Betreft: gebedsgenezingDovnload 14.97 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte14.97 Kb.
Aan de redactie van VTM

Recht van antwoord

Betreft: gebedsgenezing
Leuven 30-12-2005

Geachte redactie,


Met dit schrijven wil ik reageren op uw uitzending van dinsdag 27 december.

Dit ging o.a. over het 14 jarige meisje Sanne uit Maaseik, dat in de uitzending daarvoor getuigde genezen te zijn door gebed.

De ouders hadden toestemming gegeven om haar verhaal medisch te laten onderzoeken en ook ik heb hun daartoe aangemoedigd, zoals in de uitzending te horen was.
Het getuigenis van Sanne

Sanne is geboren met een groeiafwijking (hypertrofie)1 aan de rechterzijde van haar lichaam, waardoor alles aan de rechterkant van haar lichaam iets groter is dan aan de linkerkant. De vermoedelijke oorzaak is een genetische mutatie die tijdens de embryonale ontwikkeling zou hebben plaatsgevonden, vlak na de bevruchting. Daar er dan al celdelingen hebben plaatsgevonden, werkt de mutatie niet door in het hele lichaam, maar slechts bij een deel van de cellen, wat het verschil verklaart.Error: Reference source not found


Haar ouders merkten op dat Sanne van jongs af aan, bij het lopen altijd pijn had en dat is dan ook de reden dat zij haar regelmatig hebben laten onderzoeken bij verschillende professoren.

Hierbij zijn een aantal keren röntgenfoto’s genomen en werd er, opnieuw volgens de ouders, een zorgelijke ontwikkeling waargenomen, namelijk: progressief beenlengteverschil.

In 1997: ±1cm, in 1998: ±1,2cm en in 2002: ±2cm.

Haar ouders en haar omgeving waren gewoon aan het feit dat ze een beetje mankte en over pijn bleef klagen.


In maart 2005 is er voor Sanne gebeden door vrienden van mij: Peter en Nelly Laman. Bij een eenvoudige vergelijking van haar benen2 werd er ±hetzelfde lengteverschil geconstateerd als dat wat volgens de ouders ook medisch was vastgesteld. Bij controle een week later bleek het verschil niet meer zichtbaar. Zij getuigde zelf dat alle pijn, waar ze normaal last van had, van de ene dag op de andere verdwenen was. Ook was het haar sportleraar opgevallen dat ze niet meer mank liep.
Voor de duidelijkheid:

Ikzelf hoorde van haar verhaal vlak na dit wonder en heb Sanne dus niet gekend voordien.

Ik heb dus ook zelf niet voor haar gebeden.

Ook ik ben dus afhankelijk van haar getuigenis, dat van haar ouders en haar omgeving.Waarom ik dit soort van wonder niet ondenkbaar acht.

Ik ben zelf drie maal getuige geweest van een extreem groot lengteverschil (±10cm) wat tijdens het gebed in enkele seconden gelijk kwam bij kreupele kinderen. De ongeveer twee centimeter bij Sanne was dan voor mij heel aannemelijk.


De keuze van de getuigen

Ik heb bewust gekozen voor drie mensen met een genezingsgetuigenis waarvan er maar één door mijn gebed genezen was. Mijn doel was om duidelijk te maken dat er binnen de kerk meer mensen met gebedsgenezing bezig zijn en dat er opmerkelijke wonderen gebeuren waar het grote publiek niets vanaf weet. In hoeverre dit soort getuigenissen standhouden in een medisch onderzoek zal altijd later moeten blijken. Ik ben geen onderzoeker, maar een prediker die meer dan genoeg wonderen gezien heeft om te weten dat wonderen feitelijk zijn. Als echter uit een onderzoek blijkt dat de feiten in een bepaald geval anders zijn dan de getuige verteld, heb ik daar geen moeite mee.


Het onderzoek

Het onderzoek van deze genezing werd gedaan door professor Lammens die vaststelde dat onderzoek in ’97 uitwees: ±1cm verschil, in ’98 ±1,2cm verschil en dat er nu nog altijd ± 0,7-0,8cm verschil is. Conclusie: Het verschil is de afgelopen zeven jaren niet groter geworden maar zeker ook niet kleiner (rekening houdend met een foutmarge in de meting).

De ouders hielden echter vol dat het medische dossier niet volledig was en dat er foto’s moesten zijn die een lengteverschil van ± 2cm lieten zien. Hier werd echter, voor zover ik weet niets mee gedaan.
Het desbetreffende verslag.

Een paar dagen na de VTM opname in het ziekenhuis bezorgde de vader van Sanne per fax het verslag van professor Fryns en professor DEVRIENDT.

Dit verslag ondersteunt het verhaal van de ouders want hieruit blijkt dat er in 2002 wel foto’s genomen zijn en dat het lengteverschil in de benen toen ± 2cm was.
De reactie van VTM.

Ondanks dat VTM in bezit was van dit verslag heeft men er niets mee gedaan. Ik heb begrepen dat zelfs professor Wim Betz dit niet onder ogen heeft gehad. Men heeft in de uitzending het hele verhaal afgedaan als een belachelijke zaak, terwijl men het feit van het verslag uit 2002 verzwegen heeft. Hier heb ik wel heel veel moeite mee, dat vind ik wetenschappelijk en journalistiek onacceptabel en onethisch. Feiten zijn feiten!

Immers, de ouders zijn niet zelf op het idee gekomen van een steeds groter wordend beenlengteverschil. Dat is hun ook niet aangepraat door degenen die met Sanne gebeden hebben. Ze hebben dat zwart op wit gekregen van de professoren, in wie ze tot nu toe zoveel vertrouwen hadden, dat ze zelfs Sanne opnieuw lieten onderzoeken. De verslagenheid op hun gezichten tijdens de uitzending, is dan ook niet gekomen door twijfel aan dit wonder maar door verbijstering, omdat de professoren het verslag uit 2002 niet vonden of wilden gebruiken. Daar heb ik dan ook heel veel moeite mee. Dit is niet correct!
Een paar laatste opmerkingen:

Over Sanne:

Of Sanne haar been nu inderdaad langer geworden is tijdens het gebed (in strikt wetenschappelijke zin) weet ook ik nog altijd niet zeker. Haar getuigenis en die van de mensen om haar heen blijft voor mij wel staan. Ze mankt niet meer, heeft geen pijn meer en kan allerlei dingen doen die ze voorheen niet deed. Als ik een inschatting moet maken van wat er gebeurt is, is dit mijn vermoeden:

Er is inderdaad een progressief beenlengteverschil geweest.

In 1997: ± 1cm, in 1998: ± 1,2cm, in 2002: ± 2cm, in 2005 misschien wel 2,5-3cm.

Na gebed is dit verschil terug gebracht tot ± 0,8cm, iets wat 60% van de bevolking heeft.

Gevolg: niet meer manken, geen pijn meer enz.Over het charlatan zijn:

Ik heb voor de camera geprobeerd een zo eerlijk en open mogelijk verslag te doen van de kracht van gebedsgenezing, van de redenen waarom ik mij hiermee bezig houd, maar ook van de zwakte van de kerk m.b.t.gebedsgenezing. Zo heb ik aangegeven dat er tot nu toe nog geen blinde onder mijn handen genezen is, dat ik zelf suikerziekte heb en nog wat kwaaltjes en dat ook niet alle mensen waar ik voor bid genezen worden. Waarin ben ik dan een charlatan geweest? In het verhaal van Sanne? Ik ben niet eens degene die voor haar gebeden heeft.


Over sekten:

Het is journalistiek onjuist en onethisch om de pinksterbeweging, waar ik toe behoor, een sekte te noemen. We behoren in België bij de erkende erediensten en in onze geloofsbelijdenis staat dat wij geloven in genezing door gebed. Dat is niets bijzonders, maar eigen aan christen zijn. In België zijn we tot nu toe maar een kleine kerk, wereldwijd voltrekt zich echter een sociologisch fenomeen en is de pinksterbeweging uitgegroeid tot de tweede grootste christelijke kerk in de wereld. Wonderen zijn hier oorzakelijk mee verbonden.


Over wonderen:

Er is in de kerk (van katholiek tot en met de pinksterkerk) nog altijd een enorm gebrek aan wonderen. Tegelijkertijd is er binnen de kerk een beweging gaande waardoor er op talloze plaatsen in de wereld steeds uitbarstingen van bovennatuurlijke kracht zijn. Uitzonderlijke wonderen gebeuren er dan, soms in enorme aantallen tegelijk, wonderen die rechtstreeks te vergelijken zijn met die in het Nieuwe Testament. Deze uitbarstingen van kracht zijn de kerk aan het veranderen en zullen m.i. uiteindelijk de wereld veranderen. Stof genoeg dus voor een journalistiek en wetenschappelijk onderzoek, maar dan wel graag beter als dat van Sanne.


Over recht van antwoord:

Gezien het verzwijgen van het medische verslag van 2002 door VTM, het daardoor onnodig belachelijk maken van de ouders en het feit dat ikzelf geen recht van antwoord kreeg in de uitzending is mijn verzoek om een rectificatie in recht van antwoord!


Met vriendelijke groeten,
Wim Kok

1 Diagnose Prof. Dr. Frijns en Prof. Dr. Devriendt, Leuven in 2002.

2 Dit was geen medische meting. Sanne werd recht op een stoel gezet, benen naar voren en een verschil was zichtbaar. Deze methode is onnauwkeurig, maar een verschil van 2 cm is vrij groot en kon in dit geval op deze manier zichtbaar worden gemaakt.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina