Betreft; inleidende informatie stage trajectDovnload 79.9 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte79.9 Kb.


Betreft; inleidende informatie stage traject
Beste stagiaires en nieuwe leraren,
Welkom bij Indoorski Discovery.
Graag helpen wij jou verder om het schitterende vak van ski- en snowboardles geven verder in de praktijk te oefenen en daadwerkelijk uit te voeren.
Om jullie en onszelf een goede dienst te bewijzen gelden er duidelijke afspraken tijdens de stage.
Iemand in opleiding voor ski- of snowboardleraar kan in aanmerking komen voor stage. Ook gediplomeerden die niet eerder bij ons les hebben gegeven kunnen in overleg eenzelfde (meestal verkort) stage traject volgen. Gemakshalve zullen wij vanaf nu alleen spreken over stagiaires.
Om in aanmerking te komen voor stage dien je een sollicitatiebrief te mailen aan natalie@skidiscovery.nl Bij de sollicitatie ook meesturen;

 1. Pasfoto 2. Ingevulde aanvraagformulier stagetraject

Na ontvangst van jouw sollicitatie zullen wij jou zo snel mogelijk berichten

en mogelijk uitnodigen voor een gesprek.

Indien dit gesprek goed verloopt, zal de stage van start gaan middels de ondertekening van de stage traject overeenkomst.


Alvast heel veel plezier toegewenst tijdens jouw stage bij ons.
Met sportieve groet

Natalie Romkema-Brouwer en Ruud van Dongen

Indoorski Discovery

Waterpas 99

2495 AV Den Haag

070-3991014 info@skidiscovery.nl www.skidiscovery.nl

Aanvraagformulier stagetraject
Naam :……………………………………………………………………………………………………
Adres :……………………………………………Woonplaats:…………………………………
Mobiel nr :…………………………………………Vast nr:……………………………………………
E-mail :…………………………………………@………………………………………………………
Ik volg de opleiding :…………………………………………………………………………………
Ik ben in het bezit van het diploma: ……………………………………………………………
Ik wil gaan lesgeven aan : skiërs / snowboarders/anders:…………
Mijn stagecoördinator is :……………………………………………………………
E-mail adres :………………………………………………Tel nr:………………………………
Het doel van de stage is:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Het aantal uren dat ik nodig denk te hebben om dit doel te bereiken :……

Het aantal uren dat ik stage moet lopen is :……


Zijn er specifieke competenties te behalen, zo ja welke?: …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Gewenste start datum:……………………………eind datum:…………………………………
Overeenkomst stagetraject
Ondergetekende stagiaire of nieuwe leraar is toegelaten tot het stage traject.
Ondergetekende gaat akkoord met de “huisregels stage traject” en beloofd de inhoud van de leerplannen van Indoorski Discovery niet aan derden te overhandigen of te vertellen.
Naam :……………………………………………………………………………………………………
Mobiel nr :…………………………………………Vast nr:……………………………………………
E-mail :……………………………………………………@……………………………………………
Start datum stage:…………………………………Eind datum stage:……………………………………
Stagecoördinator externe opleiding :……………………………………………………………………
Stagecoördinator van Discovery :……………………………………………………………………

Datum :……………………………………………………………………………………………………


Handtekening :……………………………………………………………………………………………………


Indien je deze gegevens of dit gehele formulier buiten Indoorski Discovery wilt gebruiken, wees dan zo sportief om ons als bron te vermelden.


Aftekenlijst stage traject
***********************************************************

Stagiaire loopt stage op:1

Dag:…………………………leraar:……………………………..tijd:…………-…………baan:…………

Niveau cursisten:…………………………………………………………Activiteit: Observeren
Paraaf leraar……………………………

2

Dag:…………………………leraar:……………………………..tijd:…………-…………baan:…………

Niveau cursisten:…………………………………………………………Activiteit: Observeren
Paraaf leraar……………………………


3

Dag:…………………………leraar:……………………………..tijd:…………-…………baan:…………

Niveau cursisten:…………………………………………………………Activiteit: Observeren
Baanniveau stagiaire*:…………

* Mits niveau skiën minimaal K, snowboarden 7 is, kan er verder worden gegaan met stap 4


Paraaf leraar…………………

4

Dag:…………………………leraar:……………………………..tijd:…………-…………baan:…………

Niveau cursisten:…………………………………………Activiteit: Delen zelfstandig lesgeven
Lesgeefniveau stagiaire*:………………

* Aangeven in cijfer; mits niveau acceptabel is en cursist tevreden is, verder met stap 5

Paraaf leraar…………………


5

Dag:…………………………leraar:……………………………..tijd:…………-…………baan:…………

Niveau cursisten:……………………………………Activiteit: Gedeelte zelfstandig lesgeven
Paraaf leraar…………………

6

Dag:…………………………leraar:……………………………..tijd:…………-…………baan:…………

Niveau cursisten:……………………………………………………Activiteit: zelfstandig lesgeven
Cijfer stagiaire*:………………

* Cijfer bepalen naar minimale eis A-diploma/ C2 middels observatieformulier. Is dit 6 of hoger, is de stagiaire bevoegd om les te geven bij Indoorski Discovery


Paraaf leraar:…………………

Stagiaire heeft afspraak met de hoofdleraar op:………-………-………


Afspraken:…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum:………-………-………
Handtekening stagiaire Handtekening hoofdleraar
Naam:………………………… Naam:…………………………

…………………………………… ………………………………………

Huisregels stage traject

Algemeen

 1. Om hier stage te lopen dient een stagiaire eerst een sollicitatiebrief in te leveren. Hierin moet staan:

  1. N.A.W. gegevens

  2. Doel van de stage

  3. Subdoelen van de stage

  4. Digitale pasfoto

 2. De stagiaire begint pas met stage lopen wanneer er een positief sollicitatiegesprek aan vooraf is gegaan.

 3. Bij binnenkomst stelt de stagiaire zichzelf voor bij de medewerkers van Indoorski Discovery.

 4. Voordat de stagiaire zelfstandig een deel van de training kan geven, moet deze bij skiën minimaal een eigen vaardigheid hebben van K (parallel met stokinzet), bij snowboarden is dit 7 (meerderen bochten van boven naar beneden met hoog-laag beweging).

 5. De stagiaire wordt ook ingezet bij neven taken, zoals diploma skiën, mobiele baan, start van een cursus, etc. Je dient beschikbaar te zijn op deze vooraf besproken dagen.

 6. De stagiaire heeft elke dag dat ze stage loopt dit stagetraject formulier bij zich.

 7. Dit formulier laat zij iedere keer dat zij stage loopt zien aan de begeleider en laat deze ondertekenen.

 8. De stagiaire heeft altijd een notitieblok en een pen bij zich.

 9. De stagiaire hoort altijd een representatieve ski/ snowboard broek, inclusief ski of snowboardschoenen aan te hebben.

 10. De stagiaire dient zich minstens een kwartier voor aanvang van de training te melden bij de betreffende leraar.

 11. De stagiaire dient zich tijdens de stage er bewust van te zijn dat er betalende cursisten les hebben. Dit houdt in dat deze ten alle tijden voorrang hebben op;

  1. De aandacht van de leraar

  2. Zicht op de piste

  3. Plaats hebben op de bank

 12. Wanneer je een training observeert, aan de zijkant (niet op het bordes) plaats nemen.

 13. De stagiaire dient opdrachten van de stagebegeleider naar behoren uit te voeren. Na de eerste kennismaking dient elke vervolgtraining voorbereid te worden.

 14. Het is de stagiaire verboden de inhoud van de leerplannen van Indoorski Discovery aan derden te overhandigen of te vertellen. De stagiaire dient het leerplan te kennen na de eerste kennismaking met de stagebegeleider.

 15. Mocht het nodig zijn dat de stagiaire een langer traject dient te volgen, worden deze afspraken gemaakt met de stagebegeleider.

Financieel

 1. Het gebruik van eigen consumpties worden in Indoorski Discovery niet toegestaan. Wel kan de stagiaire een consumptie nuttigen aan de bar tegen de normale verkoopprijs die meteen afgerekend moet worden.

 2. De stagiaire kan tijdens of voor de stage zijn eigen vaardigheid verbeteren op de indoorbaan. Dit kan hij doen door als een reguliere cursist lessen te boeken en betalen. Mocht de stagiaire eenmaal een lesblok hebben en minimaal 25 uur bij ons hebben lesgegeven, krijgt deze 75% van het lesgeld retour.

Communicatie

 1. Mocht de stagiaire ziek worden of verhinderd zijn, dient deze dit te melden aan de stagecoördinator van Indoorski Discovery.

 2. De communicatie verloopt via natalie@skidiscovery.nl


Indien je deze gegevens of dit gehele formulier buiten Indoorski Discovery wilt gebruiken, wees dan zo sportief om ons als bron te vermelden.


Evaluatie (per dag in te vullen door de leraar)
Datum:……………………………leraar:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Datum:………………………………leraar:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Datum:………………………………leraar:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………Observatie formulier Indoorski Discovery

Naam geobserveerde:..........................Naam observator:...............................Thema’s Beoordeling Verslag

o v g

De instructie

aandacht krijgen O O O ........................................................................................................

leerdoel/hoofdfout O O O .........................................................................................................
duidelijke uitleg O O O .........................................................................................................

leertoon/stemgebruik O O O .........................................................................................................

opbouw O O O .........................................................................................................
structuur oefenstof O O O .........................................................................................................

De organisatie

differentiatie O O O ..........................................................................................................


betrekken wachtende O O O .........................................................................................................

tijdverdeling O O O .........................................................................................................


variatie in koppels O O O .........................................................................................................
gebruik in breedte/lengte O O O .........................................................................................................
gebruik snelheid O O O .........................................................................................................
gebruik hellingshoek O O O .........................................................................................................
nodeloos gebruik noodstopO O O .........................................................................................................

Het begeleiden

veiligheid O O O .........................................................................................................


aandacht geven/luisteren O O O .........................................................................................................
feedback O O O .........................................................................................................
sfeer/plezier O O O .........................................................................................................
intensiteit O O O .........................................................................................................

Kennis

ISD leerplan O O O .........................................................................................................


werkvormen O O O .........................................................................................................
Eigen vaardigheid O O O .........................................................................................................

De evaluatie

resultaat leerlingen O O O .........................................................................................................Lesvoorbereiding en Evaluatie


Lesvoorbereiding voor groep:……………………….…Tijd:............


Beginsituatie:………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………


Doel van de les:………………………………………………………………


Tijdsplanning

Leerstof + aanbiedingsvorm

Organisatie

Didactische aanwijzingen


Evaluatie:…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
Doelstelling gehaald:………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Lesproces:……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
Opmerkingen:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indoorski Discovery stagetraject Pagina

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina