Betrokken bij DongenDovnload 37.29 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte37.29 Kb.

Betrokken bij Dongen

NIEUWSBRIEF

CDA DONGEN EN ’S GRAVENMOERDECEMBER 2012

Voorwoord van de voorzitter

Beste leden van de afdeling van het CDA Dongen en ’s Gravenmoer,

Sinterklaas is alweer vertrokken; Kerstmis en het Nieuwe jaar zijn in aantocht.Het bestuur en de fractie wens u allen Prettige Feestdagen en een Zalig Kerstfeest. De beste wensen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar 2013.
Verkiezingen 2014

De plaatselijke verkiezingen voor de volgende periode van de gemeente raad komen aan de horizon al weer inzicht. Ten eerste wil ik alle leden van het CDA bedanken voor hun ondersteuning en inzet die de fractie en het bestuur mochten ontvangen gedurende de afgelopen periode.


Procedure voor de komende gemeente raadsverkiezingen

Opnieuw willen wij een beroep op U doen of wij weer op Uw steun kunnen rekenen.

Gaarne zouden wij van jullie vernemen wie van jullie op de verkiezingslijst voor 2014 wil staan. Dit kan voor zowel een verkiesbare als niet verkiesbare plaats zijn.

(aanmelden megens42@hetnet.nl tel 0162-312716 voor eind januari 2013)


Vertrouwenscommissie

Er zal een vertrouwenscommissie worden samengesteld die in februari a.s. de kandidaten uit zal nodigen die zich op gegeven hebben voor een verkiesbare plaats op deze lijst.

De vertrouwenscommissie brengt een advies uit aan het bestuur over de samenstelling van de lijst.

De algemene ledenvergadering stelt uiteindelijk de definitieve verkiezingslijst vast.


Succes volle punten

Een andere belangrijke vraag is of jullie kenbaar willen maken wat het CDA in Dongen de afgelopen periode goed heeft gedaan voor de inwoners van Dongen. Deze punten zijn van belang om te vernoemen in het verkiezingsprogramma van het CDA .


Punten voor de toekomst

Hier sluit direct op aan, de vraag welke punten dienen gericht op de toekomst aandacht te krijgen,

om in het CDA programma opgenomen te worden.

Uw bijdrage is hier van essentieel belang, jullie zijn de voelhoorns die de signalen in onze samenleving opvangen en kunnen vertalen richting de fractie van het CDA.


Zitting in de programma commissie

Wij zoeken ook nog leden die bereid zijn in de programma commissie zitting te willen nemen, om te komen tot een gedragen en toekomstgericht programma voor de burgers van Dongen en

’s Gravenmoer
Ondersteuning te voeren campagne

Om de problemen van de bevolking beter te kunnen begrijpen worden er diverse wijkbezoeken ingepland.

U bent ook hierbij van harte welkom om de gedachten van het CDA uit te dragen en signalen op te vangen. Laat ons niet in de steek, wij rekenen op jullie steun.
Email adres.

Tot slot willen wij u vragen om uw Email adres door te geven voor de digitale ontvangst van onze nieuwsbrief.


Met een vriendelijke groet,

De voorzitter J. Megens.UITNODIGING WERKBEZOEK EN JAARVERGADERING

Woensdag 27 Februari 2013 19.15 uur

WERKBEZOEK AAN “VAN DE MOSSELAAR” autosloperij

Namens het CDA afd. Dongen – ’s Gravenmoer en Autorecycling & Autodemontage Frans van den Mosselaar BV heten wij de leden van de lokale afdeling CDA Dongen – ’s Gravenmoer en hun partners van harte welkom op woensdag 27 februari 2013 voor een bedrijfsbezoek.

In de jaren vijftig/zestig begon Frans van den Mosselaar met oud papier ophalen. Na jaren van papier werd er ook oud ijzer aangeboden. Nadat de eerste auto’s werden aangeboden en ingekocht, kwam er ook vraag naar onderdelen van auto’s. Frans van den Mosselaar, zo ondernemend als hij was, ging op zoek naar meer afgedankte auto’s. En zo brak het tijdperk aan van de autosloperij Van den Mosselaar. Inmiddels hebben de zonen en dochter van Frans van den Mosselaar het bedrijf overgenomen.

Aansluitend aan het bedrijfsbezoek vindt de Algemene Ledenvergadering plaats.

Programma

19.15 uur: ontvangst met koffie/thee

19.30 uur welkomstwoord en presentatie door Frans van den Mosselaar met aansluitend een rondleiding door museum van Van den Mosselaar.

21.30 uur Algemene Ledenvergadering

Opening door de voorzitter Jan Megens

Afsluiten jaarstukken 2012

22.30 uur: einde programma.

Wilt u deze interessante avond niet missen, meld u dan zo spoedig mogelijk aan via mail naar megens42@hetnet.nl of bel Jan Megens 0162 – 312716

Namens het CDA en Van den Mosselaar Autorecycling & Autodemontage BVMADELEINE VAN TOORENBURG BEZOEKT DONGEN

UITNODIGING VOOR BIJEENKOMST

OP WOENSDAG 20 MAART 2013

HOE ZIEN WE DE TOEKOMST VAN HET CDA ? “Discussie met Tweede Kamerlid MADELEINE VAN TOORENBURG

Beste CDA leden,

In de vorige Nieuwsbrief hebben we u op de hoogte gesteld van het feit dat het CDA Dongen-’s Gravenmoer op een positieve wijze wilde meedenken en –praten over het CDA van de toekomst, het CDA na “12 september”.

De uitnodiging van de heer Sybrand van Haersma Buma om met de lokale afdelingen in gesprek te gaan, hebben we met beide handen aangegrepen. Het resultaat hiervan is een gepland bezoek van Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg.

Madeleine komt op 20 maart 2013 naar Dongen voor een levendige, positieve en toekomstgerichte discussie over de richting van het CDA, waarin onder andere de volgende vragen aan bod kunnen komen:


 • Welke identiteit van het CDA is voor ons belangrijk?

 • Zijn we nog wel een brede volkspartij?

 • Hoe zien de Dongense CDA leden de C van het CDA?

 • Waar staat onze club voor?

 • Kunnen we in de raad nog wel logisch vanuit het CDA gedachtegoed naar besluitvorming toe werken?

We heten alle CDA leden van harte welkom !

De locatie van de avond is nog niet bekend, maar u wordt tijdig op de hoogte gesteld.

Tijd: van 19.45 uur tot 22.00 uur

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014Lokaal verkiezingsprogramma

Start voorbereidingen in januari 2013

De fractieleden hebben op een zaterdag in november een volgende “Brainstorm” ochtend gehouden om alvast vooruit te kijken naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Omdat begin volgend jaar vanuit het landelijk CDA de handreiking voor het lokale programma verschijnt, wil het bestuur en de fractie in januari 2014 starten met de voorbereidingen voor het schrijven van het verkiezingsprogramma 2014-2018.

Heeft u interesse om mee t e werken aan het opstellen van het verkiezingsprogramma? Meld u dan aan bij onze fractievoorzitter André Vonk of voorzitter Jan Megens.

Portefeuilleverdeling van de Tweede Kamerfractie 2012Kamerlid

Portefeuille

Hanke Bruins Slot

VWS (cure)

Jaco Geurts

Landbouw, RO, Milieu

Sybrand van Haersma Buma

Fractievoorzitter

Pieter Heerma

Sociale Zaken, Media

Eddy van Hijum

Financiën, Immigratie & Asiel

Mona Keijzer

VWS (care), Cultuur

Raymond Knops

Defensie, Wonen

Agnes Mulder

Economische Zaken, Duurzaamheid, Ontwikkelingssamenwerking

Pieter Omtzigt

Fiscale zaken, Pensioenen, Buitenland

Peter Oskam

Veiligheid & Justitie

Michel Rog

Onderwijs

Sander de Rouwe

Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Madeleine van Toorenburg

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken


Bestuursforum CDA/BSV

Informatie van de BestuurdersverenigingDecembernummer Bestuursforum over eenzaamheid

Het laatste Bestuursforum van 2012 gaat voor een groot deel over eenzaamheid. Besproken wordt hoe groot dit probleem is en wat ertegen gedaan kan worden, onder meer door de politiek. Redactielid Geeske Telgen sprak met Marianne van der Sloot, CDA-raadslid in Den Bosch over hun initiatiefvoorstel over eenzaamheid. Marcel Migo sprak met Arie Ouwerkerk, directeur van CoalitieErbij, een stichting die onder meer bekend is van de Week tegen de eenzaamheid.Januarinummer Bestuursforum over gevolgen Regeerakkoord voor decentraal bestuur

De meeste artikelen in het januarinummer van Bestuursforum zullen gaan over het Regeerakkoord. René Paas zal in zijn bijdrage ingaan op de opvolger van de Wet werken naar vermogen, de Participatiewet. Gerard Adelaar bespreekt de gevolgen van de maatregelen van het Regeerakkoord voor de Wmo en Jo-Annes de Bat en Maarten Neuteboom gaan in op de bestuurlijke vernieuwingsplannen van het kabinet.

In dit nummer komt ook een interview met Sybrand Buma over het regeerakkoord en het CDA in de oppositie. Daarnaast verschijnen onder meer bijdragen van Arjan de Kok over onrendabel cultureel erfgoed en van Sjoerd Scheenstra over de identiteit van het CDA. Ook zult u nog een interview aantreffen met CDA-lijsttrekker Jelle Beemsterboer die het CDA in de nieuwe gemeente Schagen naar een spectaculaire verkiezingsoverwinning leidde.

Contactpersonen
Bestuur


 • Voorzitter: Jan Megens, Veld 12, 5103 HE, Dongen, tel. 0162 312716, megens42@hetnet.nl

 • Vice-voorzitter: Karel de Geus, Julianalaan 32, 5109 RJ, ‘s Gravenmoer, tel. 0162 370208, kgeusbst@planet.nl

 • Penningmeester: René Peeters, Klein Dongenseweg 51, 5106 AB, Dongen, tel. 0162 315898, m.j.p.peeters@uvt.nl

 • Secretaris: Marga Allard, Crispijnhof 43, 5101 BM, Dongen, tel. 0162 322206, marga.allard@hetnet.nl

 • Ondersteuning secretariaat: Jocky van Leijsen, Vaartweg 192A, 5106 NG, Dongen, tel. 013 5159617, Jocky.van.leijsen@pukkemuk.nl

 • Campagneleider: Peter Misseyer, Veld 2, Dongen, peter.misseyer@planet.nl

 • Coördinatie werkbezoeken: Mieke Hummelink, Hertenveld 13, 5103HH Dongen, 0162-321404, hummelink@home.nl


Wethouder & fractie

 • Wethouder: Joop Velthoven, Capelseweg 3, 5109 RG, ‘s Gravenmoer, tel. 0162 317022, j.velthoven@planet.nl

 • Fractievoorzitter: André Vonk, Gastuisstraat 7, 5104 HP, Dongen, Tel. 06-53331026, avonk@raadslid.dongen.nl

 • Fractielid: Marga Allard, Crispijnhof 43, 5101 BM, Dongen, tel. 0162 322206, marga.allard@hetnet.nl

 • Fractielid: Koenraad van Eersel, Slagenland 32, 5109 SC, 's Gravenmoer, tel. 06-23777798 kveersel@raadslid.dongen.nl

 • Fractielid: Annemarie Heins – van Eenennaam, Hamsesticht 17, 5102 GN, Dongen, tel. 0162-31 10 11, aheins@raadslid.dongen.nl


Steunfractieleden:

 • Steunfractielid: Jan Megens, Veld 12, 5103 HE, Dongen, tel. 0162 312716, megens42@hetnet.nl

 • Steunfractielid: Clement van der Ven, Thorbeckelaan 17, 5103 BT Dongen, tel: +31(0)162310735, Dongen, doorclem@ziggo.nl


Rekeningcommissie

 • Lid rekeningcommissie: Friedy de Jong, Lage Ham 125, 5102 AB, Dongen, tel. 0162 312808, ghm.dejong@home.nl

Nieuwe leden
Nieuwe leden

Het CDA verwelkomt graag nieuwe leden!

Tot maart volgend jaar kunt u gratis proeflid worden van het CDA.

De voordelen van uw lidmaatschap zijn:

 u blijft goed geïnformeerd, u ontvangt 6 maal per jaar het ledenblad

 u kunt uw mening geven via (digitale) ledenpanels

 u kunt uw expertises ontplooien als vrijwilliger in een groot netwerk

 u heeft spreekrecht op bijeenkomsten

 u heeft stemrecht op gemeentelijke en landelijke bijeenkomsten

 u ontvangt de gemeentelijke nieuwsbrief

 u kunt hoogkwalitatieve opleidingen en cursussen volgen tegen sterk gereduceerd tarief

 u kunt gebruik maken van eventuele ledenvoordelen


U kunt nieuwe leden doorgeven aan de penningmeester (of via www.cda.nl).

René Peeters

Klein Dongenseweg 51

5106 AB Dongen

Tel. 0162 315898

m.j.p.peeters@uvt.nl


Actueel ledenbestand

Het bestuur wil het adressenbestand actueel houden. Indien uw adresgegevens wijzigen, dan kunt u dat doorgeven aan de Penningmeester.

René Peeters

Klein Dongenseweg 51

5106 AB Dongen

Tel. 0162 315898m.j.p.peeters@uvt.nl

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door Kanters garantiemakelaars
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina