons telefoongesprek van 24 januari leek het me nuttig u wat extra informatie te sturen over mijzelf en te solliciteren bij uw uitgeverij.

Uw uitgeverij geeft informatieve boeken uit en op dat terrein ligt mijn interesse. Ik denk daarbij aan bijvoorbeeld vertalingen uit het Engels of Frans, waarbij mijn taalvaardigheden nuttig kunnen zijn.

Ik heb mijn stageperiode doorgebracht bij uitgeverij Kluwer in Deventer. Hier heb ik gewerkt bij een fonds dat uitgaven ontwikkelt op het gebied van ondernemen en belastingen. Dit is mij goed bevallen.

Hoewel ik geen specifieke opleiding gevolgd heb die gericht is op de uitgeversbranche, denk ik dat ik via mijn opleiding kennis heb vergaard en vaardigheden heb ontwikkeld die daarin goed bruikbaar zijn. Hierbij moet u denken aan taalvaardigheid, economisch inzicht, kennis van marketing en redactionele vaardigheid.

Indien dit wenselijk wordt geacht, ben ik bereid een aanvullende opleiding te volgen, zoals bijvoorbeeld de Basiscursus Uitgeverij van de Vakopleiding Boekenbranche.

Ik hoop dat ik de kans krijg u van mijn kwaliteiten te overtuigen in een gesprek.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

H.G. Vroom


Klarinetpad 23
3822 CS Amersfoort
Tel.: 033-4552499

Bijlage: curriculum vitae

Carolien Vis
Eikenlaan 174
9741 ET Groningen
Tel.: 050-5711858

Dierenbescherming Groningen


t.a.v. het Bestuur
Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 18
9712 SH Groningen

Betreft: open sollicitatie


Groningen, 23 april 1997

Geachte leden van het bestuur,

Via deze brief wil ik solliciteren naar een baan in de public relations en voorlichting.

Binnenkort ontvang ik het diploma van de opleiding MEO-Commerciële Dienstverlening (richting Bedrijfscommunicatie/Public Relations) van het Aa-College in Groningen.

Ik volg de activiteiten van uw organisatie op de voet via de krant, lokale televisie en radio. Hierbij is mij opgevallen dat uw organisatie erg actief is en veel doet om uw ideeën in de publiciteit te krijgen.

Ik ben het van harte eens met de doelstellingen van de dierenbescherming. Ik ben persoonlijk een enorme liefhebber van katten, ik heb er twee, maar ook andere dieren vind ik interessant.

Ik heb als vrijwilliger drie maanden meegeholpen bij het dierenasiel in Haren. Dit vond ik erg gezellig werk omdat ik veel samen moest werken met anderen.

Het zou mooi zijn als ik mijn dierenliefhebberij en mijn opleiding Bedrijfscommunicatie/Public Relations voor de dierenbescherming zou kunnen inzetten.

Als u mij uitnodigt voor een sollicitatiegesprek, zult u er geen spijt van krijgen.

Met vriendelijke groet,

Carolien Vis

Bijlage: curriculum vitae

Sabine Stevens
Wageningseberg 340
3524 LX Utrecht
telefoonnummer: 030-2893006

Tolk- en Vertaalbureau Nebil


t.a.v. de directie
Damstraat 1
3531 BP Utrecht

Datum: 12 mei 1997


Betreft: open sollicitatie als tolk-vertaler

Geachte Mevrouw/Mijnheer,

Voor vertaalwerk heeft u mensen nodig die hun vak verstaan, maar die daarnaast goed met andere mensen kunnen samenwerken. Het woord waar het hier om gaat is communicatie. Ik denk dat ik zo iemand ben, die voor u van nut zou kunnen zijn.

Ik ben internationaal georiënteerd. Dit blijkt uit de vele reizen die ik heb gemaakt. Daarnaast beschik ik over ruime vakkennis in het Engels en in het Frans.

Ik heb ervaring met het vertalen van boeken, maar ook met het vertalen van technische handleidingen voor bedrijven.

Ik ben per direct beschikbaar voor een fulltime functie, maar ook parttime en tijdelijk (freelance_ werk is welkom.

Om u een indruk te geven van mijn talenkennis heb ik naast een overzicht van vertaalwerk een Engelstalige en Franstalige versie van deze brief meegestuurd.

Ik hoop dat deze brieven en mijn ervaring ertoe leiden dat u mij uitnodigt voor een vrijblijvend gesprek.

Met vriendelijke groet,

Sabine StevensBijlagen:

  • curriculum vitae

  • overzicht vertaalwerk

  • Engelstalige sollicitatiebrief

  • Franstalige sollicitatiebrief
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina