Betreft: uitnodiging informatiebijeenkomst veranderingen in de awbz en herindicatieDovnload 15.6 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte15.6 Kb.

Aan: cliënten en/of hun vertegenwoordigers,

Baarn, 22 juni 2009.

Betreft: uitnodiging informatiebijeenkomst veranderingen in de AWBZ en herindicatie.

Geachte heer/mevrouw,

In 2009 hebben een aantal veranderingen plaatsgevonden in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Eén van die veranderingen betreft de aanspraak op een indicatie voor Ondersteunende- en/of Aktiverende begeleiding.

Op verzoek van het ministerie van VWS organiseert het Platform VG (de koepel van oudervereningen voor ouders/vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking) samen met zorgaanbieders en o.a. MEE informatiebijeenkomsten hierover.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor cliënten en/of hun vertegenwoordigers met een indicatie voor Ondersteunende en/of Activerende begeleding.
Wij nodigen u van harte uit voor een van deze bijeenkomsten. Deze vinden plaats op:


 • 24 augustus van 18.00 tot 19.50 uur

 • 24 augustus van 20.00 tot 22.00 uur


- 26 augustus van 18.00 tot 19.50 uur

 • 26 augustus van 20.00 tot 22.00 uur

Alle bijeenkomsten vinden plaats in gebouw het Gein op de locatie Zandheuvelweg 4, 3744 MN Baarn.


Informatie, invullen aanvraagformulier

De regels om begeleiding te krijgen vanuit de AWBZ zijn veranderd. Als u in aanmerking wilt blijven komen voor begeleiding, heeft u waarschijnlijk een nieuwe indicatie nodig. Dit is ook het geval wanneer uw huidige indicatie nog geldig is tot na 1 januari 2010.

Daarom ontvangt u binnenkort van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een aanvraagformulier om een nieuwe indicatie aan te vragen.

Omdat sommige cliënten minder of helemaal geen begeleiding meer zullen ontvangen als gevolg van de nieuwe maatregel, wordt er op de informatieavond ook informatie gegeven over andere mogelijkheden.

Het is goed te weten dat het formulier uiterlijk 30 september bij het CIZ moet zijn en niet perse binnen twee weken hoeft te worden teruggestuurd.


De volgende onderwerpen zullen tijden de bijeenkomsten aan de orde komen


 • Veranderingen in de AWBZ per 1 januari 2009

 • Gebruikelijke zorg

 • Bovengebruikelijke zorg

 • Verandering van Ondersteunende en Activerende Begeleiding naar de functie Begeleiding

 • Nieuwe regels functies Begeleiding

 • Herindicatie van cliënten die een indicatie hebben die tot na 1 januari 2010 geldig is

 • Bezwaar- en beroepsmogelijkheden

 • Informatie over het invullen van het indicatieformulier ‘Begeleiding’

 • Wat te doen als u geen indicatie Begeleiding meer krijgt

Na het informatief gedeelte krijgt u een ‘instructie’ hoe u het indicatieformulier het best kunt invullen. U krijgt van ons alvast een formulier dat we ’s avonds invullen. Dit formulier kunt u dan bewaren tot u het officiële formulier van het CIZ ontvangt. Dan kunt u de gegevens overnemen en het formulier terugsturen.Meenemen


Wij verzoeken u om de huidige indicatie van het CIZ en de toekenningsbeschikking van het Zorgkantoor (wanneer u een PGB heeft) mee te nemen naar de informatieavond.

Aanmelden


Omdat wij in verband met de voorbereiding graag willen weten hoeveel mensen aanwezig zullen zijn, verzoeken wij u zich voor 17 augustus bij Sherpa Loket aan te melden. Dit doet u door het bij deze brief gevoegde aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar Sherpa Loket.
Sherpa Loket

Zandheuvelweg 4

3744 MN Baarn

T 035-6463752

E sherpaloket@sherpa.org

Met vriendelijke groet,


J.Bruijnes – Y.Korts, Sherpa Loket.


Aanmeldingsformulier informatiebijeenkomsten pakketmaatregelen

Naam cliënt: ……………………………………………….
 1. Ik kom alleen
 1. Ik kom samen met mijn vertegenwoordiger ……………………………………….. (naam

vertegenwoordiger invullen)
0 Mijn vertegenwoordiger komt alleen

Ik / wij zullen aanwezig zijn op de hieronder aangekruiste bijeenkomst:

 1. 24 augustus om 18.00 uur
 1. 24 augustus om 20.00 uur
 1. 26 augustus om 18.00 uur
 1. 26 augustus om 20.00 uur

Dit aanmeldingsformulier in een ongefrankeerde envelop opsturen naar:


Sherpa Loket

Antwoordnummer 43740 WB BaarnDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina