Betreft: Rondetafelgesprek veiligheid in en om de schoolDovnload 15.07 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte15.07 Kb.

’s-Gravenhage, 24 maart 2009

Aan:

De geadresseerde


Betreft: Rondetafelgesprek veiligheid in en om de school

Geachte heer/mevrouw,

Op 9 april a.s. voert de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een algemeen overleg met beide staatssecretarissen OCW over hun brief d.d. 22 januari 2009 betreffende veiligheid in en om de school (Kamerstuk 29 240, nr. 30), zie bijlage. Over deze brief heeft de commissie al feitelijke vragen ingediend bij de bewindslieden, die op dit moment nog niet zijn beantwoord, zie bijlage.
Ter voorbereiding hierop wordt op 1 april a.s. een rondetafelgesprek georganiseerd. Namens de commissie nodig ik u uit deel te nemen aan dit gesprek (zie aan deze brief gehechte lijst met genodigde personen en organisaties). Het commissiesecretariaat heeft reeds telefonisch van u vernomen dat u in de gelegenheid bent bij het rondetafelgesprek aanwezig te zijn.
Het rondetafelgesprek vindt plaats in verschillende rondes van 10.00-14.30 uur. In de eerste ronde wordt gesproken met scholen die ervaring hebben met veiligheidsincidenten of met het bevorderen van veiligheidsbeleving. Dit gedeelte heeft een besloten karakter. Daarna volgen drie rondes met deskundigen, betrokkenen in en om de school en wetenschappers. Deze gesprekken zijn voor het publiek toegankelijk.

De mensen die u vergezellen, kunnen op de publieke tribune plaatsnemen. Ook zal het gesprek ‘live’ zijn te volgen via de website van de Tweede Kamer (www.tweedekamer.nl, via klik op het venster ‘Commissiezalen’ in het kader ‘Live debatten’ en vervolgens op “Groen van Prinstererzaal”). Op de website van de Tweede Kamer zijn ook routebeschrijvingen e.d. te vinden


Om de beschikbare tijd tijdens het gesprek zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken, verzoeken de leden u om uw visie of standpunt over veiligheid in en om de school kort weer te geven (bijv. in steekwoorden op A4). U kunt deze schriftelijke inbreng toezenden via e-mail (cie.ocw@tweedekamer.nl), of via onderstaand postadres, liefst vóór 30 maart 2009 14.00 uur.
Namens de commissie dank ik u bij voorbaat voor uw inzet.
De griffier van de vaste commissie

voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,


Drs. E.C.E. de KlerRondetafelgesprek Veiligheid in en om de school op woensdag 1 april 2009


RONDE I (Besloten deel)

10.00 - 11.00 uur

Scholen met ervaring met veiligheidsincidenten of veiligheidsbeleving (in overleg met OCW)


RONDE II

11.00 – 12.15 uur

Experts

Expertisecentrum voor Veiligheid


  • Stichting.Onderwijsklachten.nl Mevr. I. Tullemans, directeur  • Voorzitter Platform voor Veiligheid Dhr. drs. L.J. Molenkamp

MBO-Raad

  • Landelijke klachtencommissie mr H.M. Vos-van der VeldenOnderwijsrecht


  • Stichting Veilig Onderwijs Els Hendrikse

Ronde III 12.30 – 13.45 uur

In en om de school


  • Directeur Cals College IJsselstein drs. Rob Bijeman  • Landelijk Aktie Komitee Scholieren Emiel Willms (voorzitter)

(LAKS)


(JOB)


  • Woordvoerder Landelijke Stichting Bart Wisbrun

TegenZinloosGeweld


Organisaties (NLOO)


  • Vertegenwoordiging VO-raad dr. J. (Jessica) Tissink


  • Vertegenwoordiging vakbond Mr. G.W.M.WillemsenRonde IV 13.45 – 14.30 uur

Wetenschap


  • lid Raad Maatschappelijke ontwikkeling Prof.dr. M. de Winter       TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Commissiesecretariaat OCW, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag,tel. : 070 – 318 2061, fax: 070 – 318 2150, e-mail: cie.ocw@tweedekamer.nl

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina