Betreft: gesprekken met loopgroepenDovnload 12.73 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte12.73 Kb.

Aan: alle leden van A.V. Spirit

Van: Bestuur
Oud-Beijerland, 28 februari 2012
Betreft: gesprekken met loopgroepen
In juni 2011 heeft het bestuur gesprekken gevoerd met atleten vanuit de diverse loopgroepen, we hebben dit als positief ervaren en hebben dat ook zo naar de groepen gecommuniceerd. Uit deze gesprekken zijn een aantal suggesties ter verbetering opgepakt en uitgevoerd. Ook zijn enige vacatures ingevuld, dus tot zover goed nieuws. Het lijkt ons zinvol om ook dit jaar deze gesprekken weer te gaan voeren, natuurlijk enigszins aangepast omdat we lering trekken uit de voorgaande ervaringen.
We gaan de gesprekken houden in maart 2012 en rekenen dan op een nog beter respons dan vorig jaar. De gesprekken gaan over vereningingszaken en de persoonlijke ervaringen van de leden, dus voor iedereen een nuttig platvorm.
De agenda kent drie vaste agendapunten en daarnaast is er natuurlijk ruimte voor de inbreng van de leden.

1. ledendienstbaarheid

2. vacatures

3. bestuursfuncties

4. w.v.t.t.k.

Als toelichting op de agenda het volgende:  • Alle leden van A.V. Spirit van 18 jaar of ouder vallen onder de regeling van leden-dienstbaarheid. De regeling hangt op het mededelingenbord en staat ook op de site. Toch blijkt regelmatig dat leden niet op de hoogte zijn van de regeling, of dat er onduidelijkheden over de regeling zijn.

  • Binnen A.V. Spirit zijn de "vaste" taken vastgelegd in een organogram, door allerlei redenen stoppen leden met het vervullen van de taken binnen een taakgroep. Toch zullen deze vacatures opgevuld moeten worden, willen we bij A.V. Spirit op de huidige wijze door blijven functioneren. Onbekend maakt onbemind, dus als je interesse hebt dan kun je hierover informatie inwinnen bij één van de leden van een taakgroep, of in het functieboek kijken wat de functie inhoudt. Is je interesse gewekt en voel je er wat voor maak dan vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek met één van de bestuursleden.

  • Het bestuur heeft in de vorig jaar in april gehouden algemene ledenvergadering aangegeven dat de zittingsperiode niet verlengd zal worden, maar als coulance naar de vereniging is één jaar beschikbaar gesteld om naar kandidaat bestuursleden te zoeken. Het bestuur heeft daarbij ook de nodige inspanning in geleverd, maar het resultaat is niet voldoende. In deze gesprekken willen we dan ook deze kwestie bespreken, waardoor het dan misschien toch nog mogelijk wordt om voor de ALV van 25 april 2012 kandidaten voor bestuursfuncties te krijgen. Voor de inhoud van deze functies kunnen we verwijzen naar het functieboek, maar natuurlijk kan er altijd een afspraak gemaakt worden met één van de bestuursleden.

  • In wat verder ter tafel komt kunnen allerlei voorgestelde oplossingen en mogelijkheden voor A.V. Spirit door leden worden aangedragen.

De bijeenkomsten vinden plaats na afloop van de training(en) en zullen ongeveer één uur duren. Wij hopen natuurlijk dat iedereen hier tijd voor vrij maakt, maar mocht je onverhoopt niet kunnen geef dat dan aan bij de trainer of meld het via de email.


Loopgroep Datum Bestuur .

Groep 1 : 6 maart Ruud en Jan

Groep 2 : 13 maart Jaap en Ruud

Groep 3 : 20 maart Olaf en Jan

Groep 4 : 8 maart Jaap en Olaf

Groep 5 : 15 maart Olaf en Jan

Groep 6 : 22 maart Ruud en Jaap

Groep A : 21 maart Ruud en Jan

Groep B : 14 maart Olaf en Jaap

Groep C : 28 maart Ruud en Jan

Groep D : 17 maart Olaf en Jaap
Tevens willen we de jeugdleden van A.V. Spirit ook betrekken bij de gesprekken, omdat dit op een andere wijze dient te geschieden dan naar indeling van de loopgroepen stellen we het volgende voor.

Alle jeugdleden en/of hun ouders die interesse hebben in een gesprek over het wel en wee van A.V. Spirit, zie bovengenoemde agenda, kunnen dit kenbaar maken via de email. We zullen dan op korte termijn bij voldoende interesse een avond beleggen waarbij we met elkaar van gedachten kunnen wisselen.


Alle reacties naar aanleding van deze uitnodiging kunnen worden gestuurd naar: voorzitter@avspirit.nl
Vacatures

Bestuur:  • voorzitter

  • secretaris

  • penningmeester

  • jeugd

  • communicatie

Info & Pr

  • taakgroep coördinator

Overige taakgroepen

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina