Betreft: AnemiediagnostiekDovnload 10.93 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte10.93 Kb.Gouda, 4 augustus 2011
Betreft: Anemiediagnostiek
Geachte collega,
Als huisartsenlaboratorium bieden we via het HAG aanvraagformulier o.a. een blokje anemiediagnostiek aan (zie Figuur 1). De interpretatie van de laboratoriumuitslagen die voortkomen uit deze anemievraagstelling blijkt echter niet altijd even eenduidig. Als klinisch chemici ontvangen we van u hier regelmatig vragen over die we graag zo goed mogelijk beantwoorden.

Om beter in te spelen op deze vragen zijn we m.i.v. juni 2011 gestart met een nieuw anemieprotocol. In dit protocol worden testen reflexmatig uitgevoerd en uiteindelijk wordt de anemie-aanvraag door een klinisch chemicus voorzien van een interpretatief commentaar. Deze werkwijze, waarbij de laboratoriumspecialist diagnostiek gericht inzet en becommentarieert blijkt een positief effect te hebben op het diagnose en behandelingsproces (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde - 2009; 153: A486). De diagnostiek die ingezet wordt bij een anemie-aanvraag is gebaseerd op het protocol zoals gepubliceerd het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2007;151:2326-32). Op basis van soortgelijke initiatieven elders in het land denken we hiermee u als aanvrager maar ook de patiënt beter van dienst te zijn. Immers het voordeel voor de patiënt is dat de hele diagnostiek met één bloedafname kan worden afgehandeld. Tevens is de ervaring dat vaker de onderliggende oorzaak van een anemie wordt gevonden.


Hoe nu uw laboratoriumaanvraag invullen zodat wij doen wat u wilt?

In figuur 1 is het blokje anemiediagnostiek op het aanvraagformulier afgebeeld. Wanneer u een patiënt met een bekende anemie wilt vervolgen dient u onder het kopje anemie het bovenste vakje genaamd ‘diagnostiek’ aan te kruisen. U krijgt dan alleen een Hb en MCV terug gerapporteerd.

Wanneer u een patiënt verdenkt van een anemie, dient u onder het kopje anemie het tweede (middelste) vakje ‘diagnostiek’ aan te kruisen. Op basis van reflextesten wordt dan het nieuwe anemieprotocol uitgevoerd en wordt bij elke anemie een interpretatief commentaar meegestuurd. Helaas wordt het nieuwe anemieprotocol nog niet correct vermeld op het huidige aanvraagformulier. In de toekomst zal dit op een nieuw formulier wel het geval zijn. Op het huidige formulier staat bij anemiediagnostiek dat u automatisch een Hb, MCV, reti, LDH, kreat, ferritine, vit B12, FZ en CRP zult krijgen; in het nieuwe protocol zullen deze testen alleen reflexmatig uitgevoerd worden als hier aanleiding voor is. Bij een normaal Hb zal bijvoorbeeld geen vervolgdiagnostiek plaatsvinden. Indien u ongeacht de uitslag van het Hb toch een vitamine B12 of foliumzuur wilt laten bepalen, dient u deze testen apart aankruisen op de achterkant van het aanvraagformulier (figuur 2).

Ter info willen we u nog meegeven dat wij in bepaalde gevallen zullen adviseren om vervolgonderzoek in te zetten. Een voorbeeld is de vitamine B12 diagnostiek. Het is bekend dat met een vitamine B12 bepaling tussen de 150 en 300 pmol/l geen onderscheid gemaakt kan worden tussen deficiënt of sufficiënt. Wij zullen in deze gevallen aanraden om een homocysteïne bepaling aan te vragen –nabepaling is niet mogelijk omdat niet het juiste materiaal hiervoor is afgenomen. Bij een functioneel vitamine B12 tekort zal homocysteïne verhoogd zijn.

Wanneer u Hb-pathie of thalassemie onderzoek wilt inzetten dient u onder het kopje anemie het onderste vakje ‘Hb-pathie/Thalassemie’ aan te kruisen. Er zal dan Hb-electroforese onderzoek ingezet worden. Met dit onderzoek kunnen we Hb-pathieën en beta-thalassemieën aantonen of uitsluiten. Indien de uitslagen aanleiding geven om nog alfa-thalassemie diagnostiek (DNA onderzoek) in te zetten dan wordt u hierover ingelicht.
Indien u nog vragen heeft over het bovenstaande dan staan wij u graag te woord. Dit kan telefonisch, maar u kunt ons ook uitnodigen voor een nascholing over dit onderwerp.
Namens de klinisch chemici,
Dr Jeffrey Keuren Telefoon: 0182 75 72 37 (werk) 06 1004 1770 (mobiel)

E-mail: jeffrey.keuren@ghz.nl


Mede namens,

Dr Gideon Lansbergen

Dr Jacques Hens

Drs Peter Kok


Figuur 1: Aanvraagmogelijkheden Figuur 2: Lijst met losse laboratoriumaanvragen op

anemiediagnostiek. alfabetische volgordeDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina