Betreft nieuwe functie ‘aanmaken url’s ten behoeve van apa output’Dovnload 30.24 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte30.24 Kb.
aan MG

van MCC


betreft nieuwe functie ‘aanmaken URL’s ten behoeve van APA output’

datum 15 juli 2004


Vanaf patch nummer 7 van versie 2.0 (09-07-2004) is in METIS de functie ‘aanmaken URL’s ten behoeve van APA output’ opgenomen. Met deze nieuwe functie is het mogelijk URL’s samen te stellen die bibliografische (APA) publicatiegegevens - aanwezig in de METIS database - selecteren en presenteren in de site waar de betreffende URL is opgenomen.
Er worden 4 mogelijkheden aangeboden:

- URL voor publicaties van één medewerker

- URL’s voor alle medewerkers van een organisatie, voor elke medewerker met een aanstelling bij de gekozen organisatie wordt een URL gemaakt

- URL voor publicaties verbonden aan een organisatie

- URL voor publicaties verbonden aan een onderzoek

Nadat men een keuze gemaakt heeft uit een van de bovenstaande mogelijkheden kan men een query samenstellen. Men kan deze query, deze selectie, samenstellen door het opgeven van een waarde voor de volgende variabelen:

- verslagjaar - vanaf

- verslagjaar – tot en met

- status

- taalvoorkeur (wordt gebruikt voor het groeperen van de publicatielijst)

- classificatie (afzonderlijk) – hier kan men twee waarden opgeven

- classificatie (groep) – ook hier kan men twee waarden opgeven

- soort resultaat – hier zijn 4 waarden mogelijk

- interne classificatie – hier kan men weer twee waarden kiezen

De evaluatie van de variabelen is hetzelfde als bij alle overige METIS functies. De waarden die onder elkaar staan worden verbonden via ‘AND’, de waarden naast elkaar via ‘OR’ en men kan bepaalde waarden uitsluiten via ‘NOT’ (button <>).
voorbeeld

Als men een URL wil maken die een publicatielijst genereert van de medewerker ‘Obdam T.J.M. dr’ met in die lijst alle publicaties vanaf het jaar 2000 uitgezonderd de ‘populariserende publicaties’ en de ‘overige producten’ kan men de onderstaande query (zie volgende afbeelding) samen stellen. Als men een nieuwe publicatie registreert en deze publicaties valt binnen de voorwaarden van de query wordt deze publicatie automatisch opgenomen bij de uitvoer gegenereerd door de betreffende URL.Nadat men de gewenste selectie heeft gemaakt kan men de bijbehorende URL samen stellen via de button ‘URL samenstellen’. Er wordt dan in het veld ‘URL’ een URL plus een identificatie getoond.


Voorbeeld (medewerker)

Obdam, Th., Dr. http://pos.uci.ru.nl/meont2\pk_apa_n.medewerker?p_url_id=121


Als men een URL voor een bepaalde medewerker (of voor de medewerkers werkzaam bij een organisatie) heeft gemaakt wordt de naam van die medewerker opgenomen vóór de URL. Op deze manier moet het duidelijk zijn welke URL bij welke medewerker hoort. Als men als ingang de organisatie of het onderzoek kiest wordt de organisatie of het onderzoek bij de URL opgenomen.
Voorbeeld (organisatie)

Medical Microbiology http://pos.ru.kun.nl/meont2\pk_apa_n.organisatie?p_url_id=122


Voorbeeld (onderzoek)

KUN MED III.03.8808 http://pos.uci.kun.nl/meont2\pk_apa_n.onderzoek?p_url_id=123


De aangemaakte URL (of URL’s) kan men vervolgens via de button ‘URL kopiëren’ op het clipboard plaatsen. Het is de bedoeling dat men zelf bijhoudt waar (in welke site) men de URL opneemt. Elke aan de URL verbonden selectie krijgt een ID. Als men de query verbonden aan een bepaalde URL of aan een reeks URL’s wil wijzigen kan men a.d.h.v.

het ID de query opvragen en wijzigen.

De uitvoer, de publicatielijst gegenereerd a.d.h.v. de URL, kan men sorteren en groeperen. De button ‘Sorteren’ geeft toegang tot een vervolgscherm (zie volgende afbeelding) in dit scherm kan men een sortering en een groepering bepalen. Daarnaast kan men nog aangeven of men een voorblad (met selectie-criteria ) in de uitvoer wil terugzien.

In de bijgevoegde bijlage is een publicatielijst incl. groepering opgenomen.

Als men URL’s heeft aangemaakt en verspreid kan het voorkomen dat men de onderliggende queries wil wijzigen. Men kan dan twee dingen doen:
- de betreffende query opvragen en de query wijzigen, de URL’s verbonden aan de

query blijven dan gelijk.


- een nieuwe query incl. nieuwe URL's aanmaken en deze opnieuw uitdelen.
In de meeste situaties zal de eerste optie de voorkeur verdienen. Men hoeft dan alleen de query te wijzigen. Dit wijzigen van eerdere selectie kan met behulp van de button ‘Bestaande URL’s opvragen’. Men krijgt dan een scherm gepresenteerd met daarin alle queries verbonden aan een of meerdere URL’s. De queries die men te zien krijgt zijn de queries die men zelf heeft gemaakt. Men heeft dus géén toegang tot queries (en bijbehorende URL’s) door anderen gemaakt! Elke query krijgt een ID (een automatisch gegenereerd volgnummer). Daarnaast wordt bijgehouden wanneer de query (plus URL’s) is vastgelegd. In de rechterdeel van het scherm ziet men de variabelen plus waarden van de betreffende querie. (zie volgende afbeelding).

In het bovenstaande voorbeeld heeft de METIS gebruiker drie queries gemaakt. Men kan deze nu wijzigen via de button ‘Selectie wijzigen’. Men komt dan in het oorspronkelijke scherm waar men waarden kan veranderen / invullen / weghalen.Bijlage publicatie overzicht (gegroepeerd op soort resultaat)
Zowel  'http://' als 'www.' worden ondersteund bij het doorlinken naar de full tekst. Link wordt opgenomen in uitvoer als menin METIS een URL heeft ingevuld bij de publicatie.

artikel - letter to the editor
  Biert, J., Seifert, W.F., Verhofstad, A.A.J., Wobbes, Th., Man, B.M. de, Hoogenhout, J., & Hendriks, T. (1998). A semi-quantitative histological analysis of anastomotic wound repair in the rat colon after combined preoperative irradiation and local hyperthermia. Radiat Res 149, 372-377.

  Cornelissen, H., & Verhofstad, A.A.J. (1998). Hyperadrenocorticism caused by an adrenal carcinoma in a parrot. Vet Quart 1, 111-111.

  Ginneken, C. van, Weyns, A., Meir, F. van, Ooms, L., & Verhofstad, A.A.J. (1996). Intrinsic innervation of the stomach of the fetal pig: an immunohistochemical study of vip immunoreactive nerve fibres and cell bodies. Anat Histol Embryol 25(4), 269-275.

  Graaf, M. van der, Schipper, R.G., Oosterhof, G.O.N., Schalken, J.A., Verhofstad, A.A.J., & Heerschap, A. (2000). Proton MR spectroscopy of prostatic tissue focused on the detection of spermine, a possible biomarker of malignant behavior in prostate cancer. Magn Reson Mater Phy, 153-159.

  Graaf, M. van der, Schipper, R.G., Oosterhof, G.O.N., Schalken, J.A., Verhofstad, A.A.J., & Heerschap, A. (1998). Spermine, a possible biomarker of malignant behavior in prostate cancer, measured in prostatic tissue by proton MRS. Magnet Reson Med 6, 230.

  Jansen, M.J.J.M., Hendriks, J.H.C.L., Verhofstad, A.A.J., Lange, W., Geeraedts, L.M.G., & Goris, R.J.A. (1997). Gradual development of organ damage in the murine zymosan-induced multiple organ dysfunction syndrome. Shock 8, 261-267.

  Johansson, O., Liu, P.Y., Bondesson, L., Nordlind, K., Olsson, M.J., Lontz, W., Verhofstad, A.A.J., Liang, Y., & Gangi, S. (1998). A serotonin-like immunoreactivity is presen t in human cutaneous melanocytes. J Invest Dermatol 111, 1010-1014.

  Kemink, S.A.G., Wesseling, P., Pieters, G.F.F.M., Verhofstad, A.A.J., Hermus, A.R.M.M., & Smals, A.G.H. (1999). Progression of a Nelson's adenoma to pituitary carcinoma; a case report and revieuw of the literature. J Endocrinol Invest 22, 70-75.

  Laan, L. van der, Oyen, W.J.G., Tan, E.C.T.H., Verhofstad, A.A.J., Hendriks, T., & Goris, R.J.A. (1999). A comparison of free radical-induced vascular and skeletal muscle damage in immunocompetent and neuropenic rats. J Surg Res 82, 346-352.

  Laan, L. van der, Kapitein, P.J.C., Oyen, W.J.G., Verhofstad, A.A.J., Hendriks, T., & Goris, R.J.A. (1997). A novel animal model to evaluate oxygen derived free radical damage in soft tissue. Free Radical Res 26 (4), 363-372.

  Laan, L. van der, Kapitein, P.J.C., Verhofstad, A.A.J., Hendriks, T., & Goris, R.J.A. (1998). Clinical signs and symptoms of acute reflex sympathetic dystrophy in one hindlimb of the rat, induced by infusion of a free radical donor. Acta Orthop Belg 64, 210-217.

  Laan, L. van der, Oyen, W.J.G., Verhofstad, A.A.J., Tan, E.C.T.H., Laak, H.J. ter, Gabreëls-Festen, A.A.W.M., Hendriks, T., & Goris, R.J.A. (1997). Soft tissue repair capacity after oxygen-derived free radical-induced damage in one hindlimb of the rat. J Surg Res 72, 60-69.

  Laroche, S.M., Pinxteren, J.A., Reempts, P.J. van, Potter, W.P. de, Weijns, A.A., Verhofstad, A.A.J., & Acker, K.J. van (1996). Ontogeny of epinephrine, norepinephrine, dopamine betha-hydroxylase, and chromogranin A in the adrenal glands of pigs. Am J Vet Res 57, 1074-1079.

  Lundeberg, L., Liang, Y., Sundstrom, E., Nordlind, K., Verhofstad, A.A.J., Liden, S., & Johansson, O. (1999). Serotonin in human allergic contact dermatitis. An immunohistochemical and high-performance liquid chromatographic study. Arch Dermatol Res 291, 269-274.

  Munckhof, R.J.M. van den, Denijn, M.M.F.J., Tigchelaar-Gutter, W., Schipper, R.G., Verhofstad, A.A.J., Noorden, C.J.F. van, & Frederiks, W.M. (1995). In situ substrate specificity and ultrastructural localization of polyamine oxidase activity in unfixed rat tissues. J Histochem Cytochem 43, 1155-1162.

  Penning, L.C., Schipper, R.G., Vercammen, D., Verhofstad, A.A.J., Denecker, T., Beyaert, R., & Vandenabeele, P. (1998). Sensitization of tnf-induced apoptosis with polyamine synthesis inhibitors in different human and murine tumour cell lines. Cytokine 10, 423-431.

  Schipper, D.L., Wagenmans, M.J.M., Peters, W.H.M., Haelst, U.J.G. van, Wobbes, Th., Verhofstad, A.A.J., & Wagener, D.J.T. (1996). Glutathione S-Transferases in gastric carcinomas and in adjacent normal gastric epithelium: Immunohistochemical and biochemical analyses. Anticancer Res 16, 3721-3724.

  Schipper, D.L., Wagenmans, M.J.M., Haelst, U.J.G. van, Peters, W.H.M., Wobbes, Th., Verhofstad, A.A.J., Lange, W., & Wagener, D.J.T. (1996). Immunohistochemical determination of glutathione S-transferase in gastric carcinomas and in adjacent normal gastric epithelium. Anticancer Res 16, 565-572.

  Schipper, R.G., Deli, G., Deloyer, P., Lange, W.P.H., Schalken, J.A., & Verhofstad, A.A.J. (2000). Antitumor activity of the polyamine analog N (1), N(11)-diethylnorspermine against human prostate carcinoma cells. Prostate 44, 313-321.

  Schipper, R.G., Romain, N., Otten, A.A.C., Tan, J., Lange, W.P.H., & Verhofstad, A.A.J. (1999). Immunocytochemical detection of ornithine decarboxylase. J Histochem Cytochem 47, 1595-1404.

  Schipper, R.G., Penning, L.C., & Verhofstad, A.A.J. (2000). Involvement of polyamines in apoptosis. Facts and controversies: effectors of protectors? Semin Cancer Biol 10, 55-68.

  Seifert, W.F., Biert, J., Wobbes, Th., Verhofstad, A.A.J., Hoogenhout, J., & Hendriks, T. (1998). Late effects of intraoperative radiation therapy in anastomatic rat colon. Int J Radiat Oncol Biol Phys 42, 623-629.

  Seifert, W.F., Verhofstad, A.A.J., Wobbes, Th., Lange, W., Rijken, P.F.J.W., Kogel, A.J. van der, & Hendriks, J.H.C.L. (1997). Quantitation of angiogenesis in healing anastomoses of the rat colon. Exp Mol Pathol 64 (1), 31-40.

  Ubink, W.R., Buzzi, M., Cruijsen, P.M., Tuinhof, R., Verhofstad, A.A.J., Jenks, B.G., & Roubos, E.W. (1999). Serotonergic innervation of the pituitary parts intermedia of xenopus laevis. J Neuroendocrinol 11, 211-219.

  Ubink, W.R., Lange, W., & Verhofstad, A.A.J. (1995). Simultaneous immunoenzymatic staining of catecholamines, catecholamine-biosynthesizing enzymes, and bromodeoxyuridine in adrenal medullary cells of the rat. J Histochem Cytochem 43, 39-46.

  Wagenaar, M., Marres, H.A.M., Verhofstad, A.A.J., & Wilde, P.C.M. de (1998). De ziekte van Kimura. Ned Tijdschr Geneeskd 142 (10), 532-535.

  Wiersema, A.M., Oyen, W.J.G., Dirksen, R., Verhofstad, A.A.J., Corstens, F.H.M., & Vliet, J.A. van der (2000). Early assessment of skeletal muscle damage after ischaemia-reperfusion injury during Ic-ggm-glucarate. J Cardiovasc Surg 8, 186-191.

  Witte, H. de, Hurk, M. van den, Sweep, F.C.J.G., Benraad, T.J., Geurts-Moespot, A., Ruiter, D.J., & Verhofstad, A.A.J. (2001). Development of quality control preparations for immunocytochemical assessment of urokinase-type plasminogen activator. Appl Immunohistochem Mol Morphol 9 (3), 281-287.

  Xue, Y., Lange, W., Smedts, F., Debruyne, F.M.J., Rosette, J.J.M.H.C. de la, Schalken, J.A., & Verhofstad, A.A.J. (1998). Anovelimmmmunoenzymatic technique to demonstrate multiple antigens in cells based on selective destaining of substrate deposits and its application in characterization the immunophenotype of neuroendocrine cells in the human prostate epithelium. Appl Immunohistochem Mol Morphol 6, 69-76.

  Xue, Y., Smedts, F., Verhofstad, A.A.J., Debruyne, F.M.J., Rosette, J.J.M.H.C. de la, & Schalken, J.A. (1998). Cell kinetics of prostate exocrine and neuroendocrine epithelium and their differential interrelationship: new perspectives. Prostate 8, 62-73.

  Xue, Y., Laak, J.A.W.M. van der, Smedts, F., Schoots, C., Verhofstad, A.A.J., Rosette, J.J.M.H.C. de la, & Schalken, J.A. (2000). Neuroendocrine cells during human prostate development: does neuroendocrine cell density remain constant during fetal as well as postnatal life? Prostate 42, 116-123.

  Xue, Y., Verhofstad, A.A.J., Lange, W., Smedts, F., Debruyne, F.M.J., Rosette, J.J.M.H.C. de la, & Schalken, J.A. (1997). Prostatic neuroendocrine cells have a unique keratin expression pattern and do not express Bcl 2 cell kinetic features of neuroendocrine cells in human prostate. Am J Pathol, 151-152.
boekdeel - hoofdstuk
  Otten, A.A.C., Schipper, R.G., & Verhofstad, A.A.J. (1998). Comparison of programmed cell death in animals and plants. COST 917 Biogenically active amines in food. In S. Bardocz, A. White & G. Hajos (Eds.), COST 917 Biologically active amines in food. Vol. I: Biologically active amines in transgenic plants (pp. 65-68). Luxemburg: European Community.

  Schipper, R.G., Otten, E.A.A., & Verhofstad, A.A.J. (1999). Localization of polyamines and their biosynthetic/catabolic enzymes. In S. Bardocz & A. White (Eds.), Polyamines in health and nutrition. (pp. 35-54). Boston: Kluwer Academic Publications.

  Schipper, R.G., Otten, E.A.A., & Verhofstad, A.A.J. (1999). Role of polyamines metabolism in programmed cell death. In S. Bardocz & S. White (Eds.), Polyamines in health and nutrition. (pp. 77-84). Boston: Kluwer Academic Publications.


voordracht - lezing
  Graaf, M. van der, Schipper, R.G., Oosterhof, G.O.N., Schalken, J.A., Verhofstad, A.A.J., & Heerschap, A. (1998, April ). 1H MRS of prostatic tissue focused on the detection of spermine, a possible biomarker of malignant behavior in prostate cancer. Sydney, Australia, ISMRM, Sixth scientific meeting.

  Graaf, M. van der, Schipper, R.G., Oosterhof, G.O.N., Schalken, J.A., Verhofstad, A.A.J., & Heerschap, A. (1998, September). Spermine a possible biomarker of malignant behavior in prostate cancer, measured in prostatic tissue by proton MRS. Geneve, 15th annual meeting of the European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology.

  Graaf, M. van der, Schipper, R.G., Oosterhof, G.O.N., Schalken, J.A., Verhofstad, A.A.J., & Heerschap, A. (1989, November ). Spermine, a possible biomarker of malignant behavior in prostate cancer, measured in prostatic tissue by proton MRS. St. Louis, Missouri, USA, Workshop on magnetic resonance in experimental and clinical cancer research.


overige resultaten
  Graaf, M. van der, Schipper, R.G., Oosterhof, G.O.N., Schalken, J.A., Verhofstad, A.A.J., & Heerschap, A. (1998). H MRS of prostaic tissue focused on the detection of spermine, a possible biomarker of malignant behavior in prostate cancer. 6th Scientific Meeting and Exhibition ISMRM: Sydney, Australia (18-04-1998 - 24-04-1998). Congresbijdrage.

  Graaf, M. van der, Schipper, R.G., Oosterhof, G.O.N., Schalken, J.A., Verhofstad, A.A.J., & Heerschap, A. (1998). Spermine, a possible biomarker of malignant behavior in prostate cancer, measured in prostatic tissue by proton MRS. 15th annual meeting of the European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology: Geneva (17-09-1998 - ). Poster.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina